Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

E-Heat Oy

Suomi
Osakeanti
Tech
Kestävä Kehitys
Erittäin Skaalautuva

Uudenlainen lämpöyhtiö


Marketing content

Keskeiset syyt sijoittaa

Investointiaste: Rahoituskierroksella kerätty pääoma käytetään 100% uusien laitosten rakentamiseen. 

Jatkuva liikevaihto: Mahdollisuus sijoittaa energiayhtiöön, joka tuottaa 1 900 000 euroa jatkuvaa laskutusta vuodessa. 

Pitkät yhteistyösopimukset: E-Heatin lämmöntuotantosopimukset kaukolämpöyhtiöiden kanssa ovat pituudeltaan vähintään 10 vuotta. 

Kannattava kasvu: Yhtiö on kassavirtapositiivinen ja kannattava tilikauden loppuun mennessä. 

Hiilipäästöjen vähentäminen: Jokainen 1 MW hukkalämmön talteenottotehoa vähentää hiilidioksidipäästöjä 1 500 tonnin edestä vuodessa.

Lauri Pispa

„E-Heatin tavoite on kasvaa Suomen suurimmaksi hukkalämpöä talteenottavien datakeskusten operaattoriksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Hukkalämmön talteenotto on kehittyvä teollisuudenala, johon perinteiset datakeskusyhtiöt eivät ole vielä merkittävästi panostaneet. Ketterät operaattorit, jotka luovat asiakkailleen erityistä arvoa, voivat vallata merkittävän osuuden tästä kehittyvästä markkinasta. E-Heatin nestejäähdytykseen perustuva tekniikka ottaa talteen lämpöä paljon suuremmalla hyötysuhteella kuin muut markkinoilla olevat menetelmät. Toisin kuin perinteiset datakeskukset E-Heatin datakeskusratkaisu mahtuu pieneen tilaan. Voimme toimittaa lämpöä kohteisiin, joihin ei ole mahdollista rakentaa perinteisten datakeskustoimijoiden suuria laitoksia."

Lauri Pispa, Managing Partner

Tiedot sijoituksesta

Tyyppi:
Osakeanti
Jo sijoitettu:
519 842,96 €
Jaettava omistusosuus:
8,20 – 26,32 %
Osakkeen hinta:
6,37 €
minimisijoitus 80 osaketta
Osakkeiden nykyinen lukumäärä:
439 500
Osakekanta täyden diluution jälkeen:
487 200
Valuaatio (pre-money):
2 799 615,00 €
Tarjottavien osakkeiden määrä:
156 986
Rahoituksen tarkoitus:
Kasvu
Tarjolla:
FI, DE, AT
Välittäjä:
Invesdor GmbH
Toimilupa:
ECSPR

Yleiskatsaus

Yhtiön profiili

E-Heat Oy on perustettu vuonna 2021 hukkalämmön talteenottoa kestävällä tavalla hyödyntävien konesalien rakentamista ja ylläpitoa varten. E-Heatin tiimi on operoinut datakeskuksia yhtiön perustamisesta alkaen yli kaksi vuotta. Yhtiön asiakkaita ovat kaukolämpöyhtiöt ja yritykset jotka tarvitsevat isännöintipalvelua palvelinlaitteilleen. Lämpöyhtiöasiakkaiden nykyinen hankevirta on 25 MW ja se riittää kaikkiin E-Heatin lämmön talteenottoprojekteihin vuoden 2026 loppuun saakka. Isännöintipalveluasiakkaat yhtiö hankkii kansainvälisen kumppaniverkoston kautta, joka koostuu suurista ja keskikokoisista konesalirakentajista. 

Konesaliasiakkaat maksavat kuukausittaisen palvelumaksun laitteidensa ylläpidosta E-Heatin datakeskuksessa. Lämpöyhtiöt maksavat palvelimien tuottamasta hukkalämmöstä. Hukkalämmön talteenotto toteutetaan joko immersiotekniikalla, jossa palvelimet upotetaan sähköä johtamattomaan nesteeseen, tai epäsuoralla vesijäähdytysmenetelmällä. 

E-Heatin konesaleja ohjataan etänä. Yksi huoltomies pystyy ylläpitämään keskimäärin kolmea konesalia, mikä johtaa mataliin tuotannon yksikkökustannuksiin. Yhtiö käyttää tarvittaessa tilaustyötä (work on-demand). 

Tuotteet

Hukkalämmön myynti kotimaisille lämpöyhtiöille ja kasvihuoneille. E-Heat tuo vihreän energialähteen suoraan asiakkaan toimipaikkaan. Lämmön hinta asiakkaalle on 30 €/MWh jos E-Heat omistaa lämpöpumpun ja 15 €/MWh jos asiakas omistaa lämpöpumpun. 

