Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Kestävän kehityksen tavoitteet Invesdorilla

Lue lisää YK:n määrittelemistä kestävän kehityksen tavoitteista (SDG) ja miten Invesdorin rahoittamat yritykset edistävät niitä.

Tutustu tavoitteisiin ja yrityksiin

Invesdor ja kestävän kehityksen tavoitteet

Invesdor on sitoutunut vaikuttamaan myönteisesti maailmaan linjaamalla toimintamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Haluamme myös auttaa sijoittajiamme tunnistamaan hankkeita, jotka ovat linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Jokainen rahoituskierros, jonka tarjoamme sijoittajillemme OnePlanet-tuotemerkin alla, edistää yhtä tai useampaa kestävän kehityksen tavoitetta.

Yhdistyneet kansakunnat on hyväksynyt yhteensä 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG). Niiden avulla pyritään saavuttamaan parempi ja kestävämpi tulevaisuus kaikille maailman asukkaille vuoteen 2030 mennessä. Alta löydät selitykset jokaisesta kestävän kehityksen tavoitteesta. Olemme lisäksi antaneet esimerkkejä yrityksistä ja hankkeista, jotka ovat hankkineet rahoitusta alustaltamme ja joilla on ollut mitattavissa oleva panos kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Alankomaiden toimipisteemme sijaitsee SDG-talossa Amsterdamissa. Siellä meitä ympäröi noin 50 samanhenkistä yritystä, jotka työskentelevät päivittäin vaikuttaakseen myönteisesti maailmaan, ja joissa jokainen organisaatio edistää vähintään yhtä kestävän kehityksen tavoitteista.

Tavoite 1 - Ei köyhyyttä

Invest responsibly

Ensimmäinen kestävän kehityksen tavoite koskee köyhyyden poistamista kaikkialta kaikkine muotoineen. Köyhyyttä voidaan torjua hyvien ja reilujen palkkojen sekä työolojen avulla. Tähän kuuluu myös tuotteiden ja matkakulujen kohtuuhinnan edistäminen. Myös pienen budjetin omaavilla ihmisillä on oltava mahdollisuus saada tuotteita ja palveluita, jotta he voivat elää mukavasti.

Organisaatiot, jotka ovat omistautuneita kehittämään parempia sosiaaliturvajärjestelmiä, edistävät osaltaan ensimmäistä tavoitetta. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa toimintaperiaatteiden kehittämistä ja osallistavien työmarkkinaohjelmien käynnistämistä.


 

Moyee

Moyee Coffee

Moyee Coffee mahdollistaa sen, että eri maat voivat ansaita omat rahansa tärkeimmästä vientituotteestaan, mikä vähentää huomattavasti kehitysavun tarvetta. 

Yritys on luonut yli 600 työpaikkaa kahvin toimitusketjuun, ja FairChainFarming-ohjelma on lisännyt keskivertoviljelijän tuloja 65%.

Cardano

Cardano Development

Kehitysmaiden rahoitusmarkkinat saattavat edelleen olla tehottomia. Cardano Development kehittää rahoituspalveluja ja -tuotteita, joiden avulla kehitysmaissa toimivat yritykset saavat kohtuuhintaista pääomaa. Näin yritys vahvistaa osaltaan paikallisia rahoitusmarkkinoita.

Tavoite 2 - Ei nälkää

Invest responsibly

Kestävän kehityksen toinen tavoite koostuu nälänhädän päättämisestä, elintarvikkeiden turvaamisesta, ravitsemuksen parantamisesta sekä kestävän maatalouden edistämisestä. Tämän lisäksi tavoite sisältää hyvän terveyden varmistamisen ja hyvinvoinnin edistämisen kaikille ikäryhmille.

Tavoittelemme kestäviä elintarvikejärjestelmiä, jotka edellyttävät, että tuotanto lisääntyy vaikuttamatta ekosysteemiin. Kiinnitämme erityisesti huomiota nuorten naisten, raskaana olevien ja imettävien naisten, sekä iäkkäiden ihmisten ravitsemukseen.


 

Fish Tales

Fish Tales

FishTales tuottaa kestäviä kalatuotteita kehitysmaissa, jotka tuottavat työpaikkoja ja tuloja.

