Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Sisua Digital Oy

Suomi
Osakeanti
Tech
Kasvuyritys
Innovaatio

Automate everything

Lainsäädännöllinen varoitus: Tämän rahoitusvälineen hankkimiseen liittyy huomattavia riskejä, ja se voi johtaa sijoitettujen varojen täydelliseen menettämiseen. Tuotto-odotuksia ei ole taattu, ja ne voivat olla myös alhaisempia.

first name last name, position of company name

„Sisua Digital on johtava älykkäiden automaatiopalvelujen tarjoaja. 24/7 ylläpidetyn automaatiopalvelumme avulla asiakasyritykset ympäri maailmaa suorittavat laskutusta, logistiikkaa ja muita liiketoimintakriittisiä rutiiniluontoisia prosessejaan parantaen toimintojen laatua, tuottavuutta, laatua ja tehokkuutta. Suomessa perustettu Sisua toimii kotimaan lisäksi Chilessä ja Vietnamissa. Sisua Digital on kasvanut nopeasti Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Haluamme kiihdyttää kasvuamme näillä kehittyvillä kasvumarkkinoilla nyt kun rauta on kuumaa. Rahoituksen hankkiminen antaa meille mahdollisuuden vahvistaa läsnäoloamme Amerikan markkinoilla sekä nopeuttaa myyntiä Pohjois-Amerikan ja Japanin suurille asiakkaille. Liiketoimintamme perimmäinen arvo syntyy pitkäaikaisten asiakkuuksien tuottamasta tasaisesta ja toistuvaluonteisesta liikevaihdosta (ARR). "

Tomi Torri, perustajaosakas ja konsernijohtaja

Keskeiset syyt sijoittaa

Voimakas kasvu houkuttelevalla toimialalla - Sisua Digital on vahvan aseman saavuttanut älykkään automaation edelläkävijä, joka kasvaa vahvasti hyödyntäen ratkaisuissaan alan viimeisintä teknologiaa, mukaan lukien tekoälyä.

Operatiivinen EBITDA-kannattavuus saavutettu - Sisua Digital saavutti operatiivisen EBITDA-kannattavuuden vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Nettotuloksen kannattavuutta odotetaan vuonna 2024.  

Liiketoiminta voimakkaasti kasvavilla markkinoilla - 70 % Sisua Digitalin liiketoiminnasta tulee voimakkaasti kasvavilta EU:n ulkopuolisilta markkinoilta.  

Kilpailuetu maantieteellisen arbitraasin kautta - konsernitasolla saavutetaan synergiaetuja yhdistämällä palvelukeskustoiminta alhaisen kustannustason maissa, Suomessa luodut innovaatiot ja globaali toimitusmallin mahdollistamat 24/7 follow-the-sun –palvelut. 

Kannattava jatkuvien palveluiden liiketoimintamalli - ARR:n kasvattaminen jatkuvien palveluiden avulla tuo tasaista kassavirtaa, hyvän EBITDA:n ja korkeat arvostuskertoimet.

Tiedot sijoituksesta

Tyyppi:
Osakeanti
Jo sijoitettu:
1 712 392,50 €
Jaettava omistusosuus:
6,84 – 19,45 %
Osakkeen hinta:
1,50 €
minimisijoitus 200 osaketta
Osakkeiden nykyinen lukumäärä:
5 312 759
Osakekanta täyden diluution jälkeen:
6 912 659
Valuaatio (pre-money):
7 763 321,00 €
Tarjottavien osakkeiden määrä:
1 250 000
Rahoituksen tarkoitus:
Kasvu
Tarjolla:
FI
Välittäjä:
Invesdor Oy

Yleiskatsaus

Profiili

Sisua Digital Group, johon Sisua Digital Oy kuuluu, on liiketoimintaprosessien automatisointipalveluiden tarjoaja yrityksille. Jäljempänä "Sisua Digital" tai "Sisua" viittaa Sisua Digital -konserniin.

Sisua Digital tarjoaa skaalautuvia neuvonanto-, automaatiokehitys- ja jatkuvia ylläpitopalveluja yrityksille useilla toimialoilla, kuten pankki- ja rahoitusalalla, palvelualalla, teollisuudessa, vähittäiskaupassa, logistiikassa, energia-alalla ja julkisella sektorilla.

Sisua Digital palvelee asiakkaita paikallisesti Latinalaisessa Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Suomessa sekä etänä Pohjois-Amerikassa ja Japanissa.

Sisua Digitalin älykkäät automaatiopalvelut tarjoavat asiakkaille tuottavuuden, laadun ja tehokkuuden parannuksia sekä parempaa asiakas- ja työntekijätyytyväisyyttä.

Yhtiön tiedot 

Yhtiö: Sisua Digital Oy
Toimitusjohtaja:

Tomi Torri

Verkkosivusto: sisuadigital.com
Perustamisvuosi: 2019
Toimiala: IT-palvelut ja IT-konsultointi
Henkilöstön määrä: 60 (mukaan lukien tytäryhtiöt)
Social Media: LinkedIn

Yhtiön historia

company history

Älykkään automaation edelläkävijä

Sisua Digitalin idea syntyi, kun perustajat työskentelivät liikkeenjohdon konsultoinnissa ja saivat usein yhteydenottoja suomalaisilta asiakkailta, joilla oli tarve parantaa liiketoiminnan tuottavuutta ja prosessien laatua. Tiimi tutki teknologisia ratkaisuja ja törmäsi ohjelmistorobotiikkaan (RPA) vuonna 2014. Pian tämän jälkeen ensimmäiset asiakasautomaatiot toteutettiin Sisua Digitalin tuella. Menetelmä kehittyi menestyksekkäiden hankkeiden kautta erittäin vaativien suomalaisten suurasiakkaiden kanssa.

Perustajat ymmärsivät, että lähestymistapa jossa teknologia ja liiketoimintaprosessien ymmärtäminen yhdistetään liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, on käänteentekevä prosessien automatisoinnissa ja digitaalisessa transformaatiossa. Tavoitteet asetettiin heti korkealle, ja yritys hakeutui kaukomaiden markkinoille Chileen ja Vietnamiin. Näillä markkinoilla alhainen tuottavuus oli todellinen ongelma, kasvu vielä edessä ja sijainti otollinen lähialueille laajentumista ajatellen.  

Sisua Digital Group perustettiin vuonna 2019 johdon osto-operaation (MBO) myötä. Unelmasta tuli totta, kun perustajat keräsivät 2,0 M€ omaa pääomaa Suomesta ja Chilestä ja yhdistivät olemassa olevat liiketoiminnot ja omistukset Suomessa, Chilessä ja Vietnamissa. Liiketoimintamalli muutettiin samalla neuvonantopalveluista skaalautuvaksi jatkuvien palvelujen malliksi. Tavoitteena oli keskittyä kasvuun ja toistuvaluonteisiin tuloihin (ARR, as-a-Service) kasvumarkkinoilla Suomessa tehtyjen innovaatioiden pohjalta.

Vuosien varrella Sisua on auttanut kymmeniä yrityksiä esimerkiksi pankki-, vakuutus-, vähittäiskauppa-, teollisuus-, energia- ja palvelualoilla sekä julkisella sektorilla saavuttamaan arvokkaita tuloksia automatisoinnissa ja digitaalisessa transformaatiossa. Suomen, Chilen ja Vietnamin asiakkuuksien arvokkaan kasvun lisäksi Sisua on tehnyt merkittäviä voittoja Latinalaisen Amerikan, Pohjois-Amerikan ja Japanin suuryritysten kanssa. Olennaista on, että asiakaspysyvyys on osoittautunut vahvaksi, samalla kun toistuvaluonteiset tulot (ARR) ovat kasvaneet tasaisesti ilman merkittävää henkilöstömäärän lisäystä.

Nykyään Sisua Digital on maailmanlaajuinen yritys, joka toimii kolmella mantereella ja tarjoaa älykästä automaatiota palveluna yritysasiakkaille. Sisua Digitalin strategiana on soveltaa maantieteellistä arbitraasia näiden kolmen palvelukeskuksen välillä mahdollistaakseen resurssien kustannustehokkuuden, asiakkaan lähellä olemisen kasvavilla markkinoilla, nearshoring-liiketoiminnan vauraimmille lähimarkkinoille sekä tarjotakseen 24/7 ylläpitopalveluja.

Palvelut

Sisua Digital on liiketoimintaprosessien automaation palveluyhtiö. Automaatiolla pyritään virtaviivaistamaan prosesseja sekä lisäämään ihmisten tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Sisua Digitalin lähestymistapa on toimia asiakkaan kumppanina ja palvelutarjoajana, tukien heitä digitaalisella muutosmatkallaan aina ensiaskelista hyperautomaation mittakaavaan asti.

Sisua Digitalin tarjooma koostuu jatkuvista automaatio- ja ylläpitopalvelusta sekä sertifioidusta tiimistä kolmessa osaamiskeskuksessa Vietnamissa, Suomessa ja Chilessä, jotka tarjoavat sekä paikallisia asiantuntijapalveluja että offshoring-palveluja.

Asiantuntijapalvelut auttavat Sisuan asiakkaita löytämään automaatiopotentiaalinsa käyttötapaus- ja ROI-analyysin, operatiivisen mallin konsultoinnin ja citizen developer koulutuksen avulla. Sisuan ohjelmistorobotiikka (RPA), tekoäly (AI) ja low-code -kehittäjien tiimi hyödyntää alan johtavia teknologioita kumppaneilta, kuten UiPathilta ja Microsoftilta. Nämä teknologiat on paketoitu mikropalveluiksi ja uudelleenkäytettäviksi komponenteiksi Sisuan omalla alustalla, jotta Sisua voi toimittaa nopeasti käyttöönotettavia skaalaavia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti.

Näin se toimii


 

Icon 1

Jatkuvat palvelut perustuvat Sisua-pilvialustaan, ja ne toimitetaan kolmesta palvelukeskuksesta, jotka sijaitsevat kolmella aikavyöhykkeellä Vietnamissa, Suomessa ja Chilessä.  Lue lisää.

Icon 2

Sisua-alustan mikropalveluarkkitehtuuri paketoi ratkaisut liiketoiminnan yleisiin haasteisiin uudelleenkäytettäviksi ja valmiiksi komponenteiksi, joissa käytetään kullekin asiakkaan käyttötapaukselle ja liiketoimintakontekstille sopivia teknologioita. Vaikka asiakasrajapinta ja ensimmäisen tason tuki ovat paikallisia kaikissa maissa, palvelukeskusten yhteinen alusta ja ylläpitokäytännöt ovat perusta yhtenäiselle automaatiokehitykselle ja ympärivuorokautiselle ylläpitopalvelulle.

Icon 3

Esimerkki Sisuan palvelusta käytännössä on chileläinen energia-alan sähköverkko-operaattori, jossa lukuisia omaisuudenhallinta- ja täsmäytysprosesseja automatisoi Sisua Vietnamin virtuaalitiimi, joka kaksinkertaistaa Chilen paikallisen asiakastiimin kapasiteetin. Lisää asiakastarinoita verkossa

business model

Liiketoimintamalli

Jatkuvat palvelut

Sisuan jatkuvat palvelut toimitetaan monivuotisilla tuki- ja ylläpitosopimuksilla. Liiketoimintamalli luo perustan jatkuvalle vuosilaskutukselle (ARR), paremmalle kannattavuudelle ja ennustettavalle kasvulle. Toistuvat tulot koostuvat ohjelmistolisenssimyynnistä ja kuukausittaisista ylläpitomaksuista, jotka käytännössä irrottavat Sisuan tulonmuodostuksen lineaarisesta tarpeesta kasvattaa henkilöstömäärää. Näin Sisua voi kasvaa nopeammin ja kannattavammin.

Sisuan kuukausipalvelumalli on myös asiakkaiden näkökulmasta houkutteleva, koska heidän investointinsa digitalisaatioon muuttuu CapEx:n sijaan OpEx:ksi (kustannukset kertyvät ajan mittaan yhdessä automaation hyötyjen kanssa). Jatkuvalla palvelumallilla on myös vaikutus asiakaspysyvyyteen. Tämän Sisua koki COVID-19-pandemian aikana, jolloin monet yritykset luopuivat konsulteista, mutta eivät kriittisistä palvelukumppaneista.

Palvelupaketointi ja teknologia-alusta kunnianhimoisen kasvun moottorina

Sisua Digitalin pilvialusta mahdollistaa oman palvelupaketoinnin, 24/7 follow-the-sun-toiminnan ja ylläpidon kolmessa palvelukeskuksessa sekä tehokkaan tavan jakaa ja soveltaa tietämystä, menetelmiä ja yhtenäisiä palvelutuotteita konsernitasolla. Esimerkiksi laskujen käsittelyn ratkaisu, joka on ensin kehitetty asiakkaalle Chilessä, paketoidaan vakiotuotteeksi ja se tulee Sisuan asiakkaiden saataville palveluna kaikilla maantieteellisillä alueilla lyhyellä toimitusajalla ja hyvällä katteella.

Mittakaavaetujen mahdollistamiseksi ja aggressiivisen laajentumisen tueksi Sisuan palvelutarjooma on paketoitu uudelleenkäytettäviin komponentteihin (mikropalvelut, kirjastot ja automaatiomallit), jotka tuottavat valmiita ratkaisuja yleisimpiin liiketoiminnan ongelmiin. Tämä intuitiivinen lähestymistapa tarkoitta, että Sisuan asiakkaat kokevat helpon tavan löytää ja ostaa ratkaisu palveluna liiketoimintahaasteeseen sen sijaan, että hankkisivat erikseen teknologiaa ja asiantuntijoita.

