Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Askel Healthcare Oy

Suomi
Osakeanti
Invesdor Alumni
MedTech
Terveydenhuolto
Kasvuyritys

Pidämme ihmiset liikkeessä

Mikäli haluat sijoittaa yli 50 000 euroa, olethan suoraan yhteydessä Askel Healthcare Oy:n toimitusjohtajaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: v.muhonen@askelhealthcare.com.

Tämä rahoituskierros on yhteinen OnePlanetCrowdin kanssa, joka on alankomaalainen rahoitusalusta. Rahoitus julkaistaan myös yhteistyökumppanimme verkkosivustolla. Rahoitettu määrä sisältää molempien alustojen yhteenlasketut sijoitukset.


Markkinointimateriaali

Keskeiset syyt sijoittaa

Suuri globaali markkina: Polvikipu on tuttu useimmille meistä. Noin kolmanneksella väestöstä on polven rustovaurio, mutta kaikki näistä eivät oireile. Polven rustovauriokorjausmarkkinoiden arvioidaan tällä hetkellä olevan jopa kolme miljardia Yhdysvaltain dollaria. Nykyiset hoitomenetelmät eivät riitä auttamaan kaikkia hoitoa tarvitsevia potilaita, joten kliinisesti validoiduille ja kohtuuhintaisille polven rustovauriohoidoille on merkittävä tarve maailmanlaajuisesti. (viite. 1–3, 6–10)

Hoitamattomat rustovauriot johtavat nivelrikkoon: Nivelruston kyky parantua itsestään on lähes olematon. Hoitamaton polven rustovaurio on yksi yleisimmistä syistä nivelrikon kehittymiseen. Maailmassa on yli 650 miljoonaa diagnosoitua nivelrikkopotilasta, ja nivelrikko on yleisin liikuntakyvyttömyyttä aiheuttava sairaus maailmanlaajuisesti. (viite. 1–4, 11)

Puute luotettavista ja saatavilla olevista hoitomenetelmistä: Tällä hetkellä polven rustovaurioiden korjaamiseen ei ole luotettavia ja helppokäyttöisiä hoitovaihtoehtoja. Yleisimmän kirurgisen hoitomenetelmän, mikrofraktuuran, pitkäaikaistulokset ovat riittämättömät, ja markkinoille tulleet uudet menetelmät ovat kalliita, jopa 40 000 Yhdysvaltain dollaria, eivätkä siksi ole kaikkien potilaiden saatavilla. (viite. 12–14) COPLA®-implantti on suunniteltu toimimaan yhdessä polven biologisen ympäristön kanssa, jolloin rustokudos voi palauttaa toimintakykynsä ja korjata itsensä. Kyseessä on ainoa polven rustokorjausmenetelmä, joka mahdollistaa täyden painonvarauksen välittömästi leikkauksen jälkeen. Tämä lyhentää toipumisaikaa ja antaa potilaille mahdollisuuden palata päivittäisiin toimiinsa nopeammin, mikä lyhentää sairauslomia ja parantaa elämänlaatua. Kliiniset hyödyt yhdistettynä implantin kustannustehokkuuteen ovat Askeleen tulevan liiketoiminnan kulmakiviä. 

Kannattavaa liiketoimintaa tuotteen ominaisuuksien ja hyvin skaalautuvan tuotannon ansiosta: COPLA® on tehty taloudelliseksi, universaaliksi ja erittäin helppokäyttöiseksi. Sen käyttö ei vaadi erityisiä instrumentteja tai koulutusta paikan päällä. Askeleen kustannustehokas ja skaalautuva oma tuotanto sekä alhaiset toimitusketjukustannukset mahdollistavat tehokkaan maailmanlaajuisen liiketoimintamallin, jossa on useita myyntikanavamahdollisuuksia ja kaupallisia strategioita. 

