Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Miten Invesdor käsittelee eturistiriitoja?

Oneplanetcrowd International B.V. on EU-asetuksessa 2020/1503 ("ECSP asetus") tarkoitettu joukkorahoituspalvelujen tarjoaja, ja se ylläpitää joukkorahoitusalustaa Invesdor INV AG:n internetsivustolla.

Oneplanetcrowd International B.V. varmistaa puolueettomuusvaatimuksen noudattamisen, ja se on laatineet sisäiset säännöt ja toimenpiteet puolueettomuusvaatimuksen noudattamiseksi ja eturistiriitojen estämiseksi.

Näiden sääntöjen tarkoituksena on välttää eturistiriidat alusta alkaen ja estää asiakkaiden etujen heikentyminen tai, jos tämä ei ole mahdollista, lieventää heikentymistä riittävästi. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös konsernirakenne, johon Oneplanetcrowd International B.V. kuuluu.

Interessenskonflikte

Toimenpiteet eturistiriitojen ehkäisemiseksi

I. Eturistiriitojen ehkäiseminen mahdollisten hankkeen toteuttajien osalta.  

Oneplanetcrowd International B.V. ei solmi liikesuhteita sellaisten hankkeiden toteuttajien kanssa, joissa Oneplanetcrowd International B.V. on osakkaana.

Myöskään seuraavia henkilöitä ei hyväksytä hankkeen toteuttajiksi:

 • Osakkeenomistajia, joilla on suoraan tai välillisesti vähintään 20 % Oneplanetcrowd International B.V:n osakkeista tai äänistä;
 • Onepplanetcrowd International B.V:n toimitusjohtajia;
 • Oneplanetcrowd International B.V.:n tai Invesdor-konserniin kuuluvien yritysten työntekijöitä, eikä
 • Henkilöitä jotka ovat läheisessä sidoksessa mainittuihin Oneplanetcrowd International B.V.:n osakkeenomistajiin, toimitusjohtajiin tai työntekijöihin määräysvaltasuhteen tai emo/tytäryhtiö-suhdetta muistuttavan yli-/alijäsenyyssuhteen kautta. Läheisellä sidoksella tarkoitetaan direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b alakohdassa tarkoitettua tilannetta.

Invesdor on erityisesti tunnistanut seuraavat oikeushenkilöt eturistiriitoja aiheuttaviksi:

 • Invesdor INV AG, joka omistaa 100% Oneplanetcrowd International B.V:stä.
 • Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin K.d.ö.R, jonka omistusosuus Invesdor INV AG:ssä on yli 20 %.
 • Invesdor Services SPV 2 Oy, jonka omistusosuus Invesdor INV AG:ssä on yli 20 %.

Jos alustojen rahoitushankkeessa käytetään erillisyhtiötä, näitä säännöksiä sovelletaan vastaavasti myös erillisyhtiöihin. Rahoitusta ei tarjota sellaisilla erillisyhtiöille, joissa erillisyhtiöön osallistuu:

 • Oneplanetcrowd International B.V.;
 • Osakkeenomistajia, joilla on vähintään 20 % Oneplanetcrowd International B.V:n osakkeista;
 • Oneplanetcrowd International B.V.:n johdon jäseniä tai työntekijöitä; tai
 • Invesdor-konserniin kuuluvat yhtiöt tai Oneplanetcrowd International B.V:een määräysvaltasuhteiden kautta läheisessä sidoksessa olevat henkilöt (ks. direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b alakohta).

Ks. ECSP asetuksen 8 artiklan 2 kohta.
 

II. Sijoittajiin liittyvien eturistiriitojen ehkäiseminen   

Mahdollisuus sijoittaa kaikkiin Oneplanetcrowd International B.V.:n joukkorahoitusalustalla tarjottuihin rahoituskierroksiin on rajoituksetta myös Invesdor-konsernin osakkeenomistajilla, johdon jäsenillä ja työntekijöillä sekä Invesdor-konserniin läheisessä sidoksissa olevilla henkilöillä direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

Näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt voivat sijoittaa tarjottuihin rahoituskierroksiin vain, jos he käyvät läpi saman automatisoidun sijoitusprosessin, johon sovelletaan samoja sääntöjä ja joka on myös muiden alustan sijoittajien käytettävissä, sillä se on ainoa mahdollisuus sijoittaa Oneplanetcrowd International B.V.:n alustalla tarjottuihin rahoituskierroksiin.