Asiakaskysynnän ohjaamana Sisua on kokemuksensa ja erikoistumisensa ansiosta keskittynyt palvelutuotteisiin sekä vertikaalisissa toimialakohtaisissa ratkaisuissa että horisontaalisissa toimintokohtaisissa ratkaisuissa. Sisua on toteuttanut automaatioita muun muassa pankki- ja rahoituspalveluissa, teollisuudessa, kaupassa ja energia-alalla. Kullakin alalla on tunnistettu ja toteutettu automaatioita lukuisissa eri toiminnoissa, joista yleisimmät ovat taloushallinto, palkanlaskentaa ja henkilöstöhallinto, myynti, hankinnat ja asiakaspalvelu. Myös jatkossa digitaalisten palvelujen käyttöönoton odotetaan kasvavan maailmanlaajuisesti edellä mainituilla aloilla. (IDC Automating the enterprise report, UiPath Automation trends report).

  

Maantieteellinen arbitraasi

Sisua hyödyntää Pohjoismaissa vuodesta 2014 lähtien kehitettyä RPA:n ja älykkään automaation edelläkävijäpalvelumalliaan saadakseen kilpailuetua valituilla uusilla markkinoilla kysynnän ja kasvun lisääntyessä. Sisuan strategian kulmakivi on maantieteellisen arbitraasin hyödyntäminen, ja sitä kuvataan tarkemmin Markkinat-osiossa.

Alan johtavat kumppanuudet

Sisua on investoinut maailman johtaviin teknologiakumppanuuksiin älykkään automaation alalla UiPathin ja Microsoftin kanssa (Gartner Magic quadrant, heinäkuu 2022). Sisua on palveluyhtiönä valinnut parhaat saatavilla olevat teknologiat, jotka vastaavat markkinoiden kysyntää kilpailukykyisten ominaisuuksien ja kustannus/suorituskyvyn kannalta. Kumppanuus toimii molempiin suuntiin; esimerkiksi Sisuan asiantuntijapalvelut ovat välttämätön osa UiPathin (lisenssi)liiketoimintaa, ja vastineeksi Sisua saa tukea uusien markkinoiden perustamisessa, yhteismarkkinoinnissa ja asiakashankinnassa.

  

Vastuullisuus

Sisua Digitalin visiona on tuoda älykäs prosessiautomaatio saataville maailmanlaajuisesti tuottamaan hyvää yhteiskunnalle. Sisuan digitaaliset automaatiopalvelut lisäävät yritysten tuottavuutta niin, että ne voivat synnyttää enemmän lisäarvoa samoilla tai pienemmillä resursseilla. Tuottavuuden kasvu auttaa vähentämään hukkaa optimoimalla prosesseja ja poistamalla prosessissa olevia pullonkauloja. Manuaalisten toistuvien tehtävien poistaminen vapauttaa aikaa mielekkäämpään työhön ja edistää siten työolojen parantumista. Valvonnan lisääminen automaation avulla parantaa prosessien läpinäkyvyyttä tehden niistä paremmin hallittavia ja seurattavia ja siten mahdollistaen niiden kestävyyden seurannan.

Esimerkki siitä, miten Sisua on mahdollistanut tuottavuuden parantamisen ympäristöpalvelujen alalla.

sustainability

Johto

  

first name last name, position of company name

Tomi Torri

Tomi Torri, perustajaosakas ja konsernijohtaja

Tomi Torri on älykkään automaation pioneeri, joka käynnisti tämän liiketoiminnan vuonna 2014 ollessaan EERA:n osakas ja oli yksi perustajista Management Buy-Outissa, jolla Sisua Digital vuonna 2019 muodostettiin. Hänellä on maisterin tutkinnot sekä tuotantotalouden koulutusohjelmasta että liiketalouden (EMBA) alalta Aalto-yliopistosta. Ennen yrittäjyyttä hän toimi 25 vuoden ajan kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä Isossa-Britanniassa, Saksassa, Espanjassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Hän on ollut johtotehtävissä sekä suurissa yrityksissä, että Piilaakson start-up-yrityksissä vastaten myynnistä, markkinoinnista, operaatioista sekä liiketoiminnankehittämisestä ja strategisista kumppanuuksista ICT/digitalisaation, median ja liikkeenjohdon konsultoinnin aloilla. Tomin kokemus liiketoiminnan tekemisestä yli 70 maassa on tärkeässä roolissa ajatellen Sisuan seuraavan vaiheen globaalia laajentumista ja tavoitteiden saavuttamista uusilla markkina-alueilla.

  

first name last name, position of company name

Jarno Toivonen

perustajaosakas ja liiketoiminnan kehitysjohtaja

Jarno Toivonen on tuotehallinnan ammattilainen ja lean start-up -yrittäjä, jolla on 23 vuoden kokemus teknologiasta, markkinoinnista ja myynnistä kansainvälisessä liiketoiminnassa. "Ensimmäisen" ICT-uransa aikana Jarno työskenteli Israelissa ja Yhdysvalloissa johtamassa projekteja ja palveluita teleoperaattoreille. Suomen start-up-yhteisön syntyessä vuonna 2009 hän tuli mukaan tuotepäälliköksi mobiilialan varhaisiin start-up-yrityksiin, kuten Blyk, Rovio ja Kiosked. Yrittäjänä vuodesta 2015 lähtien Jarno on toiminut konsulttina mainosteknologian, digitaalisen markkinoinnin ja prosessiautomaation parissa. Sisualla hän johtaa palveluiden tuotehallintaa ja liiketoiminnan kehittämistä. Jarno on diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta (Aalto).

  

first name last name, position of company name

Ilari Immonen

perustajaosakas ja operatiivinen johtaja

Ilari Immonen on työskennellyt älykkään automaation ja liiketoiminnan johtamisen parissa vuodesta 2016. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston informaatioverkostojen koulutusohjelmasta. Ilari omaa käytännön kokemusta automaatioiden toteutuksesta ja on urallaan työskennellyt menestyksekkäästi suurten asiakkaiden parissa. Hänellä on vahva ymmärrys automaatioalasta sekä -teknologioista. Ilari on ihmisläheinen johtaja, joka pyrkii rakentamaan sekä asiakkaiden että tiimin menestystä. Tällä hetkellä Ilari vastaa Sisuan Suomen toiminnoista, offshoring-liiketoiminnasta sekä konsernin taloudellisistatoiminnoista. Ilari pyrkii jatkuvaan oppimiseen sekä kehittymiseen tarjotakseen parasta mahdollista palvelua asiakkaille ja kollegoille.

  

first name last name, position of company name

Alan Berstein

toimitusjohtaja, Chile ja Amerikat

Alan Berstein on kokenut yritysjohtaja, joka on viimeisen 25 vuoden ajan työskennellyt kansainvälisissä teknologiayhtiöissä Pohjois- ja Etelä Amerikassa. Hänellä on kokemusta johtotehtävistä sekä suuryrityksissä (mm. Pohjois-Amerikan Fortune 500 ja Etelä-Amerikan Top 50) että innovatiivisista kasvuyhtiöistä. Uransa aikana hän on johtanut erikokoisia tiimejä sekä yrityksiä ja toiminut mm. CEO, CTO, CIO, CRO, asiantuntijan ja perustajan rooleissa. Aiemmin urallaan Alan on työskennellyt fyysisten robottien parissa ennen siirtymistä liiketoimintaprosessien automatisoinnin pariin. Hänet tunnetaan erinomaisista tuloksista kansainvälisen liiketoiminnan sekä skaalautuvien tiimien kasvattamisessa. Alan liittyi Sisuan tiimiin Chilen liiketoiminnoista vastaavana maajohtajana vuonna 2019. Alanilla on AMBA (Advanced MBA) -tutkinto Universidad Adolfo Ibanezista, joka on yksi Latinalaisen Amerikan parhaiksi arvioiduista yliopistoista.

  

first name last name, position of company name

Thanh Hoang

operatiivinen johtaja, Vietnam

Thanh Hoangilla on kokemusta CIO:n, COO:n ja CTO:n tehtävistä ohjelmistopalvelualalla Vietnamissa. Hänellä on 20 vuoden kokemus alkaen ohjelmistokehittäjän ja arkkitehdin rooleista FPT:llä ja jatkuen myöhemmin teknisiin johtotehtäviin Quant Edgessä ja CIS:ssä. Thanh on johtanut menestyksekkäästi suuria kehittäjä- ja operaatiotiimejä. Sisualla Thanh johtaa sekä offshoring- että paikallisten palvelukeskusten toimintaa.

Yhtiön hallitus

Peter Barkman, hallituksen puheenjohtaja

Peter Barkman on kasvu- ja scale-up -johtaja, yrityskauppojen ja -järjestelyjen ammattilainen, liiketoimintamallien uudistaja ja dataperustaisen arvonluonnin asiantuntija. Hän toimii johtajana suomalaisessa teknologia- ja data yhtiö Solitassa, vastaten sen kansainvälistämisestä. Peter on myös Yellow Film&TV:n hallituksen puheenjohtaja, joka on Skandinavian suurin riippumaton TV- ja elokuvatuotantoyhtiö, ja lisäksi hän on Sisua Digital Groupin hallituksen puheenjohtaja. Hän on PALMU inc: perustaja ja toimi sen toimitusjohtajana kun yhtiö myytiin Solitalle. Lisäksi Peter on toiminut TBWA group Finlandin operatiivisena johtajana ja Konsulttitalo Arthur Andersen & Companyn eri tehtävissä. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Hankenilla ja Erasmus-stipendiaatin Sheffieldin yliopistossa Isossa-Britanniassa. Hän on ollut vieraileva luennoitsija Connecticutin yliopistossa ja satunnaisesti Aalto-yliopistossa.

Martti Malmivirta, hallituksen jäsen

Martti Malmivirta tunnetaan kokeneena liikkeenjohdon konsulttina ja teollisen toiminnan kehittäjänä, jolla on vahva kansainvälinen kokemus. Hän on hyvin verkostoitunut suomalaisessa ja eurooppalaisessa liike-elämässä ja hänellä on hyvät verkostot myös Kiinaan, Kaakkois-Aasiaan ja Lähi-itään. Martti toimii Suomen valtion ja useiden tunnettujen yritysten luotettuna neuvonantajana. Hän on sijoitustoimintaan ja kestävän kasvun rahoittamiseen erikoistuneen Korkian perustajaosakas ja hallituksen jäsen. Martti on synnyttänyt useita disruptiivisiin innovaatioihin pohjautuvia start-up-yrityksiä. Hän oli avainroolissa sekä Sisua Digitalin että Digital Workforcen perustamisessa. Martti on osallistunut yli 50 yrityskauppaprosessiin sekä myyjänä että ostajana konsultin, investoijan tai yritysjohtajan rooleissa. Martti on suorittanut kurssinsa priimuksena MBA-tutkinnon IMD:ssä Lausannessa. Martti on myös Omanin sulttaanikunnan kunniakonsuli Suomessa.

Ivan Diaz Molina, hallituksen jäsen

Ivan Díaz-Molina on strategian ja innovaation professori sekä innovaatio- ja yrittäjyyskeskuksen johtaja ESE Business Schoolissa Santiagossa, Chilessä. Hän on chileläisen energiakonserni Grupo Saesan hallituksen puheenjohtaja. Hän toimii myös useissa energia- ja huipputeknologia-alojen hallituksissa. Ennen ESE:hen siirtymistään Díaz-Molina toimi PPL:n (Pennsylvania Power and Light) Latinalaisen Amerikan johtajana, jonka vastuulla oli toiminta Keski-Amerikassa, Perussa, Brasiliassa, Boliviassa ja Chilessä. Hän vastasi Latinalaisen Amerikan alueen toiminnoista ja investoinneista, joiden arvo on noin 1,5 miljardia dollaria. Diaz Molina oli keskeisessä asemassa energia- ja televiestintäomaisuuden hankinnassa Brasiliassa, Keski-Amerikassa, Perussa ja Chilessä. Díaz-Molinalla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto (Temple University), maisterintutkinto (Carnegie-Mellon University) ja insinöörin tutkinto Córdoban kansallisesta yliopistosta Argentiinassa.

Hoang Nguyen, hallituksen jäsen

Hoangin tausta on myynnin- ja markkinoinnin ja operaatioiden johtamisessa. Hoang perusti Amigo Technologiesin vuonna 2005 yhdessä kolmen lukiotoverinsa kanssa tarjoten liiketoimintakriittisiä järjestelmäintegraatiopalveluja finanssi ja telecom-toimialoille. Toiminta on sittemmin laajentunut maksujen käsittelyyn ja kaupankäyntialustoihin liittyviin kokonaisvaltaisiin jatkuviin palveluihin tytäryhtiöiden Vinatti ja Novus Fintech kautta. Vinatti:lla, on Vietnamissa prosessoida maksuja, joita se käsittelee kuukausittain yli 10 miljoonaa. Novus Fintechin kaupankäyntialustaratkaisulla on kolme top-5-pankkia Vietnamissa sekä joitakin Australian johtavia välitysyrityksiä. Hoangilla on BA-tutkinto Hanoin yliopiston ulkoasiainministeriöstä ja MBA-tutkinto Websterin yliopistosta.

