Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Käyttöehdot

 1. Yleistä

  Nämä Käyttöehdot kuvaavat sinun ja Invesdor INV AG:n välistä käyttäjäsuhdetta, jonka avulla voit käyttää Invesdorin tai kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja ("Palvelut") Invesdorin verkkosivustolla ("Verkkosivusto").  Näissä Käyttöehdoissa määritellään myös Verkkosivustolla tarjotut Palvelut, jotka ovat saatavilla verkkotunnusten www.invesdor.com, www.invesdor.fi, www.invesdor.at, www.invesdor.nl ja  www.invesor.de kautta. Lupa Palveluiden käyttöön myönnetään, kun hyväksyt nämä Käyttöehdot.

 2. Palveluntarjoaja

  Invesdor INV AG
  c/o Mindspace Germany GmbH
  Uhlandstraße 32
  10719 Berliini, Saksa

 1. Rekisteröity Berliini-Charlottenburgin paikallistuomioistuimessa numerolla HRB 165539 B.

  Hallituksen valtuutetut edustajat: Christopher Grätz

  Kun Käyttöehdoissa viitataan ”Invesdoriin” tai "meihin”, tarkoitetaan näillä Invesdor Groupia, joka koostuu useista yrityksistä, jotka toimivat Invesdor-brändin alla ja välittävät erilaisia rahoitusinstrumentteja. Invesdor Groupiin kuuluvat Invesdor Oy ja Invesdor Services Oy, joilla kummallakin on kotipaikka Helsingissä, Invesdor INV AG, Invesdor Germany GmbH ja Invesdor Funding GmbH, joilla kaikilla in kotipaikka Berliinissä, Oneplanetcrowd International B.V. ja One Planet Crowd B.V., joilla molemmilla on kotipaikka Amsterdamissa, sekä Invesdor GmbH, jolla on kotipaikka Wienissä.

 2. Ehtojen soveltamisala

  Verkkosivusto mahdollistaa pääsyn Käyttöehtojen kohdassa 8 määriteltyihin Palveluihin. Pääsy näihin Palveluihin edellyttää kohdassa 6 määriteltyä rekisteröitymistä. Lisäksi rekisteröityneet käyttäjät ("Rekisteröityneet Käyttäjät"), jotka ovat luoneet käyttäjätilin ("Käyttäjätili") kohdan 7 mukaisesti, saavat pääsyn erilaisiin säänneltyihin välityspalveluihin ("Välityspalvelut"), joita Invesdor Groupiin kuuluvat yritykset tarjoavat. Välityspalvelut ovat yritysten ("Yritykset") sekä yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien ("Sijoittajat") käytettävissä. Kyseisiin Välityspalveluihin ei sovelleta näitä Käyttöehtoja.

  Sijoittajat ja Yritykset (jäljempänä yhdessä "Käyttäjät") voivat Verkkosivustolla hallinnoida käyttämiään Palveluita, sekä ulkopuoliset tahot, kuten veroneuvojat ja yritysrahoitusneuvojat, voivat etsiä rahoitus- ja sijoitusratkaisuja asiakkailleen.

 3. Palveluiden Käyttäjät

  Käyttöehtoja sovelletaan rahoitusta hakeviin Yrityksiin sekä sijoitusmahdollisuuksia etsiviin Sijoittajiin heidän käyttäessä Verkkosivustoa ja tarjottuja Palveluita. Välityspalveluja käytettäessä näiden Käyttöehtojen lisäksi sovelletaan muita soveltuvia ehtoja kuten Sijoitusehtoja, muita liikkeeseenlaskuun liittyviä ehtoja ja/tai muita asiaankuuluvia sijoituskierroskohtaisia sopimusasiakirjoja.

 4. Käyttäjäsuhde

  Verkkosivuston vierailijat voivat vapaasti päättää, haluavatko he käyttää tarjottuja Palveluja. Verkkosivustoa on mahdollista käyttää maksutta ja ilman rekisteröitymistä, jos Palveluja ei käytetä.

  Siltä osin kuin tietyt toiminnallisuudet, kuten Invesdor-blogiin kommentointi tai chat-toiminnon käyttö, ovat mahdollisia myös ilman rekisteröitymistä, Käyttöehtoja sovelletaan näiden kyseisten toiminnallisuuksien käyttöön.

