Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Oikeudellinen huomautus

”Invesdor” internet-sivuston ja sen verkkotunnusten ylläpitäjänä toimii Invesdor INV AG (aiemmin Kapilendo AG), joka toimii myös sivuston teknisenä palveluntarjoajana. Invesdor.fi -verkkotunnuksella tarkemmin kuvattujen rahoitusinstrumenttien välitysalustan ylläpitäjänä ja vastuullisena tahona toimii Invesdor Oy.

Invesdor Oy

Arvopaperien ja muiden rahoitusinstrumenttien välittäjä, joka välittää sijoituksia ja toimii välitysalustan ylläpitäjänä.

Osoite / Yhteystiedot

Salomonkatu 17 A 
00100 Helsinki, Suomi

Puhelinnumero: +358 20-735-2590
Sähköposti: info@invesdor.fi

Valtuutetut edustajat

Mari Lymysalo (toimitusjohtaja) ja Robert Sjöblad (prokuristi)

Rekisteritieto

Suomen kaupparekisteri, y-tunnuksella 2468896-2

Valvova viranomainen: Finanssivalvonta, PL 103, Snellmaninkatu 6, 00101 Helsinki
Toimiluvan numero: FIVA 39/02.02.00/2014

Toiminnan luvallisuus

Invesdor Oy:llä on Finanssivalvonnan päätösten mukaisesti oikeus toimilupansa nojalla tarjota seuraavia sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisia sijoituspalveluja ja oheispalveluja: 

Sijoituspalvelut (1 luvun 15 §):

  • rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen (toimeksiantojen välittäminen) (1 kohta)
  • yksilöllisen suosituksen antaminen asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi (sijoitusneuvonta) (5 kohta)
  • rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun tai myynnin järjestäminen ilman merkintä- tai ostositoumuksen antamista (liikkeeseenlaskun järjestäminen) (7 kohta)

Oheispalvelut (2 luvun 3 §:n 1 momentti):

  • tarjota yrityksille pääomarakenteita, liiketoimintastrategiaa ja muita niihin liittyviä kysymyksiä koskevaa neuvontaa sekä yritysten sulautumisia, yritysostoja ja muita yritysjärjestelyjä koskevaa neuvontaa ja palveluja (2 kohta)
  • tarjota rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun takaamiseen liittyviä palveluja (5 kohta)
  • tarjota rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiakkaan lukuun, mihin kuuluvat säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät palvelut, lukuun ottamatta EU:n arvopaperikeskusasetuksen liitteessä olevan A jakson 2 kohdassa tarkoitettua arvopaperitilien ylläpitoa ylimmällä tasolla (7 kohta).

Tietoja Invesdorista ja Invesdorin tarjoamista palveluista (PDF)

Invesdor INV AG

Internet-sivuston ylläpitäjä

Osoite / Yhteystiedot

Joachimsthaler Str. 30
10719 Berliini, Saksa

Puhelinnumero: +49 (0)30 3642 857 0
Sähköposti: info@invesdor.de

Hallituksen valtuutetut edustajat

Christopher Grätz (Hallituksen puheenjohtaja)

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Andreas Leckelt

ALV-tunnus

DE299637885

Rekisteritieto

Charlottenburgin maistraatin kaupparekisteri, rekisterinumerolla: HRB 165539 B

Valvova viranomainen: Berlin-Charlottenburgin piiritoimisto, Hohenzollerndamm 174- 177, 10713 Berliini

Ainoastaan Invesdor Oy tarjoaa välityspalveluja tämän verkkotunnuksen kautta. Invesdor INV AG ei tarjoa välityspalveluita invesdor.fi sivuston kautta.

Käytettyjen kuvien ja grafiikoiden alkuperä

iStockphoto, Canva
Ikonit luotu käyttäen www.flaticon.com sivuston Freepik-työkalua

Tekijänoikeudet

Tällä sivustolla olevaan sivuston ylläpitäjän ja alustan ylläpitäjien luomaan sisältöön ja materiaaliin sovelletaan Saksan tekijänoikeuslainsäädäntöä. Monistaminen, käsittely, jakelu tai muu hyödyntäminen tekijänoikeuden rajojen ulkopuolella edellyttää asianomaisen tekijän tai luojan kirjallista suostumusta. Tämän sivuston lataaminen ja kopioiminen on sallittua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia on kunnioitettu niiltä osin, kun tämän sivuston sisältö ei ole sen ylläpitäjän luomaa, tällöin myös kolmansien osapuolten sisältö on merkitty asianmukaisesti. Jos kuitenkin havaitset tekijänoikeusrikkomuksen, ilmoitathan siitä meille. Poistamme tekijänoikeuksia loukkaavan sisällön välittömästi, kun tulemme tietoiseksi tällaisesta sisällöstä.