Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Osakkeen hinta
2,50 €
Omistus
Jo sijoitettu
3 917 185,00 €
Lainsäädännöllinen varoitus: Tämän rahoitusvälineen hankkimiseen liittyy huomattavia riskejä, ja se voi johtaa sijoitettujen varojen täydelliseen menettämiseen. Tuotto-odotuksia ei ole taattu, ja ne voivat olla myös alhaisempia.

Mikäli haluat sijoittaa 100 000 euroa tai enemmän, otathan yhteyttä Invesdoriin service@invesdor.fi.

Joonas Oksanen

”Kalastus ja metsästys kuuluvat Suomen suosituimpien harrastusten joukkoon. Yli 1,5 miljoonaa suomalaista sanoo harrastavansa vapaa-ajankalastusta.

Alan jälleenmyyjäverkosto on pitkään ollut pienten erikoisliikkeiden ja kalastusvälineitä muun toiminnan ohella myyvien tavaratalojen varassa. Me Ruodossa panostamme erityisesti vahvoihin Ruoto Mega Store -myymälöihin, henkilökunnan erikoisosaamiseen, huippuluokan asiakaspalveluun ja nykyaikaiseen verkkokauppaan.

Ruoto on erikoisliikeketjun ja verkkokaupan yhdistelmä, joka tarjoaa alan harrastajille yli 50 000 tuotteen valikoiman. Nykyisin palvelemme jo kolmella paikkakunnalla ja työllistämme lähes 40 alan huippuosaajaa.

Rahoituksella haemme yhtiön kasvun edelleen tehostamista niin uusien myymälöiden avaamisen, verkkokaupan kehittämisen kuin mahdollisten yrityskauppojenkin kautta.”

Joonas Oksanen, perustaja & toimitusjohtaja

Tiedot sijoituksesta

Päiviä jäljellä:
1 / 51
Kierroksen alkupäivä:
11.5.2022
Tyyppi:
Osakeanti
Sijoitettu:
3 917 185,00 €
Jaettava omistusosuus:
7,03 – 20,14 %
Osakkeen hinta :
2,50 €
minimisijoitus 200 osaketta
Osakkeiden nykyinen lukumäärä:
7 929 980
Osakekanta täyden diluution jälkeen:
8 049 980
Arvonmääritys (pre-money):
19 824 950,00 €
Suurin liikkeelle laskettava määrä:
5 000 000 €
Tarjottavien osakkeiden määrä:
2 000 000
Tarjolla:
FI
Välittäjä:
Invesdor Oy

Keskeiset syyt sijoittaa

Nopea kasvu - Ruoto on kasvuyritys, jonka keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut 91,6 % vuosina 2019–2021. Ruodon skaalautuva liiketoimintakonsepti mahdollistaa merkittävän kasvupotentiaalin tulevina vuosina.

Hyvä kannattavuus - Ruodon liiketoiminnan kannattavuus on ollut hyvä, EBITDA 10,2 % (2021) ja yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua ja näin merkittävää arvon nousua sijoittajille myös tulevaisuudessa.

Skaalautuva liiketoimintamalli - Ruoto Mega Store -erikoismyymäläkonsepti on ainutlaatuinen ja liiketoimintamallia voi skaalata ja laajentaa muihin Pohjoismaihin.

Selkeä kasvustrategia - Ruoto on pystynyt kasvattamaan merkittävästi myös verkkokauppaansa ja kykenee toimimaan tehokkaasti verkossa. Yhtiö on metsästys- ja kalastustarvikkeiden verkkokaupassa markkinajohtaja Suomessa ja tavoittelee markkinajohtajuutta Pohjois-Euroopassa.

Kalastus- ja metsästystuotteiden markkinat ovat hyvin pirstaloituneet ja voimakas toimija kuten Ruoto pystyy kasvattamaan ammattimaisella liikkeenjohdolla markkinaosuuttaan ja konsolidoimaan yrityskaupoilla markkinaa.

Ruodolla on laadukas ja sitoutunut johto. Ruoto panostaa ammattitaitoiseen henkilökuntaan, hyvään palveluun ja pyrkii vastuulliseen toimintatapaan. Ruodolla on esimerkillinen hallinto ja omistajapolitiikka.

Yleiskatsaus

Ruoto Oy

Ruoto Oy ("Ruoto") on Suomen suurin kalastus- ja metsästystuotteisiin erikoistunut vähittäis- ja verkkokauppa. Ruoto on kehittänyt vahvasti kasvavan liiketoimintakonseptin, joka perustuu laadukkaisiin suurmyymälöihin Ruoto Mega Storeihin sekä asiakkaat laajasti tavoittavaan tehokkaaseen verkkokauppaan. Ruoto-konserni muodostuu Ruoto Oy:stä ja Ruoto Invest Oy:stä, joka on konsernin emoyhtiö.

Ruodon kilpailuetu perustuu osaavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön sekä ammattitaitoiseen johtoon.  Kaikki henkilökunnan jäsenet ovat intohimoisia kalastuksen ja metsästyksen harrastajia. Yhtiön palveluksesta löytyy mm. haulikkoammunnan maajoukkueen jäsen, perhonsidonnan maailmanmestari sekä monta muuta kilpa-ampujaa ja -kalastajaa.

Ruodon asiakkaat ovat kalastuksen ja metsästyksen harrastajia. Kalastus on Suomen suosituimpia vapaa-ajan harrastuksia ja yksi kansallisen identiteetin peruspilareista. Vuosittain noin 1,5 miljoonaa henkeä kalastaa maamme vesillä (lähde: www.mmm.fi/kalat/vapaa-ajankalastus). Lisäksi yli 300 000 suomalaista maksaa vuosittain riistanhoitomaksun, jota vastaan he saavat metsästyskorttinsa.

Ruoto on kasvuyritys. Yhtiön liiketoiminta on kasvanut erittäin voimakkaasti vuosina 2019–2021. Liikevaihto oli vuonna 2019 3,8 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 14,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut vuosittain keskimäärin 91,6 % ja Ruoto tavoittelee jatkuvaa kasvua vuodelle 2022 sekä tästä eteenpäin. Vuoden 2022 liikevaihdoksi odotetaan 20–23 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoite on seuraavan kolmen vuoden aikana kasvaa kannattavasti yli 30 miljoonan euron kokoluokkaan. Yhtiön kannattavuus on ollut hyvä ja yhtiön käyttökate (EBITDA) oli 1,46 miljoonaa euroa (10,2 %) vuonna 2021. Ruoto tavoittelee 2,0–2,5 MEUR EBITDA tasoa vuonna 2022.

Ruoto Invest Oy hakee oman pääoman ehtoista rahoitusta 3,6 miljoonan euron osakeannilla. Pääoma käytetään konsernin kasvustrategian toteutukseen. Rahan käyttö voi kohdistua uusien myymäläkonseptien toteutukseen, kasvun käyttöpääoman rahoitukseen tai mahdollisiin yrityskauppoihin.

Ruoto Invest Oy:n nykyisillä omistajilla ja hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta kasvuyrityksiin sijoittamisesta ja yritysten liiketoiminnan kehittämisestä.  Omistajien aikaisempien sijoitusten exit track record ja tuloksellisuus ovat korkealla tasolla.  Lisäksi hallituksen jäsenillä on kokemusta kasvuyritysten IPO-listautumisjärjestelyistä. Nykyiset omistajat merkitsevät osakeannista 15–36 % riippuen uusien osakkeiden määrästä (merkintäsumma 540 000 €).

Yritysten tiedot

Yritys: Ruoto Invest Oy & Ruoto Oy
Toimitusjouhtaja:

Joonas Oksanen

Liikevaihto: 14,3 MEUR
Verkkosivusto: www.ruoto.fi
Perustamisvuosi: 2012 (Ruoto Oy)
Toimiala: Urheiluvälineiden vähittäis-kauppa
Työntekijöiden määrä: 37
Facebook: www.facebook.com/ruotoshop

Tarinamme

Ruoto perustettiin vuonna 2012. Perustaja Joonas Oksasen alkuperäisenä ajatuksena oli tarjota maan paras perhokalastuksen tuotevalikoima ja asiakaspalvelu. Jo ensimmäisen vuoden aikana valikoima laajeni kattamaan myös perinteiset uistinkalastuksen tuotteet. Pian tavoitteeksi kirkastui Suomen johtavan kalastuksen ja metsästyksen erikoisliikeketjun kasvattaminen ja mahdollisimman ammattitaitoisen henkilöstön muodostaminen.


Yhtiö avasi ensimmäisen 1 700 m²:n suurmyymälän Ruoto Mega Store Tuusulan vuonna 2018. Mega Store -konseptin myötä tuotevalikoima moninkertaistui ja myös veneily- sekä metsästystuotteet tulivat mukaan valikoimaan. Tänä päivänä Tuusulan myymälä on Suomen suurin metsästys- ja kalastusliike tarjoten yli 50 000 erilaisen tuotteen valikoiman.

Ruodon kasvu

Ruodon kasvun taustalla on uusien suurmyymälöiden avaaminen ja viime vuosien vahva panostus verkkokauppaan. Yhtiö on avannut Tuusulan jälkeen kaksi Mega Storea, jotka sijaitsevat Tampereella ja Turun seudulla. Samaan aikaan yhtiön verkkokaupan kautta tapahtuva kauppa on laajentunut 10393 (2019) kauppatapahtumasta 31592 (2021) kauppatapahtumaan. Verkkokaupan liikevaihto on kasvanut 304 % vuosien 2019 ja 2021 välillä. Kasvun ennustetaan jatkuvan vuonna 2022 ja siitä eteenpäin.

Ruoto-konserni tulee panostamaan tulevaisuudessa molempien liiketoimintamallien kehittämiseen ja hakee liiketaloudellista tasapainoa myymälä- ja verkkokauppamyynnin välillä. Ruodon tavoitteena on avata 1–2 uutta myymälää vuosittain ja tuoda markkinoille uusia myymäläkonsepteja. Tavoitteena on myös investoida voimakkaasti verkkokauppaan.

Normaalin orgaanisen kasvun lisäksi Ruoto Invest Oy tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä yritysostoja molemmilla liiketoimintasegmenteillä. Yritysostojen kohteena voivat olla olemassa olevat myymälät ja niiden uudistaminen vastaamaan Ruodon liiketoimintamallia. Yritysostojen kohteena voivat olla myös verkkokauppaa harjoittavat toimijat. Yrityskauppoja toteuttamalla Ruoto pystyisi vahvistamaan kasvuaan nopeammin.