  Rekisteröityminen, kuten kohdassa 6 on kuvattu, luo Käyttäjän ja Invesdor INV AG:n välille käyttäjäsuhteen, jolloin näitä Käyttöehtoja sovelletaan.

 5. Rekisteröityminen

  Verkkosivuston koko palveluvalikoiman ja Välityspalveluiden käyttäminen edellyttää Käyttäjiltä rekisteröitymistä.

  Invesdor INV AG kerää Käyttäjän tiedot ensimmäisessä vaiheessa rekisteröitymisprosessin aikana. Lähetä -painikkeen klikkaamisen jälkeen tiedot siirretään Invesdor INV AG:lle. Tämän jälkeen Käyttäjät saavat vahvistussähköpostin ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Klikkaamalla sähköpostiviestissä olevaa aktivointilinkkiä rekisteröitymisprosessi päättyy salasanan määrittämisen jälkeen.

  Käyttäjien on täytettävä seuraavat kriteerit voidakseen rekisteröityä:

  - Täysi-ikäisyys, vähintään 18 vuoden ikä
  - Rajoittamaton oikeustoimikelpoisuus
  - Käyttäjä toimii omissa nimissään ja omassa taloudellisessa edussaan tai oikeushenkilön valtuutettuna edustajana (ja pyydettäessä toimittaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetuissa säännöksissä tarkoitetut tosiasiallisen edunsaajan/edunsaajien tiedot), eikä kolmannen osapuolen aloitteesta

  Oikeushenkilöiden rekisteröitymisen voivat tehdä vain ne henkilöt, joilla on valtuudet edustaa kyseisiä oikeushenkilöitä.
  ​​​​​
  Rekisteröitymisen onnistumiseksi on toimitettava ainakin seuraavat tiedot:

  - Etunimi
  - Sukunimi
  - Syntymäaika
  - Sähköpostiosoite
  - Salasana
  - Asuinpaikka (maa), tarvittaessa
  - Yrityksen nimi (salasanan ja sähköpostiosoitteen vahvistamisen jälkeen; tarvitaan vain oikeushenkilöiden rekisteröintiä varten)
  Invesdor INV AG:lla on oikeus kieltäytyä rekisteröinnistä yksittäistapauksissa.
 6. Käyttäjätili

  Tarjottujen Välityspalveluiden käyttö on mahdollista vain, jos Rekisteröityneet Käyttäjät luovat Käyttäjätilin. Käyttäjätilin luominen edellyttää Käyttäjältä lisätietoja, jotka on toimitettava kokonaisuudessaan ja oikein. Näitä lisätietoja voidaan täydentää milloin tahansa rekisteröitymisen jälkeen, mutta viimeistään käytettäessä Välityspalveluita.

  Käyttäjätilin luominen edellyttää sähköpostiosoitetta ja salasanaa. Käyttäjät ovat velvollisia pitämään salasanan ainoastaan omana tietonaan. Käyttäjätilin toimintoja voivat käyttää vain Rekisteröityneet Käyttäjät itse. Jos Käyttäjät havaitsevat Käyttäjätilinsä väärinkäyttöä, heidän on ilmoitettava siitä välittömästi Invesdor INV AG:lle.

  Käyttäjätilillä annetut tiedot eivät perustu Käyttäjän henkilökohtaisten olosuhteiden yksilölliseen tarkasteluun. Kyse ei siis nimenomaisesti ole sijoitusneuvonnasta Invesdor INV AG:n tai Invesdor Groupiin liittyvän yrityksen toimesta.

  Kun Käyttäjätilillä tai muualla Verkkosivustolla on saatavilla tietoja tai asiakirjoja, voivat Käyttäjät tarkastella, ladata ja tulostaa asiakirjoja verkossa.

  Käyttäjien on varmistettava, että jokainen istunto suljetaan kirjautumalla ulos.

  Käyttäjillä, jotka ovat kuluttajia, sekä oikeushenkilöiden edustajilla on mahdollisuus todentaa henkilöllisyytensä Invesdorille ("Autentikaatio"). Käyttäjien autentikaatio suoritetaan seuraavien ulkoisten palveluntarjoajien toimesta. Kun ulkoiset palveluntarjoajat ovat suorittaneet autentikaation, sen aikana kerätyt tiedot siirretään Invesdorille.