Korkeatasoinen globaali asiantuntijaverkosto: Askel Healthcaren maailmanlaajuiseen asiantuntijaverkostoon lukeutuu maailman johtavia mielipidevaikuttajia polven rustovaurioiden hoidossa.  Askel on työskennellyt verkoston luomiseksi vuodesta 2010 lähtien, ja nykyään kliininen neuvonantajaryhmä ja laajennettu mielipidevaikuttajien verkosto koostuu tunnustusta saaneista ortopedeista sekä polven rustovaurioiden hoitoon erikoistuneista ammattilaisista. Tämän ansiosta alan ammattilaiset ja kliiniset asiantuntijat ovat Askeleen ulottuvilla ympäri maailman.

Virpi Muhone, CEO

„Askel Healthcarella on tärkeä missio: pidämme ihmiset liikkeessä. Polvikipu rajoittaa liikkumista ja on yleisin syy luopua itselle tärkeistä aktiviteeteista. Tämän yleisen ongelman ratkaisemiseksi olemme kehittäneet COPLA®-implantin. COPLA® toimii yhteistyössä polven biologisen ympäristön kanssa mahdollistaen nivelpinnan paranemisen. Kyseessä on ainoa rustokorjausmenetelmä, joka mahdollistaa täyden painonvarauksen leikatulle jalalle heti leikkauksen jälkeen. Tämä lyhentää toipumisaikaa, ja potilaat voivat palata normaaliin aktiiviseen elämäänsä nopeammin. Askel tähtää polven rustovaurioiden kirurgisen korjauksen globaaliksi standardiksi yhteistyössä maailmanluokan ortopediverkoston kanssa. Tällä hetkellä olemme kliinisessä tutkimusvaiheessa, ja käynnissä olevalla kierroksella kerätyn rahoituksen avulla jatkamme kliinisen tutkimusaineiston keräämistä EU:n ja Yhdysvaltojen myyntilupaa varten. Nyt sinulla on mahdollisuus liittyä matkaamme osallistumalla rahoituskierrokseemme.”

Virpi Muhonen, toimitusjohtaja

Tiedot sijoituksesta

Tyyppi:
Osakeanti
Jo sijoitettu:
2 668 186,10 €
Jaettava omistusosuus:
7,21 – 21,42 %
Osakkeen hinta :
8,10 €
minimisijoitus 50 osaketta
Osakkeiden nykyinen lukumäärä:
2 264 127
Osakekanta täyden diluution jälkeen:
2 385 427
Valuaatio (pre-money):
18 339 428,70 €
Tarjottavien osakkeiden määrä:
617 283
Rahoituksen tarkoitus:
Kasvu
Tarjolla:
FI, DE, AT
Välittäjä:
Invesdor GmbH
Toimilupa:
ECSPR

Yleiskatsaus

Yhtiön profiili

Askel Healthcare on vuonna 2017 perustettu suomalainen terveysteknologiayhtiö, jonka tavoitteena on mullistaa polven rustovaurioiden kirurginen hoito ja toimenpiteestä toipuminen. Askeleen missio on pitää ihmiset liikkeessä universaalin COPLA®-implanttinsa avulla, joka on uraauurtava innovaatio polven rustovaurioiden kirurgisessa hoidossa. Arviolta noin kolmanneksella väestöstä on rustovaurio polvessa, mutta kaikki näistä eivät oireile. Urheilijoilla rustovaurioita on raportoitu lähes 50 prosentilla. Useissa tutkimuksissa on todettu, että hoitamattomat polven rustovauriot voivat johtaa nivelrikkoon, joka on maailmanlaajuisesti yleisin rappeuttava nivelsairaus. (viite. 1–2)

Description

Askeleen visiona on tulla polven kirurgisen rustokorjauksen maailmanlaajuiseksi standardiksi. COPLA®-implantti on tulosta laajasta akateemisesta tutkimuksesta ortopedian ja kudosteknologian alalla, mukaan lukien Askeleen perustajien, tohtori Muhosen ja tohtori Haaparannan, laaja oma tutkimustyö.