Yrityksen rakenne

Ruoto-konserni muodostuu Ruoto Oy:stä ja Ruoto Invest Oy:stä, joka on konsernin emoyhtiö. Ruoto Invest Oy on luonteeltaan holding-yhtiö, eikä Ruoto Investillä ole muuta toimintaa kuin omistaa Ruoto Oy:n osakkeet (100 %).  Ruoto Oy on operatiivinen yhtiö, joka toimii metsästys- ja kalastustuotteiden jälleenmyyjänä. Omistus Ruoto Oy:ssä tapahtuu Ruoto Investin Oy:n kautta, jossa myös nykyiset omistajat omistavat osakkeensa.  Invesdorin rahoituskierroksella sijoittajille tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa Ruoto Invest Oy:hyn. Nykyiset omistajat merkitsevät tässä yhteydessä uusia osakkeita 540 000 eurolla samoilla ehdoilla kuin uudet osakkaat.

Omistuksen jakautuminen

Ruoto Investin omistavat seuraavat tahot: Otti Fund I Ky -pääomasijoitusrahasto, Ruoto Co-Investment Fund I Ky -pääomasijoitusrahasto, toimitusjohtaja & perustaja Joonas Oksanen ja talousjohtaja Kari Rantamäki.  Pääomasijoitusrahastojen takana ja niiden sijoittajina on joukko yksityishenkilöitä, joilla on kokemusta aikaisemmista sijoituksista kasvuyrityksiin, liiketoiminnan kehittämisestä ja onnistuneista yritysten myynneistä sekä listautumisista. Osaavan omistajajoukon ansiosta Ruodolla on käytössä tietotaitoa yritystoiminnan kannattavaan kehittämiseen ja nopeaan kasvuun. Näitä vahvuuksia ovat laaja tuntemus ja kokemus vähittäiskaupasta, markkinoinnista, verkkokauppaliiketoiminnasta sekä rahoituksesta.

Ruoto Invest Oy:llä on 7 929 980 kappaletta osakkeita. Osakeannissa on tarkoitus laskea liikkeelle vähintään 600 000 ja enintään 1 440 000 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 2,5 € / osake. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä annin jälkeen on vähintään 8 529 980 ja enintään 9 369 980 osaketta. Annissa kerätään pääomaa vähintään 1 500 000 euroa ja enintään 3 600 000 euroa. Uudet osakkeenomistajat sitoutuvat yhtiöön osakassopimuksella.

Nykyiset osakkeet:  7 929 980 kpl
Uudet osakkeet (maksimi): 1 440 000 kpl
Osakkeet täyden annin jälkeen:  9 369 980 kpl

Ruoto Invest Oy:n osakkeet jakautuvat ennen antia alla olevan taulukon mukaisesti.

Sijoitus Osakkeenomistaja Rooli Osakkeet Äänet
1. Joonas Oksanen Perustaja ja toimitusjohtaja 2 250 000 28,37%
2. Kari Rantamäki Talousjohtaja 400 000 5,04 %
3. Otti Fund I Ky Useita sijoittajia 3 682 730 46,45 %
4. Ruoto Co-investment Fund I Ky Useita sijoittajia 1 597 250 20,14 %
Yhteensä 7 929 980 100,0%

Ruodon arvostelut ja palkinnot

google

Ruodon Google-arvostelut

Ruodon myymälät ovat keränneet yli 800 Google-arvostelua asiakkailtaan. Ruodon ammattitaitoisen sekä asiakaslähtöisen asiakaspalvelun todistaa arvosteluiden keskimääräinen 4,6 / 5 tähden tulos. Alla tuoreimpia arvostelujta keväältä 2022.

”Laaja tasokas valikoima, osaava henkilökunta.”

”Huikea asiakaspalvelu ja nopea toimitus! Suosittelen. 🤘🎣 ”

”Ruodon asiakaspalvelu on aivan omaa luokkaansa.”

”Eräjormien mekka. Hyvä ja asiantunteva palvelu.”

sako

Ruoto on vuoden 2021 palkittu Sako-jälleenmyyjä

Ruoto palkittiin tammikuussa arvostetulla Sako-kauppiaspalkinnolla. Euroopan suurin kivääritehdas Sako palkitsee vuosittain yhden jälleenmyyjistään.

Sako kertoi valintaansa vaikuttaneen erityisesti Ruodon laajan tuotevalikoiman, todella ammattitaitoisen henkilökunnan sekä myös vaativissakin tapauksissa kunnialla loppuun asti hoidetun asiakaspalvelun.

Hallinto

Ruoto Oy:n palveluksessa on 37 henkilöä. Viimeisen vuoden aikana henkilökunnan määrä on kasvanut 14 henkilöllä. Johto arvioi, että henkilökunnan määrä tulee kasvamaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan tasaisesti seuraavina vuosina. Uusia työnkuvia ovat mm. markkinointi ja verkkokaupan kehittäminen sekä ammattitaitoisen henkilökunnan lisääminen avattaviin uusiin myymälöihin. Ruoto on ja pyrkii myös tulevaisuudessa olemaan hyvä työnantaja.

Johto

  

Joonas Oksanen

Joonas Oksanen

Toimitusjohtaja & perustaja

Joonas Oksanen, 32, toimitusjohtaja & perustaja. Joonas on tekniikan ylioppilas Aalto-yliopistosta. Joonas on toiminut alalla aktiivisesti jo yli 17 vuotta.

Joonaksella on kokemusta kaikista Ruoto Oy:n työnkuvista. Yrityksen alkuvuosina hän toimi myyjänä ja samaan aikaan kehitti verkkokauppaa, huolehti sisäänostoista ja teki markkinointia. Pitkän ja monipuolisen taustansa kautta Joonas tunteekin lähes kaikki kalastus- ja metsästysalan toimijat Pohjoismaissa niin valmistus-, maahantuonti- kuin jälleenmyyntiportaassakin.

Joonas on osakkeenomistaja Ruoto Invest Oy:ssä.

  

Kari Rantamäki

Kari Rantamäki

Talousjohtaja

Kari Rantamäki, 34, talousjohtaja. Kari kantaa vastuun koko konsernin taloushallinnosta. Kari on KTM Tampereen yliopistosta. Nuoresta iästään huolimatta Karilla on aikaisempaa kokemusta sekä taloushallinnosta että liiketoiminnan kehityksestä yli 10 vuoden ajalta. Kari johtaa yrityksen raportointia ja osallistuu aktiivisesti yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Kari on osakkeenomistaja Ruoto Invest Oy:ssä.

  

Avainhenkilöt

Timo Kontio

Timo Kontio

Markkinointipäällikkö

Timo Kontio, 36, markkinointipäällikkö. Timo on taitava valokuvaaja ja mm. perhonsidonnan maailmanmestari. Joonas ja Timo tutustuivat toisiinsa opiskellessaan samaan aikaan Aalto-yliopistossa Otaniemessä. Timo vastaa työkseen koko Ruoto Oy:n markkinoinnista ja yleisilmeestä. Timo on myös kattavasti perillä nykyajan digimarkkinoinnista ja erilaisista markkinoinnin automaation tuomista mahdollisuuksista. 

  

Anton Pousar

Anton Pousar

Tuotepäällikkö / perhokalastus

Anton Pousar, 35, tuotepäällikkö / perhokalastus. Anton työskenteli tradenomiopiskelujen ohella perhokalastusliikkeessä Helsingissä. Hän aloitti Ruodossa vuonna 2019 vastaten koko perhokalastusliiketoiminnasta. Antonilla on todella vahvat toimittajasuhteet eri perhokalastustoimijoihin koko Euroopan alueella. Antonin kokemus ja ammattitaito perhokalastuspuolen tuotteissa on Euroopan tasolla kärkipäätä.

Jani Mäkeläinen

Jani Mäkeläinen

Tuotepäällikkö  / veneily & viehekalastus

Jani Mäkeläinen, 41, tuotepäällikkö / veneily & viehekalastus. Ennen Ruotoa Jani toimi maajohtajana Suomen suurimmassa kalastusvälinetukussa lähes 12 vuoden ajan. Janilla onkin kokemusta ja tietoa kalastusvälineiden jälleenmyynnistä koko Suomen alueelta. Ruodossa Jani vastaa erityisesti koko veneilypuolesta. Samalla Jani antaa myös vahvan osaamisensa uusien myymälöiden perustamisen tueksi sekä verkkokaupan sisällön tuottamiseksi.

Jesse Kinnunen

Jesse Kinnunen

Tuotepäällikkö  / metsästys & urheiluammunta

Jesse Kinnunen, 32, tuotepäällikkö / metsästys & urheiluammunta. Jesse vastaa koko Ruodon metsästyspuolen valikoimasta. Harrastustaustaltaan Jesse on haulikkolajien urheiluampuja ja hän osaakin opastaa koko henkilökuntaa parhaaseen mahdolliseen metsästyspuolen asiakaspalveluun.

Hallitus

Turo Levänen

Turo Levänen, s. 1960, hallituksen puheenjohtaja. Turolla on laaja kokemus sekä pääomasijoitustoiminnasta että teollisuudesta. Turo on toiminut eurooppalaisen private equity -rahastojen rahaston perustajaosakkaana ja toimitusjohtajana.  Ennen tätä Turo toimi johtotehtävissä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n palveluksessa. Hän oli aikaisemmin toimitusjohtajana terveysalan laitteita valmistavassa yrityksessä, minne hän siirtyi Sitran toimialajohtajan tehtävistä. Työuransa Turo aloitti amerikkalaisen Dow Chemicalsin palveluksessa Hollannissa. Hän on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä ja sijoittajana monissa yksityisissä yrityksissä. Hänellä on kokemusta yksityissijoituksista pk-yrityksiin, yritysten kehittämisestä sekä erittäin onnistuneista yritysten myynneistä sekä strategisille ostajille että yritysten pörssilistauksista (IPO). Turolla on diplomi-insinöörin tutkinto Teknillisestä korkeakoulusta sekä MBA-tutkinto Henley Management Collegesta (UK) ja hän on innokas perho- ja vapakalastaja.