Yrityksen rakenne

Sisua Digital Oy on Sisua Digital-konsernin emoyhtiö, jolla on määräysvalta konsernin kaikissa yhtiöissä. 

Sisua Digital koostuu Sisua Digital Oy:stä, joka on konsernin emoyhtiö, ja kolmesta tytäryhtiöstä, Sisua Process Automation Group Oy, Sisua Digital SpA ja Sisua Digital Vietnam JSC.

Sisua Process Automation Group Oy on Suomeen rekisteröity holdingyhtiö, jonka Sisua Digital Oy omistaa 100-prosenttisesti. Se on MBO-järjestelyn jälkeinen perintö, eikä sillä ole henkilöstöä eikä liikevaihtoa.

Sisua Digital SpA on rekisteröity Chilessä, ja sillä on kaksi liiketoimintayksikköä: liiketoimintayksikkö Chile ja liiketoimintayksikkö Latinalainen Amerikka, joiden lisäksi se vastaa myös nearshoring-liiketoiminnasta Pohjois Amerikkaan. Sisua Digital SpA on konsernin 100 % omistama siten, että 50 % omistaa Sisua Digital Oy ja 50 % omistaa Sisua Process Automation Group Oy.

Sisua Digital Vietnam JSC on rekisteröity Vietnamissa. Sen painopistealueina on Vietnamin kotimarkkina, offshoring muille Sisua-yhtiöille ja nearshoring Japaniin ja Etelä-Koreaan. Sisua Digital Oy:llä on määräysvalta yrityksessä omistuksen jakautuessa Sisua Digital Oy:n (99%) ja perustajaosakkaiden Tomi Torri (0,5 %) ja Ilari Immonen (0,5 %) kesken.

Sisua Digital Oy on konsernin emoyhtiö, ja rahoituskierros tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa Sisua Digital Oy:hyn.

Omistuksen jakautuminen

Sisua Digital Oy:llä on 18 osakkeenomistajaa. Yhtiön yhdeksän suurinta osakkeenomistajaa on lueteltu alla olevassa taulukossa. *

Osakkeenomistaja

Osakkeet

Äänet 

1 Wallstreet Kasvuyhtiö Oy 2.649.700 50,98%
2 Sisua Digital Ky 676.700 13,02%
3 Torri Oy 459.700 8,84%
4 Jarno Toivonen 226.600 4,36%
5 Inversiones Nemesio Limitada 209.100 4,02%
6 Asesorias e Inversiones Puerto Varas Limitada 209.100 4,02%
7 Tomi Torri 168.700 3,25%
8 Ilari Immonen 162.000 3,12%
9 Peter Barkman 100.000 1,92%
Muut osakkeenomistajat yhteensä 335.900 6,46%
Yhteensä 5.197.500 100%

*Päivitys 9.3.2023

Yhtiön vaihtovelkakirjasta 31.12.2022 konvertoituneet osakkeet on nyt rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiöllä on nyt 5 312 759 rekisteröityä osaketta. Yhtiön osakasluetteloon tuli myös muutoksia uusien osakkeiden rekisteröitymisen seurauksena. Yhtiö voi pyydettäessä toimittaa osakkeenomistajaluettelon.

Varojen käyttö

Skenaario I - rahoituskierroksella kerätään vähintään 570 000 euron rahoitus.

Sisua on laajentumassa Chilestä muille Latinalaisen Amerikan markkinoille. Yhtiöllä on asiakkainaan suuria alueellisia asiakkaita, jotka ovat pitkään pyytäneet Sisuaa tarjoamaan paikallisia tiimejä tukemaan heidän toimintaansa myös muissa maissa. Kysyntä Latinalaisen Amerikan alueella kasvaa ja siellä on tarvetta Sisuan kaltaiselle laadukkaiden hallinnoitujen palvelujen tarjoajalle. Nyt kerättävän rahoituksen avulla pyritään lisäämään myyntipanostuksia alueella ja perustamaan uusi paikallinen Sisua-yritys yhdellä uudella keskisuurella Latinalaisen Amerikan markkinalla.

Lisäksi Sisua tuo markkinoille as-a-Service-tarjoamaa pienten ja keskisuurten yritysten markkinasegmenttiin tavoitellen toistuvaluonteisen liikevaihdon (ARR) kasvua. Investointialueena on myös Global Service Center mallin kehittäminen tuottavuuden ja 24/7 follow-the-sun-ylläpitopalvelujen parantamiseksi kehittämällä näihin liittyviä järjestelmiä ja prosesseja.

Skenaario II - rahoituskierroksella kerätään 950 000 euron rahoitus.

Pohjoisamerikkalaiset suuryritykset hankkivat palveluitaan usein Latinalaisesta Amerikasta johtuen alhaisemmasta kustannustasosta ja osaajien paremmasta saatavuudesta. Nearshoring Chilestä Pohjois-Amerikkaan on tuottanut hyviä tuloksia, ja suunnitelmissa on investoida lisää resursseja myyntiin ja markkinointiin markkinaosuuden kasvattamiseksi. Pohjois-Amerikan osuus älykkään automaation maailmanmarkkinoista on noin 50 prosenttia. Sama nearshoring-malli vallitsee Aasiassa, jossa japanilaiset ja eteläkorealaiset suuryritykset hankkivat palvelunsa usein Vietnamista. Sisua on jo saanut yhden japanilaisen suuryrityksen asiakkaakseen, ja tavoitteena on investoida lisää resursseja nearshoring-myyntiin ja -markkinointiin näille Aasian isoimman BKT:n markkinoille.

Skenaario III - rahoituskierroksella kerätään 1 350 000 euron rahoitus.

Meksiko on espanjankielisen Amerikan suurin talous ja portti Pohjois-Amerikan markkinoille. Sisua on suunnitellut ja valmistellut liiketoiminnan käynnistämistä Meksikossa. Sisua Digital Oy aikoo käyttää 100 % lisärahoituksesta uuden konserniyhtiön pääomittamiseen Meksikossa palvelemaan sekä pohjois- että hispano-amerikkalaisia asiakkaita.

Minimum Scenario

Skenaario 1   

(kerätään vähintään 570 000 euroa)

Sisua Digital Oy aikoo käyttää;

 • 50 % rahoituksesta paikallisen yrityksen pääomittamiseen ja myynnin kasvattamiseen Latinalaisen Amerikan alueella; 
 • 25 % rahoituksesta käytettäisiin edellä kuvatun palvelupaketoinnin ja teknologia-alustan kehitykseen;
 • 25 % rahoituksesta käytettäisiin operatiivisen liiketoiminnan kasvun tukemiseen rekrytoimalla avainhenkilöitä mm. osaamisen johtamiseen, taloushallintoon ja teknologiatiimiin.

Medium Scenario

Skenaario 2

(kerätään vähintään 950 000 euroa)

Sisua Digital Oy aikoo käyttää lisävaroja konserniyhtiöiden pääomittamiseen seuraavasti;

 • 80 % Pohjois-Amerikkaan suuntautuvan myynnin kasvattamiseen keskeisillä rekrytoinneilla ja markkinointitoimenpiteillä;
 • 20 % Japaniin ja Etelä-Koreaan suuntatuvan myynnin kasvattamiseen keskeisillä rekrytoinneilla ja markkinointitoimenpiteillä.

Maximum Scenario

Skenaario 3

(kerätään vähintään 1 350 000 euroa)

Sisua Digital Oy aikoo käyttää;

 • 100 % lisärahoituksesta uuden konserniyhtiön pääomittamiseen Meksikossa palvelemaan sekä pohjois- että hispano-amerikkalaisia asiakkaita.

Lue lisää varojen käytöstä Skenaario 4 - rahoituskierroksella kerätään 1 875 000 euron rahoitus päivitysosiosta.

Markkina

Sisua Digitalin markkina-asema

Geo-arbitrage

Sisua Digital on luonut tarjooman ja palvelumallinsa erittäin kilpailluilla älykkään automaation (RPA) ja tekoälyn (AI) markkinoilla Pohjoismaissa.

Sisua Digital on tunnistanut markkinoiden kypsyysmallin, jossa valitut kehittyvät markkinat Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa ovat omissa vaiheissa Pohjoismaiden maturiteettia jäljessä, mitä tulee yritysten automaatioteknologian ja -palvelujen kysyntään.

Sisua Digital on menestyksekkäästi hyödyntänyt tätä markkinoiden dynamiikkaa ja vuodesta 2014 eteenpäin edelläkävijämarkkinoilla Pohjoismaissa hankkimaansa kokemusta. Tätä kutsutaan maantieteelliseksi arbitraasiksi, jossa Sisua pystyy ennakoimaan kehittyvien markkinoiden tarpeita oikea-aikaisesti. Tämä mahdollistaa vahvan aseman saavuttamisen paikallisiin toimijoihin sekä globaaleihin IT-toimittajiin nähden. Lisäksi Sisua pystyy vakiinnuttamaan brändinsä kehittyvillä markkinoilla. Nykyään yli 70 prosenttia Sisuan liiketoiminnasta tulee näiltä kasvumarkkinoilta - ja EU:n ulkopuolisen liikevaihdon osuuden odotetaan kasvavan edelleen.

description

Sisua Digitalin tarjonta- ja palvelumalli

Offshoring ja nearshoring

Kustannustehokas palvelutuotanto Vietnamista Chileen ja Amerikkaan sekä Pohjoismaihin on toinen ulottuvuus Sisuan strategiassa hyödyntää maantieteellistä arbitraasia. Tämäntyyppistä liiketoiminnan järjestelyä kutsutaan yleisesti offshoringiksi. Vastaavasti Chilen yhtiö toimii keskuksena Sisuan laajentumiselle Latinalaisen Amerikan naapurimaihin ja nearshoring -liiketoiminnalle Pohjois-Amerikkaan.

Markkina-asema kilpailijoihin verrattuna

Sisua Digitalilla on kilpailua sekä maailmanlaajuisesti että alueellisesti. Alueellisiin kilpailijoihin kuuluu sekä yleispalveluja tarjoavia ICT-palvelujen tarjoajia että älykkään automaation erikoistuneita tarjoajia. Erikoistuneista palveluntarjoajista osa keskittyy projektiliiketoimintaan ja osa myös jatkuviin palveluihin. Yleisesti ottaen kilpailua on enemmän kehittyneillä markkinoilla, kuten Suomessa, ja vähemmän kasvumarkkinoilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Maailmanlaajuisiin kilpailijoihin kuuluvat suuret kansainväliset palveluntarjoajat, kuten Accenture, TCS, Capgemini, Cognizant ja Infosys. Nämä kilpailijat toimivat maailmanlaajuisesti kaikilla Sisun markkinoilla ja tarjoavat laajan valikoiman digitaaliseen transformaatioon liittyviä palveluja. Ne keskittyvät kokonaisvaltaisesti suurasiakassegmentin tarpeisiin, minkä vuoksi ne harvoin kilpailevat suoraan Sisua Digitalin kanssa.

Alueellisiin kilpailijoihin kuuluu keskisuuria palveluntarjoajia kullakin alueella. Nämä kilpailijat tarjoavat erilaisia ICT- ja automaatiopalveluja. Tärkeimpiä kilpailijoita ovat muun muassa CGI ja Atea Suomessa, Practia ja Beeckerco Latinalaisessa Amerikassa sekä KDDI ja FPT Kaakkois-Aasiassa.

Älykkääseen automaatioon erikoistunut kilpailu koostuu pienistä, älykkääseen automaatioon erikoistuneista palveluntarjoajista. Osa näistä on pelkkiä kehittäjiä, jotka eivät keskity jatkuviin palveluihin. Merkittäviä kilpailijoita, joilla on samanlaiset liiketoimintamallit kuin Sisua Digitalilla, ovat Digital Workforce Suomessa. Merkittäviä toimijoita ei ole tunnistettu Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Kilpailuedut

Suomessa

Sisua vastaa kilpailuun Suomessa erikoistumalla älykkääseen automaatioon, –jatkuvilla palveluilla, 24/7 follow-the-sun-ylläpidolla, palvelupaketoinneilla ja kilpailukykyisellä kustannusrakenteella.

Kasvumarkkinoilla

Kasvumarkkinoilla, joilla Sisua Digital toimii, on vain vähän kilpailijoita. Uusien kilpailijoiden ilmaantuessa Sisua Digital hyötyy first mover -edusta, laajasta kokemuksesta muilta markkinoilta, Suomessa tehdyistä innovaatioista ja globaalista toimitusprosessista. Markkinoiden kypsyttyä Sisua hyödyntää jatkuvien palveluiden alustaa ja liiketoimintamallia, 24/7 follow-the-sun-ylläpitoa ja palvelupaketointia.

Nearshoring-markkinoilla

Sisualla on nearshoring-liiketoiminnassa ainutlaatuinen asema älykkääseen automaatioon erikoistuneena palveluntarjoajana, jolla on hyvät maailmanlaajuiset referenssit, testattu tarjooma erittäin kilpailluilla pohjoismaisilla markkinoilla, korkeatasoiset sertifioinnit, läsnäolo käytännöllisillä aikavyöhykkeillä ja optimoitu kustannusrakenne. Pohjoisamerikkalaiset yritykset ovat tottuneet ostamaan nearshoring-palveluja espanjankielisestä Amerikasta ja japanilaiset asiakkaat Vietnamista.