The Ketchup Project

The Ketchup Project

Ketchup Project taistelee ruokahävikkiä vastaan ja pyrkii parantamaan maanviljelijöiden toimeentuloa.

purefood

Purefood-tuotteilla asiakkaat voivat ostoksellaan auttaa apua tarvitsevaa henkilöä. Jokaisesta myydystä tuotteesta lapsi kehitysmaassa saa kouluaterian. Yritys tekee yhteistyötä hankkeiden valitsemisessa Welthungerhilfe-järjestön kanssa, joka on yksi Saksan suurimmista yksityisistä kehitys- ja humanitaarisen avun järjestöistä.

SDG 3 - Terveyttä ja hyvinvointia

Invest responsibly

Kestävän kehityksen kolmannen tavoitteen avulla pyritään varmistamaan hyvää terveyttä ja hyvinvointia kaikenikäisille. Aktiivinen ja terveellinen elämäntapa niin fyysisesti, kuin henkisesti, on tärkeimpiä avaintekijöitä pitkään elämään. Urheilu ja hyötyliikunta, kuten työnantajan mahdollistama pyöräilyetu, edistävät hyvinvointia.

Saavutettavaan terveydenhuoltoon, vanhustenhoitoon ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien hoitoon on kiinnitettävä huomiota. Se koskee myös rokotteiden ja lääkkeiden tutkimusta.


 

Moyee

Nextkidney

Noin 700-850 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii kroonisesta munuaissairaudesta. Munuaisensiirron lisäksi munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan pääasiassa hemodialyysillä, joka vaatii potilailta keskimäärin neljä tuntia dialyysikoneen ääressä kolme kertaa viikossa. Hollannin munuaissäätiö on kehittänyt Nextkidneyn avulla ensimmäisen kannettavan dialyysilaitteen, joka parantaa merkittävästi munuaispotilaiden elämää.

Cardano

Gezinshuis de Glimach

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset tarvitsevat turvallisen ja vakaan ympäristön perheyhteisössä. Alankomaissa on pulaa perhekodeista, ja pitkät jonotuslistat ovat esteenä lasten tarvitsemalle hoidolle. Gezinshuis de Glimach mahdollistaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten turvallisen hoidon, jotta heistä voi kehittyä vahvoja ja vakaita aikuisia.

Resonandina

Sairaaloilla ei usein ole rahaa, osaamista tai tilaa sijoittaa pääomaintensiivisiin lääkinnällisiin laitteisiin. Sen seurauksena diagnostiikkaa tehdään heikosti tai ei lainkaan. Resonandina on kehittänyt innovatiivisen ja kestävän mallin helppokäyttöistä diagnostiikkaa varten. Yritys on kerännyt 2,3 miljoonaa euroa kahdella rahoituskierroksella Oneplanetcrowd-alustalla.

SDG 4 - Hyvä koulutus

Invest responsibly

Kestävän kehityksen neljäs tavoite on taata kaikille yhdenvertaisen pääsyn laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Koululaisten ja opiskelijoiden tulisi saada tietoa ja osaamista kestävästä kehityksestä, kestävistä elämäntavoista, ihmisoikeuksista sekä miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Lisäksi koulujen tulisi edistää rauhan, väkivallattomuuden, monimuotoisuuden ja maailmankansalaisuuden kulttuuria. Oikeanlaisella koulutuksella ihminen saa paremman siteen yhteiskuntaan ja valmiudet aikuisuuteen.


 

Moyee

TMI

Nuoret kohtaavat digitaalisen maailman tarjoamat mahdollisuudet ja vaarat jo hyvin varhaisessa iässä. TMI on koulutusyhteistyökumppani digitaalisen lukutaidon alalla. TMI on erikoistunut mediaan, digitaaliseen maailmaan ja tulevaisuuden koulutuksen kehittämiseen viimeisen puolen vuosikymmenen ajan. TMI keräsi lähes 700 000 euron rahoituksen vuonna 2022.