All inclusive -hostauspalvelu konesaliasiakkaille. E-Heatin nestejäähdytys mahdollistaa palvelimien 1.3x ylikellotuksen, joka tarkoittaa merkittävää hyötyä asiakkaalle. Palvelumaksu sisältää palvelinlaitteiden ylläpidon sekä sähkön kulutuksen mukaan. Laitteiden ylläpidon hintataso määräytyy kansainvälisillä markkinoilla ja se on n. 25 €/MWh. E-Heat saa konesaliasiakkaiden hukkalämmön itselleen myytäväksi. 

Tuotteet

Sähkön tasausjousto. Sähköverkko maksaa korvauksen sähkön kuluttajille, jotka voivat signaalista pysäyttää kulutuksen. E-Heatin tuotanto voidaan ajaa alas verkon vaatimalla nopeudella ilman vaikutusta lämmön tuotantoon, koska laitteet ovat alhaalla vain muutaman sekunnin ajan. Korvaus alasajosta on n. 60 KEUR/1MW/vuosi. 

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli 1

Liiketoimintamalli 2

Asiakasongelma ja E-Heatin ratkaisu

ONGELMA

Lämmöntuottajilla on kiire siirtyä hiilidioksidipäästöttömään energiantuotantoon. Paine siirtymään tulee lämpöyhtiöiden yritysasiakkailta, jotka haluavat pienentää hiilijalanjälkeänsä, sekä EU-lainsäädännöstä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että lämmöntuottajien on korvattava biomassan (kaarna, teollisuuden sahanpuru, latvukset) polttamisella tuotettu energia vihreämmällä vaihtoehdolla. Siirtymä tulee eteen kaikille lämmöntuottajille.

Ongelman mittakaava kasvaa jatkuvasti, koska kiinteistöt siirtyvät kiihtyvällä tahdilla pois öljy- ja kaasulämmityksestä, ja lämmitystarve on korvattava kaukolämmöllä (tai fossiilivapaalla lämmitysjärjestelmällä). Venäläisen kaasun ja biomassan tuontikielto on vaikeuttanut tilannetta entisestään.

RATKAISU

E-Heatin nestejäähdytykseen perustuva teknologia ottaa talteen enemmän hukkalämpöä kuin perinteiset menetelmät, jolloin kaukolämpöverkkoon saadaan enemmän polttoon perustumatonta lämpöenergiaa ja lämmöntuottajat voivat leikata energiantuotantoaan saastuttavimmista tuotantomuodoista eli kivihiilen- ja jätteenpoltosta. Ilmajäähdytteisen hukkalämmön talteenoton hyötysuhde on 30-45% kun E-heatin nestejäähdytteisen järjestelmän hyötysuhde on 95-98%. 

E-Heatin ratkaisu tuo konesalin lämmöntuottajan luokse. Siirrettävät moduulit/kontit tuottavat lämpöä 1-2 MW ja niiden määrää voi lisätä tarpeen mukaan. Lämmön talteenottomoduulit/-kontit sopivat kaikille asiakkaille, joilla on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Varajärjestelmää ei tarvita, mutta joustavinta on sijoittaa moduulit/kontit olemassa olevan kattilalaitoksen yhteyteen. Koska E-Heatin laitteisto asennetaan suoraan kaukolämpölaitoksen yhteyteen, niitä varten ei tarvitse rakentaa kallista infrastruktuuria. Esimerkiksi Googlen datakeskus Haminassa laskee hukkalämpönsä Itämereen, koska putkiston rakentaminen lähimmälle lämpölaitokselle ei ole taloudellisesti kannattavaa. 

Merkittäviä ympäristövaikutuksia saadaan jo ensimmäisellä 2,0 MW laitoksella. Laitoksen hyödyntämä hukkalämpö vähentää CO2-päästöjä 3 000 tonnin edestä vuodessa. 

Markkina

Kaukolämmön mitattu käyttö Suomessa vuonna 2022 oli 32,8 TWh. Se tarkoittaa 45% koko maan lämpötehosta. Suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan polttoteknologiaan perustuvissa biolämpölaitoksissa. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali maa vuonna 2035, joten kaikkien lämmöntuottajien on seuraavan kymmenen vuoden aikana muutettava merkittävä osa tuotannostaan käyttämään hukkalämmön talteenottoa tai muuta vastaavaa tekniikkaa, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä. 

E-Heatin kohdesegmentit ovat kotimaiset kaukolämpöyhtiöt ja kasvihuoneet sekä ulkomaiset konesaliasiakkaat, jotka tarvitsevat korkean suorituskyvyn laskenta-arkkitehtuuria, jossa palvelimet verkotetaan yhteen klusteriksi. Isännöintipalvelun asiakkaat käyttävät suurta laskentatehoaan datan tallentamiseen, IoT:n ja tekoälyyn liittyvien tehtävien laskemiseen, kryptovaluuttojen louhintaan ja elokuvien renderöintiin. 