Erkki Moisander

Erkki Moisander, s. 1953, hallituksen jäsen. Erkki on tunnettu suomalainen yritysjohtaja ja entinen LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja. Vuosina 1997-2006 hän toimi yrittäjänä ja toimitusjohtajana Suomen johtavassa lemmikkitarvikeyritys Kerox Oy:ssä (nyk. Best Friend Suomi Oy) sekä veneveistämö Tristan Boats Oy:ssä. Vuosina 1987–1997 Erkki toimi Kera Oyj:n toimitus- tai varatoimitusjohtajana ja 1983–1987 kokoomuksen kansanedustajana Kuopion läänin vaalipiiristä. Vuosina 1981-1987 Erkki toimi Fennia Vakuutuksen Itä- ja Keski-Suomen aluejohtaja sekä vuosina 1980-1981 Savon yrittäjien toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Erkki on ekonomi ja vapaa-ajallaan hänet tunnetaan innokkaana perhokalastajana.

Olli-Pekka Pohjanmäki

Olli-Pekka Pohjanmäki, s. 1966, hallituksen jäsen. Olli-Pekka on markkinointialan ammattilainen ja vuosina 2016–2020 hän toimi LähiTapiolan markkinointijohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Vuosina 2001–2009 Olli-Pekka toimi toimitusjohtajana ja partnerina helsinkiläisessä Aspectum Oy:ssä. Hän toimi päävastuullisena konsulttina tai asiantuntijana useiden johtavien yritysten ja organisaatioiden erilaisissa asiakkuusstrategia- ja muutoshankkeissa (mm. Siemens, OP-Pohjola, Sampo, SOK, Kustannusosakeyhtiö Otava, Mehiläinen, Tekes, Finnet, Elisa, Lindström, Marimekko, Vacon + useita muita). Useista projekteista saavutettiin kansainvälistä̈ ja valtakunnallista tunnustusta (mm. CERS Award 2005, Frost & Sullivan Award 2006). Vuosina 1999–2021 Olli-Pekka on toiminut eri korkeakoulujen asiantuntijaluennoitsijana. Koulutukseltaan hän on KTM, ja hänen tavoitteensa on saada väitöskirja valmiiksi vuoteen 2025 mennessä.

Petri Lappalainen

Petri Lappalainen, s. 1964, hallituksen jäsen. Petri toimii kauppiaana Suomen suurimmassa K-Raudassa Espoon Suomenojalla. Petrillä on vuosien kokemus kuluttajakaupasta ja sitä hän jakaa myös Ruodon johdolle. Petri on pitkän linjan yrittäjä monella alalla ja antaa vahvan tukensa Ruodon kasvavalle myymäläverkostolle.

Ruoto Oy tuotteet ja palvelut

Myymälät

Ruodon palvelukonsepti perustuu suurmyymälöihin ja verkkokauppaan. Hyvä asiakaspalvelu ja myyjien ammattitaito ovat toiminnan kulmakiviä.

Ruoto Mega Store Tuusula on yhtiön päämyymälä ja toimii samalla verkkokaupan päävarastona.

Ruoto Mega Store Tampere avattiin vuonna 2021, kun 4 vuotta aiemmin avautunut Tampereen toimipiste muutti uuteen 1000 m2:n tilaan. Myymälä sijaitsee Tampereen vilkkaimmalla kauppapaikalla Lielahdessa.

Ruoto Mega Store Kaarina on Ruodon uusin suurmyymälä, joka avautui Turun seudulle Kaarinaan helmikuussa 2022. Kaarinan myymälä sijaitsee todella hyvällä paikalla Krossi-keskuksessa alueen vilkkaimman tien varrella ja on helposti lähestyttävissä niin Turun, Raision kuin Salonkin suunnalta.

Verkkokauppa Ruoto.fi avattiin vuonna 2013. Kehitys ja kasvu on ollut erityisen voimakasta vuosina 2019–2022. Verkkokaupan laajuus oli n. 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kasvua on ollut 304 % vuosina 2019-2021 ja sen odotetaan jatkuvan. Alkuvuoden Q1/2022 aikana verkkokauppamyynti kasvoi noin 46 %. Ruodon johto arvioi vuoden 2022 tilausmääräksi 45 000-50 000 kauppatapahtumaa. Ruodon verkkokaupan liiketoiminta on kannattavaa.

Tuotevalikoima

Ruoto myy aktiivisesti yli 50 000 erilaista tuotetta, joista suurin osa on saatavilla myös myymälöistä. Iso osa tuotemäärästä on vieheiden ja perhonsidontatuotteiden eri värivariaatioita sekä tietenkin kelojen, vapojen ja vaatteiden eri kokoja.

Kalastustuotteet

Ruodon kalastuspuolen tuotetarjonta perustuu noin 210 erilaiseen kalastusbrändiin.

Vapakalastukseen liittyvät kelat ja vavat

Tuotekategoriaan kuuluvat erilaisiin kalastustapoihin liittyvät kelat ja vavat.

Vieheet ja perhot

Vieheet voivat olla erilaisia lusikka- ja lippauistimia, vaappuja, jerkkejä, jigejä/kumikaloja ja toisaalta perhokalastajien perhoja. Vuonna 2021 Ruoto myi yhteensä yli 120 000 viehettä/viehepakettia.

Vaatteet

Harrastekalastajat ovat tulleet yhä tuotetietoisemmiksi harrastukseen liittyvässä pukeutumisessa, ja hankkivat  tarpeenmukaiset vaatteet.

Veneilylektroniikka

Veneilyelektroniikkaa ovat mm. kaikuluotaimet, karttaplotterit sekä sähkömoottorit, joihin on yhdistetty GPS-paikantimet. Elektroniikan myyminen on lisännyt merkittävästi suurempien liikkeiden myyntiä ja kannattavuutta.

Metsästystuotteet

Metsästyspuolella Ruoto myy merkittäviä kansainvälisiä metsästysbrändejä. Ruodolla on tarjonnassa yli 10 000 metsästykseen liittyvää erilaista tuotenimikettä, joista suurin osa pyritään itse varastoimaan. Metsästyspuolella metsästysasusteet ovat merkittävä osa liiketoimintaa.

Myynti

Liiketoimintamalli

Ruoto Oy:n konsepti perustuu seuraaviin keskeisiin tekijöihin: 

 • Laaja ja korkeatasoinen tuotevalikoima myymälöissä ja verkkokaupassa 

 • Ammattitaitoinen henkilökunta ja asiakaslähtöinen palvelu 

 • Hyvin valitut kauppapaikat, jotka takaavat riittävän suuren asiakaskunnan kullakin Ruoto Mega Storen markkina-alueella 

 • Merkittävä markkinaosuus Suomen kalastus- ja metsästysverkkokaupasta 

 • Verkkokauppamyynnin kasvattaminen Pohjoismaissa ja koko Euroopassa 

 • Tehokas verkko-/digimarkkinointi eri kanavissa 

Ruodon Mega Store -myymäläkonsepti on ainutlaatuinen. Suomessa ei ole muita Ruotoa vastaavia toimintamalleja yhdistettynä verkkokauppaan. Näiltä osin Ruoto Oy:n konsepti on uusi suomalaisilla ja pohjoismaisilla markkinoilla.

Ruodon liiketoiminnan voimakas kasvu ja hyvä kannattavuus ovat vahva näyttö konseptin toimivuudesta. Yhtiön liiketoimintamallia voi skaalata ja laajentaa muihin Pohjoismaihin. Yhtiö on verkkokaupassa markkinajohtaja Suomessa ja tavoittelee tulevaisuudessa markkinajohtajuutta Pohjois-Euroopassa.

Ruodon kilpailuetu pieniin kalastus- ja metsästysvälineliikkeisiin on laaja tuotesortimentti, monipuolinen ja riittävä varasto sekä mahdollisuus tarjota tuotteita myös verkkokaupan kautta. Ruoto Mega Storeissa riittävän nimikkeistön varasto antaa mahdollisuuden tarjota eri tuotteita eri harrastajaryhmille täysin eri mittakaavassa kuin pienillä toimijoilla.

Tehokkaasti hoidettu riittävä varasto on investointi, johon pienet liikkeet eivät pysty tilojen ja käyttöpääoman puutteen vuoksi. Kaikuluotaimien ja karttaplotterien kaltaisten arvokkaiden tuotteiden tultua tuotevalikoimaan käyttöpääoman tarve liiketoiminnassa kasvaa.

Ruodon ydinstrategian tavoitteena on laadukas kalastus- ja metsästysharrastajien palveleminen ja yhtiön arvon pitkäaikainen kasvattaminen. Keskeistä strategisille tavoitteille on markkinaosuuden kasvattaminen ja uusien asiakkaiden voittaminen.

Displays

Viime vuosien kasvu

Yhtiö on viimeisten kahden vuoden aikana kasvattanut merkittävästi asiakaskuntaansa. Kasvu on perustunut sekä myönteiseen markkinakehitykseen että järjestelmälliseen myymäläverkoston kasvattamiseen ja digitaalisten myyntikanavien kehittämiseen.

Myymälöiden kauppatapahtuminen määrä kasvoi 52 % ja nettikaupan myyntitapahtumien määrä 53 % vuoteen 2020 verrattuna. Ruodolla oli yhteensä 70 500 asiakastapahtumaa myymälöissä ja 32 000 verkkokauppatapahtumaa vuonna 2021.

Tavoitteet tuleville vuosille

Ruoto Oy:n liiketoiminnan tavoitteena on kasvaa alle 3 vuodessa kannattavasti yli 30 miljoonan euron liikevaihdon kokoluokkaan. Rahoituksella haetaan yhtiön kasvun edelleen tehostamista. Yhtiön 3–5 vuoden liikevaihtotavoite on yli 50 miljoonaa euroa. Yhtiön EBITDA-tavoite on 12–15 % liikevaihdosta.

Tavoitteet on mahdollista saavuttaa vahvistamalla Suomessa johtavaa asemaa maantieteellistä peittoa laajentamalla. Tarkoitus on myös rakentaa Pohjoismaissa merkittävä markkina-asema sekä avata toimintoja muualla Euroopassa. Täten Ruoto-konsernin pitkän tähtäimen tavoitteena on saada asiakkaikseen pohjoismaisia ja pohjoiseurooppalaisia kalastuksen ja metsästyksen harrastajia. Keskeistä liiketoiminnan kehittämisessä on verkkokaupan ja myymäläkonseptien toisiaan tukeva toimintamalli ja Ruoto-konsernin kyky reagoida kysynnän muutoksiin molemmissa segmenteissä.  