Cardano

Brownies&downieS

Brownies&downieS on ainutlaatuinen lounasravintola. Sen tehtävänä on tarjota vammaisille tai työmarkkinoilta etääntyneille henkilöille mahdollisuus palkkatyöhön. He tarjoavat työntekijöilleen hyvää ohjausta ja turvallisen työpaikan, jossa he voivat kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.

SDG 5 - Sukupuolten tasa-arvo

Invest responsibly

Kestävän kehityksen viidennen tavoitteen päämääränä on tasa-arvo. Naisilla ja miehillä pitäisi olla yhtäläiset oikeudet muun muassa koulutukseen, terveydenhuoltoon ja työhön. Molempien sukupuolten tulisi olla tasapuolisesti edustettuina poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa. Naisten yrittäjyyteen ja itsenäistymiseen pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota.


 

Moyee

Yoni

Yoni on mullistanut naistenhoitoalan vuodesta 2015 lähtien. Luonnonmukaisesta puuvillasta valmistettujen kuukautistuotteiden lisäksi Yoni keskittyy yleiseen vulvojen terveyteen ja kuukautisköyhyyden kitkemiseen. Yoni on kerännyt yli 1,1 miljoonaa euroa rahoitusta Oneplanetcrowd-alustalla.

Cardano

Charly Cares

Charly Cares helpottaa vanhempien taakkaa luotettavan lapsenvahdin löytämisessä - aina seulonnasta lapsenvahdin maksamiseen. Charly Caresin perustaja ja toimitusjohtaja on nainen. Yritys tarjoaa sopivan ratkaisun jokaiseen tilanteeseen, jotta jokainen voi osallistua työelämään.

SDG 6 - Puhdas vesi ja sanitaatio

Invest responsibly

Kestävän kehityksen kuudennen tavoitteen päämääränä on varmistaa veden ja sanitaation kestävä hallinta ja saatavuus kaikille. Tavoitteeseen sisältyy veden puhdistus, jätteiden kierrätys veden pilaantumisen estämiseksi, omavaraisten talojen rakentaminen, ruokametsien istuttaminen ja saastumisen pysäyttäminen.


 

Moyee

Seepje

Seepje-tuotteet puhdistavat rehdisti! Seepje käyttää parhaita luonnosta saatavia ainesosia ja maksaa niistä reilun hinnan. Nämä ainesosat ovat 100 % biohajoavia, eikä niitä ole testattu eläimillä. Tämä parantaa jäteveden puhtautta.

Cardano

HYGENIQ

HYGENIQ kehittää, valmistaa ja toimittaa täyden valikoiman puhdistus- ja huoltotuotteita, jotka ovat 100 % ekologisia ja turvallisia ihmisille, eläimille ja ympäristölle. HYGENIQ toimii vihreästi kaikessa toiminnassaan.

SDG 7 - Edullista ja puhdasta energiaa

Invest responsibly

Kestävän kehityksen seitsemäs tavoite tähtää puhtaan energian tutkimuksen ja teknologian saatavuuden parantamiseen. Tavoite kattaa uusiutuvan energian, energiatehokkuuden, kehittyneen ja puhtaamman fossiilisten polttoaineiden teknologian, biopolttoaineet, sekä energiainfrastruktuuriin ja puhtaaseen energiateknologiaan tehtävien investointien edistämisen.


 

Moyee

Windfarm Oude Maas

Oude Maasin tuulipuisto sijaitsee Alankomaiden Hoeksche Waardin kunnassa Etelä-Hollannissa. Kolmen tuulivoimalan varovaiseen ennusteeseen perustuva odotettu vuotuinen sähköntuotanto on 34 900 MWh vuodessa, mikä vastaa noin 14 000 kotitalouden kulutusta.

Cardano

Fountain Fuel

Fountain Fuel rakentaa ja ylläpitää energia-asemia, joissa yhdistyvät vedyn tankkaus ja sähköinen lataus kaikille ajoneuvoille aina henkilöautoista suuriin kuorma-autoihin. Fountain Fuel on energiamurroksen eturintamassa ja kannustaa ihmisiä siirtymään päästöttömiin energialähteisiin.