Askeleella on oma skaalautuva tuotanto, joka mahdollistaa tuotteiden valmistuksen maailmanlaajuiseen tarpeeseen. COPLA®-implantti on parhaillaan tutkimuskäytössä ihmisissä Suomessa ja Virossa.

Askel on asettanut strategiseksi painopisteeksi EU:n ja Yhdysvaltojen myyntilupien saamisen, COPLA®-implantin kliinisen näytön vahvistamisen ja tuotteen kaupallistamisen.

Kehitys viimeisimmän Invesdor-rahoituskierroksen jälkeen

Lue lisää mitä on tapahtunut edellisen rahoituskierroksen jälkeen.

Description

Tuotteet ja liiketoimintamalli

Polvikivusta kärsivillä potilailla ja heitä hoitavilla ortopedeillä on maailmanlaajuisesti suuri tarve toimenpiteelle, joka mahdollistaisi nopean kuntoutumisen kivuliaan rustovaurion jälkeen. Askeleen COPLA®-implantti on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu vastaamaan tähän tarpeeseen.

COPLA® on lääkinnällinen laite, joka  asennetaan yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä polvinivelen pinnan vaurioituneelle alueelle. Se mahdollistaa vaurioituneen nivelpinnan paranemisen, jotta potilas voi jälleen liikuttaa niveltä kivutta. Kun COPLA® on tehnyt tehtävänsä, se hajoaa hitaasti, ja jäljelle jää vain terve nivelpinta.

COPLA® on ainoa polven rustokorjausmenetelmä, joka sallii täyden painonvarauksen välittömästi leikkauksen jälkeen. Potilaat voivat heti aloittaa fysioterapiaharjoitukset, joilla tähdätään kivuttomuuteen ja nivelen toimintakyvyn palauttamiseen. Rusto tarvitsee fyysistä kuormitusta parantuakseen, joten nopea painonvaraus mahdollistaa myös hyvät pitkäaikaistulokset. 

Askel on kliinisessä tutkimusvaiheessa, ja tähtää virallisen myyntiluvan saamiseen EU:ssa ja Yhdysvalloissa vuoteen 2028 mennessä. Yhtiö ei tuota liikevaihtoa ennen kuin kaupallisiin toimenpiteisiin tarvittava myyntilupa on saavutettu.

COPLA®:n edut

Nopea toipuminen: COPLA®:n ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat nopean palautumisen kivuttomaan liikkumiseen. Tämä perustuu COPLA®:n kykyyn sallia täysi painonvaraus heti leikkauksen jälkeen, mikä johtaa nopeaan kuntoutumiseen ja kestävään rustokudokseen. 

Yleiskäyttöinen tuote: Voidaan käyttää pienistä suuriin polven rustopinnan vaurioihin, sallien alkavan nivelrikon.

Yksinkertainen toimenpide: Implantin asentaminen tarvitsee vain yhden kirurgisen toimenpiteen, ja leikkauksessa voidaan käyttää  jo olemassa olevia instrumentteja.

Edullisuus: Hyllyyn varastoitava valmis tuote ja suotuisa tuotantoekonomia takaavat kilpailukykyisen hinnoittelun.

Suojaa niveliä: Varhainen hoito voi palauttaa terveen nivelpinnan ja lykätä polven tekonivelleikkausta tai jopa poistaa sen tarpeen. Taloudelliset hyödyt terveydenhuollolle ovat laajat.

Description

Description

Markkina

Kivuliaasta polven nivelrikosta kärsivien ihmisten määrä maailmassa on kaksinkertaistunut viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. (viite 4.) Useissa markkinaraporteissa arvioidaan, että polven rustokorjausten kokonaismarkkinat ovat yhdestä yli kolmeen miljardiin Yhdysvaltain dollaria, ja arvioitu vuotuinen kasvutahti on noin kymmenen prosenttia. (viite. 7-10.) Nykyiset polviruston hoitomenetelmät ovat joko kalliita, jopa 40 000 Yhdysvaltain dollaria, tai eivät ole pitkällä aikavälillä tehokkaita. (viite. 12–14.) Tarve kliinisissä tutkimuksissa validoiduille ja kohtuuhintaisille polven rustovaurioiden korjausmenetelmille on suuri, johon Askeleen tuote voisi vastata.