Maantieteellisen kattavuuden parantaminen kotimaassa: Ruodon tavoitteena on avata kotimaassa vuosittain 1–2 uutta myymälää. Myymäläverkostoa laajentamalla Ruoto hakee laajempaa maantieteellistä kattavuutta. Yhtiö kehittää nykyistä Ruoto Mega Store -konseptia ja tuo sen rinnalle uusia myymäläkonsepteja. Ruoto Mega Storeja pyritään avaamaan paikkakunnille, joissa on laaja harrastava asiakaskunta ja uusilla konsepteilla lähestytään pienempiä paikkakuntia. Verkkokaupalla pyritään tavoittamaan asiakkaita, jotka jäävät myymäläkaupan ulkopuolelle tai jotka muuten preferoivat verkossa ostamista. Myymäläpalveluiden konseptin keskeisiä tekijöitä ovat laadukkaat tuotteet, laaja valikoima sekä erittäin ammattimainen palvelu. Tuotevalikoima sisältää premium-tuotteita ja on suunnattu laajasti erilaisille kalastusta ja metsästystä harrastaville asiakkaille. 

Laajentuminen Pohjoismaihin ja Eurooppaan: Ruoto-konserni selvittää aktiivisesti myymäläverkoston laajentamista Pohjoismaihin ja verkkokaupan osalta koko Eurooppaan. Konserni jatkaa investointeja verkkokaupan kehittämiseen ja tarvittaviin digitaalisiin järjestelmiin ja pyrkii näin tehostamaan liiketoimintaansa ja saavuttamaan mittakaavaetua kustannusten jakautuessa laajemmin konsernin sisällä.

Nykyisten asiakkaiden sitouttaminen: Laajentumisen rinnalla Ruoto-konsernin tavoitteena on palvella nykyisiä asiakkaitaan entistä paremmin ja vahvistaa asiakasuhdetta uuden kanta-asiakasohjelman avulla. Konsernin tavoitteena on saada kasvava osuus asiakkaiden kalastus- ja metsästystuotteiden kokonaiskulutuksesta. Ruoto-konserni pyrkii kehittämään markkinastrategiansa ja -kanavansa siten, että ne ohjaavat nykyisten asiakkaiden hankinnoista merkittävän osan yhtiölle. 

Vastullisuus

1. Sosiaalinen vastuullisuus

Ruoto pyrkii vastuulliseen toimintaan. Vastuullinen toiminta Ruodossa tarkoittaa toiminnan rakentumista luottamukselle ja tavoitteelle olla arvostettu kumppani kaikille sidosryhmille. Lisäksi vastuullisuus merkitsee Ruodossa ihmisten hyvinvoinnin korostamista, korkeita laatu- ja turvallisuusvaatimuksia, korkeaa koko henkilökunnan ammattitaitoa ja kestävien kehitysmallien korostamista.

2. Ympäristövastuullisuus

Ruoto pyrkii rakentamaan tuotevalikoimansa mahdollisimman laadukkaiden tuotteiden ympärille turhan kulutuksen minimoimiseksi. Yhtiö suosii tuotevalikoimassaan vastuullisesti tuotettuja tuotteita sekä vastuullisia tavarantoimittajia.

Ruoto kehittää tuotevalikoimaansa mahdollisimman vastuulliseen suuntaan kala- ja riistakantojen hyvinvoinnin edistämiseksi. Palveleva henkilökunta ohjaa kuluttajia vastuullisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi metsästyspuolella tämä tarkoittaa kupariluotien suosimista suurriistametsästyksessä ja lyijyn korvaavan patruunavalikoiman jatkuvaa kasvattamista.

Ruoto toimii vastuullisesti myös kierrättämällä verkkokauppansa pakkausmateriaalit mahdollisimman tehokkaasti.

Markkina

Markkinakysyntä

Kalastus on monien vuosien jälkeen jälleen kasvussa ja erityisesti nuorten ja yli 40-vuotiaiden keskuudessa. Kalastukseen on muodostunut merkittävä määrä ns. alalajeja joihin harrastajat erikoistuvat. Nämä vaihtelevat mm. tavoiteltavan saaliin, vuodenajan ja ympäristön mukaan. Erikoistuneempi harrastaminen on lisännyt kalastuksen mielenkiintoa erilaisten kuluttajien keskuudessa. Vapaa-ajankalastus on suomalaisten tärkein toiminnallinen luontoharrastus.

Osalle harrastajista kalastus on enemmän omaehtoista, toisaalta harrastajien joukkoon kuuluu myös hyvin ammattimainen harrastajajoukko, joiden investoinnit välineistöön ovat merkittäviä. Kalastusharrastus on muuttunut harrastukseen vakavasti suhtautuvien kasvavan määrän myötä entistä teknisemmäksi. Samalla investoinnit välineistöön ovat kasvaneet merkittävästi, ja mukaan on tullut elektroniikkaa ja pitkälle tuotekehiteltyjä kalastusvälineitä. Tämä on kasvattanut tasaisesti harrastajien keskiostojen kokoa ja lisääntynyt oheistuotteiden myyntiä. Suomen markkinakoko on tästä syystä kasvanut merkittävästi, ja kehityksen odotetaan jatkuvan.

Kalastusmuodot määräytyvät pitkälti maantieteellisistä syistä. Ruotsissa kalastusharrastus on hyvin samanlainen kuin Suomessa. Etelä-Ruotsissa avovesikausi on vielä aavistuksen Suomea pidempi. Ruotsissa myytävät tuotteet ovat suurelta osin samojen valmistajien tuotteita kuin Suomessakin. Tilastojen mukaan Ruotsissa vapaa-ajankalastusta harrasti vuonna 2020 1,7 miljoonaa 16–80-vuotiasta ruotsalaista (lähde: www.havochvatten.se).  

Metsästys

Metsästyskortin lunastaa Suomessa vuosittain yli 300 000 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna määrä on korkea muihin Euroopan maihin verrattuna. Metsästysseuraan tai -porukkaan kuuluminen lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia kontakteja.

Ruotsissa metsästysharrastus on suurimmalta osin suomalaista metsästystä vastaava, ja myös harrastajamäärä on noin 300 000 henkilöä. Ruotsissa viime vuosikymmeninä merkittävästi levinnyt villisika on muodostanut suuren uuden markkinan osa-alueen perinteisten riistalajien rinnalle. Vastaavasti aikoinaan Suomeen tuotua ja voimakkaasti Suomessa levinnyttä amerikkalaista alkuperää olevaa valkohäntäpeuraa ei Ruotsissa ilmene. Suomalainen valkohäntäpeuran metsästys suhteessa ruotsalaiseen villisian metsästykseen tekee suurimman eron markkinoille. Tästä syystä markkinoilla myydään hieman eri tuotteita ja varsinkin eri kaliiperin kivääreitä. 

Metsästyspuolen tuotevalikoimaa ja markkinatottumuksia ovat pitkälti ohjanneet paikalliset ase- ja patruuna-alan valmistajat. Toisin kuin kalastuksessa, metsästystuotteissa on paljon paikallista tuotantoa sekä Suomessa että Ruotsissa aseiden ja patruunoiden osalta. Näiden perinteisten valmistajien historia näkyy edelleen suomalaisten ja ruotsalaisten harrastajien tottumuksissa. 

Kalastus- ja metsästystuotteiden markkinoiden koko

Kalastustuotteiden vuotuisen myynnin voi arvioida olevan 100–120 miljoonaa euroa Suomessa. Metsästystuotteiden markkinoiden arvioidaan vastaavasti olevan 80–100 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy myös erilaisten kalastukseen liittyvien oheis- ja liitännäistuotteiden myynti.

Kalastus- ja metsästystuotteiden jälleenmyyntimarkkina on historiallisesti ollut hyvin pirstaloitunut. Tuotteita ovat erityisesti kalastuksessa myyneet tyypillisesti pienet muutaman hengen erikoisliikkeet. Lisäksi merkittävän osan markkinasta ovat hoitaneet urheiluvälineisiin erikoistuneet liikkeet ja myös yleistavaraa tarjoavat tavarataloketjut.  

Ruotsissa markkinatilanne on pitkään ollut hyvin vastaava. Markkina on kuitenkin säilynyt tiukemmin erikoisliikkeiden hallussa, sillä tavarataloketjut eivät ole Ruotsissa panostaneet suomalaisten ketjujen tavoin kalastusvälineisiin. Ruodon johto arvioi ruotsalaisten kuluttajien käyttävän suomalaisia enemmän rahaa harrastukseensa ja sitä kautta markkinakoon olevan yli kaksinkertainen Suomen markkinoihin verrattuna. 

Kalastustarvikkeiden osalta markkina on selvästi murroksessa. Pienillä kalastustarvikkeita myyvillä yrityksillä on vaikeuksia investoida laajaan ja arvokkaaseen varastoon sekä ylläpitää kilpailukykyistä tuotesortimenttia. Kalastusharrastus on välineistön ja muiden alan tarvikkeiden osalta tullut merkittävästi erikoistuneemmaksi. Asiakaskunnan tuotetarpeiden tyydyttäminen ja palvelun merkitys ovat selkeästi kasvaneet toimialalla. Kysynnän muutos suosii näin yrityksiä, joilla on laaja ja laadukas tuotevalikoima ja asiantunteva palvelu.

Samanlainen markkinadynamiikka on käynnissä myös metsästystuotteiden kohdalla. Metsästyspuolella suurten myymälöiden merkitys korostuu entisestään, koska keskeinen osa metsästysvälineiden kaupasta on luvanvaraista. 

Markkinarakenne

Ruodon johdon arvion mukaan kalastustuotteiden 100–120 miljoonan euron markkina jakaantuu yli 50 jälleenmyyjän kesken. Jälleenmyyjien keskikoko on liikevaihdossa mitattuna noin 2 miljoonaa euroa. Perinteinen suomalainen kalastuksen erikoisliike on liikevaihdoltaan 200 000–1 000 000 euron kokoinen.

Ruoto on kalastus- ja metsästysalan erikoisliikkeiden markkinajohtaja. Kalastuksen ja metsästyksen erikoisliikkeitä vertailtaessa Ruodon tuotevalikoima on Suomen laajin, myymälät ovat Suomen suurimmat, Ruoto on kilpailijoitaan suurempi työllistäjä ja lisäksi Ruoto on liikevaihdoltaan muita suurempi. 