Cardano

Solar park Bomhofsplas

Bomhofsplasin aurinkopuisto on Euroopan suurin kelluva aurinkopuisto. 18 hehtaarin kokoinen puisto tuottaa vihreää energiaa yli 7 000 kotitaloudelle 72 000 paneelin avulla. Bomhofsplas on hiekkakaivosjärvi, joka osaltaan tuottaa vihreää sähköä aurinkopaneeleiden ansiosta.

SDG 8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Invest responsibly

Kestävän kehityksen kahdeksas tavoite kattaa reilun kaupan. Paikallista tuotantoa edistämällä voidaan luoda työpaikkoja taantuville alueille. Työmarkkinoilta syrjäytyneille ihmisille pitäisi antaa mahdollisuus työhön ja työoloja parantaa.


 

Moyee

Fairphone

Elektroniikkateollisuus on tällä hetkellä täynnä epäreiluja käytäntöjä. Fairphone uskoo, että muutoksen on tultava sisältäpäin. Valmistamalla puhelimia Fairphone on liikkeellepaneva voima, joka innostaa teollisuutta tekemään tuotantoketjusta kestävämmän ja sosiaalisemman. He keskittyvät erityisesti pitkäaikaiskäyttöön tarkoitettuihin malleihin, oikeudenmukaisiin materiaaleihin, hyviin työoloihin sekä uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Cardano

Utrecht Community for Pioniers (UCo)

Utrechtin pioneeriyhteisön (Utrecht Community for Pioniers, UCo) tehtävänä on tuoda yhteen kestäviä yrityksiä, jotka tukevat ja vahvistavat toisiaan ja tarttuvat yhdessä suurempiin haasteisiin. Tavoitteena on tulla Alankomaiden kestävän kehityksen keskukseksi, jossa kysymyksiä, ongelmia ja haasteita ei esitetä yksittäisille yrityksille, vaan koko yhteisölle.

SDG 9 - Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Invest responsibly

Kestävän kehityksen yhdeksäs tavoite kattaa innovoinnin ja infrastruktuurin. Infrastruktuurin yhteydessä on ajateltava liikennettä, teitä, kastelua, energiaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Infrastruktuuria tarvitaan, jotta voidaan parantaa muun muassa koulutusta, terveydenhuoltoa ja juomaveden saatavuutta. Ilman toimivaa infrastruktuuria on vaikeampaa saada työtä, harjoittaa liiketoimintaa, saada tietoa ja ansaita elantonsa. Parempi infrastruktuuri helpottaa toisin sanoen muiden tavoitteiden saavuttamista ja parantaa elämänlaatua. Ilman teknologiaa ja innovaatioita ei synny teollistumista, eikä ilman teollistumista synny kehitystä.


 

Moyee

RE:BORN Real Estate

RE:BORN Real Estate sijoittaa kestävään kehitykseen ja kannattaa rakentamista ja kehittämistä ilman funktiota. Rakentamalla ilman funktioita voidaan huomioida tulevien sukupolvien muuttuvat tarpeet. Kiertorakentamisessa kerätään ja uusiokäytetään mahdollisimman paljon materiaalia ja minimoidaan jätettä.

Cardano

SnappCar

SnappCar perustettiin vuonna 2011 yhteiskäyttötalouden edelläkävijäksi. SnappCar on sittemmin kasvanut Alankomaiden suurimmaksi autojen yhteiskäyttöalustaksi. Snappcarin verkkoyhteisössä voit helposti lainata autoja yksityishenkilöiltä. Tämä on edullista, sosiaalista ja ympäristöteko.

SDG 10 - Eriarvoisuuden vähentäminen

Invest responsibly

Kestävän kehityksen kymmenes tavoite tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen. Kiinnitetään enemmän huomiota köyhien tulojen kasvuun ja tulonjakoon, joka luo eroja yhteiskunnassa. Tietoisuus syntyperästä ja kulttuurista sekä yhteiskuntamme monimuotoisuudesta, tarjoaa enemmän ymmärrystä, jotta heikommassa asemassa olevat ryhmät saadaan mukaan.


