Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Wimao Oy

Suomi
Osakeanti
Kestävä Kehitys
Innovaatio
B2B

Kaikki muovi on tarkoitettu kierrätettäväksi


Marketing content

First name last name, position

”Wimaon tavoitteena on vaikuttaa merkittävästi muovin kierrätykseen maailmanlaajuisesti. Käyttämällä patentoitua ja kaupallisesti todennettua kierrätysprosessiteknologiaamme pystymme hyödyntämään myös haastavia jätejakeita kuten sekalaisia muovijakeita ja muita vaikeasti kierätettäviä jätevirtoja. Emme kilpaile muiden kanssa samoista kierrätyskelpoisista materiaaleista, vaan kohdistamme toimintamme ongelmallisiin jätevirtoihin, jotka muuten poltettaisiin tai sijoitettaisiin kaatopaikalle. Haastavien jätevirtojen muuntaminen ympäristöystävällisiksi hiilinegatiivisiksi tuotteiksi luo ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä erittäin kannattavaa liiketoimintaa, samalla luoden ekologista arvoa vähentämällä sekä jätettä, että hiilidioksidipäästöjä. 

Keräämme nyt kasvupääomaa tukeaksemme Wimao-teknologian kansainvälistä laajentamista ja investoidaksemme kansainvälisen tiimin rakentamiseen, sekä teknologian ja tuotteiden kehittämiseen. Tule mukaan edistämään kiertotaloutta ja tekemään maailmasta ekologisempi.” 

Ville Immonen, Toimitusjohtaja & Co-founder

Tiedot sijoituksesta

Tyyppi:
Osakeanti
Jo sijoitettu:
1 245 258,84 €
Jaettava omistusosuus:
2,47 – 8,67 %
Osakkeen hinta:
17,98 €
minimisijoitus 20 osaketta
Merkintäpalkkio:
1,50 %
Osakkeiden nykyinen lukumäärä:
878 745
Osakekanta täyden diluution jälkeen:
898 045
Valuaatio (pre-money):
15 799 835,10 €
Tarjottavien osakkeiden määrä:
83 427
Rahoituksen tarkoitus:
Kasvu
Välittäjä:
Oneplanetcrowd International B.V
Toimilupa:
ECSPR

Miksi sijoittaa Wimaoon


 

Ainutlaatuinen, patentoitu ja todennettu teknologia kierrättää vaikeasti kierrätettäviä jätevirtoja, jotka muuten päätyisivät kaatopaikoille ja polttolaitoksiin. Teknologia tuottaa erittäin kannattavaa liiketoimintaa, vaikuttaa ympäristöön myönteisesti ja ratkoo samalla megatrendiä.

Skaalautuva liiketoimintamalli paikallisilla kumppanuusmalleilla, joissa kumppanuuksia hyödynnetään skaalautumiseen ilman suuria investointikustannuksia.

Todistetut tulokset: Wimaon teknologia on jo todennettu nykyisillä tuotantolinjoilla ja jätehuoltoalan keskeisten suurten teollisuusyritysten suosion myötä. Wimaon teknologia voi myös täydentää suurten jätehuoltoyhtiöiden perinteistä kierrätystä tarjoamalla ratkaisun mm. lajittelukelvottomalle sekalaiselle muovijätteelle.

Vahva johtoryhmä: Wimaolla on vahva johtoryhmä, jolla on kokemusta teknologia- ja tuotantoteollisuudesta, kansainvälisestä laajentumisesta ja aiemmista onnistuneista irtautumisista.

Useita tulovirtoja: kierrätyslaitokset saavat tuloja tuotteiden myynnistä, porttimaksuista ja muovihyvityksistä. Emoyhtiöllä on omia operatiivisia laitoksia, ja yhtiö kerää lisätuloja lisensoinnista ja palvelumallista maakohtaisilta yrityksiltä.

Yleiskatsaus

Yhtiön profiili

Wimao on innovatiivinen kierrätysteknologiaan keskittyvä kiertotalousyritys, joka perustettiin vuonna 2016 pohjautuen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) tehtyyn tutkimukseen. Wimaon ainutlaatuisen patentoidun kierrätysteknologian avulla sekalaisesta muovijätteestä ja muista vaikeasti kierrätettävistä jätevirroista tehdään ekologisia muovi- ja komposiittituotteita, kuten kuormalavoja, lattiamateriaaleja, kansimateriaaleja, huonekaluja,  kulmasuojia sekä päätytulppia paperiteollisuuden pahvirullien päätyihin. Wimaolla on tällä hetkellä kierrätyslaitokset Lappeenrannassa, sekä Ruotsissa Motalassa ja Ljungbyssä. Wimao laajenee maailmanlaajuisesti yhteistyöyritysten kautta, mikä mahdollistaa kasvun huomattavasti pienemmillä investoinneilla.