E-Heatin kilpailijoita ovat perinteiset datakeskusperaattorit ja uudet hukkalämmön talteenottoa hyödyntävät toimijat. Kaikki länsimaalaiset datakeskukset kilpailevat kehittyvissä maissa, kuten Paraguayssa ja Hondurasissa, sijaitsevien operaattoreiden kanssa jotka tarjoavat edullista isännöintipalvelua. Nämä edulliset lokaatiot ovat korkeateholaskenta-asiakkaiden näkökulmasta riskipitoisia vaihtoehtoja, koska ne ovat poliittisesti epävakaita ja niihin liittyy merkittävä vastapuoliriski. E-heatin hosting-asiakkaat pitävät Suomea hyvin turvallisena maana ja he ovat valmiita maksamaan lisähintaa palvelustaan Suomessa. 

Euroopan parlamentti on luokitellut maakaasun ja ydinvoiman vihreiksi energianlähteiksi. Tämä tarkoittaa että lähes kaikki Suomessa tuotettu sähkö on vihreää energiaa ja E-Heatin asiakkaiden ei tarvitse kompensoida päästöjään ostamalla päästöyksikköjä (carbon credit). Aurinkoenergian teho Suomessa on 600 MW, ja kantaverkkoyhtiö Fingrid ennustaa aurinkoenergian tuotannon kasvavan 6 000 MW:iin vuoden 2030 loppuun mennessä. Vuoden 2022 aikana Suomessa rakennettiin tuulivoimaloita ennätysmäiset 2 430 MW. Maatulivoimalahankkeita on vireillä 63 100 MW ja merituulivoimahankkeita 57 607 MW edestä. Olkiluoto 3 -ydinvoimala liitettiin kantaverkkoon 12. päivä maaliskuuta 2023. Samalla siitä tuli Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ydinvoimalaitosyksikkö.  

Johtoryhmä

  

Lauri Pispa

Lauri Pispa

Managing Partner

Lauri on sarjayrittäjä joka on tehnyt onnistuneen yrityskaupan pääomasijoittajille. Hänellä on seitsemän vuoden kokemus lohkoketjuista.

  

Tuomas Anttonen

Tuomas Anttonen

Hallituksen puheenjohtaja, CFO

Tuomaksella on 20 vuoden kokemus pääomasijoitusrahastoista. Hänellä on Kauppatieteiden maisterin tutkinto. 

  

Samuli Hirvonen

Samuli Hirvonen

CTO

Samulilla on 12 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä ja rajapinnoista. Hänellä on Tekniikan kandidaatin tutkinto.

Omistuksen jakautuminen

Osakkeenomistaja

Osakkeet

Omistusosuus

1

Anttonen & Co Oy 

100 800 22,94 %
2

Lauri Pispa

100 800 22,94 %
3

Samuli Hirvonen

100 800 22,94 %
4

JV Consultant Oy

64 400 14,65 %
5

Zarkko Unlimited Oy

21 500 4,89 %
6

Willow Reef Capital Oy

10 700  2,43 %
7

Kalle Leskinen

6 300 1,43 % 
8

Vesa Lahdenperä

4 300 0,98 %
9

Jouka Kujala

4 300 0,98 %
10

Ab Perineum Group Oy

4 300 0,98 %
11

Mikko Airaksinen

4 300 0,98 %
12 Muut osakkeenomistajat (10) 17 000 3,87 %
YHTEENSÄ

439 500

100 %

Varojen käyttö

Icon 1

Skenaario I

(Rahoituskierroksella kerätään 1 000 000,82 euroa)

  • Yhtiö rakentaa 2 MW datakeskuksen hukkalämmön talteenotolla Satakuntaan sekä 2 MW datakeskuksen hukkalämmön talteenotolla Pirkanmaalle, jossa on E-Heatin omistama 2,4 MW lämpöpumppu. 

Icon 2

Skenaario II

(Rahoituskierroksella kerätään 550 000 euroa)

  • Yhtiö rakentaa 2 MW datakeskuksen hukkalämmön talteenotolla Satakuntaan sekä 1 MW datakeskuksen Satakuntaan, joka lämmittää kasvihuonetta.

Icon 3

Skenaario III

(Rahoituskierroksella kerätään 250 003,39 euroa) 

  • Yhtiö rakentaa 2 MW datakeskuksen hukkalämmön talteenotolla Satakuntaan.

Taloudelliset luvut ja kasvu

Kirjaudu sisään

Sisältö on saatavilla vain sijoittajille jotka ovat sijoittaneet tähän rahoituskierrokseen.

Kirjaudu

Valuaatio

Exit-skenaariot

Icon 1


Yrityskauppa perinteiselle datakeskusoperaattorille, joka haluaa laajentaa liiketoimintaansa hukkalämmön talteenottoon. 

Icon 2


Yrityskauppa hukkalämmön talteenottojärjestelmien tai konesalien valmistajalle, joka haluaa toteuttaa vertikaalisen integraation. 

Icon 3Listautumisanti Nasdaq First North -pörssilistalle puhtaan teknologian yhtiönä. 

Irtautuminen on tavoitteena suorittaa vuoden 2027 aikana.

Asiakirjat

Sijoitusmahdollisuutta koskevat asiakirjat

Kirjaudu sisään saadaksesi lisätietoja.

