Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Vaikuttavuussijoittaminen
mahdollistaa kaksinkertaisen tuoton

INVESDOR INSIGHTS | 26.4.2023

Näin valitset itsellesi sopivan sijoituskohteen

Yhä useamman sijoittajan tavoite ei ole enää pelkästään mahdollisimman korkea sijoitustuotto. Myös ympäristönsuojelu sekä ihmisten ja luonnon vastuullisen kohtelun edistäminen on noussut vaatimuslistalle. Nämä molemmat on mahdollista yhdistää vaikuttavuussijoittamisen avulla. Mitä se on ja miten se liittyy joukkorahoitukseen?

Aiemmin oli poikkeuksellista, että pörssiyhtiön hallitus joutui yhtiökokouksessa kohtaamaan myös ilmastoaktivisteja.

Yritysten olemattomia vastuullisuuskriteerejä vastaan protestoiminen ei kuitenkaan ole enää harvinaisuus – eikä siihen suhtauduta enää yli-innokkaan nuorison vähäpätöisenä haihatteluna. Yritysvastuu on nyt sijoittajayhteisön keskeinen kiinnostuksen kohde. 

Rahastonhoitajat antavat yritysten vastuullisuusstrategioille nyt yhtä paljon painoarvoa kuin aktiiviset osakkeenomistajat. He myös vaativat johdolta yhä enemmän jatkuvaa vastuullisuustavoitteiden huomioimista.

Vaikuttavuussijoittamisen lyhenteet tutuksi

Lyhenteet ja termit, kuten ESG ja SDG, ovat nykyään osa ammattimaisten sijoittajien arkikieltä. ESG on lyhenne sanoista Environment, Social ja Governance. ESG on joukko arviointimittareita, joita rahoittajat, osakkeenomistajat, hallitukset ja sidosryhmät voivat käyttää luokittelemaan yritysten vastuullisuustoimia. Valitettavasti ei ole olemassa yhtä ainoaa, kansainvälisesti tunnustettua ESG-kriteeristöä tai vertailuarvoja, joten näkemyksiä on monenlaisia. 

SDG on lyhenne YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, Sustainable Development Goals. Kaikki YK:n 193 jäsenmaata ovat sopineet 17 tavoitteesta, jotka toimivat ohjenuorana, kun jaetaan taloudellisia resursseja yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin tarkoituksiin.

ESG ja SDG luovat siis kriteerit, joita vaikuttavuussijoittamisessa käytetään. Vaikuttavuussijoittaminen menee kuitenkin vielä askeleen verran pidemmälle ja sisällyttää kriteereihin tehokkaan sijoittamisen. 

Vaikuttavuussijoittaminen edellyttää myös sitä, että sijoituksen myönteisen vaikutuksen on oltava todennettavissa: kuinka paljon luonnonvaroja ja energiaa on säästetty, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä vähennetty? 

Kyse ei siis ole vain ympäristöä vahingoittavien yritysten välttämisestä, vaan siitä, että sijoituksen myönteinen vaikutus talouteen ja ympäristöön on konkreettisesti havaittavissa. Tuloksella on merkitystä. 

Vastuullisuushankkeisiin erikoistuneen ja nyt Invesdoriin kuuluvan OnePlanetCrowd-joukkorahoitusalustan perustaja Maarten de Jong tiivistää asian haastattelussaan seuraavasti:

– Käytä liiketoimintaa hyvään tarkoitukseen. 

Vaikuttavuussijoittamisen ratkaisevat kriteerit

Yksin "vastuullisesti" tai "ympäristöystävällisesti" sijoittaminen on aiemmin osoittautunut liian epämääräiseksi, varsinkin kun tällaisten sijoitusten kriteerejä ei ole yhteisesti määritelty. Tämä on johtanut kummallisiin tilanteisiin. Vihreäksi kutsuttu rahasto sijoittaa ydinvoimaloihin, koska ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Suuret öljy-yhtiöt ovat vastuullisen rahaston salkussa, koska ne edistävät myös aurinkovoimaloita. Autonvalmistajat, jotka säästävät energiaa tuotannossa pitävät edelleen kiinni polttomoottorista. 