Taloudelliset luvut ja kasvu

Kaikki luvut ovat pyöristettyjä lähimpään tuhanteen ja esitetty tuhansina euroina.

TODELLINEN ENNUSTE
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Liikevaihto 1322 1808 2601 4895 10138 17421 30338
Varastonmuutos - - - - - - -
Muut tulot 10 9 - - - - -
Kokonaistuotanto 1332 1818 2601 4895 10138 17421 30338
Materiaalikulut ja ulkoiset palvelut -151 -224 -488 -600 -900 -950 -1000
Bruttotulos  1181  1594   2113   4295   9238   16471   29338 
Henkilöstökulut -1220 -1387  -1672 -3693 -6997 -11324 -19113
Muut toimintakulut -488 -389 -573 -700 -750 -711 -900
EBITDA -527 -184 -132 -98 1491 4436 9325
Arvonalentumiset -671 -672 -259 -250 -250 -250 -250
Liiketulos [EBIT] -1197 -855 -421 -348 1241 4186 9075
Korkotulot -90 -49 -138 -120 -125 - -
Verot - - - - - - -
Nettotulos verojen jälkeen (NIAT) -1288 -904 -560 -468 1116 4186 9075
Työntekijöiden määrä 30 45 60 100 180 300 500

Taloudellisten lukujen selitykset

Yllä olevassa taulukossa esitetyt vuosien 2019–2021 talousluvut perustuvat tilintarkastettuihin ja konsolidoituihin lukuihin ja ne on pyöristetty lähimpään tuhanteen euroon. Vuoden 2022 luvut perustuvat todellisiin, tilintarkastamattomiin lukuihin. Koska vuoden 2022 tilinpäätöstä laaditaan parhaillaan, vuoden 2022 luvut ovat kirjanpidossa avoimia eikä niitä ole konsolidoitu. Sisua Digitalin tilikausi on 12 kuukautta tammikuusta joulukuuhun. Vuoden 2019 taloudelliset luvut ovat toukokuusta joulukuuhun ja ne ovat konsolidoimattomia, koska Sisua Digital Oy yhtiöitettiin toukokuussa 2019 Management Buy-Outin jälkeen.

Sisua Digitalin liikevaihto on kasvanut tasaisesti toukokuussa 2019 tapahtuneen yhtiöittämisen jälkeen. Sisua Digital Oy:n liikevaihdon lisäksi konsernin liikevaihto koostuu Sisua Digital Oy:n tytäryhtiöiden liikevaihdosta Chilessä ja Vietnamissa. Nämä tytäryhtiöt ovat kokonaan Sisua Digital Oy:n omistuksessa. Vuoden 2022 lopussa 70 % liikevaihdosta tuli EU:n ulkopuolisilta kasvavilta markkinoilta.

Vuonna 2020 Sisua Digitalin liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa (+134,7 %), bruttokate 1,18 miljoonaa ja käyttökate -526 tuhatta euroa. Sisua Digital -konsernin emoyhtiö Sisua Digital Oy sai yhdeksän tuhatta euroa COVID-19-pandemiaan liittyvää rahoitustukea. Sisua Digital -konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosien 2021 ja 2022 maailmanlaajuisesta COVID-19-pandemiasta huolimatta. Vuonna 2021 Sisua Digital:in liikevaihto kasvoi 36,7 % ja vastaavasti vuonna 2022 vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 45,0 %. Vuosittain toistuva liikevaihto (ARR) kasvoi 67,04 % vuonna 2021 ja 80,04 % vuonna 2022.

Vuonna 2021 Sisua Digitalin liikevaihto oli 1,82 miljoonaa euroa (0,61 miljoonaa ARR), bruttokate 1,59 miljoonaa ja EBITDA -183 tuhatta euroa. Vuonna 2022 Sisua Digital -konsernin liikevaihto oli 2,60 miljoonaa euroa (1,10 miljoonaa ARR) bruttokatteen ollessa 2,113 miljoonaa ja käyttökatteen ollessa -120 tuhatta euroa. Vuoden 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia. Vuoden 2022 Q4:n run-rate kokonaisliikevaihdon arvioidaan nousevan 3,1 miljoonaan euroon.

Sisua Digitalin liikevaihdon kasvu on seurausta keskittymisestä voimakkaasti kasvaville markkinoille, as-a-Service-liiketoimintamallista ja suurasiakkaiden voittamisesta. Sisua Digital keskittyy strategisesti voimakkaasti kasvaville markkinoille, joilla kysyntä on suurta. Tämän seurauksena yli 70 % Sisua Digitalin liikevaihdosta vuoden 2022 loppuun mennessä tuli kasvavilta markkinoilta. Sisua Digitalin as-a-Service-malli antaa Sisua Digitalille mahdollisuuden varmistaa pitkäaikaisia asiakkaita, joilla on korkea asiakaspysyvyys ja tasainen kassavirta. Tämä johtaa korkeaan ARR (annual recurring revenue) -kasvuun ja lopulta parempaan ennustettavuuteen. Ainutlaatuisen markkina-asemansa ja huippuluokan ratkaisujensa ansiosta Sisua Digital on perustamisestaan lähtien pystynyt voittamaan yhä suurempia ja arvokkaampia asiakkaita. Vuonna 2020 Sisua Digital solmi sopimuksen top25 suurimman yrityksen kanssa Vietnamissa ja vuonna 2021 top100 suurimman yrityksen kanssa Kanadassa. Vuonna 2022 Sisua Digital solmi sopimuksen top30 suurimman latinalaisamerikkalaisen yrityksen kanssa ja Nikkei 25 -autovalmistajan kanssa. Sisua Digital odottaa tämän suuntauksen jatkuvan ja voimistuvan Sisua Digitalin laajentuessa uusille markkina-alueille. Tammikuussa 2023 Sisua Digital allekirjoitti sopimuksen Fortune 50 -vakuutusyhtiön kanssa, jonka kaupan arvo ja tilauskanta ylittää 500 tuhatta euroa.

Sisua Digitalin kannattavuus kasvoi merkittävästi sekä vuonna 2021 että 2022 huolimatta maailmanlaajuisesta COVID-19-pandemiasta sekä Chilessä ja Vietnamissa tehdyistä go-to-market-investoinneista, jotka vaikuttivat lyhyen aikavälin kannattavuuteen. Vuodesta 2021 lähtien EBITDA on parantunut joka vuosineljänneksellä, ja EBITDA-kannattavuus saavutettiin vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Koko tilikauden 2022 EBITDA-marginaali oli –5,07 % (tilintarkastamaton, konsolidoimaton), kun se vuonna 2021 oli -10,2 %, operatiivisen liiketoiminnan käännyttyä kannattavaksi. Sisua Digital Groupin kannattavuuteen vaikuttivat Q4:n kasvuinvestoinnit ja rahoituskierroksen valmistelut. Sisua Digital ei ole tehnyt aktivointeja taseeseen.

Sisua Digitalin strateginen painopiste on kannattavassa kasvussa, kustannustehokkuudessa ja jatkuvissa palveluissa. Tämä strateginen fokus tarkoittaa, että Sisua Digital keskittyy korkean kasvun markkinoihin, kustannusten johdonmukaisuuteen kasvuinvestoinneissa ja jatkuvien palveluiden myynnin kasvattamiseen. Sisua Digital hyödyntää kustannustehokkuutta tekemällä nearshoringia Latinalaisesta Amerikasta ja Vietnamista Pohjois-Amerikan, Japanin ja Korean kehittyneille markkinoille sekä ulkoistamalla palvelujtuotantoa Vietnamiin. Keskittyminen jatkuvien palvelujen osuuden kasvattamiseen on lisännyt ennustettavuutta ja parantanut tehokkuutta. Näiden strategisten painopisteiden ansiosta Sisua Digital on pystynyt jatkuvasti parantamaan EBITDA-marginaaleja.

TODELLINEN ENNUSTE
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Liikevaihdon kasvu % 135% 37% 45% 88% 107% 72% 74%
EBITDA % -40% -10% -5% -2% 15% 25% 31%
Vuosittain toistuvaluonteiset tulot (ARR) € 364 608 1096 2105 4461 7839 15800
ARR kasvu 988% 67% 80% 92% 112% 76% 102%

Ennuste

Liikevaihdon kasvu

Sisua Digitalin tärkeimmät tunnusluvut (KPI) ovat liikevaihto, käyttökate (EBITDA) ja toistuva liikevaihto ARR (Annual recurring revenue). Yhtiön tavoitteena on investoida 1,9 miljoonaa euroa kasvuun vuosina 2022–2024. Nämä investoinnit rahoitetaan oman pääoman korotuksella ja vapaalla kassavirralla. Uuden rahoituksen turvin Sisua Digitalin kasvusuunnitelmana on saavuttaa 30 miljoonan euron konsernin liikevaihto, 30 prosentin EBITDA ja kasvattaa jatkuvista palveluista saatavien toistuvan liikevaihdon osuus 50 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä.

Sisua Digital aikoo investoida voimakkaasti kasvuun EU:n ulkopuolisilla kasvavilla korkean kasvun ja alueellisilla korkean arvon markkinoilla vuodesta 2023 alkaen. Uusilla investoinneilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa orgaanista kasvua 40–50 %:sta vuodessa 80–100 %:iin vuodessa ja lisäksi saada yhä enemmän uutta liikevaihtoa uusilta kasvavilta markkinoilta. Kasvuinvestointien vauhdittamana Sisua Digitalin johto odottaa liikevaihdon kasvavan 89,6 % vuodesta 2022 vuoteen 2023 ja saavuttavan 4,89 miljoonaa euroa, bruttokatteen ollessa 4,29 miljoonaa euroa ja käyttökatteen -98 tuhatta euroa. Yhtiön laajentuessa uusille markkinoille Sisua Digitalin johto suunnittelee kasvun vauhdittamista perustamalla uusi paikallinen yhtiö Latinalaiseen Amerikkaan palvelemaan paikallisia asiakkaita entistä paremmin ja kasvamalla yhdessä Sisuan suurten asiakkaiden kanssa kasvavilla markkinoilla. Sisua Digitalin johto ennustaa, että EBITDA on negatiivinen vuonna 2023 kasvuinvestointien vuoksi, kun taas operatiivisen EBITDA:n ennustetaan olevan positiivinen.

Sisua Digitalin johto odottaa liikevaihdon kasvavan edelleen 107 % vuonna 2024 10,13 miljoonaan euroon, bruttokatteen ollessa 9,24 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 1,49 miljoonaa euroa, Pohjois-Amerikasta saatavien nearshoring liikevaihdon kasvun ja toisen paikallisen yhtiön perustamisen vetämänä. Osana kasvusuunnitelmaa Sisua Digitalin johto arvioi mahdollisuuksia kasvaa fuusion tai yritysoston kautta Latinalaisessa Amerikassa tai Meksikossa Pohjois-Amerikan asiakkaiden palvelemiseksi. Mahdollisen fuusio- tai hankintakohteen liikevaihdon tulisi olla vähintään miljoona euroa. Mahdollinen fuusio voitaisiin rahoittaa kokonaan tai osittain joko käteisellä tai omalla pääomalla, ja siihen voisi sisältyä lisärahoituksen hankkiminen joko oman- tai vieraan pääoman ehtoisena. Mahdollista sulautumista voitaisiin rahoittaa kokonaan tai osittain potentiaalisen sulautumiskohteen ja Sisua Digital Oy:n välisellä osakevaihdolla. Mahdollisen sulautumisen tai yrityskaupan rahoitusjakauma päätetään kauppakohtaisesti riippuen mahdollisen sulautumisen tai yrityskaupan ajankohdan markkinaolosuhteista.

Sisua Digital arvioi, että liikevaihto on 17,42 miljoonaa euroa vuonna 2025, eli kasvu on 71,48 %, bruttokate 16,47 miljoonaa ja EBITDA 4,4 miljoonaa euroa, kun Sisua Digital pystyy saavuttamaan jopa 100 %:n kasvun kehittyvillä markkinoilla perustamalla paikallisia yhtiöitä. Sisua Digitalin liikevaihdon arvioidaan nousevan 30,34 miljoonaan euroon vuonna 2026, bruttovoiton ollessa 29,34 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 9,33 miljoonaa euroa, mikä johtuu Pohjois-Amerikan markkinoiden laajentumisesta ja odotettavissa olevasta suuresta kasvusta kehittyvillä markkinoilla, joita palvelee Latinalaisesta Amerikasta tuleva nearshoring- ja Vietnamista tuleva offshoring-toiminta.

Kannattavuus

Sisua Digitalin johto ennustaa, että kasvuinvestoinnit vaikuttavat lyhyen aikavälin kannattavuuteen, mutta operatiivisen käyttökatteen odotetaan pysyvän positiivisena. Kasvuinvestointien vuoksi Sisua Digitalin kannattavuusmarginaalin (EBITDA) arvioidaan olevan -2 % vuonna 2023, mutta kääntyvän positiiviseksi vuoteen 2024 mennessä. Sisua Digitalin johdon arvion mukaan EBITDA-marginaali nousee 14 prosenttiin vuonna 2024 ja kasvaa edelleen 25 prosenttiin vuonna 2025 ja 30 prosenttiin vuonna 2026. Kannattavuuden kasvun vetureina toimii osin parempi tuottavuus, johon päästään tarjoamalla palveluja globaalista palvelukeskuksesta ja nearshoring-palveluina korkeamman BKT:n markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Sisua Digital on budjetoinut 770 tuhannen euron kasvuinvestointeja vuodelle 2023 ja 630 tuhannen euron kasvuinvestointeja vuodelle 2024.