 

Moyee

Delen Duurzame Energie (DDE)

Delen Duurzame Energie (DDE) tarjoaa sosiaalisille vuokralaisille mahdollisuuden osallistua energiamurrokseen ja säästää energiakustannuksissa. DDE tekee tämän perustamalla paikallisia energiaosuuskuntia ja asentamalla aurinkovoimalaitoksia sosiaalisten asuntoyhteisöjen vuokrakiinteistöjen katoille. Näin sosiaaliset vuokralaiset, myös ne, joilla ei ole suoraa kattoa, voivat hyötyä paikallisesti tuotetun aurinkosähkön tuotannosta.

Cardano

Embrace the Future

Embrace the Futureen sijoitetut nuoret tulevat suljetuista laitoksista tai turvattomasta kotitilanteesta. Heikossa asemassa olevat nuoret joutuvat usein odottamaan liian kauan sopivaa asuinpaikkaa sen jälkeen, kun heitä on hoidettu suljetussa laitoksessa. Lisäksi nuorisohuolto päättyy kahdeksantoista vuoden iässä. Tässä perhekodissa nämä nuoret voivat asua, kunnes he ovat valmiita elämään itsenäisesti yhteiskunnassamme.

SDG 11 - Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Invest responsibly

Kestävän kehityksen tavoite 11 kattaa kestävät kaupungit ja yhteisöt. Miten teemme kaupungeista ja taajamista osallistavia, turvallisia, joustavia ja kestäviä? Vuoteen 2030 mennessä lähes 60 % kaikista maailman ihmisistä saattaa asua kaupunkialueilla. Ihmisten siirtymät on siksi järjestettävä paremmin ja turvallisemmin.


 

Moyee

Woon Duurzaam

Energian hintojen räjähdysmäisen nousun myötä vuonna 2021 yhä useammat asunnonomistajat etsivät keinoja säästää energiaa, tehdä kodeistaan kestävämpiä ja olla vähemmän riippuvaisia energiamarkkinoiden hinnoista. Ainutlaatuisen lähestymistapansa ansiosta Woon Duurzaam on nyt ensisijainen osapuoli, kun on kyse kodin kokonaisvaltaisesta kestävyydestä.

Cardano

Cargoroo

Autot seisovat käyttämättömänä 95% ajasta. Ne saastuttavat käytössä ja vievät arvokasta julkista tilaa. Yli 50% kaikista Euroopan kaupunkien sisäisistä automatkoista voitaisiin korvata tavarapyörällä. Cargoroo on sähkökäyttöisten tavarapyörien yhteiskäyttöalusta. Yritys on kerännyt yli miljoona euroa rahoitusta tehdäkseen kaupungeistamme puhtaampia ja elinkelpoisempia.

Cardano

Celsias

Yksi Alankomaiden energiamurroksen suurimmista haasteista on siirtymä maakaasusta kestäviin vaihtoehtoihin. Tavoitteiden saavuttamiseksi Alankomaiden hallitus on määrännyt, että uusissa taloissa ei saa enää olla kaasuliitäntää. Celsias vastaa tavoitteeseen suunnittelemalla, rahoittamalla, toteuttamalla ja ylläpitämällä uusien rakennusten lämmityslaitteita.

SDG 12 - Vastuullista kuluttamista

Invest responsibly

Kestävän kehityksen tavoite 12 käsittelee vastuullista kulutusta ja tuotantoa. Tavoitteeseen kuuluu luonnonvarojen kestävän hoidon ja tehokkaan käytön varmistaminen, jätteiden muodostumisen rajoittaminen, ruokahävikin vähentäminen, vihreämpi elämäntapa, vaihtoehtoisten proteiinilähteiden ja kasvipohjaisen ruoan lisääminen, sekä kestävä ekomatkailu.


 

Moyee

Stoov

Stoov valmistaa kestäviä langattomia lämpötyynyjä ja peittoja, joiden tavoitteena on vähentää energiankulutusta. Stoov lämmittää ihmisiä, ei ilmaa! Kaikki tuotteet valmistetaan kierrätettävistä ja kierrätetyistä materiaaleista.