Päivitykset

Huom:

Tässä päivitysosiossa löydät muun muassa vastauksia meille tulleisiin sijoittajakysymyksiin. Näytetyt vastaukset ovat peräisin kyseiseltä yhtiöltä, joten ne on merkitty sen mukaisesti. Invesdor ei suorita erillistä tietojen tarkistusta rahoitusvaiheen alkamisen jälkeen.

Jos sinulla on yritystä koskevia kysymyksiä, lähetä ne suoraan meille osoitteeseen service@invesdor.com.

Päivitys 26.10.2023: Seuraavan LTO-hankkeen aiesopimus

E-Heat Oy on allekirjoittanut aiesopimuksen toisesta lämmön talteenottolaitoksesta. Datakeskus suunnitellaan rakennettavaksi Pirkanmaalle vuoden 2024 aikana ja se on kapasiteetiltaan 2.0 MW. E-Heat hankkii laitokseen sijoitettavan lämpöpumpun. Lämpöpumpun suorittaman priimauksen jälkeen laitos tuottaa n. 2.5 MW jatkuvaa lämpötehoa. Lämpöyhtiöasiakas on hankkimassa toiminnalleen sertifikaattia, joka mahdollistaa E-Heatin myymän hukkalämmön luokittelun uusiutuvaksi energialähteeksi, jolloin hukkalämpöä voidaan markkinoida uusiutuvana energiana kaukolämpöverkon asiakkaille.

Päivitys 23.10.2023 - Q&A

Lämpöyhtiö hankkii laitokseen lämminvesivaraajan. Kun Findgrid lähettää järjestelmän sulkemissignaalin, lämpöpumppu laskee automaattisesti tehonsa puoleen ja alkaa käyttämään kuumaa vettä varaajasta. Varaajan vesi riittää 20 minuutin käyttökatkoon.

E-Heat osallistuu sekä vuosi- että tuntimarkkinoille. Instrumentit ovat FCR-D ja FFR. Mainittu 60KEUR/1MW/vuosi on korvauksen määrä, joka jää jäljelle kun reservimarkkinapoolin ylläpitäjä vähentää ensin oman välitysmaksunsa.

Kysyntäjouston korvaus maksetaan sähköliittymän omistajalle. E-Heat omistaa käyttämänsä sähköliittymän. Osa kysyntäjoustokorvauksesta voidaan tilittää eteenpäin konesaliasiakkaalle läpinäkyvän hinnoittelun nimissä.

E-Heat toimittaa lämpöyhtiölle peruskuorman eli kesän alimman käytön mukaisen tehon, joten vuositunneiksi tulee 8760h.

E-Heatin liikevaihtoon lasketaan mukaan myös konesalin palvelumaksu, joka pitää sisältää koneiden sähkönkulutuksen:

Järjestelmän teho: 2000kW
Lämmön myynti: 2000kW x 0,015snt/kWh x 8760h = 262.800 euroa 
Kysyntäjousto: 120.000 euroa
Palvelumaksu: 2000kW x 0,065 snt/kWh x 8760h = 1.138.800 euroa
Yhteensä: 1.521.600 euroa

Sijoitusmuistion sivulla 8 olemme ottaneet mukaan varmuuskertoimia alaspäin ja tehneet oletuksen, että kysyntäjousto jaetaan 50/50 konesaliasiakkaan kanssa, joten siinä kohdassa on hieman maltillisemmat lukemat.

Päivitys 19.10.2023 E-Heatin sijoittajatarinat
 

Sami Kriikkula ja Jarkko Wartiovaara ovat jo sijoittaneet E-Heatiin ja haluavat jakaa ajatuksiaan yhtiöstä.

"Osakkeenomistajan näkökulmasta E-Heat Oy on saavuttanut johdonmukaisesti sille asetettuja tavoitteitaan ja pidän yhtiön tulevaisuutta valoisana. Yhtiön talousluvut näyttävät paremmilta, kuin monen muun vastaavassa elinkaaren kohdassa olevan nuoren kasvuyrityksen. Yhtiö on saanut hankittua merkittäviä uusia asiakkuuksia. Olen henkilökohtaisesti sitoutunut merkitsemään lisää yhtiön osakkeita Invesdorin annissa."

-Sami Kriikkula, sijoittaja, rahoitusalan ja kryptosektorin ammattilainen. Yli 13 vuoden kokemus varallisuudenhoidon johto-ja asiantuntijatehtävistä.

"E-Heat Oy:n osakeannissa on sijoittajan kannalta hyvä tuotto-odotus maltillisen arvostustason kautta. Odotan merkittävää kysyntää yhtiön lämmöntuotantoratkaisulle sekä kunnallisten että yksityisten toimijoiden taholta. Vihreä energia on tulevaisuuden juttu"

-Jarkko Wartiovaara, Zarkko Unlimited Oy.