 7. Palvelut

  Onnistuneen rekisteröitymisen ja Käyttäjätilin luomisen jälkeen Invesdor INV AG tarjoaa Käyttäjille seuraavia Palveluja maksutta:
   

  - Kirjautuminen 
  - Henkilötietojen hallinta
  - Salasanan hallinta
  - Asiakirjojen tarkastelu "Omat asiakirjat" -osiossa
  - Kaikkien sopimusasiakirjojen tallentaminen "Omat asiakirjat" -osioon
  - Uutiskirjeiden hallinta 
  - Sijoitussalkun yleiskatsaus kaikista tehdyistä sijoituksista
  - Pääsy nykyisiä sijoitusomistuksia koskeviin tietoihin (OwnersPortal)
  - Mahdollisuus käyttää tarjottuja Välityspalveluja 
  - Pääsy rahoituskierroksia koskeviin ilmoituksiin, esim. säännöllisiin raportteihin
  - Tekninen tuki (esim. sähköpostitse, puhelimitse tai chatin kautta) 
   

 8. Luottamuksellisuus ja tietosuoja

  Tiedot, joita tarvitaan Käyttäjien rekisteröitymistä ja/tai Käyttäjätilin luomista varten on annettava kokonaisuudessaan ja oikein. Käyttäjien on päivitettävä näitä tietoja, jos ne muuttuvat. Invesdor INV AG pidättää itsellään oikeuden asettaa yksittäisten Käyttäjien sisäänpääsyn edellytykseksi asianmukaisen henkilöllisyystodistuksen.

  Käyttäjien tietojen kerääminen, käyttö ja käsittely tapahtuu yksinomaan Invesdorin Tietosuojakäytännön puitteissa.

  Yritykset, jotka toteuttavat rahoituskierroksen Invesdorin Verkkosivustolla tai vastaavilla välitysalustoilla, toimittavat Rekisteröityneille Käyttäjille ja Sijoittajille säännöllisesti arkaluonteisia yritykseen liittyviä tietoja sekä informaatiota. Käyttäjät ja Sijoittajat ovat velvollisia pitämään nämä tiedot luottamuksellisina. Käyttäjät ja Sijoittajat eivät saa luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, jäljentää niitä tai julkaista niitä millään tavalla.

 9. Käyttäjien tuottama sisältö

  Käyttäjät voivat Käyttäjätileillään tallentaa järjestelmään erilaisia henkilötietoja ja yritykseen liittyviä tietoja.

  Tällaisia henkilötietoja ovat muun muassa, mutta ei rajoittuen:

  Titteli, sukunimi, etunimi, syntymäaika, kansalaisuus, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön status, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulutus, taloudellinen tietämys, työsuhteen tyyppi, verotuksellinen asuinpaikka, verotunniste ja tilitiedot.

  Seuraavat yritykseen liittyvät tiedot voidaan tallentaa:

  Yrityksen perustiedot, toimiala, taloussektori, päätoimipaikka, työntekijöiden lukumäärä, perustamisvuosi, yrityksen vaihe, lyhyt kuvaus yrityksestä, yrityksen taloudellinen tilanne, rahoituskierroksen periodi, rahoituksen tarkoitus, tiedot rahoituskierroksesta, yrityksen nimi, osoite, oikeudellinen muoto, verotuksellinen kotipaikka, kotisivut, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kaupparekisterin/yritysrekisterin tiedot, yrityksen lailliset edustajat, yrityksen tosiasialliset edunsaajat, laillisten edustajien verotustiedot, tosiasiallisten edunsaajien verotustiedot, FATCA, tiedot yrityksen likviditeetistä, yrityksen liikevaihtoa ja tulosta koskevat tiedot, taseen loppusumma ja velkojen kokonaismäärä.

  Lisäksi kunkin rahoituskierroksen yhteydessä voidaan näyttää lisätietoja kyseisestä yrityksestä ja sen liiketoiminnasta asianomaisilla välitysalustoilla, jos näin sovitaan yrityksen kanssa.

  Henkilötietoja ja yritykseen liittyviä tietoja käytetään yksinomaan Verkkosivustolla tarjottujen Palvelujen käytön mahdollistamiseksi. Yksityiskohtaisempia tietoja henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä löytyy Invesdorin Tietosuojakäytännöstä.