Näin varmistetaan, että sijoittaminen alustalla on mahdollista samoin ehdoin kaikille sijoittajille.

Automatisoidun sijoitusprosessin vuoksi mainittuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden ei myöskään ole mahdollista saada etuoikeutta rahoituskierroksiin. Sijoittaminen Oneplanetcrowd International B.V.:n alustalla ei ole mahdollista ilman automatisoitua sijoitusprosessia.

Kaikki rahoituskierroksia koskevat sijoittamisen kannalta olennaiset tiedot julkaistaan Oneplanetcrowd International B.V.:n alustalla ja vastaavassa sijoitusta koskevassa avaintietoasiakirjassa, mikä tarkoittaa myös sitä, että asianomaisilla ryhmillä ei ole etuoikeutta rahoituskierroksia koskeviin tietoihin.

Oneplanetcrowd International B.V.:n valvovat myös mahdollisten muiden eturistiriitojen muodostumista, ja puuttuvat niihin asianmukaisesti.
 

III. Menettelyt eturistiriitojen välttämiseksi 

Varmistaakseen edellä mainittujen säännösten noudattamisen Oneplanetcrowd International B.V. ja muut Invesdor-konserniin kuuluvat yhtiöt järjestävät säännöllisesti sisäisiä koulutustilaisuuksia työntekijöilleen.

Rahoituskierroksien due diligence -prosessiin osallistuvien työntekijöiden on tarkistettava mahdolliset eturistiriitatilanteet hankkeen toteuttajan ja Oneplanetcrowd International B.V.:n välillä (ks. kohta 1.), ja ilmoitettava tällaisesta eturistiriitatilanteesta välittömästi. Jos merkittävä osallistuminen havaitaan, asianomaista hankkeen toteuttajaa ei hyväksytä Oneplanetcrowd International B.V.:n alustalle, jotta eturistiriitaa ei voi syntyä tältä osin.

Jos työntekijät saavat toimenkuvansa vuoksi sellaista etuoikeutettua tietoa ("sisäpiiritietoa") hankkeen toteuttajasta, jota muut sijoittajat eivät saa alustalta ja erityisesti sijoitusta koskevasta avaintietoasiakirjasta, kyseiset työntekijät eivät saa sijoittaa kyseiseen hankkeeseen (ks. kohta 2.). Osana koulutusta kaikille Oneplanetcrowd International B.V.:n ja Invesdor-konsernin työntekijöille kerrotaan, että sisäpiiritietoihin perustuvat omat sijoitukset eivät ole sallittuja ja että niillä voi olla työlainsäädännön mukaisia seurauksia.

Oneplanetcrowd International B.V. varmistavat sijoittajien yhdenvertaisen kohtelun tässä esitetyillä toimenpiteillä ja välttävät siten kaikenlaista positiivista tai negatiivista syrjintää.

Eturistiriitojen ehkäisemistä koskevia sääntöjä arvioidaan ja tarkistetaan sisäisesti vähintään kerran vuodessa.

Kaikki eturistiriitojen ehkäisemistä koskevat prosessit ja määräykset pidetään aina ajan tasalla. Ne ovat myös asiakkaiden saatavilla sijoittajasalkussa, jossa ne ovat nähtävissä ja ladattavissa.

Julkaisemalla tiedot internetsivuston https://www.invesdor.fi/eturistiriitojen-hallinta varmistetaan, että eturistiriitojen käsittelyä koskevat tiedot julkistetaan avoimesti ja ajoissa, jotta ne voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon sijoittajan päätöksentekoprosessissa.

Lataa PDF-tiedostona

Tästä osiosta voit myös ladata eturistiriitojen käsittelyä koskevat tiedot PDF-tiedostona.

Eturistiriitojen hallinta Invesdorissa

Onko sinulla vielä kysyttävää?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Soita meille tai lähetä viesti:
Sähköposti: service@invesdor.fi
Puhelin: +358 40 779 5389

Seuraa meitä:

   

Yhteyshenkilönne

Jessica Partanen

Project Manager

EN | FIN | SWE

Invesdor on Eurocrowd-alustan jäsen.

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

Invesdor on palkittu parhaaksi
Joukkorahoitusalustaksi 2023.

ECSP lizensiert

Invesdorille on myönnetty EU:n ECSP-toimilupa.