Kun kaikki tutkimukset COPLA®:n turvallisuuden ja suorituskyvyn osoittamiseksi on tehty, Askel hakee myyntilupaa EU:ssa toimittamalla tiedot viranomaisille, eli ilmoitetulle laitokselle (notified body). Tämä valittu ilmoitettu laitos suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn, ja myönteisen päätöksen jälkeen COPLA® on CE-merkitty lääkinnällinen laite, ja myynti EU-maissa voi alkaa.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on myöntänyt läpimurtolaitteen nimityksen COPLA®:lle syyskuussa 2021. Lääkinnällisten laitteiden, joille on myönnetty läpimurtoasema, katsotaan tarjoavan tehokkaampaa hoitoa terveyttä peruuttamattomasti heikentäviin sairauksiin kuin tällä hetkellä markkinoilla olevat laitteet. Läpimurtolaiteohjelma tarjoaa valmistajille mahdollisuuden olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa FDA:n asiantuntijoiden kanssa ja saada heiltä palautetta suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että myyntilupaa varten toimitettu materiaali täyttää todennäköisemmin vaatimukset.

Vastuullisuus

Icon 1

Pidentynyt elinajanodote sekä ihmisten kiinnostus ylläpitää terveyttään ja elämänlaatuaan lisäävät kysyntää nivelten toiminnallisuutta ylläpitäville innovaatioille. Lisäksi julkisen terveydenhuollon ylikuormittuminen lisää tarvetta kustannustehokkaalle kirurgiselle hoidolle, joka mahdollistaa nopean kuntoutuksen ja luo terveyshyötyjä myös pitkällä aikavälillä.

Johto

Askeleen operatiivisella johdolla on mittavaa kokemusta, joka ulottuu tutkimus- ja kehitystyöstä kaupalliseen, kliiniseen, laatuun ja sääntelyyn liittyvään toimintaan. Johtoa tukevat kokenut hallitus ja ruston korjauksen parissa toimivien mielipidevaikuttajien globaali verkosto. 

  

first name last name, position

Tohtori Virpi Muhonen

Toimitusjohtaja, perustajajäsen, hallituksen jäsen

Virpillä on eläinfysiologian maisterin tutkinto ja tohtorin tutkinto ortopedisestä solubiologiasta. Hän on menestyksekkäästi hankkinut rahoitusta monitieteellisille tutkimushankkeille, joita hän on ansiokkaasti johtanut päätutkijan roolissa. Hän on ohjannut useita maisterin- ja tohtorin tutkintoja ja ollut kirjoittajana yli 20 akateemisessa julkaisussa. Lisäksi hän on saanut tunnustusta akateemisen yrittäjyyden ja tutkimuksen vaikutuksen edistämisestä. Virpi toimii myös suomalaisen tutkimuksen Vaikuttavuussäätiön hallituksen jäsenenä. 

  

first name last name, position

Tohtori Anne-Marie Haaparanta

Teknologiajohtaja, perustajajäsen, hallituksen jäsen

Anne-Mariella on diplomi-insinöörin tutkinto biomateriaaleista ja tekniikan tohtorin tutkinto biolääketieteellisestä tekniikasta. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus biomateriaalien tutkimuksesta, jonka aikana hän on kehittänyt ja valmistanut erilaisia komposiittirakenteita useisiin biolääketieteellisiin sovelluksiin. Hän on ohjannut useita kandidaatin ja diplomi-insinööritutkinnon lopputöitä ja ollut kirjoittajana yli 15 akateemisessa julkaisussa. Hänen tieteellinen työnsä ja monitieteinen yhteistyö johtivat COPLA® -implantin kehittämiseen.