  Lisäksi Käyttäjillä ja rekisteröimättömillä Verkkosivuston vierailijoilla on mahdollisuus julkaista omia kommenttejaan Verkkosivuston Invesdor-blogissa. Kommentoijien on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa ja nimensä. Sähköpostiosoitetta ei julkaista.

  Sisältöä julkaisevien Käyttäjien ja rekisteröitymättömien Verkkosivuston vierailijoiden on noudatettava ja kunnioitettava sovellettavia lakeja ja kolmansien osapuolten oikeuksia. Erityisesti loukkaava ja henkilöä loukkaava sisältö, perustuslain vastaiset lausunnot tai symbolit, rasistiset kuvaukset, rikoksiin yllyttäminen, seksistiset ja muut syrjivät kuvaukset, kolmansien osapuolten oikeuksia (esim. tekijänoikeuksia tai tavaramerkkioikeuksia) loukkaava sisältö, pornografinen sisältö, väkivaltaa ihannoiva sisältö ja liioiteltu ja epäasiallinen kritiikki, sekä linkit tai viittaukset tällaiseen sisältöön eivät ole sallittuja.

  Invesdor INV AG pidättää oikeuden tarkistaa sisältö ennen sen julkaisemista ja tarvittaessa olla hyväksymättä sisältöä, sekä estää tai poistaa jo julkaistua sisältöä, jos se on vastoin lakisääteisiä säännöksiä, edellä mainittuja sääntöjä tai kolmansien osapuolten oikeuksia.

  Käyttäjät myöntävät Invesdor INV AG:lle maksuttoman, alueellisesti ja ajallisesti rajoittamattoman, ei-yksinomaisen ja milloin tahansa peruutettavissa olevan oikeuden asettaa Käyttäjien julkaisemaa sisältöä julkisesti saataville Internetin kautta.

  Käyttäjät voivat julkaista vain sellaista sisältöä, johon heillä on tarvittavat oikeudet. Tämä koskee erityisesti tekijänoikeuksia ja niiden liitännäisiä oikeuksia, tavaramerkkioikeuksia ja kuvattujen henkilöiden henkilökohtaisia oikeuksia. Käyttäjät ovat sisäisesti yksin vastuussa Invesdor INV AG:lle vastuullaan olevista oikeuksien loukkauksista ja niiden seurauksista. Käyttäjien on korvattava Invesdor INV AG:lle kolmansien osapuolten Invesdor INV AG:ta vastaan esittämät perustellut vaatimukset, jotka johtuvat tällaisista loukkauksista, jos Invesdor INV AG on vastuussa tällaisista loukkauksista.

 10. Saatavuus

  Invesdor INV AG:lla on oikeus lopettaa, rajoittaa tai muuttaa Internet -näkyvyyttään tai yksittäisiä Palveluja tilapäisesti tai pysyvästi, esimerkiksi teknisistä tai oikeudellisista syistä. Invesdor INV AG tiedottaa Käyttäjille tulevista muutoksista ja asetuksista mahdollisimman paljon etukäteen.

  Invesdor INV AG pyrkii tarjoamaan Käyttäjille kattavan saatavuuden. Saatavuutta ei kuitenkaan voida taata. Erityisesti huolto, jatkokehitys tai tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa tietoturvaan, voivat johtaa siihen, että Verkkosivuston saatavuus ja mahdollisuus käyttää Käyttäjätiliä keskeytyvät tilapäisesti.

  Tapahtumat, joihin Invesdor INV AG ei voi vaikuttaa (esim. sähkökatkokset, tietoverkon häiriöt tai kolmansien osapuolten tiedonsiirrossa ilmenevät viat), voivat myös johtaa Verkkosivuston saatavuuden ja Käyttäjätilin käyttömahdollisuuden tilapäiseen keskeytymiseen.

  Huoltotyöt, jotka johtavat Verkkosivuston ja Palvelujen saatavuuden rajoittumiseen, ilmoitetaan Käyttäjille heidän käyttäessään Verkkosivustoa.

