Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Miten Invesdor käsittelee eturistiriitoja?

Invesdor GmbH on joukkorahoituspalvelun tarjoaja, joka noudattaa puolueettomuusvaatimusta ja on laatinut sisäiset säännöt eturistiriitojen välttämiseksi.   

Näiden sääntöjen tarkoituksena on välttää eturistiriidat alusta alkaen ja estää asiakkaiden etujen heikentyminen tai, jos tämä ei ole mahdollista, lieventää heikentymistä riittävästi. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös konsernirakenne, johon Invesdor GmbH on integroitu.    

Interessenskonflikte

Toimenpiteet eturistiriitojen ehkäisemiseksi

I. Eturistiriitojen ehkäiseminen mahdollisten hankkeen toteuttajien osalta.  

Invesdor GmbH ei solmi liikesuhteita sellaisten hankkeiden toteuttajien kanssa,  joissa Invesdor GmbH:lla tai muilla Invesdor-konserniin kuuluvilla yhtiöillä on osakkeita.   

Myöskään seuraavia henkilöitä ei hyväksytä hankkeen toteuttajiksi:  

  • Osakkeenomistajat, joiden hallussa on suoraan tai välillisesti vähintään 20 prosenttia Invesdor GmbH:n osakepääomasta tai äänioikeuksista,  

  • Invesdor GmbH:n tai Invesdor-konserniin kuuluvien yhtiöiden johtoa tai työntekijöitä,  

  • Henkilöt, jotka ovat läheisessä suhteessa mainittuihin osakkeenomistajiin tai Invesdor GmbH:n johtoon kuuluviin henkilöihin tai työntekijöihin määräysvaltasuhteen tai emo/tytäryhtiö-suhdetta muistuttavan määräysvaltasuhteen tai alistussuhteen kautta. (Läheinen suhde, jolla tarkoitetaan direktiivin 2014/65/ EU artiklan 4 (1) 35 alakohdan b mukaista läheistä suhdetta) 

Invesdor GmbH on tunnistanut erityisesti seuraavat oikeushenkilöt mahdollisesti eturistiriitoja aiheuttaviksi:  

  • Invesdor INV AG, jolla on 100 prosentin omistusosuus Invesdor GmbH:sta.   

  • Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R, jonka omistusosuus Invesdor INV AG:ssä on yli 20 prosenttia  

  • Invesdor Services SPV2 Oy, jonka omistusosuus Invesdor INV AG:ssä on yli 20 prosenttia.   

Jos rahoitushankkeessa Invesdor GmbH:n alustalla käytetään erillisyhtiöitä, näitä säännöksiä sovelletaan vastaavasti erillisyhtiöihin siten, että rahoitusta ei tarjota sellaisilla erillisyhtiöille, joissa Invesdor GmbH tai osakkeenomistajat, joilla on yli 20 prosenttia Invesdor GmbH:n osakkeista, Invesdor GmbH:n tai Invesdor-konserniin kuuluvien yhtiöiden johtoon tai työntekijöihin kuuluvat jäsenet tai työntekijät tai henkilöt, jotka ovat määräysvaltasuhteiden kautta läheisessä suhteessa Invesdor GmbH:han (2014/65/ EU artiklan 4 (1) 35 alakohta b) ovat mukana erillisyhtiössä. ((EU) 2020/1503 artikla 8(2)).  

II. Sijoittajiin liittyvien eturistiriitojen ehkäiseminen   

Mahdollisuus sijoittaa kaikkiin Invesdor GmbH:n joukkorahoitusalustalla tarjottuihin joukkorahoitushankkeisiin on rajoituksetta myös Invesdor-konsernin osakkeenomistajilla, johdon jäsenillä ja työntekijöillä sekä Invesdor-konserniin läheisessä yhteydessä olevilla henkilöillä direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä.   

Näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt voivat sijoittaa tarjottuihin joukkorahoitushankkeisiin vain, jos he käyvät läpi saman automatisoidun sijoitusprosessin, johon sovelletaan samoja sääntöjä ja joka on myös muiden alustan sijoittajien käytettävissä, sillä se on ainoa mahdollisuus sijoittaa Invesdor GmbH:n alustalla tarjottuihin joukkorahoitushankkeisiin. Näin varmistetaan, että sijoittaminen alustalla on mahdollista samoin ehdoin kaikille sijoittajille. 

