Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Invesdorin toimintaperiaatteet

Näin teemme töitä paremman tulevaisuuden puolesta.

Tutustu missioomme

Sijoitus kerrallaan kohti kestävää, yhdenvertaista ja vastuullista taloutta

Invesdor ei ole muutosmatkalla yksin, sillä teemme yhteistyötä innovatiivisten yrittäjien ja muutosta puoltavien sijoittajien kanssa. Sijoittajamme eivät pelkästään hae taloudellista voittoa, vaan he haluavat aktiivisesti edistää muutosta yhteiskunnassamme. Yhdessä haluamme luoda kestävän talouden, joka huomioi ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan.

Tutustu toimintaperiaatteisiimme lukemalla lisää visiostamme ja missiostamme. Haluatko tietää miten valitsemme yritykset rahoituskierroksille? Lue lisää haitattomuuskriteereistämme.

Visio

Rahoitamme tulevaisuuden yhdessä.

Maailma tarvitsee muutoksen kohti kestävämpää, yhdenvertaisempaa ja vastuullisempaa taloutta. Muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään.

Uskomme että merkittävä muutos tulee seikkailunhaluisilta ja innovatiivisilta ihmisiltä, keillä on rohkeus haastaa nykytilaa.

Mitä jos antaisimme kaikille mahdollisuuden osallistua muutoksen tekoon?

Mahdollisuuden päättää tulevaisuuden suunnasta.

Mahdollisuuden tukea paremman tulevaisuuden mahdollistavia yrityksiä.

Missio

2025 mennessä haluamme olla Euroopan johtava vaikuttavuusinvestointialusta. 

Miksi?

Haluamme tehdä töitä tulevaisuuden eteen, jossa ihmiset tekevät vastuullisia valintoja oman edunsa eteen ja yhteisen hyvän puolesta.

Miten?

Yhdistämme sijoittajat ja yrittäjät ympäri Eurooppaa edistämään muutostyötä yhdessä. Me Invesdorilla mahdollistamme sijoittajat tekemään hyviä päätöksiä välittämällä selkeät, relevantit ja läpinäkyvät tiedot yrityksistä.

Mitä vaikuttavuus tarkoittaa meille?

Viimeisten vuosikymmenten aikana olemme ihmiskuntana tulleet enenevissä määrin tietoisiksi tekemämme valintojen kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta toisiin ihmisiin, yrityksiin sekä maapalloon. Tämä tietoisuus on saanut yritykset pohtimaan uudelleen, kuinka ne mittaavat suorituskykyä ja menestystä. Taloudellisen suorituskykymittariston rinnalle on noussut vastuullisuus, joka näkyy yritysten arvoissa ja tavoitteissa.

Vastuullisuus on laaja käsite, jota tulkitaan yhtä laajasti. Meille vastuullisuus on kestävä talous, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua parhailla puolillaan. Uskomme että kestävä talous on toteutettavissa innovatiivisten yrittäjien myötä. Tästä syystä fasilitoimme yrittäjiä ottamaan seuraavan askeleen kehitystyössään kestävien teknologoiden, tuotteiden tai palveluiden parissa.

OnePlanet: Vaikuttavuussijoittaminen Invesdorilla

OnePlanet

OnePlanet -leiman avulla tunnistat kestävää kehitystä edistäviä rahoituskierroksia

OnePlanet -leimallamme voit tunnistaa rahoituskierroksia, joissa on korkea positiivinen vaikutus ainakin yhteen kestävän kehityksen tavoitteeseen. YK:n määrittelemän kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17, lue lisää niistä YK:n sivuilta

OnePlanet -leima helpottaa salkkusi hajauttamista sekä varmistaa rahojesi myönteisen vaikutuksen maapalloomme.

Tuplaa tuottosi vaikuttavuussijoittamisella

Tulevaisuusorientoituneena sijoittajana voit sijoittaa suoraan innovatiivisiin yrityksiin ja kestäviin projekteihin. Näin ollen voit tehdä "tuplatuoton": taloudellisesti ja sosiaalisesti.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman Agenda 2030:n. Ohjelmassa esitetään yhteistoiminnallinen etenemissuunnitelma maailmanlaajuisen rauhan ja vaurauden saavuttamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Agenda perustuu 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen, jotka edellyttävät välittömiä toimia kaikilta mailta kehitystasosta riippumatta.

Kestävän kehityksen tavoitteissa otetaan huomioon, että köyhyyden ja muun eriarvoisuuden poistaminen edellyttää lähestymistapoja, joilla parannetaan terveyttä ja koulutusta, vähennetään eriarvoisuutta ja edistetään talouskasvua. Tämän lisäksi on pyrittävä torjumaan ilmastonmuutosta sekä suojelemaan ja säilyttämään maailman meriä ja metsiä.