Cardano

Weerribben Zuivel

Weerribben Zuivelin toiminnassa otetaan luonto huomioon. Yritys pyrkii jatkuvasti tekemään luomumaitotuotteista ja tuotantoprosessista kestävämpiä. Yritys valitsee pakkausten osalta kestävimmän mahdollisen vaihtoehdon.

Cardano

Schevichoven

Schevichoven uskoo uudistuvan maatalouden voimaan, jossa luonto ja ihminen ovat tasapainossa. Tällä tarkoitetaan terveellisten ja ravitsevien tuotteiden tuottamista, sekä maaperän terveyden ja biologisen monimuotoisuuden palauttamista ja ylläpitämistä.

SDG 13 - Ilmastotekoja

Invest responsibly

Kestävän kehityksen tavoite 13 kattaa toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ilmaston lämpenemisen vuoksi äärimmäiset sääolosuhteet vaikuttavat muun muassa maatalouteen.


 

Moyee

Reliving

Euroopassa heitetään vuosittain pois yli 60 miljoonaa huonekalua. Käytöstä poistetuista huonekaluista 90 % poltetaan, kun taas valtaosaa voitaisiin käyttää uudelleen. Reliving on käytettyjen laatuhuonekalujen ja kodin tarvikkeiden verkkomarkkinapaikka, joka tekee huonekalujen uusiokäytöstä uuden standardin.

Cardano

Wasbundels

Wasbundels tarjoaa kuluttajille kestäviä ja laadukkaita pyykinpesukoneita, kuivausrumpuja ja astianpesukoneita tilaussopimuksena. Tämä johtaa suoraan siihen, että vähemmän laitteita päätyy jätevuorille. Yhdessä Mielen kaltaisten kumppaneiden kanssa Wasbundels tekee koko ketjusta kestävämmän ja edesauttaa kiertotalouteen siirtymistä.

Cardano

ECONNETIC

ECONNETIC auttaa kuntia toteuttamaan hiilineutraaliustavoiteensa vuoteen 2030 mennessä siirtymällä politiikasta toimintaan. Riippumattomana täyden palvelun energiakonsulttina ECONNETIC kehittää, rahoittaa, toteuttaa ja hallinnoi uusiutuvan energian hankkeita paikallisviranomaisille ja teollisuudelle.

SDG 14 - Vedenalainen elämä

Invest responsibly

Kestävän kehityksen tavoite 14 käsittelee vedenalaista elämää, merten ja merellisten resurssien kestävää käyttöä. Meidän on yhdessä torjuttava merten pilaantumista, jotta voimme hallita sekä suojella meri- ja rannikkoekosysteemejä.


 

Moyee

Fish Tales

Fish Tales pyrkii tekemään kalastuksesta ja kalankulutuksesta kestävämpää. Yritys edistää kestävästi pyydetyn kalan tarjontaa ja kertoo avoimesti, mistä tuotteet ovat peräisin sekä mitä tuotteille tapahtuu seuraavaksi.

Cardano

Plastic Soup Surfer

Plastic Soup Surfer innostaa muuttamaan tapoja: lopeta kertakäyttöpullojen ostaminen ja tuo mukanasi uudelleenkäytettävä pullo. Plastic Soup Surfer on muun muassa luonut yläkouluille suunnatun opettavaisen muovijäteohjelman.

Cardano

Healthy Seas

Healthy Seas -järjestön tavoitteena on poistaa merestä mahdollisimman paljon haamuverkkoja ja kierrättää ne uuden nailonlangan valmistamiseksi. Näin yritys osoittaa, että jäte voi olla uusien tuotteiden raaka-aine.

SDG 15 - Maanpäällinen elämä

Invest responsibly

Kestävän kehityksen tavoite 15 koskee elämää maalla. Meidän on suojeltava uhanalaisia ihmis- ja eläinlajeja ja estettävä niiden sukupuuttoon kuoleminen. Tämä tarkoittaa metsäkadon lopettamista ja puiden istuttamista, mutta myös mehiläispalatsien rakentamista, torjunta-aineiden vähentämistä, kiertotalouden edistämistä, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja luonnon monimuotoisuuden suojelua.