Wimaon teknologia kattaa prosessin aina jätteestä tuotteeseen, on kustannustehokas, skaalautuva ja pitkälle automatisoitu. Wimao voi kierrättää materiaaleja, joita muut teknologiat eivät voi hyödyntää. Todistettu teknologia pystyy hyödyntämään sekalaiset muovivirrat ja jakeet, ja sallii materiaalissa vaihtelua ja epäpuhtauksia mikä helpottaa lajittelua ja esikäsittelyä. Valmiit tuotantolinjat on todettu toimiviksi ja ovat samalla todiste konseptista.

Muovijätteen lisäksi osa käytetyistä raaka-aineista voivat olla puu-, paperi- ja kartonkikuituja, sekä erilaisia mineraaleja, tekstiili-, lasi- ja hiilikuituja ja polymeerejä. Wimao vastaanottaa raaka-aineita paikallisilta jätehuoltoalan yhteistyökumppaneilta, jotka keräävät ja käsittelevät jätteitä. Yhteistyökumppani kuljettaa jätteen Wimaon laitokseen, jossa Wimao jalostaa sen yhdisteeksi ja lopulta erilaisiksi valmiiksi tuotteiksi. Yhdistettä voidaan täydentää erilaisilla lisäaineilla tuotteen lopullisten ominaisuuksien parantamiseksi. 

Tietoa yhtiöstä

Yrityksen nimi: Wimao Oy
Toimitusjohtaja: Ville Immonen
Yritystunnus: 2844772-8
Perustamisvuosi: 2016
Osoite: Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo 
Toimiala: Kierrätysteknologia
Henkilöstö: 25
Toimipaikat: Lappeenranta, Motala, Ljungby & Göteborg 
Verkkosivut: Wimao
Sosiaalinen media:

       

Tuotteet ja palvelut

Wimao palvelee sekä jätteen omistajia (jätehuoltoyhtiöitä, paperiteollisuusyrityksiä jne.), että loppukäyttäjiä (teolliset ja kaupalliset yritykset, jotka etsivät vastuullisesti tuotettuja tuotteita).

Wimao tarjoaa jätehuoltokumppaneilleen kustannustehokkaan ratkaisun, jolla ne voivat muuntaa vaikeat jätevirrat ekologisiksi hiilinegatiivisiksi tuotteiksi jätteen poltttamisen sijaan. Jätteiden hävittämisestä on nykyisin maksettava porttimaksuja. Wimaon teknologian avulla jätehuoltokumppanit voivat harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus, sekä saavuttaa EU:n ja eri maiden hallitusten asettamat kierrätystavoitteet. Wimao luo eniten arvoa tärkeille kansainvälisille loppuasiakkaille, jotka pyrkivät kestävään kehitykseen. Wimao tarjoaa hiilidioksidipäästöjä vähentäviä tuotteita kilpailukykyisellä hinnoittelulla, sekä vankkaa suunnittelua, pitkää käyttöikää ja aidosti suljetun kiertotalousratkaisun.

Product

Kierrätyslaitosten pääasiallinen kassavirta tulee jätteestä valmistettujen ekologisten lopputuotteiden myynnistä myyntiverkoston kautta. Porttimaksut ja kierrätyskannustimet vaikeasti kierrätettävien jätevirtojen osalta tarjoavat lisäpotentiaalia tulevaan kassavirtaan. Jätehuoltoyhtiöiden vaihtoehtoisia kustannuksia ovat porttimaksut poltto- ja kaatopaikoilla. Erittäin hyvä kannattavuus ja hintakilpailukyky ovat seurausta mahdollisuudesta käyttää vaikeasti kierrätettäviä jätevirtoja, mikä tarkoittaa, että Wimao saa raaka-aineen parhaimmillaan ilmaiseksi tai jopa porttimaksuja palkkiona raaka-aineen vastaanottamisesta.

Product

Liiketoimintamalli

Business model

Business model

Wimaon liiketoimintamalli perustuu kahteen kulmakiveen:

