Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Eurooppalaisuus on tärkeä arvo – myös sijoittaessa

INVESDOR INSIGHTS | 27.05.2022

Eurooppalaisuus on tärkeä arvo – myös sijoittaessa

Asiakkaamme tietävät varmasti, että pyrimme auttamaan ihmisiä ottamaan talousasioissa ohjat omiin käsiinsä. Meidän avullamme on mahdollista sijoittaa hankkeisiin, yhtiöihin ja toimialoihin, joilla on lupaavat tulevaisuuden näkymät. Me tarjoamme sijoittajille ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Aivan, kuten Eurooppakin tarjoaa meille kaikille. Tätä ajatusta kannattaa pohtia tehdessä sijoituspäätöksiä, nyt kerromme miksi.

Yksi näistä mahdollisuuksista on etu, jonka Eurooppa tarjoaa pienine ja keskisuurine yrityksineen (pk-yritykset). Nämä yritykset ovat talouden selkäranka, edistävät innovointia ja luovat eniten työpaikkoja. Siksi ne ovat erinomaisia kohteita sijoittajille. Toisaalta on ristiriitaista, ettei pk-yrityksillä ole lähes ollenkaan mahdollisuutta päästä pääomamarkkinoille Euroopassa, toisin kuin Yhdysvalloissa. Tämä voi olla esteenä yrityksen toiminnalle ja mahdolliselle kasvulle. Yksityiset sijoittajat pystyvät tukemaan juuri näitä yrityksiä, jos heillä on apunaan tehokas, teknisesti ja lainsäädännöllisesti kehittynyt toimija kuten Invesdor.

Miksi pidämme itseämme eurooppalaisena yrityksenä

Toinen syy, miksi sijoittaessa eurooppalaisuus on valtava etu, on Euroopan maiden jakamat kulttuuriset ja sosiaaliset yhtäläisyydet. Invesdorilla me voimme seisoa tämän väitteen takana, sillä pidämme itseämme hyvin eurooppalaisena yrityksenä. Kokemuksemme pohjautuu toimintamme fuusioitumiseen, jossa Suomen, Saksan ja Itävallan toiminta yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Näemme selkeän yhtäläisyyden; taloudelliset ja demokraattiset arvot ovat hyvin samankaltaisia huolimatta siitä, että edustettuina on kolme eri kansakuntaa. 

Sijoittaessa voidaan myös hyödyntää Euroopan yhtenäisyyttä. On helpompaa arvioida markkinoita, joiden kieltä ymmärtää, toimintatavat ja tärkeimmät toimijat ovat tuttuja, kuin täysin tuntemattomia markkinoita. Sijoittajan oma arvostelukyky on ratkaiseva tekijä vastuullisessa ja omatoimisessa sijoittamisessa. 

Näistä asioista välitämme myös Invesdorilla. Eri markkina-alueiden vapaa toimiminen jaettujen arvojen puitteissa on kaikkien etu. Sijoittajalle, joka haluaa osallistua hankkeisiin, joita hän voi ymmärtää helposti, Invesdor on sopiva sijoitusalusta. Invesdorin alueellinen keskittyminen Eurooppaan ja sen mielenkiintoisiin, futuristisiin ja kasvaviin startupeihin sekä perinteisiin yrityksiin, tarjoaa sijoittajalle loistavan sijoitusalustan.  

Miksi vahva Eurooppa on meille tärkeä

Viime kuukaudet ovat osoittaneet sen, että yhtenäinen eurooppalainen arvopohja on paljon enemmän kuin pelkkä ideologinen haavekuva. Voidaan puhua pikemminkin pragmaattisesta välttämättömyydestä. Venäjän hyökkäyssota on lisännyt epävarmuutta länsimaissa ja geopoliittinen tilanne paljasti kansainvälisten kauppasuhteiden haurauden. Kaasun ja öljyn kaltaisten raaka-aineiden heikko saatavuus on osaltaan näyttänyt meille Euroopan haavoittuvuuden. Tällä ”iskulla” on kuitenkin yksi myönteinen asia. Se pakottaa eurooppalaiset poliitikot ja yritykset ryhtymään jo kauan kaivattuihin toimiin. 