Vastuullisten sijoitusten kriteereistä keskustellaan jatkuvasti, ja näkemykset ovat joskus kaukana toisistaan. Vaikuttavuussijoittamisessa ratkaiseva kysymys onkin, miten sijoitus on edistänyt kestävän kehityksen tavoitetta (SDG) ja kuinka suuri sen panos on. Monille sijoittajille tuotto on arvokasta vain niin kauan kuin yritys tai hanke vaikuttaa myönteisesti ympäristöön. 

– Uskomme, että yhä useammat eurooppalaiset ovat kiinnostuneita sijoituskohteista, jotka tarjoavat sekä taloudellista tuottoa että edistävät vastuullisuustavoitteita. Kutsumme tätä kaksinkertaiseksi tuotoksi, de Jong kiteyttää. 

Vaikuttavuussijoittamisen lukuisat mahdollisuudet

Vaikuttavuussijoittamisen ytimessä ovat sijoittajien ja säästäjien monet eri vaihtoehdot. 

•    Esimerkiksi ekopankit tarjoavat vastuullisia käyttötilejä sekä vastuullisia yön yli -talletuksia ja määräaikaistalletuksia. 

•    On olemassa myös mikrorahoitusta tarjoavia sijoitusrahastoja, jotka myöntävät kehittyvien maiden kansalaisille mikroluottoja, joiden avulla he voivat rakentaa itselleen jatkuvan toimeentulon. 

•    Vaikuttavuusrahastot ovat yleensä osakerahastoja, jotka valitsevat osakkeita SDG- tai ESG-kriteerien mukaan ja mittaavat sitten niiden vaikutuksia.  

•    Vihreät tai yhteiskunnalliset joukkovelkakirjalainat ovat valtioiden, maiden, kuntien tai pankkien ja yritysten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja, joiden tarkoituksena on rahoittaa esimerkiksi tuuli- tai aurinkopuistohankkeita. 

•    Vaikuttavuussijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vastuullisesti suuntautuneisiin yrityksiin. Suorat sijoitukset yritysten joukkovelkakirjalainoihin ja joukkorahoituksen kautta tehtävät yrityssijoitukset soveltuvat tähän tarkoitukseen erityisen hyvin. 

Sijoittajien on usein vaikea seurata osakesijoitusten riskejä. Tämän vuoksi tiedot, joita yritys, hanke, rahaston tarjoaja tai sijoitusalusta tarjoavat sijoittajille, ovat erittäin tärkeitä.

Joukkorahoituksen ylivertaisuus vaikuttavuussijoittamisessa

Joukkorahoitus on tarjonnut jo vuosia alustan myös nuorille, vastuullisuuteen keskittyville yrityksille. 

Joukkorahoitusalustat, kuten Invesdor, arvioivat yhtiön liiketoimintamallin ja talousluvut sekä analysoivat kilpailutilannetta, johtamista ja markkinoita. Sijoitusmahdollisuutta tarjotaan yleisölle vain, jos yhtiö täyttää alustan kriteerit. 

– Viimeisten viiden vuoden aikana joukkorahoituksesta on tullut yhä ammattimaisempi sijoitusmahdollisuus, korostaa Invesdor Nordicsin projektipäällikkö Niklas Green kasvurahoituksesta kertovassa artikkelissa

– Aiemmin joukkorahoituksen kautta sijoittaminen vaikutti olevan sijoittajille enemmänkin hupia tai yritysten tukemista. Piensijoittajat sijoittavat nyt yrityksiin, joilla on hyvät tulevaisuudennäkymät ja suuri tuottopotentiaali.

Samaan aikaan sijoitusten "vaikuttavuus" saa yhä enemmän lisätukea poliittisilta päättäjiltä. OnePlanetCrowdin perustaja Maarten de Jong havainnollistaa tätä kertomalla esimerkin kotimaastaan.  