Automatisoidun sijoitusprosessin vuoksi mainittuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden ei myöskään ole mahdollista saada etuoikeutta joukkorahoitustarjouksiin. Sijoittaminen Invesdor GmbH:n alustalla ei ole mahdollista ilman automatisoitua sijoitusprosessia.   

Kaikki joukkorahoitustarjouksia koskevat sijoittamisen kannalta olennaiset tiedot julkaistaan Invesdor GmbH:n alustalla ja vastaavassa sijoitusta koskevassa avaintietoasiakirjassa, mikä tarkoittaa myös sitä, että asianomaisilla ryhmillä ei ole etuoikeutta joukkorahoitushankkeita koskeviin tietoihin.  

Invesdor GmbH valvoo myös mahdollisten muiden eturistiriitojen muodostumista, ja puuttuu niihin asianmukaisesti.   

III. Menettelyt eturistiriitojen välttämiseksi 

Varmistaakseen edellä mainittujen säännösten noudattamisen Invesdor GmbH ja muut Invesdor-konserniin kuuluvat yhtiöt järjestävät säännöllisesti sisäisiä koulutustilaisuuksia työntekijöilleen.   

Joukkorahoitushankkeen due diligence -prosessiin osallistuvien työntekijöiden on tarkistettava mahdolliset eturistiriitatilanteet hankkeen toteuttajan ja Invesdor GmbH:n välillä (ks. kohta 1.), ja ilmoitettava tällaisesta eturistiriitatilanteesta välittömästi. Jos merkittävä osallistuminen havaitaan, asianomaista hankkeen toteuttajaa ei hyväksytä Invesdor GmbH:n alustalle, jotta eturistiriitaa ei voi syntyä tältä osin.   

Jos työntekijät saavat toimenkuvansa vuoksi sellaista etuoikeutettua tietoa ("sisäpiiritietoa") hankkeen toteuttajasta, jota muut sijoittajat eivät saa alustalta ja erityisesti sijoitusta koskevasta avaintietoasiakirjasta, kyseiset työntekijät eivät saa sijoittaa kyseiseen hankkeeseen (ks. kohta 2.).  Osana koulutusta kaikille Invesdor GmbH:n ja Invesdor-konsernin työntekijöille kerrotaan, että etuoikeutettuihin tietoihin perustuvat omat sijoitukset eivät ole sallittuja ja että niillä voi olla työlainsäädännön mukaisia seurauksia.  

Invesdor GmbH varmistaa sijoittajien yhdenvertaisen kohtelun tässä esitetyillä toimenpiteillä ja välttää siten kaikenlaista positiivista tai negatiivista syrjintää.  

Eturistiriitojen ehkäisemistä koskevia sääntöjä arvioidaan ja tarkistetaan sisäisesti vähintään kerran vuodessa.   

Kaikki eturistiriitojen ehkäisemistä koskevat prosessit ja määräykset pidetään aina ajan tasalla, ja ne ovat myös asiakkaiden saatavilla sijoittajasalkussa olevalla pysyvällä välineellä, josta ne ovat nähtävissä ja ladattavissa.  

Julkaisemalla tiedot verkkosivuston eturistiriitojen hallinta -osiossa varmistetaan, että eturistiriitojen käsittelyä koskevat tiedot julkistetaan avoimesti ja ajoissa, jotta ne voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon sijoittajan päätöksentekoprosessissa.

Lataa PDF-tiedostona

Tästä osiosta voit myös ladata eturistiriitojen käsittelyä koskevat tiedot PDF-tiedostona.

Eturistiriitojen hallinta Invesdorissa

Onko sinulla vielä kysyttävää?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Soita meille tai lähetä viesti:
Sähköposti: service@invesdor.fi
Puhelin: +358 20 735 2590

Seuraa meitä:

   

Yhteyshenkilönne

Jessica Partanen

Project Manager

EN | FIN

ECSP lizensiert