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiin

SDGs - the sustainable development goals of the UN

Miksi valitsimme SDGt vaikuttavuusinvestointien kriteeriksi?

Vaikuttavuussijoittaminen tarkoittaa sijoittamista yrityksiin ja hankkeisiin, jotka edistävät mitattavasti jotakin kestävän kehityksen tavoitetta. Kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat tunnustaneet kestävän kehityksen tavoitteet maailmanlaajuisesti, joten SDGt mahdollistavat helposti sovellettavan kehyksen toiminnallemme. Tällä hetkellä toimimme kuudessa Euroopan maassa.

Olemme määritelleet kullekin SDG:lle kiinteät indikaattorit, joiden avulla voimme mitata ja seurata edistystä ja tuloksia. Indikaattorit on määritelty mahdollisimman objektiivisesti, ja ne summaavat mitatut vaikutukset kun se on mahdollista.

Sustainable Development Goals

Vastuullisten sijoitusvalintojen tekeminen

Me Invesdorilla pidämme vastuullisena tarjota sellaisia sijoitusmahdollisuuksia, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan. Tätä varten olemme kehittäneet arviointikehyksen, jossa on joukko kriteerejä, joiden avulla voimme arvioida yrityksiä taloudellisten ja historiallisten tietojen perusteella. Arviointikehyksen avulla voimme myös tarkastella tulevia riskejä ja mahdollisuuksia.

Osana ESG-riskianalyysiämme tutkimme, onko yrityksellä haitallisia vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan. Haitalliset vaikutukset voivat liittyä ympäristökysymyksiin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruptioon. Analysoimme myös, onko yrityksellä tulevaisuuden kestävyysriskejä, kuten vakavia luonnonkatastrofeja, poliittisia uhkia jne. Emme kuitenkaan tarkastele vain riskejä, vaan tunnistamme myös mahdollisuuksia, joita voi syntyä tulevaisuudessa.

Invest responsibly

Jokainen yritys joka hakee rahoitusta Invesdorin kautta käy läpi tarkan arviointiprosessin. Prosessin aikana arvioimme, jos yritys täyttää nyt ja tulevaisuudessa haitattomuuskriteerimme. Mikäli yritys ei täytä standardiamme, se ei saa rahoitusta alustamme kautta.


Näitä emme hyväksy:

 • Tupakan, nikotiinin tai kannabistuotteiden valmistusta, markkinointia tai myyntiä.
 • Uhkapeliteollisuuteen osallistuminen tai palvelujen tarjoaminen uhkapeliteollisuudelle.
 • Aseiden tuotantoa - erityisesti aseisiin suunniteltujen komponenttien ja aseisiin liittyvien palvelujen tuotantoa. Kaksikäyttöteknologian tuotantoon tai myyntiin osallistuvat yritykset ovat viranomaisten valvonnan alaisia, sillä tuotteita ei saa suunnitella fyysisen väkivallan harjoittamiseen tai siihen avustamiseen.
 • Yrityksiä, joilla on korkea riski käyttää konfliktialueilta peräisin olevia mineraaleja tai jotka louhivat ja toimittavat tällaisia mineraaleja eivätkä pyri hankkimaan konfliktivapaita mineraaleja. Invesdor vaatii samaa omilta tavarantoimittajiltaan.
 • Seksiteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden tarjontaan kuuluu pornografiaa, elokuvia, valokuvia ja esityksiä, jotka ovat seksuaalisesti eksplisiittisiä ja joissa on mukana seksityöntekijöitä.
 • Eläinkokeet ovat hyväksyttäviä vain laillisiin lääketieteellisiin tarkoituksiin, ja Invesdor ei sijoita yrityksiä, jos ne eivät tee huolellisesti valvottuja eläinkokeita "vähennä, tarkenna, korvaa" -periaatteiden mukaisesti.
 • Yrityksiä, jotka käyttävät eläinperäisiä tuotteita tai ainesosia ja joilla ei ole eläinten hyvinvointia koskevia toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka ylittäisivät lakisääteiset vaatimukset. Suosimme yrityksiä, joilla on selkeät tavoitteet eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja jotka edistävät aktiivisesti eläinten hyvinvointistandardien parantamista alalla. Lisäksi suosimme yrityksiä, jotka tarjoavat kasvipohjaisia vaihtoehtoja eläintuotteille.
 • Kalastusyrityksiä, jotka eivät edistä kestäviä kalastus- ja vesiviljelykäytäntöjä. Yrityksiä, jotka tuottavat ja myyvät turkista ja erikoisnahkaa, jota varten eläimiä kasvatetaan.
 • Yrityksiä, jotka tuottavat ja myyvät turkista ja erikoisnahkaa, jota varten eläimiä kasvatetaan.
 • Yrityksiä, jotka aiheuttavat laajamittaista tai toistuvaa vahinkoa luonnon moninaisuudelle, tai yrityksiä ilman riskinhallintaa, joiden kohdalla on riski tällaisen vahingon aiheuttamisesta.
 • Yrityksiä, jotka eivät osoita olevansa tietoisia metsäkadon ongelmista, joilla ei ole kestäviä metsätalouskäytäntöjä ja jotka eivät hanki ja käytä vastuullisia metsätuotteita.
 • Yrityksiä, jotka eivät tiedosta ilmastonmuutosta ja jotka eivät ryhdy uskottaviin toimiin kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi.
 • Yrityksiä, jotka aktiivisesti edistävät ympäristölle, ilmastonmuutokselle tai luonnon monimuotoisuudelle haitallisia tuotteita, kuten lentomatkustamista ja lihankulutusta.
 • Osallisuutta kirjanpitoon tai palkitsemiseen liittyviin väärinkäytöksiin, joihin liittyy merkittäviä eettisiä tai moraalisia ongelmia.
 • Johtajien kohtuuttomia palkkioita ja korvauspaketteja, jotka eivät ole paikallisten tai kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisia.
 • Korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua.
 • Osallistumista veronkiertojärjestelyihin, jotka aiheuttavat vakavia eettisiä tai moraalisia huolenaiheita ja jotka selvästi rikkovat paikallisia tai kansainvälisiä normeja.
 • Lakien ja säädösten, käytännesääntöjen tai yleissopimusten rikkomista, ellei ole näyttöä yrityksen rakennemuutoksesta, joka johtaa perustavanlaatuisiin muutoksiin menettelytavoissa.