Ruodon johto on tunnistanut neljä erilaista toimintamallia kalastustuotteiden jälleenmyyjien keskuudessa.:

 • Generalisti tavaratalo. Tyypillisesti kalastus- ja metsästystuotteita myydään osana tavaratalon muuta tarjontaa. Kohtalaisen laaja tarjonta, mutta ei erityisosaamista tai erikoistunutta palvelua. Laajat aukioloajat.
 • Pienet paikalliset jälleenmyyjät, jotka tyypillisesti palvelevat 1–2 henkilön voimin, paikallisesti sekä pienehköllä valikoimalla ja varastolla. Suppeat aukioloajat. Ruodon arvion mukaan tällaisia toimijoita on 30–40 kappaletta Suomessa.
 • Erikoistuneet jälleenmyyjät. Laaja tarjonta tuotteista sekä tasokas palvelu. Kohtalaisen suppeat aukioloajat.
 • Verkkokauppa. Eri tasoisia ja kokoisia verkkokauppoja. Osa näistä toimii osana pieniä kivijalkakauppoja tai tavarataloja. Alalta löytyy myös muutama pelkkää verkkokauppaliiketoimintaa harjoittava toimija.

Ruodon arvio verkkokaupan volyymista Suomessa kalastusalalla on n. 20 miljoonaa euroa (noin 20 %). Verkkokaupan arvioidaan ottavan seuraavan 4–6 vuoden aikana 30–40 % markkinaosuuden kalastus- ja metsästystuotteiden markkinasta. Ruodon johdon mukaan verkkokauppa tulee ottamaan markkinoita perinteiseltä kivijalkakaupalta. Tällöin suurimmat häviäjät ovat pienet paikalliset jälleenmyyjät. Verkkokaupan 40 % osuus kokonaismarkkinasta tarkoittaa viiden vuoden kuluessa 20 miljoonan euron kalastusvälinemyynnin siirtymää. Ruodon ollessa jo hyvässä asemassa kotimaan verkkokaupassa, yhtiön johto olettaa, että tästä osuudesta vähintään 10–15 miljoonaa euroa siirtyy Ruodolle. Metsästystuotteiden markkina ja toimialan rakenne ovat hyvin samankaltaisia kuin kalastuksessa. Suomessa on suuri joukko pieniä jälleenmyyjiä, jotka toimivat paikallisesti. Metsästystuotteiden kaupan keskeinen elementti on aseiden ja patruunoiden myynti. Aseiden myynti ja ostaminen on luvanvaraista. Elinkeinoluvan jälleenmyyjille myöntää poliisihallitus ja harrastajien hankintaluvat aseille paikallinen poliisilaitos.

Markkinoiden kehitys tulevaisuudessa

Ruodon arvion mukaan koko toimialan suurimman toimijan myynti on 25 miljoonaa euroa. Kalastusharrastuksen muuttuessa perinteisestä ”mökkikalastuksesta” yhä erikoistuneempiin kalastuksen alalajeihin muuttuu myös kysyntä. Kuluttajat vaativat alan toimijoilta entistä laajempaa tuotevalikoimaa ja -tuntemusta. Tämä kehityssuunta ohjaa kuluttajia yhä enemmän vahvojen ja kookkaiden erikoisliikkeiden palveluiden luokse.

Ruodon mukaan toimialalla ei Suomessa ole yritystä, joka dominoisi markkinaa. Muilla toimijoilla ei myöskään ole nähtävissä sellaista strategiaa, jolla pyrittäisiin konsolidoimaan markkinaa. Yksikään yritys ei ole muita selkeästi vahvempi kilpailukentässä.

Fragmentoitunut eli hajautunut ja pirstaleinen markkina tarjoaa yritykselle, joilla on vahva verkkokauppakonsepti, mahdollisuuden toimia markkinan konsolidoijana. Verkkokauppaliiketoiminnan laajentaminen on todennäköisintä toimijoille, joille markkinoille tulon ja markkinaosuuden laajennus on tehokkainta, koska tulon esteet ovat matalampia.

Fragmentoituneilla markkinoilla toimivat yritykset joutuvat käyttämään suhteellisesti merkittävämmän osan resursseistaan markkinoilla pysymiseen kuin esimerkiksi rakentamaan brändiä johtavan markkina-aseman saavuttamiseksi. Markkinakonsolidaatio tarjoaa hyvän mahdollisuuden merkittävän lisäarvon luomiseen, koska pienillä ja suhteellisen heikoilla kilpailijoilla ei ole mahdollisuuksia vastata haastajan strategiaan ja markkinahäiriköintiin. 

Kilpailussa tavarataloketjujen kalastusosastojen kanssa korostuu ammattitaitoinen palvelu. Kalastustarvikkeiden ja metsästystuotteiden ostotapahtuma perustuu pitkälle tietoon ja osiltaan myös tunteelliseen odotukseen pyyntivälineiden toimivuudesta. Ammattitaitoinen myynti voi merkittävästi vaikuttaa tarvikkeiden valintaan ja sillä on merkitystä asiakkaan punnitessa tuotteiden ominaisuuksia ja hintaa. Tällaista palvelua ei tyypillisesti saa tavarataloketjujen myymälöissä, sillä tuoteosaaminen näissä on hyvin matalaa.

Vahva kivijalkamyymälä tukee verkkokaupan kasvattamista ennen kaikkea laajan tuotevalikoiman ja myyntiä tukevan asiakaspalvelun muodossa.

Lue lisää siljoitusmuistiosta

Taloudelliset tunnusluvut

Ruoto Oy on kasvuyritys, jonka liikevaihto on kasvanut voimakkaasti vuosina 2019–2021. Keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut 91,6 % vuosina 2019–2021 (96,6 % 2018–2021).  Lisäksi Ruodon liiketoiminnan kannattavuus on ollut hyvä, EBITDA oli 10,2 % vuonna 2021 ja yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua ja näin merkittävää arvon nousua sijoittajille myös tulevaisuudessa.

Ruoto Oy:n liiketoiminnan tavoitteena on kasvaa alle kolmessa vuodessa kannattavasti yli 30 miljoonan euron liikevaihdon kokoluokkaan. Rahoituksella haetaan yhtiön kasvun edelleen tehostamista. Yhtiön 3–5 vuoden liikevaihtotavoite on yli 50 miljoonaa euroa. Yhtiön EBITDA-tavoite on 12–15 % liikevaihdosta. Yhtiön kasvutavoitteena on vähintään 20 % liikevaihdon kasvattaminen vuosittain.

Ruoto Oy

TODELLINEN ENNUSTE
Ruoto Oy  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Liikevaihdon kasvu % 35,0 106,8 122,1 65,4 45,6 25,0 23,1
Liikevaihto (EUR) 1.881.000 3.890.000 8.640.000 14.290.000 20.800.000 26.000.000 32.000.000
Myyntikate (EUR) 630.135 1.026.960 2.185.920 3.586.790 5.324.800 6.760.000 8.480.000
Myyntikate % 33,5 26,4 25,3 25,1 25,6 26,0 26,5
Käyttökate (EBITDA) (EUR) -83.210 244.013 835.831 1.457.000 2.000.000 3.080.000 4.220.000
Käyttökate % -4,4 6,3 9,7 10,2 9,6 11,8 13,2
Taseen loppusumma (EUR) 1.048.240 1.519.337 2.479.875 4.729.128 - - -
Omavaraisuusaste (EUR) -47,0 -16,0 17,0 32,1 - - -
Työntekijöiden lukumäärä 10 12 16 24 37 49 58

Talousraportti vuodelta 2021 (Ruoto Oy)

Ruoto Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli 14,3 miljoonaa euroa (8,7 MEUR/ 2020). Liikevaihto kasvoi 66 % vuodesta 2020. Yhtiön budjetti vuodelle 2021 oli liikevaihdolla mitattuna 12,3 miljoonaa euroa ja yhtiö ylitti budjettitavoitteensa 16 %. Myyntiä kasvatti myymälämyynnin kasvu (vertailukelpoisen myymälämyynnin kasvu) sekä verkkokaupan myynnin kasvu. Myymälämyynti kasvoi 64 % ja vertailukelpoinen myymälämyynti kasvoi 33 %. Verkkokaupan myynti kasvoi 69 % ja oli 2021 4,1 miljoonaa euroa. Verkkokaupan osuus kokonaismyynnistä on 28 % (28 % / 2020).

Yhtiön EBITDA eli käyttökate kasvoi 74 % ja oli 1 456 697 euroa vuonna 2021. Yhtiön EBITDA-marginaali oli 10,2 % (9,7 % / 2020). EBITDA-marginaalin parannus johtui kahdesta syystä: tuotteiden ostohinnoissa saatiin kasvaneen volyymin aikaansamaa etua samalla kun kaikki kiinteät kustannukset eivät kasvaneet myynnin kasvusuhteessa.

Yhtiön myyntikate kasvoi 64 % ja oli 3,6 miljoonaa euroa. Myyntikatemarginaali oli 25,1 %.

Taloudelliset tapahtumat tilikauden 2021 jälkeen (Ruoto Oy)

Ruoto Oy:n liikevaihto 2022 tammi-maaliskuussa (Q1/2022) oli 3,37 MEUR ja 2021 tammi-maaliskuussa (Q1/2021) 2,37 MEUR. Kasvua Q1/2021 liikevaihtoon oli 42,3 % (1,00 MEUR).

Yhtiön viimeisen 12 kk:n liikevaihto (Q2/2021-Q1/2022) oli 15,29 MEUR ja tätä edeltävän 12 kk:n liikevaihto (Q2/2020-Q1/2021) oli 9,65 MEUR. Kasvua edellisen 12 kk:n liikevaihtoon oli 58,40 % (5,64 MEUR).

Q1/2021 verrattuna myymälämyynti kasvoi 40,6 % (661 000 €). Verkkokaupan myynti kasvoi 46,0 % (340 000 €). Verkkokaupan osuus kokonaismyynnistä oli 32,0 % (31,2 % / Q1/2021).

Q1/2022 aikana asiakastapahtumia oli yhteensä 23 487 kpl (15 458 kpl / Q1/2021); asiakastapahtumia myymälöissä oli 15 666 kpl eli 66,7 % (9 917 kpl eli 64,2 % / Q1/2021) ja verkkokaupassa 7 821 kpl eli 33,3 % (5 541 kpl eli 35,8 % / Q1/2021). Asiakastapahtumien määrä kasvoi yhteensä 51,9 %; asiakastapahtumien määrä myymälöissä kasvoi 58,0 % ja verkkokaupassa 41,1 %.

Q1/2022 aikana kokonaiskeskiostos oli 143,88 € (152,40 €/ Q1/2022); keskiostos myymälöissä oli 146,94 € (161,20 €/ Q1/2021) ja verkkokaupassa 137,77 € (136,65 € / Q1/2021). Kokonaiskeskiostos laski yhteensä

- 5,6 % [8,52 €]; keskiostos pienentyi myymälöissä -8,8 % [14,26 €] ja kasvoi verkkokaupassa 0,8 % [1,12 €].