 11. Vastuu

  Invesdor INV AG:n vastuu Käyttäjien vahingoista on suljettu pois. Vastuun poissulkeminen ei koske Invesdor INV AG:n tai sen ulkopuolisten palveluntarjoajien tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Jos Käyttöehdoista johtuvia sopimusvelvoitteita rikotaan olennaisesti, Invesdor INV AG vastaa huolimattomuudesta, mutta rajoittuen tyypillisiin ja ennakoitavissa oleviin vahinkoihin. Käyttöehdoista johtuvan sopimussuhteen kannalta olennaisen velvoitteen katsotaan olevan mikä tahansa velvoite, joka ylipäätään mahdollistaa sopimusvelvoitteiden asianmukaisen täyttämisen ja jonka täyttämättä jättäminen vaarantaisi sopimusvelvoitteiden tarkoituksen saavuttamisen.

  Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta henkilövahinkoihin.

 12. Käyttöehtojen muutokset

  Invesdor INV AG pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista sekä lisäehtojen käyttöönotosta (yhteisesti "Muutokset") ilmoitetaan Käyttäjille etukäteen sähköpostitse kohtuullisen ajan puitteissa. Tämä sähköposti sisältää kuvauksen Muutoksista, Muutosten käyttöönottopäivän ja ilmoituksen siitä, että Käyttäjillä on oikeus irtisanoa käyttäjäsuhteensa Invesdor INV AG:n kanssa, jos Muutoksella on laajempi kuin vähäinen vaikutus. Mainittu prosessi ei koske kiireellisiä tapauksia, joissa Muutokset tehdään väärinkäytön tai vahingon estämiseksi, lakisääteisiin vaatimuksiin vastaamiseksi tai Palvelujen turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.

  Jos Käyttäjät vastustavat Muutoksia, Invesdor INV AG:lla on oikeus irtisanoa käyttäjäsuhde. Irtisanominen tulee voimaan Muutosten täytäntöönpanopäivänä.

 13. Irtisanominen

  Käyttäjäsuhde on voimassa toistaiseksi, kunnes Käyttäjä tai Invesdor INV AG irtisanoo sen jäljempänä esitetyllä tavalla.

  Käyttäjäsuhde voidaan milloin tahansa irtisanoa kummankin osapuolen toimesta kirjallisesti (esim. sähköpostitse) kahden viikon irtisanomisajalla niin, että kuukauden loppuun tulee olla vähintään kaksi viikkoa.

  Irtisanomistapauksessa Käyttäjätili suljetaan ja kaikki talletetut tiedot poistetaan edellyttäen, että Invesdor INV AG:lla tai muilla Invesdor Groupin yrityksillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita säilyttää tietoja irtisanomisen jälkeen.

  Käyttäjäsuhteen päättyminen ei vaikuta Invesdor INV AG:n, muiden Invesdor Groupin yritysten tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen Välityspalveluiden piiriin kuuluvien sopimusten voimassaoloon.
 14. Lopuksi

  Jos jokin Käyttöehtojen määräys on pätemätön, muut määräykset pysyvät tästä huolimatta voimassa.

  Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä sovelletaan, lukuun ottamatta EGBGB:n lainvalintasääntöjä ja YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan yleissopimuksen (CISG) määräyksiä. Lainvalintaa ei sovelleta siltä osin kuin sen EU:n jäsenvaltion pakottavat kuluttajansuojasäännökset, jonka lakia sovellettaisiin ilman edellä kuvattua lainvalintaa, tarjoaisivat Käyttäjälle (siltä osin kuin Käyttäjä on kuluttaja) Saksan liittotasavallan kuluttajansuojasäännöksiä laajemman suojan.

  Käyttäjäsuhteesta johtuvien tai siihen liittyvien riitojen yksinomainen oikeuspaikka on Berliini, jos muuta yksinomaista laillista oikeuspaikkaa ei ole ja jos Käyttäjä on kauppias, oikeushenkilö tai erikoisrahasto tai jos sillä ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksassa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa tai jos se on siirtänyt rekisteröidyn kotipaikkansa EU:n ulkopuoliseen maahan näiden Käyttöehtojen voimaantulon jälkeen.

Onko sinulla vielä kysyttävää?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Soita meille tai lähetä viesti:
Sähköposti: service@invesdor.fi
Puhelin: +358 20 735 2590

Seuraa meitä:

   

Yhteyshenkilönne

Jessica Partanen

Project Manager

EN | FIN | SWE