Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Joukkorahoitus mahdollistaa minienkelisijoittajaksi ryhtymisen

INVESDOR INSIGHTS | 29.3.2023 

Haastattelu Niklas Green

Joukkorahoituksen avulla on mahdollista sijoittaa alkuvaiheen kasvuyrityksiin rajallisellakin pääomalla. Varhaisen vaiheen yritykset tarjoavat korkean tuottopotentiaalin, mutta niihin liittyy myös enemmän riskejä verrattuna pörssiosakkeisiin ja kiinteäkorkoisiin sijoituksiin.  

Invesdor Nordicsin Project Manager Niklas Greenin mielestä joukkorahoitus tarjoaa piensijoittajille erinomaisen mahdollisuuden ryhtyä “minienkelisijoittajiksi” ja sijoittaa suoraan kasvuyrityksiin ja start-up-yrityksiin. 

Miten joukkorahoituksen asiantuntija sijoittaa itse? 

Sijoitan pääasiassa pörssiosakkeisiin ja hajautan sijoituksiani kasvuosakkeisiin ja kiinteään omaisuuteen. Sijoitan kymmenen prosenttia salkustani kasvuosakkeisiin, joista suurin osa ei ole vielä listattu pörssiin. Kaupankäynti niillä ei ole kovin likvidiä, eikä yhtiöillä useinkaan ole vielä markkinoita – vastaavasti tällaisten osakkeiden riski on suuri. Mutta kun olen vakuuttunut siitä, että kyseessä on kasvava markkina, nämä kasvusijoitukset tarjoavat luonnollisesti paljon suuremman tuotto-odotuksen kuin jo listatut osakkeet. Muissa 90 prosentissa sijoituksistani riski on paljon pienempi. 

 Miten analysoit sijoituksiasi? 

Optimaalisen sijoitussalkun rakentamisessa on monia tärkeitä tekijöitä. Ensimmäinen on tietenkin odotettu tuotto. Aloitan aina tarkastelemalla yrityksen arvostusta ja sen kehitysennustetta. Yrityksestä riippuen teen kevyemmän tai laajemman markkina-analyysin selvittääkseni, onko yrityksen nykyinen markkina-arvo sopiva. 

Kuinka arvioit, onko markkina-arvo sopiva? 

Kysyn itseltäni, missä vaiheessa yritys on ja pystyykö se saavuttamaan ennusteensa. Vertaan sitä muiden yritysten nykyisiin arvostuksiin. Pohdin myös, kuinka paljon vastaavan yrityksen rakentaminen maksaisi. Tätä kutsutaan yleensä uusinta-arvoksi. Mitä esimerkiksi tarvittavien patenttien hankkiminen maksaisi? Onko olemassa muita markkinoille pääsyn esteitä, tai rakennuksia tai tuotantolaitoksia, jotka olisi ensin rakennettava? Tämä on liiketoiminta-analyysin lähtökohta. 

Mitkä muut tekijät ovat ratkaisevia yrityksen arvostuksen kannalta? 

Seuraavaksi tarkastelen tiimiä. Tutkin, kuinka paljon asiantuntemusta työntekijöillä on ja miten he ovat verkostoituneet. On myös tärkeää tietää, ovatko perustajat aiemmin menestyksekkäästi perustaneet tai myyneet muita yrityksiä. Onko aiemmissa yrityksissä ollut irtautumisia tai listautumisia? Myös kilpailuympäristö on tärkeä. Onko olemassa yrityksiä, joilla on samanlainen liiketoimintamalli? Kuinka ainutlaatuinen liiketoimintamalli on? Tarjoaako se ratkaisuja todelliseen ongelmaan? Tärkeää on myös se, millaista markkinakasvua on odotettavissa tulevaisuudessa. 

Mikä merkitys omistajarakenteella on? 

Sijoittajille rahoituskierroksella tarjottu pääoma on erittäin tärkeä tekijä, sillä yritys aikoo todennäköisesti kerätä lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta tulevaisuudessa. Tämä johtaa kysymykseen siitä, kuinka suuri on yrityksen tuleva rahoitustarve. Yrityksen uusien osakkeiden myynti uusille sijoittajille näet laimentaa omaa omistusosuuttani. Tällöin minun on oltava valmis lisäämään osuuttani yrityksessä sijoittamalla myös tulevissa rahoituskierroksissa. 

Millaisella sijoitushorisontilla sijoitat alkuvaiheen yrityksiin? 

Sijoittajat omistavat yhtiön osakkeita eri mittaisten jaksojen ajan. Jos yritys pyrkii irtautumaan lähivuosina, voin odottaa saavani tuottoa melko pian. Toisten yhtiöiden kohdalla irtautuminen on vielä vuosien päässä, ja minun on oltava valmis pitämään osakkeita pidempään. Sijoituspäätöstä tehdessäni minun on pystyttävä laskemaan odotettu tuotto ja tappioriskit. 

Miksi joukkorahoitus on sopiva sijoituskanava kasvusijoittamiseen? 

Joukkorahoitus tarjoaa keinon sijoittaa kasvuyrityksiin myös rajallisella pääomalla. Aiemmin vain venture capital - tai private equity -yhtiöt pystyivät sijoittamaan kasvuyrityksiin. Muutoin vain sellaisilla sijoittajilla, joilla oli paljon pääomaa, oli pääsy sijoituksiin enkelisijoittajina. Mielestäni joukkorahoitus tarjoaa yksityissijoittajille ainoan mahdollisuuden sijoittaa kasvuyrityksiin, jotka olivat aiemmin vain ammattimaisten sijoittajien ulottuvilla. Nyrkkisääntönä on, että noin kymmenen prosenttia koko salkusta tulisi sijoittaa kasvuyrityksiin, ja sijoitukset tulisi hajauttaa vähintään kymmeneen, kahteenkymmeneen tai useampaan kasvuyritykseen. Tämä on nyt mahdollista joukkorahoituksen avulla. 