Ruoto-konserni ja emoyhtiö Ruoto Invest Oy

Ruoto Oy:n emoyhtiö on Ruoto Invest Oy ja yhtiöt muodostavat Ruoto-konsernin. Ruoto Invest Oy on perustettu 7.12.2021. Ruoto Investillä ei ole muuta toimintaa kuin omistaa Ruoto Oy:n osakkeita. Ruoto Invest Oy:n taseen loppusumma 3/2022 oli 15.6 miljoonaa euroa ja oma pääoma 7.9 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 50,6 %.

Ruoto-konsernin taseen loppusumma oli 3/2022 23,3 miljoonaa euroa ja omapääoma 7,7 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 33,0 %. Konsernin rahavarat olivat 570 600 euroa.

Yrityksen arvonmääritys

Ruoto Investillä on ennen esillä olevaa osakeantia 7 929 980 osaketta. Annissa uuden osakkeen arvoksi on määritelty 2,5 €/ osake. Ruoto Invest Oy:n osakekannan kokonaisarvo osakeannin jälkeen on 21 324 950–23 424 950 €. Kokonaisarvoon vaikuttaa kuinka paljon annissa tullaan merkitsemään uusia osakkeita (600 000–1 440 000 kpl).

Exit-skenaariot

Aufzählung erstens

Pörssilistautuminen

Ruoto Invest Oy:n ensisijaisena exit-tavoitteena on saada yhtiön osake noteeratuksi pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Yhtiö pyrkii aktiivisesti selvittämään pörssilistauksen mahdollisuutta sekä yhtiön pörssilistausedellytysten että pörssimarkkinan näkökulmasta.

Aufzählung zweitens

Yrityksen myyminen

Ruoto Invest Oy:n toissijainen exit-vaihtoehto on yrityksen osakekannan myyminen toiselle yritykselle.

Molempien exit-vaihtoehtojen mahdollinen toteutuminen edellyttää yhtiön onnistumista liiketoimintansa kehittämisessä kasvu- ja kannattavuustavoitteiden mukaan.  Nykyiset osakkeenomistajat tavoittelevat osakekannan arvostukselle merkittävää arvon nousua seuraavan 3–5 vuoden aikana.

Varojen käyttö

Ruodon tavoitteena on seuraavien vuosien aikana:

 • Avata uusia Ruoto Mega Store -myymälöitä ja muita myymälöitä;
 • Investoida verkkokaupan kehittämiseen;
 • Laajentaa tuotevalikoimaa ja tuotetarjontaa;
 • Laajentaa toimintaansa muissa Pohjoismaissa ja koko Euroopassa;
 • Selvittää aktiivisesti yrityskauppamahdollisuuksia.

Osakeannissa kerätyt varat tullaan käyttämään laajennusinvestointeihin, käyttöpääomarahoitukseen ja mahdollisiin yrityskauppoihin. Rahoituksella haetaan yhtiön kasvun edelleen tehostamista.

Mikäli osakeanti jää merkittävän lyhyeksi maksimista 3 600 000 euroa, on sillä hidastava vaikutus tässä sijoitusmuistiossa esitettyihin kehityssuunnitelmiin mahdollisten yrityskauppojen toteuttamisen näkökulmasta.

Tietoa annin ehdoista

Tässä annissa Ruoto Invest Oy (y-tunnus 3252926–7, jäljempänä luvussa ”Ruoto Invest” tai ”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi vähintään 600 000 (1 500 000 euroa) ja enintään 1 440 000 (3 600 000 euroa) kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

Mikäli osakkeita merkitään vähemmän kuin 600 000 kappaletta, on Yhtiöllä oikeus päättää annin peruuttamisesta. Tällöin maksetut sijoitukset palautetaan kokonaisuudessaan sijoittajille. Takaisinmaksetuille merkintämaksuille ei makseta korkoa.

Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää annin maksimikoon nostamisesta ylimerkintätilanteessa.

Osakkeet oikeuttavat niiden haltijan osinkoon ja muihin osakasoikeuksiin, kun ne on rekisteröity ja merkitty osakasluetteloon.

Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päivitys 23.6.2022: Yhtiön hallitus päätti kasvattaa liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärää Yhtiön osakkeenomistajien hallitukselle yksimielisellä päätöksellään 9.5.2022 antaman valtuutuksen nojalla 1 440 000 osakkeesta yhteensä 2 000 000 osakkeeseen. Näin ollen kerättävien varojen määräksi tulee enintään 5 000 000 euroa.

Merkintä hinta on 2,5 euroa osakkeelta. Vähimmäismerkintä on 200 osaketta, eli 500 euroa. Tällä rahoituskierroksella voidaan kerätä enintään 3 600 000 euron varat.

Päivitys 23.6.2022: Yhtiön hallitus päätti muuttaa merkintähintaa Yhtiön osakkeenomistajien hallitukselle yksimielisellä päätöksellään 9.5.2022 antaman valtuutuksen nojalla seuraavasti: 

Osakkeiden merkintähinta määräytyy portaittain tehtävän sijoituksen määrän mukaan siten, että merkitsijä saa alennusta merkintähinnasta sijoituksen määrän ylittäessä tietyn euromäärän. Merkintähinta ja siitä tehtävät alennukset jakautuvat seuraavasti:  

 1. sijoituksen kokonaismäärän ollessa 500 euroa – 499 999 euroa, osakkeiden merkintähinta on 2,50 euroa osakkeelta; ja 

 1. sijoituksen kokonaismäärän ollessa 500 000 euroa – 1 599 999, osakkeiden merkintähinta on 2,45 euroa osakkeelta; ja  

 1. sijoituksen määrän ollessa 1 600 000 euroa tai yli, osakkeiden merkintähinta on 2,15 euroa osakkeelta. 

Osakkeiden murto-osia ei anneta, vaan mikäli merkittävien osakkeiden määrä ei mene tasan, pyöristetään merkittävissä oleva osakemäärä lähimpään alempaan täyteen osakkeeseen. 

Lisäksi, kun Yhtiön hallituksen päätti kasvattaa liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärää aikaisemmin kuvatun mukaisesti, tulee kerättävien varojen määräksi enintään 5 000 000 euroa. 

Uusien osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti.

Päivitys 23.6.2022: Yhtiön hallitus on sille osakkeiden yksimielisellä päätöksellä 9.5.2022 antaman valtuutuksen mukaisesti päättänyt muuttaa hallituksen aikaisemmin 9.5.2022 tekemää suunnattua osakeantia koskevaa päätöstä niin, että osakkeiden merkintähinnat on mahdollista maksaa Invesdor Oy:n asiakasvaraintilin sijaan myös Yhtiön hallituksen osoittamalle Yhtiön pankkitilille hallituksen ohjeistuksen tai merkintäsitoumuksessa esitetyn maksuaikataulun mukaisesti. 

Merkintäaika alkaa 11.5.2022 ja päättyy viimeistään 30.6.2022. Merkintäaika Invesdorin alustalla alkaa 11.5.2022 ja päättyy alustavasti 30.6.2022. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää merkintäajan pidentämisestä.

Osakeannin ylimerkintätilanteessa Invesdor Oy:n tuomat sijoitukset ovat etusijalla Yhtiön tuomiin sijoituksiin nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että Osakeantiin tehtyjen sijoitusten osalta hyväksytään ensin koko Invesdor Oy:n tuoma sijoitusmäärä, jonka jälkeen mahdollinen jäljelle jäävä vajaus voidaan täyttää Yhtiön tuomilla sijoituksilla. Tämä ei kuitenkaan koske Yhtiön tuomaa ankkurisijoitusta, joka tehdään osakeannin hidden-vaiheessa.

Osakkeet merkitään tekemällä merkintäsitoumus Invesdor Oy:n verkkopalvelussa osoitteessa www.invesdor.fi ja hyväksymällä Invesdor Oy:n asiaankuuluvat ehdot sekä liittymällä Yhtiön vähemmistöosakassopimukseen, tai muulla Yhtiön hallituksen osoittamalla tavalla.

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päättymisen jälkeen. Merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

Yhtiöllä on 7 929 980 kappaletta osaketta. Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 9.5.2022 yksimielisesti Yhtiön osakkeiden splitistä (aikaisempi osakemäärä oli 792 998, nykyinen osakemäärä on 7 929 980). Uuden osakemäärän rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä, eli uutta osakemäärää ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin ja näin ollen Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyy vielä aikaisempi osakemäärä.

Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja ja näin ollen kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Osakkeiden luovutettavuutta on rajoitettu seuraavasti:

 • Siirronsaajan on liityttävä Yhtiön osakassopimukseen
 • Lunastuslauseke yhtiöjärjestyksessä

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 9.5.2022 yksimielisesti peruuttaa i) osakeantipäätöksen (antipäätös rekisteröity 10.3.2022) ja ii) hallitukselle annetun osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen (valtuutus rekisteröity 10.3.2022) kumoamisesta. Peruutusten rekisteröinnit ovat vireillä kaupparekisterissä, joten osakeantipäätös ja hallituksen valtuutus näkyvät edelleen Yhtiön kaupparekisteriotteella.

Yhtiön hallitus hyväksyi 9.5.2022 120 000 option suuruisen optio-ohjelman. Optio-oikeuksien rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä, eli optioita ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin, eivätkä ne näin ollen näy vielä Yhtiön kaupparekisteriotteella. Optiot oikeuttavat niiden haltijoita merkitsemään yhteensä 120 000 Yhtiön uutta tai olemassa olevaa osaketta

Yhtiöllä on 7 929 980 kappaletta osaketta. Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 9.5.2022 yksimielisesti Yhtiön osakkeiden splitistä (aikaisempi osakemäärä oli 792 998, nykyinen osakemäärä on 7 929 980). Uuden osakemäärän rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä, eli uutta osakemäärää ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin ja näin ollen Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyy vielä aikaisempi osakemäärä.

Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja ja näin ollen kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

Osakkeiden luovutettavuutta on rajoitettu seuraavasti:

 • Siirronsaajan on liityttävä Yhtiön osakassopimukseen
 • Lunastuslauseke yhtiöjärjestyksessä

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 9.5.2022 yksimielisesti peruuttaa i) osakeantipäätöksen (antipäätös rekisteröity 10.3.2022) ja ii) hallitukselle annetun osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen (valtuutus rekisteröity 10.3.2022) kumoamisesta. Peruutusten rekisteröinnit ovat vireillä kaupparekisterissä, joten osakeantipäätös ja hallituksen valtuutus näkyvät edelleen Yhtiön kaupparekisteriotteella.