Päivitys 9.10.2023 - Q&A

Tuomas Anttonen on tehnyt pitkän uran pääomasijoitusalalla. Hänen oli viimeksi partnerina yhdysvaltalaisiin elokuvatuotantoihin sijoittavassa IPR.VC-yhtiössä. Aiemmissa pääomasijoitusyhtiöissä hän on ollut valmistelemassa sijoituksia useisiin energiahankkeisiin mm. biovoimalaitoksia operoivaan yhtiöön, CHP-hankkeisiin sekä lämpölaitosten rakennusyhtiöön. Tuomaksen osaamisaluetta on kansainvälisen kaupan verotus, erityisesti monimutkaiset withholding tax ja alv-asiat. Tuomas pitää huolen yhtiön hyvästä hallintotavasta ja taloushallinnon asianmukaisesta järjestämisestä.

Erikoista: Tuomas on entinen jalkapalloilija ja harrastaa pikajuoksua M40 sarjassa.

Lauri Pispa on alun perin teatterialalta ja ohjannut useamman produktion teatteriin. Tämän jälkeen hän toimi kuusi vuotta yrittäjänä ja opiskeli ohessa lohkoketjuteknologiaa, kunnes myi firmansa pois. Tämän jälkeen perustettiin E-Heat Oy:n (silloinen Coinseeker Oy). Laurin erityisosaamista on myyntityö ja suhdetoiminta ja hän on yrityksen myyntitykki. Neuvottelu- ja myyntitaidot, sekä periksiantamattomuus ovat perusvaatimuksia kansainvälistä myyntityötä tehdessä. Laurin tietämys energiamarkkinoista on kasvanut projektin edetessä. Hänellä on hyvät valmiudet neuvotella lämpöyhtiöiden ja laitetoimittajien kanssa sekä toteuttaa hankkeita yhteistyössä insinööritoimiston kanssa.

Erikoista: Lauri on Magic the Gathering -strategiakorttipelin maajoukkuekapteeni ja Grand Prix voittaja.

Samuli Hirvonen on IT-alan asiantuntija, ja hänellä on 12 vuoden kokemus räätälöityjen ohjelmistoratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänellä on laajaa osaamista verkkoteknologioista, ohjelmistoarkkitehtuurista ja hajautettujen järjestelmien kanssa toimimisesta. Samulin vastuulle kuuluu E-Heatin datakeskusten verkkoinfrastruktuurin suunnittelu sekä järjestelmän monitoroinnin ja automaation toteuttaminen.

Erikoista: Samuli on pitkäaikainen musiikinharrastaja ja soittaa bassoa suomalaisessa punkrock-yhtyeessä.

Lauri Pispa ja Tuomas Anttonen ovat kokopäiväisiä työntekijöitä. Samuli Hirvonen tekee vajaata päivää tuntilaskutuksella.

Lauri keskustelee päivittäin asiakkaiden, lämpöyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kesän aikana oli lähemmäs sata tapaamista asiakkaiden kanssa, jotka ovat ympäri maailmaa. Hän seuraa Tuomaksen kanssa sähkömarkkinaa ja on tiiviissä yhteydessä salkunhoitajien kanssa, jotka toteuttavat sähköjohdannaisten hankinnan. 
Lauri ja Samuli pitävät huolta, että kaikki toimii ja huolto pelaa toiminnassa olevissa datakeskuksissa, joita on ajossa 2 MW:n edestä. Tässä muutamia asioita ja tämän päälle on toki valtavasti muuta managerointia ja neuvotteluja, kilpailutusta ja keskusteluja insinöörien kanssa.

Hankevirralla (deal flow) tarkoitamme laitosinvestointien myyntiputkea. Olemme viimeisen kahden vuoden ajan neuvotelleet useiden eri lämpöyhtiöiden ja muiden lämpöä tarvitsevien toimijoiden kanssa hukkalämmön hyödyntämisestä.

Katkos vaikuttaa palvelinsaliasiakkaisiin. Asiakkaidemme työkuormat ovat laskentatehointensiivisiä, joissa ei ole vaatimuksia reaaliaikaisuudelle. Esim. renderöinti, AI-koulutus, lohkoketjun turvaaminen tai data-analyysi. On myös mahdollista, että asiakkaana on taho, jonka palvelimia ei voida sammuttaa, silloin kyseistä datasalia ei voida hyödyntää reservimarkkinassa. Tällaiseen asiakastarpeeseen on jo ratkaisuja esim. Amazonin pilvipalvelussa, mutta E-Heatilla voimme tarjota isännöintipalvelua asiakkaiden itse omistamille laitteille.

Osassa voimalaitoksia on liittymässä ja muuntajassa vapaata kapasiteettia. Esimerkkinä neuvottelemme tällä hetkellä ison kasvihuoneen kanssa ja heillä on liittymässä sekä muuntajassa tilaa 2MW datasalille. Huomionarvoista on, että halvemman lämmön ja päästöjen vähenemisen lisäksi, 1MW lisäys laskee kasvihuoneen siirtokuluja vuodessa n. 30 000 eurolla.