  

first name last name, position

Niina Huikuri

Kaupallinen johtaja

Niina on toiminut Askel Healthcaren kaupallisena johtajana syksystä 2022 lähtien. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Aikaisemmin hän on työskennellyt johtajana ja erilaisissa liiketoiminnan kehittämisen, myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä kansainvälisissä terveysalan yhtiöissä kuten Optomed, Johnson & Johnson ja Boeringer Ingelheim.  Hänellä on kokemusta listautumisprosesseista, kansainvälisistä rahoituskierroksista sekä sijoittaja- ja analyytikkoviestinnästä. Hän on aiemmin ollut johtoryhmän jäsenenä vastuussa tytäryhtiön perustamisesta ja kaupallisen toiminnan käynnistämisestä Yhdysvalloissa. Hän on myös hallituksen jäsen lääkinnällisiin laitteisiin keskittyvässä tuotekehitys- ja tuotantopalveluja tarjoavassa yhtiössä.

  

first name last name, position

Petra Raatikka

Johtaja, kliininen toiminta

Petra on toiminut Askel Healthcaren kliinisenä johtajana syksystä 2021 lähtien. Aiemmin hän on johtanut kliinisen tutkimuksen strategiaa GE Healthcaren erilaisissa kansainvälisissä yksiköissä. Petralla on yli 15 vuoden kansainvälinen kokemus kliinisen näytön tuottamisesta lääkinnällisten laitteiden kehitykseen ja myyntiin. Hän on taustaltaan tehohoidon sairaanhoitaja ja hän on ollut yhteistyössä erilaisissa akateemisissa hankkeissa terveysteknologian parissa Suomessa. Lisäksi Petralla on laaja asiantuntemus kliinisen näytön viranomaisvaatimusten täyttämisestä eri puolilla maailmaa.

  

first name last name, position

Tohtori Niina Ahola

Johtaja, tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K)

Niina on toiminut Askel Healthcaren tutkimus- ja kehitysjohtajana marraskuusta 2021 lähtien. Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto kemian tekniikasta ja tekniikan tohtorin tutkinto biolääketieteellisestä tekniikasta. Hänellä on laaja kokemus biohajoavien materiaalien tutkimuksesta ja käyttäytymisestä niiden elinkaaren aikana. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus lääketieteellisten biomateriaalien tutkimuksesta ja kehittämisestä, ja hän on työskennellyt erilaisissa tehtävissä yliopistoissa ja alan yrityksissä.

  

first name last name, position

Mirva Ekman

 Johtaja, laadunhallinta ja sääntelyasiat (QA&RA)

Mirva on toiminut Askel Healthcaren laadunhallinnasta ja sääntelyasioista vastaavana johtajana marraskuusta 2021 lähtien. Hän on koulutukseltaan konetekniikan diplomi-insinööri. Ennen Askelta hän johti vastaavia toimintoja ConMed Linvatec Biomaterialsilla ja Arctic Biomaterialsilla osana johtoryhmää. Hän on työskennellyt myös erilaisissa laatutehtävissä Perloksella Suomessa ja Kiinassa. Hänen yli 20 vuoden kokemuksensa kattaa implantoitavat biohajoavat lääkinnälliset laitteet sekä laadunhallintajärjestelmien perustamisen ja ylläpitämisen näitä tuotteita koskevien viranomaisvaatimusten mukaisesti.