  • Wimao ei myy teknologiaa, vaan rakentaa ja operoi kierrätyslaitoksia, jotka perustuvat yhtiön omaan patentoituun kierrätysteknologiaan. Wimao omistaa laitokset kokonaan, mutta kansainvälinen kasvustrategia perustuu pääasiassa kumppanuusmalliin, jossa Wimao perustaa maakohtaisia/alueellisia yhteisyrityksiä paikallisten kumppanien, yleensä jätehuoltoyhtiöiden tai muiden jätteenomistajien, kanssa. Nämä yhteisyritykset operoivat kierrätyslaitoksia Wimaon lisenssin ja ohjauksen alaisuudessa. Kierrätyslaitosten pääasiallinen kassavirta tulee jätteestä valmistettujen ekologisten lopputuotteiden myynnistä. Porttimaksut ja kierrätyskannustimet vaikeasti kierrätettävien jätevirtojen osalta tarjoavat yhtiölle lisätuloja. Tulevaisuudessa myös hiilihyvitykset ja kierrätyskannustimet voivat tarjota uusia tulonlähteitä. Emoyhtiö Wimao Oy saa tuloja emoyhtiön omasta laitostoiminnasta ja maakohtaisille yrityksille tarjottavasta lisenssi- ja palvelukonseptista sekä maakohtaisten yhtiöiden osingoista. 
  • Wimaon kierrätyskonsepti ei ole pelkkä teknologia, vaan kokonaisvaltainen waste-to-value -liiketoimintakonsepti, joka sisältää patentoidun kierrätysteknologian, materiaali- ja prosessiosaamisen, tuotekonseptit ja T&K-toiminnan, sekä vähitellen kasvavat myyntikanavaverkostot ja asiakaspiiri. Wimao lisensoi plug-and-play-liiketoimintakonseptin alueellisille yhteisyrityksille ja kerää lisenssi- ja palvelumaksuja yhteisyrityksiltä, jotka harjoittavat liiketoimintaa valituilla kohdemarkkinoilla. 

Vastuullisuus

Wimao on nuori, kasvuhakuinen pk-yritys, jolla on ainutlaatuinen tilaisuus integroida kestävä kehitys kaikkiin yritystoiminnan osa-alueisiin ja toteuttaa kestävää kehitystä alusta alkaen teknologia- ja datalähtöisesti. Kasvun myötä kaikki kestävän kehityksen osa-alueet (ympäristö- ja sosiaalinen vastuu, hyvä hallintotapa, sekä talous- ja omistajavastuu) otetaan huomioon ja sisällytetään kaikkiin toimintoihin.

Wimaolla on kolmannen osapuolen LCA-laskelmia, jotka osoittavat, että jokainen Wimaon teknologialla tuotettu tuote voi säästää jopa kolme kertaa painonsa verran hiilidioksidipäästöjä, mikä on hyvä myyntivaltti sekä jätehuoltoyrityksille, että loppuasiakkaille, jotka haluavat pienentää hiilijalanjälkeään. (Wimaon kolmannen osapuolen LCA-laskelmat tuotantolaitoksesta osoittavat, että yksi konelinja (kapasiteetti 1 tonni/tunti) voi säästää yli 21 100 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuosittain. Kun käytössä on 50 tuotantolaitosta, hiilidioksidipäästöjä vähentävä vaikutus on yli 1 miljoona tonnia vuodessa). 

SDG 12: Wimaon lähestymistapa perustaa kierrätyslaitoksia maailmanlaajuisesti noudattaa kestävän kehityksen tavoitetta 12 edistämällä vastuullista kulutusta ja tuotantoa. Yhtiö edistää kestävää kasvua maakohtaisilla hankkeilla, mukaan lukien yhteisyrityksillä. Kunkin laitoksen rakentamista ja toimintaa ohjaa elinkaariarviointi, jolla varmistetaan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Noudattamalla SDG 12:ta Wimao edistää aktiivisesti jätteiden vähentämistä, resurssitehokkuutta ja ympäristön kestävyyttä maailmanlaajuisesti. 

Markkina

Vaikka kierrätysratkaisuja (vaikeasti kierrätettävien) jätevirtojen kierrätykseen tarvitaan paljon, suurin ongelma markkinoilla on viime vuosikymmeninä ollut löytää joku, joka on valmis maksamaan kierrätyksestä. Wimao on muuttanut tämän tilanteen ottamalla käyttöön vaikeasti kierrätettävät jätevirrat, jotka ovat jätteen omistajalle vastuu ja kustannus, ja kierrättää ne neljään pääluokkaan: logistiikka-, rakennus-, kaupunkitila- ja OEM-tuotteisiin. Kierrätyspalveluiden kokonaismarkkinoiden kokoa on vaikea määrittää, mutta niiden arvioidaan olevan vuositasolla miljardiluokkaa, ja lopputuotteet ovat kukin yksinään vuositasolla miljardiluokkaa ja kuormalavat yksin on maailmanlaajuisesti yli 50 miljardin euron markkina. Monissa tapauksissa ja maissa Wimaon ainoa elinkelpoinen kilpailija on kaatopaikalle jättäminen ja polttaminen, joita ei voida pitää kierrätyksenä.

Markkinoita muodostetaan parhaillaan, joten tällä hetkellä ei ole suoraan tunnistettuja kilpailijoita. Koska monet yritykset kuitenkin tutkivat erilaisia ratkaisuja jätteiden kierrätykseen, kuten kemiallista kierrätystä, uusia kilpailijoita syntyy todennäköisesti lähivuosina. Näin ollen Wimaolla on hyvä tilaisuus saavuttaa huomattava markkinaosuus kullakin paikallisella markkinalla. 