 

Moyee

Yogi & Yousef

Yogin ja Yousefin taatelit kasvavat keitaalla keskellä Arabian autiomaata. He työskentelevät sosiaalisten työpajojen kanssa ja ovat kehittäneet laajan valikoiman luonnollisia taatelituotteita, jotka valmistetaan ylijäämävirrasta, jotta yhtään taatelia ei menisi hukkaan. Taatelit kasvatetaan luonnonmukaisesti, ja pakkaukset ovat muovittomia.

Cardano

De Kleine Aarde

Nykyinen ravintojärjestelmämme ei ole kestävä. Maaperä köyhtyy, ympäristö pilaantuu ja biologinen monimuotoisuus vähenee nopeasti. Jos haluamme pelastaa planeettamme, meidän on muutettava kurssia jyrkästi. De Kleine Aarde työskentelee maanviljelijöiden kanssa 700 000 hehtaarin kestävän maaperänhoidon parissa.

SDG 16 - Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Invest responsibly

Kestävän kehityksen tavoite 16 koskee rauhanomaisten ja osallistavien yhteiskuntien edistämistä kestävää kehitystä silmällä pitäen, sekä oikeuden saatavuuden ja vahvojen julkisten palvelujen varmistamista.


 

Moyee

Cultivar Coffees

Yhä useammat kuluttajat välittävät laadusta, reilusta kaupasta sekä haluavat tietää, mistä heidän kahvinsa on peräisin. Cultivar Coffees luo henkilökohtaiset, pitkäaikaiset ja täysin avoimet kauppasuhteet paikallisten kahvinviljelijöiden kanssa.

Cardano

Saltrex

Saltrex tarjoaa kierrätysratkaisun käytöstä poistettaville tavaroille. On tärkeää noudattaa lakeja ja asetuksia, ja hävittää tavaroita silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

SDG 17 - Yhteistyö ja kumppanuus

Invest responsibly

Kestävän kehityksen tavoite 17 tähtää tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä. Meidän on elvytettävä maailmanlaajuinen kumppanuus kestävän kehityksen edistyksessä välittämällä tietoa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta.


 

Moyee

Donkey Republic

Donkey Republic tekee yhteistyötä kaupunkien, kansalaisjärjestöjen, yliopistojen ja yritysten kanssa tuodakseen ratkaisun Euroopan saastuneisiin ja ruuhkautuneisiin kaupunkeihin. Yritys toimii kumppanuuksien pohjalta ja osallistuu tiedon välittämiseen tavoitteenaan tehdä kaupunkiliikenteestä kestävämpää.

Cardano

Health Impact Bond

Joka vuosi lähes 100 000 ikäihmistä päätyy päivystykseen kaatumisen jälkeen. Tämän vuoksi on investoitava parempiin ja ennaltaehkäiseviin ratkaisuihin. Nämä investoinnit juuttuvat kuitenkin usein terveydenhuoltojärjestelmän monimutkaisuuteen. Health Impact Bondilla ratkaisemme jumiutuneen tilanteen.

Cardano

Cardano Development

Cardano Developmentin tavoitteena on käyttää kykyjään ja energiaansa kehitysmaissa, joissa rahoitus on olennainen osa osallistavaa, kestävää ja joustavaa talouskasvua. Cardano Development toimii erityisesti niillä toimialoilla, joilla sillä on osaamista ja arvokkaita yhteistyöverkostoja.

Pistä rahasi töihin muutoksen hyväksi

Oletko valmis tekemään rahoillasi hyvää?

Aloita sijoittaminen yrityksiin, jotka tekevät aktiivisesti töitä muutoksen ja paremman tulevaisuuden vuoksi.

Rahoitetaan tulevaisuus yhdessä!

Tutustu sijoituskohteisiin

Do you have any further questions?

Get in touch

Contact
 

Give us a call or send us a message:
Email: service@invesdor.com
Phone: +49 30 364 285 707

Your contact person

Sebastian Kutschker

Senior Customer Success Manager

DE | EN

Follow us:
 

     

Invesdor is a Eurocrowd
platform member.

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

Awarded as the best
Crowdinvesting platform 2023.

ECSP lizensiert

Invesdor is licensed under the
ECSP regulation of the EU.