Toistuvaluonteinen liikevaihto

Vuosittain toistuvaa liikevaihto (ARR) osuus on kasvanut tasaisesti Sisua Digitalin yhtiöittämisen jälkeen ja oli 42 prosenttia vuoden 2022 lopussa. Sisua Digitalin johto odottaa, että tämä suuntaus jatkuu lähitulevaisuudessa, mikä tekee Sisua Digitalin liiketoiminnasta entistä kannattavampaa, arvokkaampaa ja ennustettavampaa. Yhtiön perustamisesta lähtien Sisua Digital on keskittynyt pitkäaikaisiin asiakkaisiin, joilla on monivuotiset tuki- ja ylläpitosopimukset. Vuosittain toistuvaluonteiset tulot (ARR) kasvoivat 67 % vuonna 2021 ja 80 % vuonna 2022. Vuoden 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia, ei-konsolidoituja ja luvut ovat vielä avoinna tilillä, kun tilinpäätöstä valmistellaan. ARR:n odotetaan kasvavan 92 prosenttia vuonna 2023 ja 112 prosenttia vuonna 2024. Vuonna 2025 kasvuprosentin odotetaan olevan 76 prosenttia ja 101 prosenttia vuonna 2026. Sisua Digitalin ARR-kokonaisliikevaihdon arvioidaan olevan 15,8 miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä.

Historiallisesti suurin osa Sisua Digitalin ARR-liikevaihdosta on kertynyt pitkälle kehittyneiltä Suomen markkinoilta. Sisua Digitalin johtoryhmä odottaa saavansa Sisua as-a-Service -liiketoimintamallin avulla lisää pitkäaikaisia asiakkaita myös kehittyvillä markkinoilla. Sisua Digitalin asiakkaiden poistuvuus on historiallisesti ollut hyvin alhainen sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla.

Kasvutekijät

Ennustetun korkean kasvun saavuttamiseksi vuosina 2023–2026 Sisua Digitalin johtoryhmä on kehittänyt kasvusuunnitelman, joka sisältää strategisia investointeja eri kasvualueille osana yhtiön ydinstrategiaa. Sisua Digitalin johtoryhmä arvioi, että suunnitellut kasvuinvestoinnit kiihdyttävät Sisua Digitalin orgaanista kasvua yli 80 %, kun Sisua Digital laajenee uusille, kehittyville markkinoille. Tämän seurauksena suurin osa strategisista investoinneista keskittyy näillä kasvumarkkinoilla toteutettaviin go-to-market- sekä myynti- ja markkinointitoimintoihin. Näihin investointeihin kuuluu paikallisten yhtiöiden perustaminen Etelä-Amerikan ja Meksikon kaltaisille alueille sekä avainhenkilöstön rekrytointi.

Sisua Digital keskittyy tarjoamaan Sisuan pilvialustan ja teknologian kehittämistä ja parantamista, jotta Sisua Digitalin kansainvälisiä asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Näihin kasvuinvestointeihin kuuluvat sekä avainhenkilöiden rekrytoinnit, 24/7 follow-the-sun-tarjonnan kehittäminen ja tuotteistaminen. Tämän lisäksi Sisua Digital etsii jatkuvasti uusia teknologioita ja osaajia palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin.

Sisua Digitalin johto ennustaa, että suurin orgaaninen kasvu tapahtuu Sisua Digitalin Chilen toiminnoissa, koska siellä on suuri kysyntä ja keskittyminen Latinalaisessa Amerikassa toimiviin suuryrityksiin. Sisua Digital on budjetoinut kasvuinvestointisuunnitelmaan keskeisiä rekrytointeja, kuten henkilöstöhallinto, taloushallinto ja asiakastuki, Sisua Digitalin orgaanisen kasvun onnistumisen varmistamiseksi.

Historiallisesti toistuvaluonteinen liikevaihto (ARR) on kasvanut eniten Sisua Digitalin toiminnassa Suomessa, jossa asiakkaat ovat tottuneempia ostamaan jatkuvia palveluita. Sisua Digitalin johto odottaa, että ARR kasvaa edelleen tasaisesti Suomessa, kun taas muiden markkinoiden odotetaan vahvistuvan. Kasvusuunnitelmaan sisältyy investointeja asiakashallinnan yhtenäistämiseen kansainvälisesti sekä raportoinnin kehittämiseen, jotta yhtiö pystyy paremmin seuraamaan ja tukemaan toistuvan liikevaihdon kasvua.

Lisäksi Sisua Digitalin johto ennustaa, että sekä yhtiön kannattavuus että toistuva liikevaihto kasvavat, kun Sisua Digital pystyy hyödyntämään maantieteellistä arbitraasia paremmin ja parantamaan operatiivista tehokkuutta. Sisua Digital suunnittelee perustavansa maailmanlaajuisen palvelukeskuksen Vietnamiin palvelemaan asiakkaita Suomessa, Amerikoissa ja Aasiassa. Globaalin palvelukeskuksen investointien tavoitteena on parantaa Sisua Digitalin globaalia offshoring-toimintaa. Tähän sisältyy infrastruktuurin osaajien rekrytointi ja globaalin tuki- ja ylläpitotoiminnan perustaminen.

Kasvuskenaariot

Sisua Digital keskittyy kansainväliseen kasvuun ja laajentumiseen. Jos kansainvälinen kasvu saa ennakoitua enemmän vauhtia tai hidastuu, sillä voi olla merkittävä vaikutus Sisua Digitalin liikevaihtoon ja kannattavuuteen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Korkean kasvun skenaario

Jos Sisua Digitalin kansainvälinen kasvu ja laajentuminen saa lisää vauhtia markkinoiden odotettua nopeamman kasvun seurauksena tai jos Sisua pystyy voittamaan avainasiakkaita ennakoitua nopeammin, sillä voi olla merkittävä positiivinen vaikutus Sisua Digitalin liikevaihtoon ja kannattavuuteen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Tässä skenaariossa Sisua Digital ennustaa, että tehdään yhdestä kahteen yritysjärjestelyä tai -kauppaa, joilla on merkittävä vaikutus liiketoimintaan. Tämän seurauksena Sisua Digital ennustaa liikevaihdon olevan 11,1 M eur (ero + 1 M eur lähtökohtaiseen kasvusuunnitelmaan nähden), EBITDA:n 1,6 M eur (ero + 0,2 M eur) ja ARR:n 4,9 M eur (ero + 0,44 M eur) vuonna 2024.

Vuodelle 2025 Sisua Digital ennustaa 19,4 miljoonan euron liikevaihtoa (ero + 2 miljoonaa euroa), 4,9 miljoonan euron EBITDA:ta (ero + 0,5 miljoonaa euroa) ja 8,7 miljoonan euron ARR:ää (ero + 0,9 miljoonaa euroa).

Vuodelle 2026 Sisua Digital ennustaa liikevaihdon olevan 34,3 miljoonaa euroa (ero + 1,2 miljoonaa euroa), EBITDA:n 10,0 miljoonaa euroa (ero + 1,2 miljoonaa euroa) ja ARR:n 17,9 miljoonaa euroa (ero + 2,1 miljoonaa euroa).

Katso liite: Taloudelliset kasvuskenaariot

Alhaisen kasvun skenaario

Jos Sisua Digitalin kansainvälinen kasvu ja laajentuminen hidastuu markkinoiden odotettua hitaamman kasvun seurauksena tai uusien kilpailijoiden tullessa markkinoille, sillä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Sisua Digitalin liikevaihtoon ja kannattavuuteen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Tässä skenaariossa Sisua Digital ennustaa, että Sisua ei löydä fuusio- tai yritysostokohteita ja/tai rahoitusta tällaisille kohteille ja/tai orgaaninen kasvu on odotettua hitaampaa. Tämän seurauksena Sisua Digital ennustaa liikevaihdon olevan 4,7 M eur vuonna 2023 (ero -0,15 M eur lähtökohtaiseen kasvusuunnitelmaan nähden), EBITDA:n 0,17 M eur (ero +0,27 M eur) ja ARR:n 2,04 M eur (ero -0,06 M eur).

Vuodelle 2024 Sisua Digital ennustaa 8,8 miljoonan euron liikevaihtoa (ero -1,33 miljoonaa euroa), 1,06 miljoonan euron käyttökatetta (ero -0,38 miljoonaa euroa) ja 3,9 miljoonan euron tuotto- ja kulukorvausta (ero -0,58 miljoonaa euroa).

Vuodelle 2025 Sisua Digital ennustaa 14,8 miljoonan euron liikevaihtoa (ero -2,6 miljoonaa euroa), 3,8 miljoonan euron EBITDA:ta (ero -0,66 miljoonaa euroa) ja 7,1 miljoonan euron ARR:ää (ero -0,75 miljoonaa euroa).

Vuodelle 2026 Sisua Digital ennustaa liikevaihdon olevan 25,2 miljoonaa euroa (ero -5,2 miljoonaa euroa), EBITDA:n 7,2 miljoonaa euroa (ero -1,6 miljoonaa euroa) ja ARR:n 12,6 miljoonaa euroa (ero -3,2 miljoonaa euroa). Tämän skenaarion perusteella yhtiön johto arvioi, että Sisua Digital saavuttaa 30 miljoonan euron liikevaihtotavoitteensa vuonna 2027.

Voimassa olevat lainat

Sisua Digital Oy:llä on Nordea Bankille voimassa 596 740 euron laina, jonka korko on 2,8 % (12 kuukauden euribor). Lainan takaajana on Finnvera. Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin tammikuuhun 2025 mennessä. Seuraavien 12 kuukauden aikana Sisua Digital Oy maksaa 310 270 euroa tämän lainan hoitoon, josta 284 870 euroa on pääomaa ja 25 400 euroa korkoa.

Sisua Digital Oy:llä on lisäksi Wallstreet Kasvuyhtiö Oy:lle maksamatta 867 232 euron laina, josta 144 416 euroa on korkoa ja 722 817 euroa pääomaa. Tämä laina otettiin osana management buy-outin rahoitusjärjestelyä. Lainaehtojen mukaan Sisua Digital Oy:n hallituksella on mahdollisuus maksaa laina takaisin Sisua Digital Oy:n osakkeilla 1,50 euron osakekurssilla. Hallitus päätti 19.1.2023, että laina maksetaan takaisin osakkeina, uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2023 ja päättyy 1.4.2023. Liikkeeseen laskettavien ja merkittävien osakkeiden määrä on 578 154 osaketta.

Sisua Digital Oy maksaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainojensa lyhennyksiä yhteensä 1 177 500 euroa, josta 1 007 690 euroa on pääomaa ja 169 820 euroa korkoa. Maksut suoritetaan osin yhtiön osakkeilla jolta osin ne pienentävät yhtiön velkaantumisastetta taseen loppusumman pysyessä ennallaan. Sisua Digital maksaa 867 232 euroa kokonaissummasta, josta 722 817 euroa on pääomaa ja 144 416 euroa korkoa, Sisua Digital Oy:n osakkeilla. Osakkeen hinta tässä takaisinmaksussa on 1,50 euroa. Sisua Digital maksaa 310 270 euroa, josta 284 870 euroa on pääomaa ja 25 400 euroa korkoa.

Sisua Digital Oy.n käteisvarat olivat n.309 000 euroa 02.02.2023. 

Pääoma Korko Maksettava yhteensä
Lainat yhteensä  31.01.2023 1292 176 1469
Josta takaisinmaksettava 12 kk:n kuluessa 1007 169 1178
Josta takaisinmaksettava 24 kk:n kuluessa 285 6 291
Josta takaisinmaksettava 36 kk:n kuluessa 0 0 0
Josta takaisinmaksettavan 48 kk:n kuluessa 0 0 0
Josta takaisinmaksettava 60 kk:n kuluessa 0 0 0

Yrityksen valuaatio

Yhtiön valuaatio (pre-money) tällä rahoituskierroksella on noin 7,76 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1,50 euron osakekohtaista hintaa. Tämä valuaatio heijastaa Sisua Digital Oy:n hallituksen ja enemmistöosakkaiden käsitystä käyvästä arvosta nykyisessä markkinaympäristössä ja on linjassa markkinoilla toimivien vertailukelpoisten yritysten kanssa. Nykyiset osakkeenomistajat ovat aiemmilla rahoituskierroksilla tehneet kaikki sijoitukset yhtiöön samaan 1,50 euron osakehintaan.

7,76 MEUR:n valuaaito vastaa 2,98:n liikevaihtokerrointa vuodelle 2022. Vuoden 2023 ennusteeseen perustuva liikevaihdon ennakoiva kerroin on 1,59. Nämä tulokertoimet ovat linjassa alan vakiintuneiden yritysten kanssa. Sisua Digitalin vuoden 2024 liikevaihdon ennakoiva kerroin on 0,77 ja EBITDA:n ennakoiva kerroin on 5,21. Vuonna 2025 näiden kertoimien ennustetaan olevan 0,45 liikevaihtokertoimen osalta ja 1,74 EBITDA-kertoimen osalta. Vuotta 2026 koskevien taloudellisten arvioiden perusteella vastaavat ennakoivat kertoimet ovat liikevaihdon osalta 0,25 ja EBITDA:n osalta 0,83.