Yhtiön hallitus hyväksyi 9.5.2022 120 000 option suuruisen optio-ohjelman. Optio-oikeuksien rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä, eli optioita ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin, eivätkä ne näin ollen näy vielä Yhtiön kaupparekisteriotteella. Optiot oikeuttavat niiden haltijoita merkitsemään yhteensä 120 000 Yhtiön uutta tai olemassa olevaa osaketta.

Sijoittajan on sijoittaessaan sitouduttava Yhtiön vähemmistöosakassopimukseen (päivätty 9.5.2022), joka on liitetty rahoituskierroksen materiaaleihin Invesdor Oy:n verkkosivuille. Sopimukseen sitoutuminen on pakollinen osa sijoitusprosessia, ellei sijoittaja ole jo osana Yhtiön pääosakassopimusta. Sopimuksessa sijoittaja:

 • Sitoutuu olemaan vaatimatta sertifikaatteja osakkeista
 • Sitoutuu olemaan myymättä, siirtämättä tai muutoin luovuttamatta osakkeita sellaiselle taholle, joka ei ole liittynyt Yhtiön vähemmistöosakassopimukseen
 • Sitoutuu olemaan panttaamatta tai muutoin antamatta osakkeita tai muita osakkeisiin liittyviä oikeuksia vakuudeksi ilman etukäteistä kirjallista suostumusta Yhtiöltä
 • Sitoutuu äänestämään Yhtiön tulevien rahoituskierrosten edellyttämien päätösten puolesta sekä allekirjoittamaan ja täytäntöön panemaan mahdolliset osakassopimukset ja muut edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat sopimukset Yhtiön hallitukselta saatujen ohjeiden mukaisesti, olettaen, että kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti

Lisäksi

 • Osakkeenomistajilla on Drag-Along ja Tag-Along oikeudet
 • Osakkeenomistajilla on exit-tilanteessa velvollisuus toimia hallituksen ohjeiden mukaisesti ja tarvittavalla tavalla exitin toteuttamiseksi

Tutustuthan huolella liitteenä olevaan osakassopimukseen ennen sijoittamista.

Yhtiön nykyisten osakkaiden välillä on erillinen osakassopimus. Vaikka tässä annissa sijoittavat eivät liity tähän sopimukseen, seuraavat osakassopimuksen ehdot voivat kuitenkin kiinnostaa sijoittajia (isoilla kirjoitetuilla sanoilla osakassopimuksessa määritelty merkitys):

 • Osakkeenomistajilla on pro rata oikeus merkitä osakkeita, jos Yhtiö päättää antaa uusia tai hallussaan olevia osakkeita muusta syystä kuin avainhenkilöiden sitouttamiseksi
 • Sijoittajaosakkaan äänettömillä yhtiömiehillä on oikeus osallistua Yhtiön järjestämiin osakeanteihin tietyin osakassopimuksessa määritellyin ehdoin
 • Yhtiön osingonjako tai muu osakeyhtiölain mukainen varojenjako edellyttää Enemmistöosakkaan suostumusta
 • Enemmistöosakkaalla on oikeus nimetä kaksi (2) hallituksen jäsentä sekä hallituksen puheenjohtaja, Sijoittajaosakkaalla on oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen, ja Avainhenkilöosakkailla on yhdessä oikeus jäsenen yksi (1) hallituksen jäsen. Lisäksi Osapuolet nimeävät yhdessä yhden (1) jäsenen.
 • Tietyt yhtiökokouksen päätökset vaativat Enemmistöosakkaan etukäteistä suostumusta. Lisäksi tietyt hallituksen päätökset vaativat Enemmistöosakkaan nimeämien hallitusten jäsenten etukäteistä suostumusta.
 • Enemmistöosakkaalla, Sijoittajaosakkaalla ja Hallituksen päättämällä muulla Osakkaalla on laajemmat tiedonsaantioikeudet kuin tässä Osakeannissa sijoittavilla vähemmistöosakkaalla
 • Osakkaat eivät saa suoraan tai välillisesti luovuttaa, lahjoittaa, pantata tai muutoin rasittaa Osakkeita tai niihin liittyviä todistuksia tai muita asiakirjoja muutoin kuin Hallituksen etukäteisellä kirjallisella suostumuksella
 • Tag-Along ja Drag-Along oikeudet
 • Enemmistöosakkaalla etuosto-oikeus osakassopimuksessa kuvatulla tavalla

Päivitys 23.6.2022: Yhtiön hallitus on sille osakkeiden yksimielisellä päätöksellä 9.5.2022 antaman valtuutuksen mukaisesti päättänyt muuttaa hallituksen aikaisemmin 9.5.2022 tekemää suunnattua osakeantia koskevaa päätöstä niin, että osakkeiden merkinnän hyväksymisen ehtona on merkitsijän sitoutuminen Yhtiön 25.1.2022 päivättyyn osakassopimukseen tai 9.5.2022 päivättyyn vähemmistöosakassopimukseen. Niille sijoittajille, jotka sijoittavat Yhtiöön tällä rahoituskierroksella vähintään 100 000 euroa, tarjotaan mahdollisuutta liittyä liittymissopimuksella 25.1.2022 päivättyyn osakassopimukseen. 

Lisäksi osakassopimusta täydennettiin niin, että Vanhojen Osakkaiden yhdessä nimittämän hallituksen jäsenen sijaan Rahoittajaosakkailla on yhdessä oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen Osakassopimuksen ehtojen mukaisesti (isoilla kirjoitetuilla sanoilla osakassopimuksessa määritelty merkitys). 

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää osakkeiden siirrettävyyttä rajoittavan lunastuslausekkeen. Yhtiöjärjestys on liitetty rahoituskierroksen materiaaleihin Invesdor Oy:n verkkosivuille.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 9.5.2022 yksimielisesti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksestä seuraavasti:

Yhtiöjärjestyksen kohta 7 § (Kokouskutsu) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kutsu voidaan toimittaa osakkeenomistajan yhtiölle tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.”

Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta 8 § (Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen) seuraavasti:

”Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, on osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.”

Uuden yhtiöjärjestyksen rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä, eli näin ollen kyseiset 9.5.2022 tehdyt muutokset eivät vielä näy Yhtiön yhtiöjärjestyksessä, joka liitetty rahoituskierroksen materiaaleihin Invesdor Oy:n verkkosivuille.

Riskit

Sijoituksen tekemiseen liittyy erinäisiä riskitekijöitä, jotka voivat olla toteutuessaan merkittäviä. Monet riskitekijöistä kuuluvat Ruoto-konsernin liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä konsernin toimialalle. Jokaisella riskillä voi olla olennainen vaikutus Ruoto-konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja Yhtiön mahdolliseen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.  Sijoituksen tekemiseen liittyvät riskit voidaan jakaa yhdeksään eri ryhmään.

Ryhmät ovat:

 • Makrotalouden kehitykseen liittyviä riskejä;
 • Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä;
 • Metsästys- ja kalastustarvikkeiden myyntiin liittyviä riskejä;
 • IT-järjestelmiin liittyviä riskejä;
 • Johtoon ja henkilöstöön liittyviä riskejä;
 • Oikeudelliset ja lainsäädäntöön liittyviä riskejä;
 • Verotukseen liittyviä riskejä;
 • Rahoitukseen liittyviä riskejä
 • Osakeantiin liittyviä riskejä

Makrotalouden kehitykseen liittyviä riskejä

 1. Epävarmuus Ruoto-konsernin ydinmarkkinoilla Suomessa ja Pohjoismaissa sekä yleisesti maailmataloudessa ja rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa haitallisesti konsernin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Liiketoimintaan liittyviä riskejä

 1. Mikäli Ruoto-konserni ei onnistu kilpailemaan tehokkaasti nykyisten ja mahdollisten uusien kilpailijoiden kanssa tai vastaamaan muutoksiin kilpailuympäristössä, tällä voi olla haitallinen vaikutus konsernin liikevaihtoon, kannattavuuteen ja asiakasuskollisuuteen.

 2. Monikanavaisessa liiketoimintamallissa Ruoto-konserni toimii erittäin kilpailuilla verkkokauppamarkkinoilla eikä sen menestystä kilpailussa muiden verkkokauppatoimijoiden kanssa ole takeita.

 3. Ruoto-konserni ei pysty välttämättä toteuttamaan laajentumisstrategiaansa ja hyödyntämään uusia liiketoimintatilaisuuksia täysimääräisesti tai oikea-aikaisesti.

 4. Uusien myymälöiden avaaminen vaatii investointeja ja voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kanssatilanteeseen, mikä voi heikentää yhtiön taloudellista asemaa.

 5. Uusien myymälöiden avaamiset ja sijainnit saattavat osoittautua vähemmän kannattaviksi kuin on arvioitu ja tällä on haitallinen vaikutus Ruoto-konsernin liiketoimintaan.

 6. Muutokset asiakkaiden kulutuskäyttäytymisessä voivat vähentää Ruoto-konsernin myyntiä ja kannattavuutta.

 7. Merkittävien toimittajien menettämisellä tai vaikeuksilla saada tuotteita, jotka täyttävät Yhtiön vaatimukset tai tuotteiden saannin heikentymisellä tai toimittajien hinnankorotuksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön asiakassuhteisiin ja kilpailuasetelmaan.

 8. Yhtiön varastoissa ja logistiikassa esiintyy häiriöitä, jotka vaikeuttavat Ruoto-konsernin liiketoimintaa ja aiheuttavat häiriöitä yhtiön liiketoimintaan.

 9. Epäonnistuminen Ruoto-konsernin markkinoinnissa ja brändien markkinoinnissa ja mainonnassa ja sen hallinnassa voi haitallisesti vaikuttaa Yhtiön asiakassuhteisiin sekä tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

 10. Ruoto-konsernin vuokraamiin toimitiloihin voi liittyä riskejä, jotka vaikuttavat niiden toimivuuteen, jatkuvuuteen ja epäedullisiin irtisanomisiin ja jotka voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan haitallisesti.