Satakuntaan rakenteilla olevan datakeskuksen kohdalla rakennetaan uusi liittymä ja päämuuntamo. Kustannukset jaetaan lämpöyhtiön kanssa. E-Heat osallistuu liittymän kustannuksiin ja hankimme oman muuntamokontin (mukana sijoitusmuistion investointibudjetissa).

Hyötysuhde nestejäähdytyksessämme on 95-98%, joten saamme käytännössä kaiken palvelimien tuottaman lämmön talteen, jonka takia emme tarvitse massiivista laitosta. Vertailuna Mäntsälässä toiminut Yandexin datakeskus toimi ilmajäähdytteisesti, jolloin hyötysuhde on 30-40% luokkaa. Voimme käyttää 20 tai 40 jalan kontteja riippuen lämmöntarpeesta. Moduuliratkaisu taas räätälöidään kullekin tontille sopivaksi, toteuttajana Suomalainen lämpökeskuksiin keskittynyt toimija.

Monessa hankeputken hankkeessa kaukolämpöyhtiöllä on valmis tila E-Heatin järjestelmälle. Esimerkiksi Satakunnassa emme käytä kontti-/moduuliratkaisua, vaan saamme lämpöyhtiöltä heidän tontillaan olevan rakennuksen käyttöön.

Kaukolämpö kattaa Suomessa 44% kaikesta lämmityksestä, joten käytännössä jokaisessa kunnassa on lämpölaitos. Suurin osa laitoksista on pieniä, joten ratkaisumme on heille täydellinen. He säästävät tuotantokustannuksissa, päästöt vähenevät ja sähkön siirtokustannus pienenee.

Jos suuren lämpölaitoksen maksimikapasiteetti on 50 MW, siitä käytetään kesäaikaan vain n. 10 MW joten E-Heat voi toimittaa tämän peruskuorman verran polttotekniikkaan perustumatonta lämpöä. Pystymme myös tekemään isompia ratkaisuja, suurin hanke josta käymme neuvotteluja on 20MW.

Hukkalämmöstä saatavaa päästötöntä, sekä edullista lämpöä on hyödynnetty jo pitkään ja sen hyödyllisyyttä ei sinänsä ole kritisoitu. Haminan kaupunki käyttää kesäaikana kaukolämpöä ehkä 2,5MW teholla, joten lämpöputken rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Lämpöyhtiöille se, että pystymme tuomaan lämmönlähteen heidän kotiovelleen kääntää heidän investointilaskelmansa kannattaviksi.

Lähdemme aina lämpö edellä, koska sopimusneuvottelut lämpöyhtiöiden kanssa ovat yksityiskohtaisempia ja lämpöpumpun toimitusaika on tällä hetkellä 6-8 kuukautta. Datakeskusasiakkuuksia ja kysyntää isännöintipalvelulle on runsaasti päästöttömän ja järkevän hintaisen sähkön sekä turvallisen ja luotettavan toimintaympäristön johdosta.

Asiakkaamme ovat tällä hetkellä Suomesta, Sveitsistä ja Ranskasta. Tarjoamme valmiin infran asiakkaan laitteille. Lämmönmyynnin ansiosta pystymme tarjoamaan erittäin kilpailukykyisen palvelumaksun konesaliasiakkaille ja pitämään kuitenkin oman myyntikatteen hyvällä tasolla. Emme siis tarjoa servereitä, vaan keskitymme puhtaasti infraan, lämmön myyntiin ja reservimarkkinaan.

Immersiotekniikkaa on pilotoitu yhteistyökumppanimme laitoksessa Itä-Suomessa ja se toimii hyvin. Satakuntaan rakenteilla oleva laitos valmistuu testikäyttöön Q1/2024 ja lämmöntuotanto alkaa Q2/2024. Laitoksen sähkö- ja ilmastointityöt ovat jo käynnissä A-Insinöörien suunnitelman mukaisesti. Lämmöntuotantosopimus on allekirjoitettu lämpöyhtiön kanssa ja sen pituus on 10 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

E-Heatilla on kemistin yhtiölle kehittämä immersioneste, joka on optimoitu lämpöpumpun lämpötilaohjelmalle. Tätä ns. proprietary teknologiaa ei voi patentoida, mutta se tuottaa kilpailuetua yhtiölle. E-Heat Oy ei ole T&K-yhtiö, vaan käytämme rahoituksen ensimmäisen tuotantosarjan laitoksen rakentamiseen jo markkinoilla olevista ja toimivaksi todistetuista ratkaisuista. Pyrimme valtaamaan markkinaa mahdollisimman helposti monistettavalla ratkaisulla. Potentiaalia on tuhansia megawatteja ja tiimimme keskittyy vahvasti myyntiin. Yhtiölle on tunnistettavia exit-väyliä ja olemme keskustelleet kahden isomman toimijan kanssa mahdollisuudesta myydä yhtiö nopeallakin aikataululla. Uskomme että E-Heatin arvo muodostuu tuottoperusteisesti P/S:n ja P/E:n kautta.

