Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Valinta on sinun
Invesdorin avulla voit tehdä kestävämpiä sijoituspäätöksiä

INVESDOR INSIGHTS | 01.04.2022

Valinta on sinun – Invesdorin avulla voit tehdä kestävämpiä sijoituspäätöksiä

Me Invesdorilla uskomme, että yksilöiden tekemillä valinnoilla on merkitystä kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Sijoitusalustana roolimme on tarjota sijoittajille tietoa ja mahdollisuuksia tehdä kestävämpiä sijoituspäätöksiä.

Missiomme on tarjoa jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen sijoittamalla yrityksiin, joihin he itse uskovat.

Me haluamme toimia ennakoivasti ja vastata sijoittajayhteisömme odotuksiin kestävyyttä koskien. Alla on kuvaus omasta lähestymistavastamme, tavoitteistamme ja toimista, joilla pyrimme tarjoamaan entistä kestävämpiä sijoitusmahdollisuuksia.

Invesdorin lähestymistapa

Olemme koonneet eri liiketoimintayksiköistämme Sustainability-työryhmän, joka seuraa aktiivisesti ESG-kenttää. ESG:n avulla voidaan tarkastella sitä, miten yritykset ja organisaatiot kohtelevat planeettaa (Environmental) ja ihmisiä (Social) tai sitä, miten organisaatioita johdetaan (Governance). Työryhmä kehittää ja ottaa käyttöön toimintatapoja ja kriteereitä, joilla arvioimme sijoituskohteidemme yhteiskuntavastuullisuutta.

Tuemme kestävän kehityksen tavoitteita

Maailmassa ja erityisesti Euroopassa on runsaasti kestävään kehitykseen liittyviä standardeja, normeja, periaatteita ja määräyksiä. Olemme tehneet strategisen päätöksen tukea kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals), jotka YK hyväksyi vuonna 2015. Nämä 17 tavoitetta ovat yleinen toimintakehotus mm. köyhyyden poistamiseksi ja planeetan suojelemiseksi, jotta kaikki ihmiset voisivat nauttivat rauhasta ja hyvinvoinnista.

Kestävyys tärkeänä valintakriteerinä

Olemme nostaneet kestävän kehityksen tärkeäksi arviointikriteeriksi sopivien sijoitusmahdollisuuksien valinnassa alustallemme. Taloudellisen aseman lisäksi tulemme yhä perusteellisemmin arvioimaan yritysten ESG-suorituskykyindikaattoreita, toimitusketjuja ja vaikutuksia sekä ympäristöön että yhteiskuntaan osana valintaprosessiamme. Kovien lukujen lisäksi myös pehmeämmillä arvoilla on merkitystä.

Lisää viestintää

Tulemme tarjoamaan sijoittajille asteittain lisää tietoa sijoituskohteidemme vastuullisuudesta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Kehitämme parhaillamme mm. sitä, miten yritykset voisivat kertoa sijoitusmateriaaleissaan selkeämmin, kuinka niiden tuotteet ja palvelut edistävät kestävää kehitystä.

Invesdor toimii välittäjänä

Kestävyys on keskeistä talouskasvulle, ja kestävän kehityksen tavoitteet ruokkivat uutta liiketoimintaa: koko yhteiskunnan luovuus, tietotaito, teknologia ja taloudelliset resurssit

ovat välttämättömiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet, kuten laadukas koulutus, kohtuuhintainen puhdas energia sekä kestävät kaupungit ja yhteisöt, toimivat polttoaineena uusille startupeille.

Me Invesdorilla rohkaisemme yrityksiä omaksumaan kestävän kehityksen tavoitteet osaksi strategista visiotaan ja sijoittajia käyttämään kestävän kehityksen tavoitteita sijoituskriteereinään. Ne, jotka toimivat näin, tunnistavat todennäköisesti toimettomuuden riskit ja näkevät ennakoinnin mahdollisuudet.

Kaikki sidosryhmät – yritykset, yksilöt, instituutiot – ovat vastuussa maailman muuttamisesta. Me kaikki voimme paremmin kestävässä maailmassa.

Kerromme pian lisää siitä, kuinka arvioimme sijoituskohteiden vastuullisuutta ja kestävyyttä. Pysy kuulolla!

Kirjoittaja: Invesdor

Kirjoittaja

Invesdor

DISCLAIMER

Tämä artikkeli on vain kapea katsaus käsittelemäänsä toimialaan. Sen tarkoituksena on esitellä toimiala lukijalle ja toimia lähtöpisteenä syvällisemmälle taustatutkimukselle. Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen eikä sen väitetä olevan kattava. Artikkeli sisältää kolmansilta osapuolilta peräisin olevaa tietoa; kyseisten tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta ei ole vahvistettu eikä kenenkään tulisi pohjata päätöksiä ainoastaan näiltä kolmansilta osapuolilta saatuun tietoon. Tässä yhteydessä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Sijoittajien ei tule hankkia tai hyväksyä tarjouksia mistään arvopapereista, elleivät he tee niin asianmukaisten, kyseessä olevaa yritystä ja sijoituskohdetta koskevien sijoitusmateriaalien pohjalta. Sijoittajat kantavat itse listaamattomiin yrityksiin liittyvän korkean sijoitusriskin.

Haluatko lukea lisää?

Katso artikkelin yleiskatsaus