Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Invesdorin investointi­komitea (Invest­ment Committee)
Tietoa sijoituskohteidemme valintaprosessista

INVESDOR INSIGHTS | 18.03.2022

Our Investment Committee - the selection process for your investment opportunities

Sijoittajana ja asiakkaamme olet ehkä miettinyt, millä tavalla valitsemme alustallemme ne yritykset, joita tarjoamme sijoituskohteiksi. Polku on samalla yksinkertainen ja monivaiheinen.

Yksinkertaista on se, että tavoitteemme on aina ollut tuoda yhteen kiinnostavia yrityksiä ja sijoittajia, jotka sinun tapaasi etsivät houkuttelevia ja lupaavia liiketoimintamalleja. Monivaiheista on se, että yritysten ja niiden kasvupotentiaalin arvioimiseen tarvitaan paljon ammattitaitoa.

Päätökset tekee Invesdorin investointikomitea

Periaatteemme mukaisesti prosessissamme työskentelee laaja joukko kokeneita asiantuntijoita, jotka muodostavat investointikomiteamme. Tässä vaiheessa haluamme nimenomaisesti huomauttaa, että päätös siitä, mihin projektiin sijoitat, on yksinomaan sinun ja että teemme sinulle kohteista ehdotuksia kampanjoillamme. Tarkastamme monia keskeisiä mittareita ja varmistamme, että vain sellaiset kampanjat, jotka täyttävät hyvän sijoituskohteen laatukriteerimme, pääsevät sijoitusalustallemme.

Neuvonantajat ensimmäisinä yhteyshenkilöinä

Sitten itse asiaan. Usein ensimmäinen kontakti meidän ja mahdollisten sijoituskohteiden välillä on yritysten ja rahoitusasiantuntijoidemme välillä. Heitä johtaa Günther Lindenlaub Wienin tiimistämme. Tiimiin ottavat yhteyttä yritykset, jotka etsivät innovatiivista rahoitusmahdollisuutta – samoin me etsimme yrityksiä, jotka voisivat kiinnostaa sijoittajia. "Jo ensimmäisessä keskustelussa saamme kuvan siitä, onko kyseinen yritys periaatteessa sopiva hakemaan rahoitusta alustamme kautta", Günther Lindenlaub kertoo.

Lakitiimimme tarkastaa yrityksen rakenteet

Seuraavaksi kaikki muut olennaiset Invesdorin ammattilaiset liittyvät mukaan. Esimerkiksi lakitiimimme analysoi yhtiön rakenteen ja olemassa olevat omistussuhteet julkisten rekisterien ja kansallisten luottolaitosten raporttien perusteella osana ns. KYC-tarkastusta. Samalla tiimi varmistaa yrityksen vastuuhenkilöt ja heidän henkilöllisyytensä. Andreas Knopf Berliinin lakitiimistämme taustoittaa: "Ennen osakkeiden liikkeellelaskua käymme läpi myös yhtiön yhtiöjärjestyksen sekä mahdolliset osakassopimukset selvittääksemme, onko uusien osakkeiden luomiselle esteitä."

Talousosaaminen startupeissa ja pienissä yrityksissä

"Kaiken kaikkiaan haluamme tarjota sijoittajille kiinnostavia liiketoimintamalleja, joihin sijoittaa"

Talousasiantuntijamme puolestaan arvioivat yrityksen keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja. Esimerkiksi Suomen tiimin Niklas Green on uusien kasvuyritysten asiantuntija. "Toisin kuin vakiintuneilla yrityksillä, kasvuyrityksillä on usein vain lyhyesti tai ei ollenkaan historiaa. Siksi meidän on asiantuntijoina selvitettävä tarkasti, mistä löydämme dataa, jonka avulla voimme arvioida niiden taloudellisen potentiaalin. Kaiken kaikkiaan haluamme tarjota sijoittajille kiinnostavia liiketoimintamalleja, joihin sijoittaa – ja laadukasta tietoa päätösten tueksi."

Christian Becker ja Sabina Bychkar Berliinin tiimissämme arvioivat erityisesti pk-yritysten riskejä: "Perinteiset pk-yritykset tarjoavat paljon dataa historiastaan. Tämä lukuvyöry, joka täytyy analysoida ja tulkita huolellisesti, kertoo meille paljon – ja siten siitä voi olla merkittävää hyötyä Invesdorin sijoittajille", Christian Becker sanoo. "Yksittäisten yritysten tietojen lisäksi tarkastelemme myös yritysten toimialoja sekä niiden liiketoiminta-alueita. Yritys voi olla erittäin hyvässä kunnossa, mutta jos sen toimiala lähtee yhtäkkiä kehittymään negatiiviseen suuntaan, vakaankin yrityksen asema voi alkaa horjua”, Sabina Bychkar lisää.