Kun liikevaihto jaetaan jatkuvaluonteiseen (ARR) ja kertaluonteiseen liikevaihtoon, vuoden 2022 ARR-kerroin on 5,69 ja vuoden 2023 ennusteeseen perustuva ennakoiva ARR-kerroin on 2,36, kun kertoimeksi kertaluonteiselle liikevaihdolle oletetaan 1,0. Nämä arvostuskertoimet vastaavat alan historiallisia tietoja. Sisua Digitalin johto katsoo, että Sisua Digitalilla on hyvät edellytykset menestyä kilpailijoitaan paremmin:

Ennakoitu voimakas kasvu

Sisua Digitalin liiketoiminnan odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina, mikä johtuu strategisista investoinneista voimakkaasti kasvaville markkinoille ja kasvavasta markkinakysynnästä.

Kasvava ARR-tuotto suhteessa liikevaihtoon

Sisua Digitalin vuotuisen liikevaihdon (ARR) osuus on kasvanut Sisua Digitalin Management Buy-Outin jälkeen, ja keskimääräinen vuotuinen ARR-kasvu on ollut 378 % vuosina 2019–2022. ARR-osuuden odotetaan jatkavan kasvuaan keskimäärin 95 %:n vuosivauhdilla seuraavien neljän vuoden aikana. Suurempi ARR-osuus lisää ennustettavuutta, kannattavuutta ja yrityksen arvoa.

Maailmanlaajuinen portfolio ja sen tuomat synergiat

Sisua Digital syntyi globaalisti ja sillä on operaatiot kolmella mantereella. Palvelukeskukset Suomessa, Vietnamissa ja Chilessä muodostavat ainutlaatuisen sijoittautumisen strategisesti fiksuihin lokaatioihin. Sisua Digital kykenee parantamaan konsernitasoista tehokkuutta matalan kustannustason maissa tapahtuvan offshoringin myötä ja palvelemaan asiakkaitaan 24/7. Strategisten lokaatioiden myötä Sisua pystyy toimimaan kasvumarkkinoilla, sillä on mahdollisuus kasvaa nearshoring-liiketoiminassa ja tehdä verosuunnitelua.

Kohti kannattavuutta

Sisua Digital on matkalla kohti kannattavuutta, ja EBITDA-kannattavuus saavutettiin vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Sisua Digitalin EBITDA-kehitys on ollut johdonmukaisessa kasvussa siitä lähtien, kun Sisua Digital yhtiöitettiin vuonna 2019 Managemebt Buy-Outin jälkeen. Sisua Digitalin johto odottaa, että kasvuinvestoinnit vaikuttavat lyhyellä aikavälillä negatiivisesti EBITDA:han.

Optiot

Sisua Digital Oy:llä on 1 791 800 myönnettyä optio-oikeutta, joista 1 599 900 on aktiivisia optio-oikeuksia ja 691 300 optio-oikeutta on allokoitu. Exitin tapauksessa voimassa olevien optioiden kokonaisarvo on 1,83 MEUR Sisualle, kun keskihinta on 1,15 euroa osakkeelta.

Exit-skenaariot

Sisua Digital Oy:n hallituksella on laaja kokemus sulautumisista, yritysostoista ja irtautumisista. Sisua Digital Oy:n hallituksen puheenjohtaja Peter Barkman on itse yrityskauppojen ja -järjestelyjen (M&A) asiantuntija ja on tehnyt onnistuneita irtautumisia omista yrityksistään. Hallituksen jäsen Martti Malmivirta on ollut mukana yli 50 M&A-prosessissa sekä myynti- että ostopuolella sijoittajana, konsulttina ja yritysjohtajana. Ivan Diazilla on laaja kokemus yritysjärjestelyistä ja akateeminen ura strategian professorina.

Icon 1

Myynti teolliselle ostajalle

Sisua Digital Oy:n ostaa teollinen ostaja. Suurilla globaaleilla ja keskisuurilla alueellisilla ICT-palvelujen tarjoajilla on halu kasvaa digitaalisen transformaation palveluissa, saada ARR:ää jatkuvien palveluiden kautta ja laajentaa läsnäoloaan Sisua Digitalin kasvumarkkinoilla. Näin ollen teollisuusostaja voisi olla kiinnostunut ostamaan Sisua Digital Oy:n kokonaan tai osittain. Tämä voisi tarjota irtautumismahdollisuuden Sisua Digital Oy:n osakkeenomistajille. 

Icon 2

Pääomasijoitusyhtiön toteuttama konsolidointi

Pääomasijoitusyhtiö ostaa Sisua Digital Oy:n ja sulauttaa sen muiden alueiden vastaaviin palveluntarjoajiin. Suuret pääomasijoitusyhtiöt ovat osoittaneet kiinnostusta älykkäiden automaatiopalveluiden pirstaleisen toimialan konsolidointiin, jotta syntyisi todella globaali uusi toimija. Näin ollen pääomasijoitusyhtiö voisi olla kiinnostunut ostamaan Sisua Digital Oy:n kokonaan tai osittain. Tämä voisi tarjota Sisua Digital Oy:n osakkeenomistajille irtautumismahdollisuuden.

Icon 3

IPO

Sisua Digital Oy listautuu pörssiin ja siitä tulee julkisesti noteerattu yhtiö. Listautuminen voitaisiin toteuttaa Nasdaq Helsinki First Northiin lisäkasvurahoituksen saamiseksi tai päämarkkinapaikalle lopullista listautumista varten. Pörssilistautumista irtautumisskenaariona selvitetään aikaisintaan vuonna 2026. Julkinen listautuminen voisi tarjota irtautumismahdollisuuden Sisua Digital Oy:n osakkeenomistajille.

Tietoa annin ehdoista

Tässä annissa Sisua Digital Oy (2988076-9) tarjoaa merkittäväksi vähintään 380 000 (570 000 euroa) ja enintään 900 000 (1 350 000 euroa) kappaletta yhtiön uusia osakkeita.

Mikäli osakkeita merkitään vähemmän kuin 380 000 kappaletta, on yhtiöllä oikeus päättää annin peruuttamisesta. Tällöin maksetut sijoitukset palautetaan kokonaisuudessaan sijoittajille. Takaisinmaksetuille sijoituksille ei makseta korkoa.

Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää annin maksimikoon nostamisesta.

Osakkeet oikeuttavat niiden haltijan osinkoon ja muihin osakasoikeuksiin, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty osakasluetteloon.

Merkintä hinta on 1,50 euroa osakkeelta. Vähimmäismerkintä on 200 osaketta, eli 300 euroa.

Uusien osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti, tai ulkoisten sijoitusten osalta yhtiön hallituksen osoittamalle pankkitilille.

Yhtiön yhtiökokous on päättänyt, että ne sijoittajat, jotka merkitsevät osakkeita tässä osakeannissa yli 100 000 euron edestä, saavat vastaavan oikeuden merkitä yhtiön seuraavalla pääomarahoituskierroksella osakkeita yhtä suurella summalla kuin mitä merkitsijä on merkinnyt osakkeita, 20 % alennetulla merkintähinnalla. Vastaava oikeus 20 % alennukseen on myös annettu niille sijoittajille, jotka sijoittivat Yhtiön vaihtovelkakirjalainaan vuonna 2022. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä kyseinen osakeanti ei ole vaihtovelkakirjalainaa merkinneille sijoittajille alennukseen oikeuttava seuraava pääomarahoituskierros.

Merkintäaika alkaa 2.2.2023 ja päättyy alustavasti 28.2.2023. Merkintäaika Invesdorin alustalla alkaa 2.2.2023 ja päättyy alustavasti 28.2.2023.

Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää merkintäajan pidentämisestä.

Ylimerkintätilanteessa yhtiön hallitus voi päättää annin keskeyttämisestä. Ylimerkintätilanteessa osakkeet allokoidaan siten, että osakkeet allokoidaan merkintäjärjestyksessä (“first come, first served”).

Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeet merkitään tekemällä merkintäsitoumus Invesdorin verkkopalvelussa ja hyväksymällä Invesdorin asiaankuuluvat ehdot sekä liittymällä yhtiön vähemmistöosakassopimukseen, tai muulla yhtiön hallituksen osoittamalla tavalla. Merkinnän tekeminen Invesdorin verkkopalvelun kautta edellyttää palvelun käyttöehtoihin sekä rahoituskierroskohtaisiin ehtoihin sitoutumista ja pyydettyjen tunnistetietojen toimittamista Invesdorille, sekä merkinnän maksamista Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä. Merkinnät voidaan hyväksyä osittain tai kokonaan tai ne voidaan hylätä.

Yhtiöllä on 5 197 500 kappaletta rekisteröityä osaketta. Yhtiön kokonaan dilutoitu (fully diluted) osakemäärä on 6 912 659 osaketta. Kokonaan dilutoituun osakemäärään on otettu mukaan aktiiviset optio-oikeudet sekä yhtiön konvertoitunut vaihtovelkakirjalaina.

Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja ja näin ollen kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Osakkeiden luovutettavuutta rajoittaa vähemmistöosakassopimuksen vaatimus siitä, että osakkeita ei saa myydä, siirtää tai muulla tavoin luovuttaa osapuolelle, joka ei ole yhtiön osakkeenomistaja.

Optiot: Yhtiöllä on 1 791 800 myönnettyä optio-oikeutta, joista 1 599 900 on aktiivisia optio-oikeuksia ja 691 300 optio-oikeutta on vestautunut.

Vaihtovelkakirjalainat: Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa vaihtovelkakirjalainaa. Yhtiöllä oli vaihtovelkakirjalaina, joka konvertoitui osakkeiksi 31.12.2022. Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin on laitettu vireille, mutta osakkeet eivät ole vielä rekisteröityneet, ja tästä syystä konvertoidut osakkeet on otettu mukaan yhtiön kokonaan dilutoituun osakemäärään. Vaihtovelkakirjalaina konvertoitui yhteensä 115 259 osakkeeseen.

Management Buy-Out -järjestely: Yhtiöllä on 867 232,34 euron laina Wallstreet Kasvuyhtiö Oy:lle, josta 144 415,67 euroa on korkoja ja 722 816,67 euroa lainan pääomaa. Laina on osa Management Buy-Out -järjestelyä. Lainaehtojen mukaan yhtiön hallituksella on mahdollisuus maksaa laina takaisin yhtiön osakkeilla 1,50 euron osakehintaan. Hallitus päätti 19.1.2023, että laina maksetaan takaisin osakkeina. Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2023 ja päättyy 1.4.2023. Liikkeeseen laskettavien ja merkittävien osakkeiden määrä on 578 154 osaketta.

Antipäätökset: Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyvä antipäätös O005 on voimassa, eikä sen nojalla ole vielä annettu osakkeita. Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyvät antipäätökset O002 ja O003 eivät ole enää voimassa.

Hallituksen osakeantivaltuutukset:

Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyvä 25.6.2019 rekisteröity valtuutus on voimassa ja valtuutuksen nojalla voidaan antaa vielä 16 994 osaketta. Yhtiön yhtiökokous tulee päättämään 6.2.2023, että Yhtiön vuonna 2022 tekemä osakkeiden split tullaan ottamaan valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrässä huomioon niin, että annettavia osakkeita on kyseisen valtuutuksen nojalla 1 699 400.

Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyvä 22.12.2022 rekisteröity valtuutus on voimassa kokonaisuudessaan. Kyseistä valtuutusta käytetään tähän osakeantiin.

Ankkurisijoitukset: Osakeantiin otetaan mukaan ankkurisijoituksia yhteensä 570 096 euroa, joiden merkintöjä ei tehdä suoraan Invesdorin alustan kautta. Selvyyden vuoksi todettakoon, että ankkurisijoitukset tehdään samoilla ehdoilla Invesdorin alustan kautta tulleiden sijoitusten kanssa. Osa näiden ankkurisijoitusten merkintämaksuista on suoritettu Yhtiön tytäryhtiön, Sisua Digital SpA:n, tilille.

Sijoittajan on sijoittaessaan sitouduttava yhtiön vähemmistöosakassopimukseen (päivätty 29.6.2022), joka on tämän pitch -sivun liitteenä, ellei sijoittaja ole jo osapuolena yhtiön pääosakassopimuksessa. Vähemmistöosakassopimukseen sitoutuminen on osa sijoitusprosessia. Vähemmistöosakassopimuksessa sijoittaja:

 • Sitoutuu olemaan vaatimatta sertifikaatteja osakkeista

 • Sitoutuu olemaan myymättä, siirtämättä tai muulla tavoin luovuttamatta osakkeita osapuolelle, joka ei ole osakkeenomistaja, tai panttaamatta osakkeita tai niihin liittyviä oikeuksia vakuudeksi

 • Sitoutuu äänestämään yhtiön tulevien rahoituskierrosten edellyttämien päätösten puolesta sekä allekirjoittamaan ja täytäntöön panemaan mahdolliset osakassopimukset ja muut edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat sopimukset yhtiön hallitukselta saatujen ohjeiden mukaisesti, olettaen, että kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti

Lisäksi

 • Osakkeenomistajilla on Drag-Along ja Tag-Along oikeudet

 • Osakkeenomistajilla on Exit-tilanteessa (kuten määritelty vähemmistöosakassopimuksessa) velvollisuus toimia hallituksen ohjeiden mukaisesti ja tarvittavalla tavalla Exitin toteuttamiseksi

Tutustuthan huolella liitteenä olevaan vähemmistöosakassopimukseen ennen sijoittamista!