Positiivinen vaikuttaminen ja haitattomuus, mitä eroa näillä on?

Vastuullisuutta jalkautetaan yrityksiin eri tavoin, sillä yhtä hyväksi havaittua mallia ei ole olemassa. Jotkut yritykset seuraavat haitattomuuskriteerejä, eli he yrittävät olla tekemättä hallaa ympäristölle ja yhteiskunnalle. Toiset taas valitsevat liiketoimintamallin jonka myötä he voivat vaikuttaa positiivisesti tulevaisuuteen.

Vaikuttaminen SDG-tavoitteiden avulla

Positiivinen vaikuttaminen tarkoittaa myönteisen muutoksen aikaansaamista kestävän tavoitteen saavuttamiseksi sekä taloudellisen tuoton takaamiseksi.

Voit vaikuttaa positiivisesti sijoittamalla eri strategioilla:

 • Vastuullisella sijoittamisella
 • Kestävällä sijoittamisella
 • Vaikuttavuussijoittamisella
   

Haitattomuus (ESG riskianalyysi)

ESG-riskiarviointi tarkastelee paitsi taloudellisia tekijöitä myös toimijan vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan ja julkishallintoon. Sijoittajat ovat enenevissä määrin kiinnostuneita kartoittamaan yrityksen kokonaisvaikutuksen ymmärtääkseen paremmin sijoituskohteen kasvumahdollisuudet ja riskit.

B Corp sertifikaatti

Invest responsibly

Oneplanetcrowd on ollut B Corp sertifioitu toimija vuodesta 2016. B Corp, eli 'benefit corporation', on tunnustus hyvää tekeville yrityksille. Saadakseen B Corp sertifioinnin yrityksen on läpäistävä haastavan sertifiointimenettelyn ja täytettävä tiukat vaatimukset ympäristötehokkuudesta, läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta. B Corp sertifioinnin omaavat yritykset tähtäävät yhdessä osallistavaan ja kestävään tulevaisuuteen, jossa yhteiskunnallisen vaikutuksen ja voiton tavoittelu on hyvässä tasapainossa.

Lue lisää B Lab verkostosta

Pistä rahasi töihin muutoksen hyväksi.

Oletko valmis tekemään rahoillasi hyvää?

Aloita sijoittaminen yrityksiin, jotka tekevät aktiivisesti töitä muutoksen ja paremman tulevaisuuden vuoksi.

Rahoitetaan tulevaisuus yhdessä!

Tutustu sijoituskohteisiin

Onko sinulla vielä kysyttävää?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Soita meille tai lähetä viesti:
Sähköposti: service@invesdor.fi
Puhelin: +358 20 735 2590

Seuraa meitä:

   

Yhteyshenkilönne

Jessica Partanen

Project Manager

EN | FIN | SWE