Omistuksen jakautuminen

Askel Healthcare Oy:llä on 687 osakkeenomistajaa, joista suurin osa on tullut mukaan Invesdorin aiempien rahoituskierrosten kautta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kahdeksan suurinta osakkeenomistajaa on lueteltu alla olevassa taulukossa: 

Osakkeenomistaja

Osakkeet

Äänet 

1 Anne-Marie Haaparanta  425 350  18,79 % 
2 Virpi Muhonen  425 350 18,79 % 
3 Cenitz AH  107 942 4,77 %
4 Biothom Oy 62 035 2,74 % 
5 Peter Uppstu 58 500 2,58 %
6 Timo Malvela  45 100 1,99 % 
7 UA Holdings Inc.  44 852 1,98 % 
8 Konho Capital Oy  35 357 1,56 % 
9 Muut osakkeenomistajat 1 059 641 46,80 % 
YHTEENSÄ 2 264 127 100 %

Askeleen kehitys edellisen rahoituskierroksen jälkeen 

Edellisellä rahoituskierroksella elokuussa 2021 Askel keräsi 1,3 miljoonaa euroa omaa pääomaa. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisäksi Askel sai 2,5 miljoonaa euroa dilutoimatonta rahoitusta Euroopan komission avustuksena (EIC Accelerator -avustus, hankeaika 01/2022–12/2023). Tämän rahoituksen avulla Askel on pystynyt saavuttamaan useita kriittisiä virstanpylväitä viimeisten 15 kuukauden aikana:

Avainhenkilöiden rekrytointi: Askel on rekrytoinut avainhenkilöitä laatu- ja sääntelytoimiin, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä kliiniseen ja kaupalliseen työhön. Tämän tuloksena yhtiöllä on tiimi, joka pystyy saavuttamaan seuraavat keskeiset virstanpylväät ja viemään Askeleen lähemmäksi vision toteutumista, joka on tulla maailmanlaajuiseksi standardiksi polven kirurgisen rustokorjauksen alalla.

Erinomainen edistyminen sääntely- ja laadunhallintatyössä: Askel on vahvistanut regulaatio- ja laatutiimiään siten, että lääkinnällisten laitteiden tiukat sääntely- ja laatuvaatimukset ja kliiniseen tutkimuksen viranomaisvaatimukset toteutuvat prosessin mukaisesti sekä COPLA®:n tuotekehityksessä että tuotannossa.

Oman tuotannon vahvistaminen: Askel on tehnyt strategisen valinnan valmistaa COPLA®:t omassa tuotantolaitoksessa, minkä ansiosta yhtiö voi varmistaa, että tuotanto täyttää laatuvaatimukset. Edellisen rahoituskierroksen jälkeen Askel on lisännyt omaa tuotantokapasiteettiaan ja pystyttänyt tuotteiden pakkauslinjaston. 

Kliinisen neuvonantajaryhmän perustaminen: Askel on koonnut kliinisen neuvonantajaryhmän (Clinical Advisory Board), joka koostuu maailman johtavista mielipidevaikuttajista polven rustokorjauksen saralla.

Kliinisten tutkimusten aloittaminen: Askel on aloittanut menestyksekkäästi monikeskuksisen pilottitutkimuksen ihmisillä COPLA®-implantin turvallisuuden ja tehokkuuden osoittamiseksi.

Varojen käyttö

Askel Healthcare pyrkii keräämään yhteensä viisi miljoonaa euroa omaa pääomaa vuonna 2023. Tällä Invesdorin järjestämällä rahoituskierroksella yhtiö pyrkii keräämään 1,5–5 miljoonaa euroa. Jos Askel ei saavuta viiden miljoonan euron enimmäisrajaa tällä rahoituskierroksella, yhtiö pyrkii todennäköisesti keräämään lisärahoitusta erillisillä rahoituskierroksilla vuoden 2023 aikana.

Skenaario I – Rahoituskierros yltää 5 miljoonan euron enimmäismäärään.

Viiden miljoonan euron enimmäismäärän kerääminen mahdollistaa useiden keskeisten virstanpylväiden saavuttamisen:

  • COPLA® -implantin turvallisuuden todentamisen 20 potilaalla.
  • Myyntilupaa koskevan kliinisen tutkimuksen aloittaminen sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa. 
  • Immateriaalioikeuksien vahvistaminen: kolmen patenttihakemuksen edistäminen ja uusien immateriaalioikeuksien varmistaminen.