– Alankomaiden alueviranomaiset vaativat aurinkopaneelikenttien tai tuulivoimapuistojen kaltaisissa hankkeissa, että tietty prosenttiosuus on korvamerkittävä paikallisten asukkaiden sijoitettavaksi, jotta myös paikallinen yhteisö hyötyy hankkeista. Yhdessä hankevastaavien kanssa järjestämme alueella paikallisille suunnatun rahoituskampanjan, jonka tavoitteena on saada hankkeelle paikallisten tuki. 

Politiikan tuella joukkorahoituksesta on tullut toimiva alusta vaikuttavuussijoittamiselle. Maarten de Jongilla on myös hyvä esimerkki ihanteellisesta kohteesta – nimittäin Fairphone.  

– Kyseessä on Android-älypuhelin, jonka valmistukseen käytetyt metallit ja mineraalit ovat lähtöisin vastuullisista toimitusketjuista. Jos puhelin rikkoutuu, sen voi korjata ja päivittää itse. Käyttäjien ei siis tarvitse aina ostaa uutta älypuhelinta. Hankkeessa on valtava vastuullisuuspotentiaali, sillä elektroniikkajäte on aikamme yksi merkittävä ongelma.

OnePlanetCrowd rahoitti Fairphonea 2,5 miljoonalla eurolla vuonna 2018. 

– Joukkorahoittajat olivat tuolloin keskeisiä sijoittajia, ja he ovat vaikuttaneet merkittävästi yrityksen kannattavuuteen tänä päivänä. Nyt sijoittajat voivat myydä osakkeitaan uudella rahoituskierroksella hyvällä tuotolla, de Jong jatkaa.

Tuottojen ja vastuullisuuden lisäksi on vielä yksi syy tehdä vaikuttavuussijoituksia Invesdorin kaltaisen joukkorahoitusalustan kautta: vastuullisiin hankkeisiin voi osallistua pienilläkin summilla. 

– Mielestäni joukkorahoitus tarjoaa yksityissijoittajille ainoan mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin kasvuyrityksiin, jotka olivat aiemmin vain ammattimaisten sijoittajien ulottuvilla, Niklas Green korostaa. 

– Joukkorahoituksessa vähimmäissijoitukset ovat yleensä 250–500 euroa. Tämä mahdollistaa kasvuyrityksiin sijoittamisen paljon pienemmillä salkuilla ja tehokkaamman salkun hajauttamisen.

Sijoittajien on näin helpompi hajauttaa tuottopotentiaali ja sijoitusriskit moniin vastuullisuuteen keskittyviin yrityksiin. Ja – kuten Maarten de Jong niin hyvin asian ilmaisee – käyttää yritystoimintaa hyvän lähteenä.
 

Kirjoittaja: Invesdor

Kirjoittaja

Invesdor

DISCLAIMER

Tämä artikkeli on vain kapea katsaus käsittelemäänsä toimialaan. Sen tarkoituksena on esitellä toimiala lukijalle ja toimia lähtöpisteenä syvällisemmälle taustatutkimukselle. Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen eikä sen väitetä olevan kattava. Artikkeli sisältää kolmansilta osapuolilta peräisin olevaa tietoa; kyseisten tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta ei ole vahvistettu eikä kenenkään tulisi pohjata päätöksiä ainoastaan näiltä kolmansilta osapuolilta saatuun tietoon. Tässä yhteydessä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Sijoittajien ei tule hankkia tai hyväksyä tarjouksia mistään arvopapereista, elleivät he tee niin asianmukaisten, kyseessä olevaa yritystä ja sijoituskohdetta koskevien sijoitusmateriaalien pohjalta. Sijoittajat kantavat itse listaamattomiin yrityksiin liittyvän korkean sijoitusriskin.

Haluatko lukea lisää?

Katso artikkelin yleiskatsaus