E-Heatin järjestelmän hyötysuhde on mainittu 95-98%, oli kyseessä immersio tai vesijäähdytys. Tämä on varmistettu A-insinööreiltä, joka vastaa koko järjestelmän yhteensovittamisesta. Raja kaukolämpöyhtiön ja E-Heatin välillä menee lämmönvaihtimella, jossa toki tulee lämpöhäviötä muutama aste, mutta lämpöhäviö ei tarkoita hyötysuhteen heikkenemistä. A-insinöörien laskelmien perusteella putkista johtuva hyötysuhteen häviö on 1-3%, muuta häviötä ei ole. Lisäksi lämpöpumpun COP-arvo on Calefan laskelmien mukaan lähellä neljää, joka on erinomainen. 

Yhtiöllä on kaksi vaihtoehtoa. Me voimme käyttää Foreman-sovellusta, jolla on päästy noin 4 sekuntiin laitteiden alasajossa. Koneet menevät idle-tilaan, josta päästään hyvin nopeasti täyteen tehoon.
Toinen vaihtoehto on käyttää muuntamokontin sammuttamista. E-Heatin käyttämissä muuntamokonteissa on valmius sammutukseen 0,2 sekunnin vasteajalla. Sammutus on täysin automatisoitu ja käsky tulee Fingridiltä. Tässä vaihtoehdossa koneet lähtevät heti käyntiin, kun muuntamoon palautuu sähköt. Sammutusten pituus on Fingridin mukaan 1-10 sekuntia. Kun muuntamoon palaa sähköt, niin koneet käynnistyvät parin sekunnin viiveellä. 

Lämmön kuluttajahinta on ollut keskimäärin 5-7 snt/kWh alv 0% (eli 50-70 €/MWh) ja E-Heat saa tuottamastaan lämmöstä 1,5 snt/kWh tai lämpöpumppuinvestoinnin kanssa 3 snt/kWh. Sopimus on kaukolämpöyhtiöille siis erittäin kannattava. Sen lisäksi heidän päästönsä tippuvat 1 500 tonnia vuodessa per megawatti. Osalle yhtiöistä tämä on merkityksellisempää kuin E-Heatilta ostetun lämmön edullinen hinta.

Lämpöyhtiöiden kustannus biomassalle on n. 25€/MWh (suurin osa maamme kaukolämmöstä tuotetaan biopolttolaitoksissa). Biomassan hinta on ollut nousussa Venäjän aloitettua sodan ja EU:n nihkeän suhtautumisen takia. Päälle muut tuotantokustannukset eli työvoima ja laitoksen takaisinmaksu. Kun ensimmäinen laitos on toiminnassa, saamme varmasti neuvotteluvoimaa lisää kaukolämpöyhtiöiden suuntaan ja lämmöstä vielä paremman hinnan.

Aloitimme toiminnan syyskuussa 2021 keskittyen kryptovaluuttojen louhintaan. Jo aloittaessa tiesimme, että haluamme hyödyntää koneista syntyvän hukkalämmön. Ensimmäiset yhteydenotot paikallisiin lämpöyhtiöihin teimme marraskuussa 2021 ja saadun palautteen perusteella aloimme suunnittelemaan mahdollista lämmöntoimitusratkaisua. Alkuvuodesta 2022 pirkanmaalainen lämpöyhtiö palkkasi työntekijän ja suunnittelutoimiston hoitamaan projektia meidän kanssamme. Samalla otimme yhteyttä muihin potentiaalisiin lämpöasiakkaisiin ja aloimme kasvattaa myyntiputkea. Huomasimme että kaukolämpöyhtiöt, kasvihuoneet, teollisuuskiinteistöt ja muut lämpöä tarvitsevat toimijat ovat erittäin kiinnostuneita hukkalämmön hyödyntämisestä, mutta suurimpana ongelmana on ollut datakeskusten sijainti ja koko. Kiinnostus lähti kaikilla potentiaalisilla asiakkailla samoista asioista: halvempi lämpö, joka on täysin päästötöntä ja sähkön siirron halpeneminen tehon lisäyksen takia.

Keskustelujen jatkuessa kävi erittäin selväksi, että markkinoilla on kysyntää toimijalle, joka voi asentaa datakeskuksensa lämpöyhtiön oman laitoksen yhteyteen, joten yhtiö päätti keskittyä täysin hukkalämmön talteenottoon ja muuttaa nimensä E-Heat Oy:ksi. Sivutuotteena on reservimarkkinaan osallistuminen, jonka meille toteuttavat kotimaiset toimijat.

Ymmärsimme sijoittajilta saadusta palautteesta, että liiketoiminnan skaalaaminen omalla palvelinlaitteistolla on liian pääomavaltaista. E-Heatin tulisi siis käyttää saamansa rahoitus vain konesalien rakentamiseen, koska näiden investointien a) takaisinmaksuaika on lyhyt, b) tulot kiinteitä ja c) skaalautuminen voidaan toteuttaa nopeammin.
Kaukolämpöyhtiöt haluavat pitkiä sopimuksia, koska heidän investointiensa takaisinmaksuajat ovat 3-5 vuoden välissä. Esimerkkinä ensimmäisen hankkeemme sopimusaika on 10 vuotta.

