Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

8 syytä suomalaisten MedTech -yritysten menestykseen

INVESDOR INSIGHTS | 09.01.2024

Suomi on DESI* 2022:n mukaan EU:n edistynein digitaalinen talous, ja suomalainen terveysteknologia on kansainvälisesti tunnettua. Vaikka Suomen väkiluku on suhteellisen pieni, sen vahvuuksia ovat terveydenhuoltojärjestelmän, tutkimusinfrastruktuurin ja sääntely-ympäristön laatu. Kyky tehdä hyvin suunniteltuja kliinisiä tutkimuksia ja kehittää teknologioita tällaisessa ympäristössä voi johtaa nopeampiin ja tehokkaampiin kehityssykleihin ja menestyksekkääseen markkinoilletuloon kotimaan markkinoiden koosta huolimatta. Lisäksi menestyksekkäät innovaatiot Suomessa voivat toimia ponnahduslautana laajentumiselle suuremmille maailmanmarkkinoille.

*Digitalouden ja yhteiskunnan indeksi (DESI).

8 syytä suomalaisten MedTech-yritysten menestykseen 

  1. Suomessa on laadukas terveydenhuoltojärjestelmä, jossa on kehittynyt infrastruktuuri ja ammattitaitoisia terveydenhuollon ammattilaisia. Tämä tarjoaa ihanteellisen ympäristön uusien lääketieteellisten teknologioiden testaamiselle ja käyttöönotolle.
  2. Vakiintunut ja läpinäkyvä sääntely-ympäristö helpottaa MedTech -yrityksiä selviytymään kliinisten tutkimusten ja tuotehyväksyntöjen edellyttämistä sääntelyprosesseista. Tehokkaat sääntelyreitit voivat nopeuttaa lääketieteellisen teknologian kehittämistä ja kaupallistamista.
  3. Yliopistot, biopankit, sairaanhoitopiirit ja useat kansainväliset lääkeyritykset tekevät yhteistyötä ja investoivat digitaaliseen terveydenhuollon infrastruktuuriin, mikä luo suotuisan ympäristön terveydenhuollon teknologian kehittämiselle. Tähän kuuluvat sähköiset terveyskertomukset, telelääketiede ja muut digitaaliset ratkaisut, jotka voivat helpottaa uusien teknologioiden integrointia.
  4. Suomessa on korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista työvoimaa, muun muassa terveydenhuollon, tekniikan ja teknologian ammattilaisia. Lahjakas osaajajoukko on välttämätön innovatiivisten lääketieteellisen teknologian ratkaisujen kehittämiselle, testaamiselle ja toteuttamiselle.
  5. Vaikka Suomen väestömäärä on suhteellisen pieni, sen läheisyys muihin Pohjoismaihin ja Euroopan markkinoihin tarjoaa MedTech -yrityksille suuremman potilasmäärän kliinisiä tutkimuksia varten ja laajemmat markkinat kaupallistamista varten.
  6. Suomen hallitus tukee aktiivisesti tutkimus- ja kehitysaloitteita tarjoamalla stipendejä, rahoitusta ja muita kannustimia innovaatioiden edistämiseksi eri toimialoilla, kuten terveydenhuollossa ja lääketieteellisessä teknologiassa.
  7. Suomi tunnetaan sitoutumisestaan eettisiin ja avoimiin käytäntöihin, mikä on ratkaisevan tärkeää kliinisissä tutkimuksissa ja terveydenhuollon tutkimuksessa. Tämä maine lisää maassa tehtyjen tutkimusten uskottavuutta.
  8. Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja kumppanuuksiin, minkä ansiosta MedTech -yritykset voivat hyötyä maailmanlaajuisista verkostoista ja asiantuntemuksesta.

Lähteet: Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI), FinnGen, Sailab - MedTech Finland ry, ITA .

Sijoittaminen MedTech -kasvuyrityksiin

MedTech -kasvuyritykset tuovat usein innovatiivisia ratkaisuja terveydenhuollon ongelmiin ja tarjoavat mahdollisuuksia merkittäviin edistysaskeliin lääketieteellisessä teknologiassa.
Kysyntä uusille ja kehittyneille lääketieteellisille teknologioille on jatkossakin suurta, kun terveydenhuoltoala etsii ratkaisuja parempaan diagnostiikkaan, hoitoon ja potilashoitoon. Kehitteillä olevat teknologiat voivat vastata markkinoiden tyydyttämättömiin tarpeisiin, mikä luo mahdollisuuksia merkittävään kasvuun. Menestyksekkäät MedTech -kasvuyritykset, jotka tuovat markkinoille mullistavia teknologioita, voivat tuottaa suuria tuottoja sijoittajille, varsinkin jos suurempi terveydenhuoltoalan yritys ostaa yrityksen.

Written by: Invesdor

Invesdor

DISCLAIMER

Tässä yhteydessä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Sijoittajien ei tule hankkia tai hyväksyä tarjouksia mistään arvopapereista, elleivät he tee niin asianmukaisten, kyseessä olevaa yritystä ja sijoituskohdetta koskevien sijoitusmateriaalien pohjalta. Sijoittajat kantavat itse listaamattomiin yrityksiin liittyvän korkean sijoitusriskin.