Askeleen muut tavoitteet:

  • Rekrytointi tuotannon ja T&K-toiminnan vahvistamiseksi.
  • Tieteellisen tutkimusdatan hankkiminen COPLA®:n vaikutusmekanismista yhteistyössä Erasmus MC:n (Alankomaat) akateemisten kumppaneiden kanssa.
  • Oman tuotantolaitoksen kapasiteetin optimointi.


Askel Healthcaren johto uskoo, että yhtiö on houkutteleva sijoituskohde huippuluokan globaaleille pääomasijoitusyhtiöille. Ne voivat tarjota tarvittavia resursseja COPLA®:n onnistuneeseen lanseeraamiseen ja kaupallistamiseen.

Skenaario II – Rahoituskierroksella kerätään 1,5–4,9 miljoonaa euroa 

Jos Askel kerää Invesdorin järjestämällä rahoituskierroksella vähemmän kuin enimmäismäärän, yhtiö pyrkii hankkimaan lisärahoitusta muista lähteistä saavuttaakseen viiden miljoonan euron tavoitteensa. Keräämällä rahoitusta vähimmäistavoitteen eli 1,5 miljoonan euron verran Askel pystyy saattamaan meneillään olevan kliinisen tutkimuksen päätökseen ja osoittamaan COPLA®:n turvallisuuden ihmisillä.


Yhtiö on saavuttanut erinomaisia tuloksia, ja jo alhaisemman skenaariovaihtoehdon toteutuminen mahdollistaa tärkeiden, arvoa tuottavien virstanpylväiden saavuttamisen, mikä tekee yhtiöstä rahoituskelpoisen seuraavan vaiheen sijoittajille. Kun edellä mainitut ensisijaiset virstanpylväät saavutetaan, yhtiön arvon odotetaan nousevan huomattavasti.

Taloudelliset luvut ja kasvu

Kirjaudu sisään

Sisältö on saatavilla vain sijoittajille jotka ovat sijoittaneet tähän rahoituskierrokseen.

Kirjaudu

Esimerkkejä mahdollisista exit-skenaarioista

Icon 1


Liiketoiminnan myynti alan kumppanille: Saman toimialan yritys ostaa Askel Healthcaren. Suuriin alan kumppaneihin kuuluvat J&J DePuy Synthes, Smith&Nephew, Stryker, Zimmer Biomet ja Medtronic.

Icon 2


IPO: Askel Healthcare listautuu pörssiin ja siitä tulee julkinen kaupankäynnin kohde. Listautuminen pörssiin voitaisiin toteuttaa lisärahoituksen saamiseksi ja kasvun nopeuttamiseksi. Pörssilistautumista exit-skenaariona tutkitaan aikaisintaan sääntelyvaiheen ja maailmanlaajuisen lanseerauksen jälkeen vuonna 2028–2030.

Icon 3


Venture Capital tai Private Equity -yhtiön toteuttama alan konsolidointi: Pääomasijoitusyhtiö ostaa Askel Healthcaren ja sulauttaa sen samankaltaisiin lääketieteen teknologiayrityksiin. Useiden ortopedian alan yritysten sulauttaminen voisi kiinnostaa pääomasijoittajaa, koska se voisi mahdollistaa kustannusten ja myynnin optimoinnin. 

Asiakirjat

Päivitykset

2.6.2023

Askeleen johtoryhmä Virpi Muhonen, Anne-Marie Haaparanta, Petra Raatikka ja Niina Huikuri kertovat sijoittajatapahtumassa, miksi Askel on erinomainen sijoituskohde.

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

Ausgezeichnet als Top-
Innovator 2021.

Wir sind Testsieger im Test der Euro am Sonntag gemeinsam mit dem DKI: Beste Unternehmensfinanzierung

Ausgezeichnet mit dem deutschen Exzellenz-Preis.