Suurin syy pivotoimiseen oli alkuperäisen strategian pääomavaltaisuus, ja toive muutokseen lähti sijoittajien suunnasta.

Moduulin käyttöikä on ainakin 30 vuotta. Moduulit tehdään teräksestä ja niitä käytetään tapauksissa, joissa konttiratkaisu ei esimerkiksi muodon vuoksi mahdu lämpöyhtiön tarjoamalle tontille. Moduulissa on myös mahdollista hyödyntää kahta kerrosta.

Moduulit valmistetaan Suomessa. Lämpöyhtiöt käyttävät samoja moduuleja toiminnassaan. Esimerkiksi pumppauslaitoksia rakennetaan moduulien sisään ja ne suunnitellaan pienille tonteille sopiviksi.

Jos saamme kerättyä vain minimisumman, niin jätämme ilmajäähdytteisen kohteen laajennuksen väliin ja lähdemme toteuttamaan LTO-investointeja edullisemmassa järjestyksessä: 1) 2MW Satakunta lämpöyhtiö, 2) 1MW Satakunta kasvihuone, 3) 1MW Satakunta kasvihuone, 4) 2MW Etelä-Pohjanmaa lämpöyhtiö. Tässä skenaariossa liikevaihto 2024 asettunee n. 2,5 miljoonaan euroon riippuen ensimmäisen laitoksen käynnistymisaikataulusta ja tulos on positiivinen n. 300 000 euroa. Huomioittehan että ennusteet perustuvat sopimuslaskutukseen ja tulospuolella on mahdollisuus yllättää positiivisesti, jos sähköfutuurien hinnat pysyvät alhaalla. Keskustelemme pankin kanssa ison kasvun rahoittamisesta, ja lainaa on mahdollista saada kun ensimmäinen laitos on käynnissä.
Minimitavoitteen saavuttaminen rahoituskierroksella ei vaikuta olennaisesti lähivuosien MW-määriin, koska tällöin teemme ensisijaisesti kohteita, joissa ei tarvitse hankkia lämpöpumppua. Lämpöpumppu maksaa n. 600.000 euroa per 2MW.

Vuoden 2025 suunnitelma on rakentaa ensimmäinen iso 10MW LTO-kokonaisuus ja aloittaa seuraavana vuonna valmistuvan 10MW laajennusosan rakentaminen. Kyseessä on siis voimakkaan kasvun startti ja mallin skaalaaminen isossa mittakaavassa. Nyrkkisääntönä on, että 2MW laitos lämpöpumpulla kustantaa 1MEUR joten edellä mainitut 10MW+10MW investoinnit ovat yhteensä n. 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 aikana yhtiön pitää pääomasijoituksen ohella edistää myös aktiivisesti yrityskauppaa sopivalle ostajalle.

Nesteessä ei ole fluoriyhdisteitä. Se ei ole haihtuvaa ainetta, eikä siten aiheuta ilmaston lämpenemistä. Verrattaessa esimerkiksi Shellin tuotteeseen; heidän nesteensä on API III ja E-Heatin käyttämä API IV. Neste on siis täysin synteettistä ja biohajoavaa. Alhaisen viskositeetin omaavat PAO-yhdisteet hajoavat nopeasti, eivätkä ole toksisia nisäkkäille tai mereneläville.

Oman tankin ja nesteen käyttö parantaa nesteen virtausta tankissa sekä vähentää yhteensopivuusongelmia lämpöpumpun kanssa, koska ne molemmat hienosäädetään lämpöpumpun vaatimusten mukaisiksi. Valmiiden kaupallisten tuotteiden haasteena on nesteen ei-optimoitu viskositeetti, eikä valmis neste ole myöskään biohajoavaa. Tuotannon alettua öljylle tehdään jatkuvaa laadunseurantaa ja sitä formuloidaan tarvittaessa (eli muutetaan nesteen lisäaineiden määrää).

E-Heatin palvelinkeskus sijaitsee lämpöyhtiön aidatulla tontilla. Tontti on vartioitu ja lämpökameroista on suora hälytys vartiointiliikkeeseen, jonka vartiomiehet ovat hälytyksen tullessa nopeasti paikalla. E-Heatilla on toiminnan keskeytysvakuutus ja asiakkaat vakuuttavat omat laitteensa itse.

E-Heatin isännöintipalvelu toteutetaan BYOD-mallilla (bring your own device). E-Heat huolehtii sähköstä ja verkoista ja jokaiselle asiakkaalle on yksityinen verkko.

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

Ausgezeichnet als Top-
Innovator 2021.

Wir sind Testsieger im Test der Euro am Sonntag gemeinsam mit dem DKI: Beste Unternehmensfinanzierung

Ausgezeichnet mit dem deutschen Exzellenz-Preis.