Yhtiön nykyisten osakkaiden välillä on erillinen osakassopimus. Vaikka tässä annissa sijoittavat eivät liity tähän sopimukseen, seuraavat osakassopimuksen ehdot voivat kuitenkin kiinnostaa sijoittajia (isoilla kirjoitetuilla sanoilla merkitys, joka määritelty sopimuksessa):

 • Osakkeenomistajat sitoutuvat äänestämään osakkeenomistajien kokouksissa kaikkien sellaisten päätösten puolesta, jotka koskevat yhtiöjärjestyksen muuttamista, suunnattuja osakeanteja, muita rahoituspäätöksiä ja muita varainhankinnan loppuunsaattamisen edellyttämiä asioita edellyttäen, että Määräenemmistö äänestää niiden puolesta.

 • Hallitus koostuu kolmesta (3) viiteen (5) jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Korkia Venture Insight Oy:llä on oikeus nimittää yksi (1) hallituksen jäsen, Sijoittajilla on oikeus nimittää yksi (1) hallituksen jäsen, Perustajilla on oikeus nimittää yksi (1) hallituksen jäsen ja osakeyhtiölain mukaisella yhtiökokouksella on oikeus nimittää loput kaksi (2) hallituksen jäsentä.

 • Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämien muiden hyväksyntöjen lisäksi jotkin päätökset edellyttävät Määräenemmistön kirjallista ennakkosuostumusta.

 • Sopimus sisältää osakkeiden siirtoja koskevia rajoituksia

 • Etuosto-oikeus sopimuksessa määritellyin ehdoin

 • Drag-Along ja Tag-Along oikeudet

 • Perustajien omistamiin osakkeisiin sovelletaan lunastusoikeutta sopimuksen mukaisesti

 • Sopimukseen sisältyy laajempi oikeus tutustua yhtiön taloudellisiin tietoihin, kuin mitä tässä osakeannissa käytetty vähemmistöosakassopimus sisältää.

Joukkorahoituksen välittäjänä tässä osakeannissa toimii Invesdor Oy (y-tunnus 2468896-2 osoite Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki, Suomi, puh. +358 20 735 2590, sähköposti service@invesdor.fi).

Invesdor Oy:llä on Finanssivalvonnan päätösten mukaisesti oikeus toimilupansa nojalla tarjota seuraavia sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisia sijoituspalveluja ja oheispalveluja:

Sijoituspalvelut (1 luvun 15 §): 

 • rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen (toimeksiantojen välittäminen) (1 kohta) 
 • yksilöllisen suosituksen antaminen asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi (sijoitusneuvonta) (5 kohta) 
 • rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun tai myynnin järjestäminen ilman merkintä- tai ostositoumuksen antamista (liikkeeseenlaskun järjestäminen) (7 kohta)

Oheispalvelut (2 luvun 3 §:n 1 momentti): 

 • tarjota yrityksille pääomarakenteita, liiketoimintastrategiaa ja muita niihin liittyviä kysymyksiä koskevaa neuvontaa sekä yritysten sulautumisia, yritysostoja ja muita yritysjärjestelyjä koskevaa neuvontaa ja palveluja (2 kohta) 
 • tarjota rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun takaamiseen liittyviä palveluja (5 kohta) 
 • tarjota rahoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiakkaan lukuun, mihin kuuluvat säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät palvelut, lukuun ottamatta EU:n arvopaperikeskusasetuksen liitteessä olevan A jakson 2 kohdassa tarkoitettua arvopaperitilien ylläpitoa ylimmällä tasolla (7 kohta).

Riskit

Yhtiöön sijoittamiseen liittyvät erilaiset riskit voivat toteutuessaan olla merkittäviä. Monet yhtiön riskitekijöistä ovat osa sen liiketoiminnan luonnetta ja tyypillisiä toimialalle. Jokaisella riskillä voi olla olennainen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, voittoihin ja mahdolliseen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Esitettyjä riskejä ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen, eikä niiden esittämisjärjestys kerro niiden toteutumisen todennäköisyydestä.

Osakeantiin ja yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit

 • Erilaiset riskitekijät ja olosuhteet voivat johtaa osakkeen markkinahinnan laskuun, minkä vuoksi on olemassa riski, että sijoitettu pääoma menetetään osittain tai kokonaan.
 • Sijoitukselle ei välttämättä saa lainkaan tuottoa.
 • Yhtiön osakkeilla ei käydä julkista tai monenkeskistä kauppaa millään markkinapaikalla, joten osakkeilla ei ole aktiivisia tai likvidejä jälkimarkkinoita. Tällöin riskinä on, että arvopaperia ei saada myytyä haluttuna ajankohtana tai lainkaan tai että tarjottu hinta voi olla sen merkintähintaa tai todellista arvoa alhaisempi.
 • Osakkeiden luovutettavuutta rajoittaa vähemmistöosakassopimuksen vaatimus siitä, että osakkeita ei saa myydä, siirtää tai muulla tavoin luovuttaa osapuolelle, joka ei ole yhtiön osakkeenomistaja.
 • Yhtiön ollessa kasvuyritys, se ei lähtökohtaisesti maksa osinkoja.

Makrotaloudelliset riskit

 • Osa yhtiön toiminnasta tapahtuu maissa, joissa poliittiset ja taloudelliset olosuhteet voivat aiheuttaa riskejä. Esimerkiksi Latinalaisen Amerikan kohdemaiden poliittisiin riskeihin kuuluvat raha- ja valuuttakurssipolitiikan muutokset, vienti- ja tuontisäännökset, poliittisten konfliktien mahdollisuus ja valuuttariskit.

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit

 • Yhtiön harjoittaessa liiketoimintaansa on mahdollista, että tuotteita ja palveluja tarjottaessa on tapahtunut virheitä tai muita asiakkaan tyytymättömyyteen johtaneita tapahtumia, joiden seurauksena asiakas ei enää tulevaisuudessa osta yhtiön tarjoamia tuotteita ja palveluja. Syynä yhtiön palvelujen ja tuotteiden hankinnan lopettamiseen tai vähenemiseen voi olla myös asiakkaan tarpeiden väheneminen tai loppuminen tai asiakkaiden heikentynyt taloudellinen asema.
 • Yhtiö aikoo kasvaa nopeasti tulevaisuudessa. Kasvuvauhdin saavuttamiseen liittyviä riskejä ovat erityisesti rekrytointien viivästyminen tai epäonnistuminen, tehtävien tai suunniteltujen investointien viivästyminen tai epäonnistuminen sekä uusille kansainvälisille markkinoille tehtävät investoinnit, jotka osoittautuvat riittämättömiksi tai väärän suuntaisiksi. Kansainvälistymiseen liittyy myös riski siitä, että yhtiö tekee vääriä valintoja uusien markkinoiden suhteen.
 • Yhtiöllä itsellään ei ole omaa teknologiaa tai laitteita. Yhtiön käyttämät älykkäät automaatioteknologiat ovat kilpailukykyisiä. Lisäksi yhtiö voi käyttää yhteistyökumppaneidensa tarjoamia ratkaisuja esimerkiksi pilvipalveluiden toteuttamisessa. Nykyisin käytössä olevien älykkäiden automaatioteknologioiden luotettavuudesta huolimatta ei ole varmuutta siitä, että valitut toimittajat pystyvät tulevaisuudessa tarjoamaan yhtä toimivia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja. Tällöin yhtiön voi kuitenkin olla helppo vaihtaa toiseen toimittajaan.
 • Kilpailijat saattavat tuoda markkinoille kilpailukykyisempiä kokonaisratkaisuja, jotka heikentävät Yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa omia ratkaisujaan. Kilpailevia ratkaisuja ovat esimerkiksi alustat, jotka tarjoavat älykästä automaatiota palveluna, koneoppimista ja muita teknologioita. Älykkään automaatioliiketoiminnan maailmanlaajuiset mahdollisuudet rohkaisevat erilaisia kilpailijoita kilpailemaan yrityksen liiketoiminta-alueilla omilla liiketoimintamalleillaan. Kilpailijat voivat myös tuoda kustannustehokkaampia vaihtoehtoja älykkään automaation käyttöön. Tällöin yhtiön ponnistelut ja keskittyminen laadukkaisiin kokonaisratkaisuihin voivat osoittautua riittämättömiksi.
 • Yhtiö saattaa kerätä suunniteltua vähemmän pääomaa. Tämä voi johtaa siihen, että yhtiö ei pysty toteuttamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi varojen puutteen vuoksi.

Johtoon ja henkilöstöön liittyvät riskit

 • Yhtiön toiminnan kasvu ja kannattavuus riippuvat yhtiön johdosta, henkilöstöstä ja yhteistyökumppanuuksista. Yhtiöllä on henkilöstöä toteuttamassa projekteja Suomessa, Chilessä ja Vietnamissa. Tulos ja yhtiön strategian toteuttaminen voivat heikentyä, jos yhtiö ei kykene pitämään avainhenkilöstöä, rekrytoimaan uusia työntekijöitä tai kehittämään yhteistyökumppanuuksia kasvusuunnitelman edellyttämällä vaativalla nopeudella.

Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit

 • Lainsäädännön, viranomaiskäytäntöjen ja muiden noudatettavien ohjeiden muutokset, esimerkiksi verotuksen tai tietosuojan osalta, voivat vaikuttaa yhtiön tulevaan kehitykseen. Kiristyvä lainsäädäntö voi heikentää yhtiön toiminnan kannattavuutta, jos yhtiön on sopeuduttava uusiin vaatimuksiin.
 • Yhtiö ei hyväksy korruptiota missään toiminnassaan, mutta yhtiö on tietoinen siitä, että se toimii markkinoilla, joilla korruptiota voi esiintyä. Esimerkiksi Vietnamin alueella esiintyy korruptiota, ja sen välttäminen voi mahdollisesti johtaa asiakassopimusten menettämiseen. 
 • Yhtiö ei ole osapuolena missään oikeudenkäynnissä, välimiesmenettelyssä tai viranomaismenettelyssä tämän osakeannin valmisteluhetkellä. Yhtiö altistuu kuitenkin toiminnassaan erilaisille oikeudellisille riskeille. On mahdollista, että yhtiö joutuu tulevaisuudessa joko oikeudenkäyntiin, välimiesmenettelyyn tai viranomaismenettelyyn. Kaikkiin edellä mainittuihin prosesseihin tai menettelyihin liittyvät riskit ja kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön toimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Taloudelliset riskit 

 • Yhtiö voi ottaa lainaa kasvun, yrityskauppojen ja tuotekehityksen vauhdittamiseksi. Tällaisessa tilanteessa yhtiön vakuudet ja osakkeet saatetaan joutua panttaamaan lainojen yhteydessä. Jos kasvusuunnitelma ei toteudu suunnitellusti eikä kassavirta riitä lainojen takaisinmaksuun, voi olla, että ne on otettava uudelleen järjestelmään. Tällöin on mahdollista, että osa tai kaikki yhtiön omaisuus menetetään velkojille. Yhtiö ei ole hakenut lainaa tähän tarkoitukseen eikä se ole tällä hetkellä suunnitelmissa. 
 • Yhtiön taloudellisiin ennusteisiin liittyy riskejä, sillä tulevaisuutta koskeviin arvioihin, tavoitteisiin ja muihin lausumiin liittyy aina epävarmuutta, ja ne ovat vain ennusteita, eivät takeita tulevaisuudesta.

Edellä luetellut riskit eivät ole ainoita yhtiön toimintaan vaikuttavia riskitekijöitä. Myös muilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita yhtiö ei tällä hetkellä tunnista tai joita se pitää tällä hetkellä merkityksettöminä, voi olla olennainen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Päivitykset

9.3.2023

Yhtiön vaihtovelkakirjasta konvertoituneet osakkeet

Yhtiön vaihtovelkakirjasta 31.12.2022 konvertoituneet osakkeet on nyt rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiöllä on nyt 5 312 759 rekisteröityä osaketta. Yhtiön osakasluetteloon tuli myös muutoksia uusien osakkeiden rekisteröitymisen seurauksena. Yhtiö voi pyydettäessä toimittaa osakkeenomistajaluettelon.

27.2.2023 

Päivitys osakeannin merkintäajasta ja enimmäismäärästä

Yhtiön hallitus on päättänyt nostaa kierroksen enimmäismäärän 1 875 000 euroon (1 250 000 osaketta) ja jatkaa merkintäaikaa 15.3.2023 asti. Hallituksen tekemän merkintäajan pidentämisen ja annin maksimikoon nostamisen lisäksi yhtiön yhtiökokous nosti hallitukselle antamaansa osakeantivaltuutusta (alkuperäinen valtuutus rekisteröity kaupparekisteriin 22.12.2022) niin, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 300 000 osaketta.

Skenaario IV - Rahoituskierroksella kerätään 1 875 000 euron rahoitus

Sisua on tutkinut kilpailukenttää osana sen Latinalaisen Amerikan markkinoillepääsysuunnitelmaa. Joillakin näistä yrityksistä olisi paremmat mahdollisuudet kasvuun ja arvonluontiin osana suurempaa yritystä. Mahdollista fuusiota tai yritysostoa koskevien neuvottelujen aloittamiseksi Sisua tarvitsee riittävät taloudelliset resurssit. Sisua Digital Oy aikoo käyttää lisävarat valitun konserniyhtiön pääomittamiseen kohdeyhtiön osakkeiden hankinnan maksamiseen.