Tunnetason vaikuttaminen täytyy myös huomioida

"Miten yritys esittelee itsensä? Onko liiketoimintamalli ymmärrettävä? Kuinka paljon kokemusta perustajilla on? Onko tuote kiinnostava?"

Markkinointi on tärkeässä roolissa valintaprosessissa. Kampanjatiimimme vastaa projektin markkinointikelpoisuuden tarkistamisesta. "Katsomme yritystä aina sijoittajan näkökulmasta. Miten yritys esittelee itsensä? Onko liiketoimintamalli ymmärrettävä? Kuinka paljon kokemusta perustajilla on? Onko tuote kiinnostava? Onko yrityksellä lehdistötiedotteita tai viestintämateriaalia, joihin pitäisi perehtyä tarkemmin?" sanoo Nancy Heinrich Saksan kampanjatiimistämme. Bettina Lönnholm-Rask Helsingistä lisää: "Kestävä talouden periaatteet ovat erittäin tärkeässä roolissa sijoittamisessa. Varsinkin joukkorahoituksessa hankkeen on kyettävä sitouttamaan sijoittajia myös tunnetasolla – esimerkiksi kertomalla miten liiketoimintamalli kytkeytyy tärkeisiin sosiaalisiin tekijöihin, kuten sukupuolten tasa-arvoon, koulutukseen tai hyvään terveyteen ja hyvinvointiin."

Digitalisaatio ja inhimillinen tekijä

Tiimien arviot käydään läpi investointikomiteassa, jossa ovat edustettuina kaikki Invesdorin asiantuntijaosastot sekä johto. Komitea vastaa investointihankkeista kaikissa kolmessa maassa – Saksassa, Itävallassa ja Suomessa. Jos kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että hanke täyttää kriteerimme, sitä voidaan tarjota sijoittajille Invesdorin alustalla.

"Prosessi, jonka rahoitusta hakevat projektit käyvät läpi, on verrattavissa suurten pankkien koeteltuihin luotonmyöntämisprosesseihin – paitsi että pitkälle viedyn digitalisointimme ansiosta olemme paljon tehokkaampia monissa prosessin vaiheissa", kertoo Invesdorin toimitusjohtaja Christopher Grätz.

Inhimillinen tekijä

Korkeasta digitalisaatioasteesta huolimatta haluamme korostaa, että inhimillinen tekijä, osaavat ihmiset, ovat aina keskeisessä roolissa erityisesti investointihankkeiden valintaprosessissa. Päätöksen siitä, hyväksytäänkö joku hanke vai – esimerkiksi nykyisen poliittisen tai muun erityistilanteen takia – tekevät aina ihmiset, projektikohtaisesti.

Yksilöstä puheen ollen: nyt tiedät, miten valitsemme projektit, joita tarjoamme sinulle ja muille sijoittajille. Ensi viikolla pääset lukemaan kriteereistä, joiden perusteella sinun tulisi päättää, mitkä projektit sopivat sinulle henkilökohtaisesti.

Lue myös:
Tämä on uusi Invesdor
Minkälaista tuottoa tavoittelet? Tutustu lainakierroksiin ja osakeanteihin.

Kirjoittaja: Invesdor

Kirjoittaja

Invesdor

DISCLAIMER

Tämä artikkeli on vain kapea katsaus käsittelemäänsä toimialaan. Sen tarkoituksena on esitellä toimiala lukijalle ja toimia lähtöpisteenä syvällisemmälle taustatutkimukselle. Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen eikä sen väitetä olevan kattava. Artikkeli sisältää kolmansilta osapuolilta peräisin olevaa tietoa; kyseisten tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta ei ole vahvistettu eikä kenenkään tulisi pohjata päätöksiä ainoastaan näiltä kolmansilta osapuolilta saatuun tietoon. Tässä yhteydessä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Sijoittajien ei tule hankkia tai hyväksyä tarjouksia mistään arvopapereista, elleivät he tee niin asianmukaisten, kyseessä olevaa yritystä ja sijoituskohdetta koskevien sijoitusmateriaalien pohjalta. Sijoittajat kantavat itse listaamattomiin yrityksiin liittyvän korkean sijoitusriskin.

Haluatko lukea lisää?

Katso artikkelin yleiskatsaus