Eikö sitä voinut tehdä aiemmin? 

Pääomasijoitusrahaston kautta tai enkelisijoittajana sijoittajien on sijoitettava vähintään muutamia kymmeniä tuhansia euroja yritystä kohti. Jos siis haluaa hajauttaa kymmenen prosenttia salkustaan vähintään 10–20 yritykseen, käytettävissä pitäisi olla vähintään 100 000–600 000 euroa varoja. Kun otetaan huomioon, että näiden sijoitusten pitäisi edustaa vain kymmentä prosenttia koko salkusta, salkun on oltava suhteellisen suuri, jotta tämän allokaation voi tehdä. Joukkorahoituksessa taas vähimmäissijoitukset ovat yleensä 250–500 euroa. Tämä mahdollistaa kasvuyrityksiin sijoittamisen paljon pienemmillä salkuilla ja tehokkaamman salkun hajauttamisen. 

Miten joukkorahoitus on näkemyksesi mukaan kehittynyt viime vuosina? 

Jo kauan ennen kuin aloin sijoittaa joukkorahoituksen kautta, seurasin yrityksiä ja digitaalisen varainhankinnan markkinoita. Silloin joukkorahoituksen kautta sijoittaminen vaikutti olevan sijoittajille enemmänkin hupia tai yritysten tukemista. Viimeisten viiden vuoden aikana joukkorahoituksesta on tullut yhä ammattimaisempi sijoitusmahdollisuus. Piensijoittajat sijoittavat nyt yrityksiin, joilla on hyvät tulevaisuudennäkymät ja suuri tuottopotentiaali. Markkinat kehittyvät edelleen nopeasti ja kypsyvät joka vuosi. Nykypäivän markkinoilla kokenut sijoittaja voi löytää todella mielenkiintoisia sijoituskohteita joukkorahoituksen kautta. 

Teetkö myös kiinteätuottoisia sijoituksia? 

Itse en ole sijoittanut korkosijoituksiin, mutta saatan tehdä niin tulevaisuudessa. Tarkastelen aina kokonaissalkkuani ja yritän löytää parhaan riski- ja tuottosuhteen. Pohjoismaissa on yleistä sijoittaa kasvuyrityksiin korkosijoitusten sijaan. Korkosijoitukset tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden mielenkiintoisiin tuottoihin, kun taas riskit ovat huomattavasti pienemmät verrattuna osakesijoituksiin. Sijoittamalla joukkorahoituksen kautta yksityisten yritysten korkosijoituksiin sijoittajat voivat samalla saada paremman tuotto-odotuksen verrattuna pörssiyhtiöiden joukkovelkakirjoihin. Korkosijoitukset tarjoavat osakesijoittajille myös mahdollisuuden hajauttaa sijoituksia. Monissa tapauksissa tämä on erittäin hyvä strategia. 

Miksi taantuman aikaan pitäisi sijoittaa? 

Hyvilläkin yrityksillä voi nyt olla vaikeuksia rahoituksensa kanssa korkeampien korkojen vuoksi. Tämä johtuu korkeammista pääomakustannuksista, mikä vaikeuttaa kannattavan kasvun ja omaisuuden rahoittamista. Sijoittaminen yritykseen, jonka arvostus on alhainen, tarkoittaa, että pienemmällä summalla voi hankkia suuremman osuuden yrityksestä. Koska arvostus on alhaisempi, tuotto-odotus voi olla korkeampi pitkällä aikavälillä. Näissä markkinaolosuhteissa on mielestäni helpompaa löytää hyviä sijoituskohteita kohtuulliseen hintaan ja korkealla tuotto-odotuksella seuraavien viiden–kymmenen vuoden aikana. 

Mitä neuvoja antaisit kokemattomille sijoittajille? 

On tärkeää ymmärtää, mitä on ostamassa. Ennen kasvuyritykseen sijoittamista on tunnettava yrityksen talous, rakenne ja arvostus. Myös markkinan tutkiminen on tärkeää. Kasvusijoitusten pääoma on usein sidottu yritykseen viideksi tai kymmeneksi vuodeksi, ja jos yritys tarvitsee lisärahoitusta, lisäsijoitukset saattavat olla tarpeen. Näin on monien kasvuyritysten kohdalla. Sijoittajien on tällöin joko hyväksyttävä osakkeidensa laimentuminen tai sijoitettava lisää. Yksinkertaisesti sanottuna, tee taustatyösi hyvin. Lisäksi on huomioitava hajauttaminen. On tärkeää, ettei sijoita vain kasvuyrityksiin ja start-up-yrityksiin vaan myös vähemmän riskialttiisiin sijoituksiin, kuten korkosijoituksiin, pörssiyhtiöiden osakkeisiin ja kiinteistöihin. 

DISCLAIMER

The information contained herein is not meant to be, and it shall not be interpreted as investment advice or a recommendation and investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities unless they do so on the basis of the information contained in the applicable investment material of a target company. Investing in securities of unlisted companies is associated with high risk.

Haluatko lukea lisää?

Artikkeleihin