22.2.2023 

Q&A - Sisuan vastaukset sijoittajan kysymyksiin

Kysymys yleisöltä:

”Materiaaleissanne sanotaan: 'Sisua Digitalin asiakkaiden poistuvuus on historiallisesti ollut hyvin alhainen sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla.' Mutta mikä on ollut churn rate vuosittain? Tätä en löytänyt materiaaleista. Net revenue retention rate kiinnostaisi myös jatkuvalaskutteisen liiketoiminnan osalta. Webinaarissa puhuttiin yhtiön vahvasta kassavirrasta, tämä ilmeisesti viittasi tulevaisuuden ennusteisiin, ei nykytilanteeseen. Kassavirtalaskelmaa ei myöskään materiaaleista löydy joten olisiko tämän tueksi esittää jotain?”

Vastaus Sisualta:

"Asiakaspoistuma eli churn on ollut palvelubisneksenä maltillinen: vuonna 2021 group churn (sis. FI, CL, VN asiakkaat) n. 7% ja vuonna 20222 n. 6%. Net revenue retention metriikkaa emme seuraa erikseen, koska se soveltuu paremmin puhtaan SaaS bisneksen seuraamiseen jossa kuukausittain asiakkaita tulee ja menee. Sisuan jatkuva B2B palvelubisnes on suht ennustettavaa johon ARR soveltuu paremmin: metriikka päivittyy kuukausittain, johon lasketaan vuosittain uusivat lisenssimyynnit ja toistuvat kk-palvelumaksut (MRR) * 12. ARR:n lisäksi palvelusopimusten puitteissa toimitetaan vaihteleva määrä htp-laskutettavaa työtä, ja tämän lisäksi projektiluonteista konsultointia.

Sisuan kannattavuus on kehittynyt positiivisesti vuodesta 2019 eteenpäin. Ensimmäinen EBITDA-positiivinen kvarttaali saavutettiin 2021, kun taas vuonna 2022 yhtiön kannattavuutta ovat rasittaneet vuoden lopulla käynnistetyt kasvuinvestoinnit. Operatiivinen liiketoiminta, jota ei rasita kasvuinvestoinnit uusille markkinoille, oli kuitenkin kannattavaa jo vuonna 2022. Yhtiön kannattavuuden ennustetaan kehittyvän positiivisesti vuosina 2023 ja 2024, mutta kasvuinvestoinnit painavat kassavirran negatiiviseksi vuonna 2023. Operatiivisen liiketoiminnan, sisältäen olemassa olevat liiketoiminnat Suomessa, Chilessä ja Vietnamissa, ennustetaan olevan kannattavaa vuonna 2023 (EBITDA% 15%). Tällä katetaan yhtiön kassavirtaa rasittavat lainojen lyhennykset. Lisäksi kasvuinvestointeja säädellään käyttöpääomatarve huomioiden. Vuodesta 2024 eteenpäin koko liiketoiminnan sisältäen kasvuinvestoinnit ennustetaan olevan kannattavaa (2024 EBITDA% 15%) ja kassavirtapositiivista. Mahdollinen yritysosto rahoitetaan pääsääntöisesti omilla osakkeilla ja vieraalla pääomalla."

17.2.2023 

Webinaari VOL 2: To 23.2. klo 17-18

Sisua Digitalin perustajaosakkaat kertovat yhtiön kehityksestä sekä käynnissä olevasta sijoitusmahdollisuudesta.

Katso lisätietoja ja ilmoittaudu.

17.2.2023 

Webinaari 16.2.2023

Sisua Digitalin webinaaritallenne nyt nähtävissä tässä alla.

Sisua Digital Oy:n perustajaosakkaat kertovat yhtiön kehityksestä sekä käynnissä olevasta sijoitusmahdollisuudesta.

17.2.2023 

Webinaarissa esitetyt kysymykset ja vastaukset

Kysymys yleisöltä:

"Milloin yritys aikoo tai joutuu hakemaan lisää rahoitusta?"

Vastaus Sisualta:

”Yritys ei suunnittele uuden oman pääoman vahvistamista. Operatiivisen liiketoiminnan kassavirta on positiivinen ja kasvuinvestointeja säädellään käyttöpääomatarve huomioiden. Suunniteltu yritysosto rahoitetaan pääsääntöisesti omilla osakkeilla ja vieraalla pääomalla."

Kysymys yleisöltä:

"Kasvuennuste näyttää jääkiekkomailalta. Onko se uskottava?"

Vastaus Sisualta:

"Edellytykset kovaan kasvuun ovat olemassa kasvumarkkinoilla Amerikoissa ja Aasiassa, jossa kysyntä on kovaa ja osaavaa tarjontaa on rajoitetusti. Vuosien 2022-2024 kasvuinvestoinnit Amerikoissa ja Aasiassa parantavat edellytyksiä vahvalle kasvulle. Vuoden 2022 lopulla solmittiin asiakassopimuksia, joiden tilauskanta ulottuu H2/2023 ja tulovaikutus vuodelle 2024. Ne ehtivät nostaa joulukuun 2022 liikevaihtoa niin, että vuotuinen run-rate nousi 4,1M€ tasolle. Vuoden 2024 liikevaihtoennusteessa ennakoitu yritysosto ei ole varma."

Kysymys yleisöltä:

"Tuleeko vuosista 2023-2024 raskaita yritykselle?"

Vastaus Sisualta:

"Kyllä, paljon töitä on edessä, mutta niin on myös takana. Meillä on vuosien kokemus ja näyttö liiketoiminnan käynnistämisestä ja kasvattamisesta uusilla markkinoilla. Yritysoston toteutus ja integraatio ovat luultavasti haastavin osuus."

Kysymys yleisöltä:

"Mikä on S-käyrä ja miten se vaikuttaa tulonmuodostukseen?"

Vastaus Sisualta:

"S-käyrä kuvastaa uuden markkinan avaamisen vaiheita. Alkuvaiheessa tarvitaan investointeja ja tulon muodostus käynnistyy viiveellä. Onneksi meillä on Etelä-Amerikassa monikansallisia asiakkaita, joiden ‘siivellä’ pääsemme käynnistämään paikallisia projekteja ilman viivettä."

Kysymys yleisöltä:

"Syntyykö yrityksen tulonmuodostus viiveellä?"

Vastaus Sisualta:

"Kyllä. Jatkuvien palveluiden asiakkaiden hinnoittelu on laadittu niin, että valtaosa tulonmuodostuksesta syntyy asiakassuhteen elinkaaren aikana (ARR). Tämä mahdollistaa projektiliiketoimintaan verrattuna tasaisen kassavirran ja korkeamman katteen."

Kysymys yleisöltä:

"Perusteleeko bruttokatteen ja henkilöstökulujen erotus kannavuuden parantumista?"

Vastaus Sisualta:

"Kyllä. Katso erillinen kuvaaja. Sivu 4." 

Kysymys yleisöltä:

"Mitä tarkoittaa Sisuan käyttämä termi ‘operatiivinen kannattavuus’?"

Vastaus Sisualta:

"Operatiivisella kannattavuudella tarkoitetaan olemassa olevien liiketoimintojen kannattavuutta, joita eivät rasita kasvuinvestoinnit uusille markkinoille. 2022 saakka kasvuinvestoinnit ovat kohdistuneet pääosin Vietnamin liiketoiminnan käynnistämiseen, 2023 eteenpäin ne kohdistuvat pääosin Etelä- ja Pohjois-Amerikan liiketoimintojen kasvattamiseen."

Kysymys yleisöltä:

"Mihin perustuu suunniteltu kannattavuuden parantuminen vuosina 2023-2026?"

Vastaus Sisualta:

"Kannattavuuden paraneminen perustuu as-a-Service liiketoimintamalliin, tuotteistettuihin palvelukokonaisuuksiin sekä maantieteelliseen arbitraasiin, jonka avulla Sisua pystyy palvelemaan kehittyneiden markkinoiden asiakkaita kehittyvistä, matalan kustannuksen maista käsin."

Kysymys yleisöltä:

"Hakiko yritys edellisessä rahoituskierroksessa liian vähän pääomaa?"

Vastaus Sisualta:

"Kyllä. Oman pääoman ehtoista rahoitusta on viimeksi nostettu MBO:n yhteydessä vuonna 2019."

Kysymys yleisöltä:

"Mitä tapahtuu kannattavuudelle jos tulevien vuosien kasvu on ‘vain’ 40% vuodessa?"

Vastaus Sisualta:

"Kannattavuus kehittyy suotuisasti vaikka kasvu jäisi suunniteltua pienemmäksi johtuen suunnitelmaa pienemmistä henkilöstökustannuksista."

Kysymys yleisöltä:

"Onko EV/EBIT hyvä suhdeluku arvioimaan yrityksen arvoa tulevaisuudessa?"

Vastaus Sisualta:

"Ei ole. Kuvaavampi ja yleisemmin käytetty suhdeluku on EV/EBITDA, jossa ei huomioida suunnitelman mukaisia liikearvopoistoja."

Kysymys yleisöltä:

"Onko yritys kovin velkaantunut?"

Vastaus Sisualta:

"Ei ole. MBO-lainan takaisinmaksu tapahtuu 31.3.2023, jonka jälkeen velkaantumisaste on alhainen (5%). Nordea laina on tarkoitus lyhentää loppuun helmikuuhun 2025 mennessä, mutta myös sen uudelleenrahoitus on mahdollista. Velkavipua harkitaan nostettavaksi yrityskaupan yhteydessä."

Liite: Q&A – sijoittajien infotilaisuus (PDF)

9.2.2023 

Webinaari torstaina 16.2.2023 klo 17.00

Torstaina 16.2. järjestettävässä webinaarissa perustajaosakkaat esittelevät yhtiön kehitystä ja meneillään olevaa sijoitusmahdollisuutta. Webinaari pidetään suomeksi. 

7.2.2023 

Q&A - Sisuan vastaus yleisön kysymykseen

Kysymys yleisöltä:

"Sisuan liiketoimintamallin esittelyssä sanotaan "Toistuvat tulot koostuvat ohjelmistolisenssimyynnistä ja kuukausittaisista ylläpitomaksuista, jotka käytännössä irrottavat Sisuan tulonmuodostuksen lineaarisesta tarpeesta kasvattaa henkilöstömäärää." Kun katsotaan ennustettua liikevaihtoa/työntekijämäärää niin 1:1 ne ei kasva, mutta henkilöstömäärä kasvaa kuitenkin merkittävästi liikevaihdon mukana. Varsinkin jo toteutunut ja tämän vuoden ennuste (joka oletettavasti on suht tarkka) näytätä että liikevaihto/työntekijä ei juurikaan kasva.Oletteko varmoja että ennusteessa oleva liikevaihto/työntekijä kasvu noin 45 tuhannesta eurosta noin 60 tuhanteen euroon on mahdollista? Ennusteessa tämä tapahtuu vieläpä pitkälti pomppauksena vuoden 2023 ja 2024 aikana eikä tasaisesti.

Jatkokysymys henkilöstökuluihin liittyen. Ennustettu henkilöstökulu/työntekijä näyttäisi vakiintuvan 2023-2026 ajalle noin 38 tuhanteen euroon. Millä tämä on perusteltua? Olettaisin että palkat nousisivat vähintään inflaation mukaisesti. Esim Vietnamissa on ollut noin 3.5% vakaa vuosittainen inflaatio, Chilessä vaihtelevampi mutta keskimäärin vähintään samaa luokkaa."

Vastaus Sisualta:

”Sisua Digitalin liikevaihto per työntekijä oli vuonna 2022 noin 43,000 €. Vuonna 2023 Sisua Digitalin liikevaihto per työntekijä on ennustettu kasvavan 49,000 euroon vuodessa. Vuonna 2023 Sisua investoi kasvuun pitkälti rekrytoimalla uutta henkilöstöä sekä asiakasprojektien toteutukseen, myyntiin ja markkinointiin, tuotekehitykseen että tukitoimintoihin. Näiden investointien oletetaan luovan pohjan suuremmille liikevaihto per työntekijä luvuille vuodesta 2024 eteenpäin, jolloin jatkuvan liikevaihdon osuus kasvaa.

Sisua Digitalin henkilöstökulu per työntekijä vakiintuu 38,000 euron tasoon, koska yhä suurempi osa Sisua Digitalin työntekijöistä on jatkossa matalan hintatason maista. Vuosina 2020-2022 pääosa työntekijäistä on ollut korkean hintatason maissa Suomessa ja Chilessä, kun taas vuodesta 2023 eteenpäin uusia työntekijäitä rekrytoidaan pääosin matalan kustannustason maihin, kuten Vietnamiin. Lisäksi ennuste olettaa, että osa henkilöstökuluista siirtyy Materiaalikulut ja ulkoiset palvelut -alle."

Huom!

Tähän osioon lisätään säännöllisesti uusia tietoja rahoituksen edetessä.

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat ajoissa tietoa uusista päivityksistä.

Jos sinulla on kysymyksiä yrityksestä, voit lähettää ne suoraan meille osoitteeseen service@invesdor.fi