Metsästys-ja kalastustarvikkeiden myyntiin liittyviä riskejä

 1. Ruoto-konsernin myymien tuotteiden tai brändien arvoon, kuten tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen voi liittyä tekijöitä, joilla voi olla haitallinen vaikutus asiakassuhteisiin ja liiketoimintaan.
 2. Tekijöillä, joihin Ruoto-konserni ei voi vaikutta, voi olla olennaisesti haitallinen vaikutus Yhtiön tuotteiden kysyntään ja asiakkaiden luottamukseen sekä tuotteiden saatavuuteen.
 3. Tiettyjen hyödykkeiden, kuten elektroniikka, hinnat ja saatavuus saattaa vaikuttaa olennaisesti Ruoto-konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

IT-järjestelmiin liittyviä riskejä

 1. Keskeytykset ja häiriöt Ruoto-konsernin IT-, verkko- tai viestintäjärjestelmissä sekä mahdolliset kyberturvallisuusloukkaukset voivat johtaa yllättäviin kustannuksiin ja toimintahäiriöihin.
 2. Ruoto-konsernin liiketoiminnalle ja kilpailuasetelmalle voi aiheutua vahinkoa, jos se ei pysty suojaamaan ja puolustamaan immateriaalioikeuksiaan tai jos sen oma toiminta loukkaa tai sen väitetään loukkaavan kolmansien osapuolten omistamia immateriaalioikeuksia.

Johtoon ja henkilöstöön liittyviä riskejä

 1. Ruoto Invest Oy ja Ruoto Oy ovat riippuvaisia johdostaan sekä pätevästä henkilökunnasta ja johtajien sekä pätevien henkilöiden menettämisestä voi syntyä haittaa Ruoto-konsernin liiketoiminalle.
 2. Epäonnistuminen pätevien henkilöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa voi ja mahdollisesti epäonnistuessaan haitallisesti vaikuttaa Ruoto Invest Oy:n ja/tai Ruoto Oy:n liiketoiminnan kehitykseen.
 3. Henkilöstön kasvattamisella voi olla haitallinen vaikutus Ruoto Invest Oy:n ja/tai Ruoto Oy:n kannattavuuteen.

Oikeudelliset ja lainsäädäntöön liittyviä riskejä

 1. Ruoto-konsernin toimintaan ja tuotteita koskevan lainsäädännön, sääntelyn ja yleisen yhteiskuntavastuun noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin ja vahingoittaa Ruoto-konsernin julkiskuvaa asiakasryhmien parissa.
 2. Ruoto-konsernille voidaan esittää vaateita tai kanteita, jotka voivat vahingoitta konsernia ja vaativat johdon resursseja.
 3. Ruoto-konserni ei onnistu noudattamaan tietosuojaa ja yksityisyyttä suojaavia lakeja.
 4. Ruoto-konsernin maahantuomia tuotteita koskevat tullit ja tuontirajoitukset voivat johtaa ylimääräisiin kustannuksiin ja vaikeuttaa konsernin taloudellista asemaa.

Rahoitusasemaan liittyviä riskejä

 1. Valuuttakurssien vaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Ruoto Invest Oy:n ja/tai Ruoto Oy:n toimintaan.
 2. Ruoto-konsernin liikearvon tulevilla arvonalennuksilla voi olla haitallinen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan. 
 3. Ruoto Invest Oy ja Ruoto Oy ovat alttiita lainakorkojen muutoksille.
 4. Ruoto Invest Oy ja Ruoto Oy ovat alttiita luotto- ja vastapuoliriskeille.

Osakeantiin liittyviä riskejä

 1. Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesta jaettavasta osingosta ei ole takeita.
 2. Osakeanti aiheuttaa Ruoto Invest Oy:lle kustannuksia ja toiminnallisia velvoitteita, joihin liittyy kustannuksia.
 3. Osakkeita ei ehkä pysty myymään haluttuna ajanhetkenä tai ollenkaan.
 4. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.
 5. Sijoitukselle ei välttämättä saa lainkaan tuottoa.
 6. Sijoituskohteen luovutettavuutta on rajoitettu Ruoto Invest Oy:n yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeella ja velvollisudella liittyä Ruoto Invest Oy.n osakassopimukseen.

Päivitykset

23 kesäkuuta 2022

Ruoto Invest Oy:n hallitus on sille osakkeiden yksimielisellä päätöksellä 9.5.2022 antaman valtuutuksen mukaisesti päättänyt muuttaa hallituksen aikaisemmin 9.5.2022 tekemää suunnattua osakeantia koskevaa päätöstä seuraavilta osin: 

Liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärää nostettiin 1 440 000 osakkeesta yhteensä 2 000 000 osakkeeseen, joka vastaa 5 000 000 euroa. 

Osakkeiden merkintähintaa muutettiin määräytyvän portaittain tehtävän sijoituksen määrän mukaan siten, että merkitsijä saa alennusta merkintähinnasta sijoituksen määrän ylittäessä tietyn euromäärän. Merkintähinta ja siitä tehtävät alennukset jakautuvat seuraavasti:  

 1. sijoituksen kokonaismäärän ollessa 500 euroa – 499 999 euroa, osakkeiden merkintähinta on 2,50 euroa osakkeelta; ja 

 1. sijoituksen kokonaismäärän ollessa 500 000 euroa – 1 599 999, osakkeiden merkintähinta on 2,45 euroa osakkeelta; ja  

 1. sijoituksen määrän ollessa 1 600 000 euroa tai yli, osakkeiden merkintähinta on 2,15 euroa osakkeelta. 

Osakkeiden murto-osia ei anneta, vaan mikäli merkittävien osakkeiden määrä ei mene tasan, pyöristetään merkittävissä oleva osakemäärä lähimpään alempaan täyteen osakkeeseen. 

Osakkeiden merkintähinta vastaa Yhtiön arviota osakkeiden käyvästä hinnasta, joka on tarkoituksenmukainen tämän suunnatun osakeannin toteuttamiseksi. 

Osakassopimusten osalta päätöstä muutettiin niin, että osakkeiden merkinnän hyväksymisen ehtona on merkitsijän sitoutuminen Yhtiön 25.1.2022 päivättyyn osakassopimukseen tai 9.5.2022 päivättyyn vähemmistöosakassopimukseen. Niille sijoittajille, jotka sijoittavat Yhtiöön tällä rahoituskierroksella vähintään 100 000 euroa, tarjotaan mahdollisuutta liittyä liittymissopimuksella 25.1.2022 päivättyyn osakassopimukseen. 

Lisäksi osakassopimusta täydennettiin niin, että Vanhojen Osakkaiden yhdessä nimittämän hallituksen jäsenen sijaan Rahoittajaosakkailla on yhdessä oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen Osakassopimuksen ehtojen mukaisesti (isoilla kirjoitetuilla sanoilla osakassopimuksessa määritelty merkitys). 

Päätettiin lisäksi, että osakkeiden merkintähinnat on mahdollista maksaa Invesdor Oy:n asiakasvaraintilin sijaan myös Yhtiön hallituksen osoittamalle Yhtiön pankkitilille hallituksen ohjeistuksen tai merkintäsitoumuksessa esitetyn maksuaikataulun mukaisesti. 

2 kesäkuuta 2022

Sijoittajien Ruodolle esittämät kysymykset

Paljonko varastoon sitoutuu pääomia vuosittain?

VASTAUS: Varaston arvo nyky liikevaihdolla vaihtelee vuosittain € 4 m ja € 9 m välillä. Vaihteluun vaikuttavat kysynnän kausivaihtelut. Viimeisten vuosien aikana varastotasoja on jouduttu pitämään korkealla koronan takia, koska useilla tuotteilla on ollut toimitusongelmia ja tilauksia on jouduttu ennakoimaan ja suurentamaan. Varaston kiertonopeus on keskimäärin 100-180 päivää. Joitain tuotteita joudutaan myös tilaamaan suurina erinä. Koronan ja sodan toimitusvaikeuksien hälvetessä pyritään ”just-on-time” tilauksiin siltä osin kuin mahdollista. Käyttöpääomatasoa (lue varaston kiertonopeutta) pyritään järjestelmällisesti pudottamaan. Mikäli toimitusongelmista lähitulevaisuudessa päästään, sitoo liiketoiminta nykyistä huomattavasti vähemmän käyttöpääomaa.

Kuinka paljon Ruodon viime vuosien kasvuun on vaikuttanut koronan vaikutus koko metsästys- ja kalastusalaan?

VASTAUS: Korona toi paljon uusia harrastajia kalastus- ja metsästyspuolelle. Harrastajamäärä kasvoi erityisesti "mökkikalastajissa" ja sen vuoksi perustavaraa myytiin kahtena koronavuonna hyvin. Koko kalastusala koki 15-20% kasvun vuosina 2020-2021. Metsästyksen aloittaminen on haastavampaa luvanvaraisuuden johdosta ja sen vuoksi metsästys ei ole kokenut vastaavaa kasvua.

On huomattu että "uudesta" kalastusporukasta suuri osa on jäänyt harrastuksen pariin ja hankkii nyt myös paljon hienompia/kalliimpia tuotteita perustuotteiden rinnalle. Suurimmalta osin Ruodon kasvu koostuu isomman markkinaosuuden saamisesta sekä kilpailijoitaan laajemman tuotevalikoiman tarjoamisesta.

Miten Ruoto vastaa kansainvälisten verkkokauppojen luomaan kilpailuun?

VASTAUS:  Ruoto saa liikevaihtonsa suurimmalta osin myymälöiden lähialueilta ja verkkokaupan osuus on vielä suhteellisen pieni (noin 30%). Ruoto siis rakentaa palvelevaa Mega Store -ketjua kalastajille ja metsästäjille sekä kehittää verkkokaupan puolta jatkuvasti yhä paremmaksi. Verkkokaupan kasvumahdollisuudet ovat suuret ja Ruodolla on osaamista huomattavasti nykyistä suurempaan verkkokauppaliiketoimintaan. Yleisesti alalla verkkokaupan puoli on kasvanut voimakkaasti, mutta Ruoto on osoittanut palvelevan myymäläverkoston toimivan hyvin verkkokaupan tukena.

Millä perusteilla uusia lokaatioita harkitaan ja mikä estää avaamasta uusia myymälöitä nopeammalla tahdilla?


VASTAUS: Uusia myymäläpaikkoja punnitaan väestönmäärän, harrastajakunnan sekä kilpailutilanteen pohjalta. Ruoto pyrkii laajentumaan nopeasti, mutta samaan aikaan harkitusti. Johdon ja avainhenkilöiden resurssit pyritään keskittämään tärkeimpiin kasvuprojekteihin.

Kysymyksiä? 
Olemme täällä sinua varten!

Tavoitat meidät sähköpostitse, puhelimitse ja chatin kautta.

 service@invesdor.fi

 +358 20 735 25 90

 Löydät chatin oikeasta alakulmasta.

Invesdor Kontakt: Anne Schnürpel