Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

"Sijoittajat ovat odottaneet tätä jo vuosia"

INVESDOR INSIGHTS | 05.07.2022

"Sijoittajat ovat odottaneet tätä jo vuosia" - Christopher Grätz, Invesdor CEO

[Tämä on käännös Invesdorin toimitusjohtaja Christopher Grätzin haastattelusta saksankielisessä Älykäs sijoittaminen - advertoriaalissa.]

Invesdoria luotsaava Christopher Grätz avaa nyt, miksi yrityksen pian alkava joukkorahoituskampanja on sijoittajille ajankohtainen ja kiinnostava tilaisuus.

Christopher, miten määrittelisit älykkään sijoittamisen? 

Sijoitukset ovat mielestäni älykkäitä, kun niissä yhdistyvät useat tärkeät näkökohdat. Näihin lukeutuvat tietysti keskimääräistä parempi ja vakaampi tuotto sekä taloudellinen kestävyys. Lisäksi annan painoarvoa sijoituksen sopivuudella omiin arvoihin, ei pelkästään ekologisessa vaan myös taloudellisessa mielessä.

Mitä on kestävyys taloudellisessa mielessä?

Ukrainan sota ja sen myötä energian hintojen nousu, sekä maailmanlaajuinen pitkälti Kiinaan johdettava toimitusketjuongelma osoittavat miten tärkeää on, että Eurooppa on vahvempi ja itsenäisempi. Varsinkin kun jaamme monia yhteisiä poliittisia arvoja, kuten demokratian. Jos Eurooppa miettii vahvuuksiaan ja ryhtyy luomaan tiiviimpiä suhteita yksittäisten maiden välille, monet asiat ovat mahdollisia. Maanosamme tarjoamalla yhtenäisyydellä on elintärkeä rooli kansainvälisen talouden kontekstissa. Tällä puolestaan on vaikutusta parempaan kriisinhallintaan. Euroopalla on ratkaisun avaimet, ja niitä tulee käyttää maanosamme arvojen ja taloudellisen kyvykkyyden vuoksi. 

Invesdor toimii koko Euroopan laajuisesti. Kerroit, että sijoittajilla on rahoituskierroksellanne mahdollisuus sijoittaa vahvemman Euroopan puolesta. Mitä tämä tarkoittaa? 

Ensinnäkin olemme Suomen, Itävallan ja Saksan suurimpien joukkorahoitusalustojen fuusion jälkeen tarjonneet loistavia sijoitusmahdollisuuksia kustakin maasta. Kohteet ovat vaihdelleet lupaavalla kasvupotentiaalilla ladatuista start-up-yrityksistä perinteisiin keskisuuriin yrityksiin, jotka jo tuottavat säännöllistä tuloa. Lisäksi yli maantieteellisten rajojen toimiva Invesdor ilmentää ajatusta taloudellisesti vahvasta Euroopasta.
 
Miksi kierroksenne on ajankohtainen juuri nyt?

Uusi eurooppalaisia joukkorahoituspalveluntarjoajia koskeva direktiivi (ECSP) yksinkertaistaa ja standardoi merkittävästi sijoittamista yli maantieteellisten rajojen. Todistamme tämän vahvuuden omalla rahoituskierroksellamme. Nyt pystymme tarjoamaan kierroksen samanaikaisesti kaikille kiinnostuneille sijoittajille Suomessa, Saksassa ja Itävallassa. Tiedämme sijoittajia, jotka ovat odottaneet tätä jo vuosia. 

Millainen on tarjoamanne sijoitusmahdollisuus? 

Laskemme liikkeeseen vaihtovelkakirjalainan. Kyseessä on rahoitusinstrumentti, jossa yhdistyvät oman ja vieraan pääoman vahvuudet. Erotumme muista alan toimijoista juuri tässä: tarjoamme rahoituskierroksia paitsi eri maista ja eri toimialoilta myös monipuolisilla instrumenteilla omasta pääomasta välirahoitukseen ja vieraan pääoman ehtoiseen pääomaan.

Mikä on erityisesti vaihtovelkakirjalainan vetovoima?

Sijoittajilla on mahdollisuus tulla osakkeenomistajiksi alennetulla osakkeen hinnalla, kun heidän velkakirjansa konvertoidaan osakkeiksi. Odotusaikana heidän lainaamalleen pääomalle maksetaan kiinteää korkoa, joka on kahdeksan prosenttia vuodessa. Tämä on mielestämme nykyaikainen ja houkutteleva mahdollisuus osallistua Invesdorin kehitykseen ja menestykseen.

Tietoa Invesdor-kampanjoista löytyy osoitteesta
Sijoita Invesdoriin

Kirjoittaja: Invesdor

Kirjoittaja

Invesdor

DISCLAIMER

Tämä artikkeli on vain kapea katsaus käsittelemäänsä toimialaan. Sen tarkoituksena on esitellä toimiala lukijalle ja toimia lähtöpisteenä syvällisemmälle taustatutkimukselle. Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen eikä sen väitetä olevan kattava. Artikkeli sisältää kolmansilta osapuolilta peräisin olevaa tietoa; kyseisten tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta ei ole vahvistettu eikä kenenkään tulisi pohjata päätöksiä ainoastaan näiltä kolmansilta osapuolilta saatuun tietoon. Tässä yhteydessä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Sijoittajien ei tule hankkia tai hyväksyä tarjouksia mistään arvopapereista, elleivät he tee niin asianmukaisten, kyseessä olevaa yritystä ja sijoituskohdetta koskevien sijoitusmateriaalien pohjalta. Sijoittajat kantavat itse listaamattomiin yrityksiin liittyvän korkean sijoitusriskin.

Haluatko lukea lisää?

Katso artikkelin yleiskatsaus