Riippuvuus öljystä ja kaasusta ei kuitenkaan ole ainoa haaste, joka on voitettava. Länsimaiset yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan ulkoistaneet työpaikkoja, raaka-aineiden toimituksia ja tuotteiden valmistusta Aasiaan kustannusten alentamiseksi. Me Invesdorilla olemme vakaasti sitä mieltä, että tuotannon ulkoistamista Euroopan ulkopuolelle tulisi harkita perinpohjaisesti. Erityisesti, koska tiettyjen toimijoiden kuten Kiinan, tulevaisuutta ei pystytä vielä arvioimaan riittävän tarkasti. Vahvan ja itsenäisen Euroopan merkitys on nyt entistä tärkeämpi.

Sijoittajien laajat mahdollisuudet Euroopassa

Euroopalla on mahdollisuuksia saavuttaa entistä riippumattomampi asema. Yhteisten arvo- ja toimitusketjujen vahvistaminen on tärkeä askel kohti itsenäisempää Eurooppaa. Tämän vuoksi haluamme tukea yrityksiä, jotka pyrkivät ratkomaan maanosamme logistisia haasteita, tarjoamalla heille tehokkaan rahoitusväylän. 

Toinen merkittävä mahdollisuus, jonka Eurooppa tarjoaa erityisesti joukkorahoitusalalle, on rajat ylittävä sijoittaminen. Uudet eurooppalaiset ECSP-säädökset (ECSP = eurooppalaiset joukkorahoituspalvelujen tarjoajat) avaavat eurooppalaisille täysin uudet sijoitusnäkymät. Näiden yhteisten suuntaviivojen ansiosta eurooppalaisten sijoittajien ei enää tarvitse noudattaa joukkorahoitusta koskevia maakohtaisia lakeja. Tämä vauhdittaa tulevia joukkorahoitusinvestointeja eri puolilla Eurooppaa. Myös Invesdorilla olemme ohjanneet sijoitustoimintaa kohti tätä ajatusta, ja olemmekin toteuttaneet sitä myös konkreettisesti fuusioitumalla valtioiden rajat ylittäväksi toimijaksi.

Mitä ECSP muuttaa?

Uusien säännösten odotetaan lisäävän joukkorahoitusmuodon saatavuutta, mikä auttaa erityisesti kasvu- ja pk-yrityksiä. Joukkorahoitusalustojen sijoittajat hyötyvät sijoittajansuojan parantamisesta seuraavien sääntöjen kautta:

  • Selkeät säännöt, jotka koskevat hankkeiden omistajien ja joukkorahoitusalustojen tietojen julkistamista
  • Joukkorahoitusalustojen yritysjohtoa ja riskienhallintaa koskevat säännöt
  • Vahvat ja yhdenmukaiset valvontavaltuudet kansallisille viranomaisille, jotka valvovat joukkorahoitusalustoja


Yhteenveto: Me haluamme Invesdorilla tukea yrityksiä, joiden tavoitteena on vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen kestävällä ja myönteisellä tavalla. Teemme sen tarjoamalla potentiaalisille sijoittajille pääsyn sijoitusalustallemme tukemaan heitä kiinnostavia yrityksiä. Näin yhteisöllä on mahdollisuus antaa nopea ja konkreettinen panos Euroopan talouden vahvistamiseksi. Se on meidän kaikkien etu. 
 

Kirjoittaja: Invesdor

Kirjoittaja

Invesdor

DISCLAIMER

Tämä artikkeli on vain kapea katsaus käsittelemäänsä toimialaan. Sen tarkoituksena on esitellä toimiala lukijalle ja toimia lähtöpisteenä syvällisemmälle taustatutkimukselle. Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen eikä sen väitetä olevan kattava. Artikkeli sisältää kolmansilta osapuolilta peräisin olevaa tietoa; kyseisten tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta ei ole vahvistettu eikä kenenkään tulisi pohjata päätöksiä ainoastaan näiltä kolmansilta osapuolilta saatuun tietoon. Tässä yhteydessä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Sijoittajien ei tule hankkia tai hyväksyä tarjouksia mistään arvopapereista, elleivät he tee niin asianmukaisten, kyseessä olevaa yritystä ja sijoituskohdetta koskevien sijoitusmateriaalien pohjalta. Sijoittajat kantavat itse listaamattomiin yrityksiin liittyvän korkean sijoitusriskin.

Haluatko lukea lisää?

Katso artikkelin yleiskatsaus