Johtoryhmä

  

Ville Immonen, CEO

Ville Immonen

Co-founder & Toimitusjohtaja

Ville Immonen on Wimaon toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Villellä on yrittäjätaustaa metallialalta ja hän on toiminut vuodesta 2009 Premekon Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Premekon Oy suunnittelee ja valmistaa teollisuuden kulkuväyliä, palvelualustoja, porrastorneja ja muita metallirakenteita. Ville on suorittanut teollisuusjohtamisen ja -tekniikan maisterin tutkinnon Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

  

Juha Varis, Co-Founder & Chairman

Juha Varis

Co-founder & Puheenjohtaja

Juha on Wimaon hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on 30 vuoden kokemus koneiden, laitteiden ja valmistustekniikan kehittämisestä. Juha on tekniikan tohtori.

  

Timo Kärki, Co-Founder & Board member

Timo Kärki

Co-founder & Hallituksen jäsen

Timolla on yli 15 vuoden kokemus kuitukomposiittien jäte- ja kierrätysmateriaalisovelluksista. Timolla on tekniikan tohtorin tutkinto.

Omistuksen jakautuminen

Osakkeet yhteensä

Osakkeet A

Osakkeet B

Äänestys

Omistus

1 Loipposet Oy 149 515 149 515 - 17,10 % 17,01 %
2 Lodog Tehcnology Group Oy 141 149 141 149 - 16,14 % 16,06 %
3 Aava Finland Oy 85 326 85 326 - 9,76 % 9,71 %
4 EF Wood Research Oy 85 326 85 326 - 9,76 % 9,71 %
5 MCML Investments Limited 74 180 74 180 - 8,48 % 8,44 %
6 EEP Invests Limited 74 180 74 180 - 8,48 % 8,44 %
7 North Savo Startup Fund Ky 58 678 58 678 - 6,71 % 6,68 %
8 Timo Vartiainen 53 826 53 826 - 6,16 % 6,13 %
9 Muut 12 osakasta 156 565 152 265 4 300 17,44 % 17,28 %
Yhteensä 878 745 874 445 4 300 100 % 100 %

Yhtiön rakenne

Wimao Oy:llä on yksi tytäryhtiö Ruotsissa, Wimao Impossible Plastics Ab, josta Wimao Oy omistaa 60 %.

Varojen käyttö


Icon 1

Enimmäisskenaario

(1 500 017,46 euroa kerätty rahoituskierroksella)

  • 70 % investoidaan uusiin kierrätyslaitoksiin ja loput liiketoiminnan kehittämiseen, T&K-toimintaan ja tiimin rakentamiseen.

Icon 2

Medium skenaario

(1 000 011,64 euroa kerätty rahoituskierroksella)

  • 50 % investoidaan uusiin kierrätyslaitoksiin ja loput liiketoiminnan kehittämiseen, T&K-toimintaan ja tiimin rakentamiseen.

Icon 3

Minimiskenaario

(400 001,06 euroa kerätty rahoituskierroksella)

  • Kohdistetaan liiketoiminnan kehittämiseen, T&K-toimintaan ja tiimin rakentamiseen.

Taloudelliset luvut ja kasvu

Kirjaudu sisään

Sisältö on saatavilla vain sijoittajille jotka ovat sijoittaneet tähän rahoituskierrokseen.

Kirjaudu

Valuaatio

Icon Money

Wimaon pre-money valuaatio on tällä rahoituskierroksella 15,8MEUR, mikä vastaa 17,98 € osakekohtaista hintaa. Tämä on vain hieman enemmän kesäkuun 2023 rahoituskierroksella, jolla Wimao keräsi yli 3MEUR nykyisiltä ja uusilta sijoittajilta, jolloin post-money valuaatio oli 14,7MEUR. Nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet sijoittamaan myös tällä rahoituskierroksella.

Yhtiö on tähän mennessä kerännyt yhteensä 15MEUR yhdistelemällä dilutoivaa ja ei dilutoivaa rahoitusta, sillä yhtiöllä on suuri kasvupotentiaali ja vahva vetovoima valituilla markkinoilla, joten johto uskoo, että sijoittajille tarjottu valuaatio on alle jälleenhankinta-arvon.

Exit-skenaariot

Yhtiö on tunnistanut listautumisannin tai yritysoston vuosina 2027-2028 realistisimpana exit-skenaariona. Pääosakkaat pyrkivät aktiivisesti irtautumaan yrityksestä seuraavan viiden vuoden aikana, ja sekä yritys, että pääsijoittajat pitävät listautumisantia halutuimpana vaihtoehtona. 

Asiakirjat

Sijoitusmahdollisuutta koskevat asiakirjat

Kirjaudu sisään saadaksesi lisätietoja.

Päivitykset

Huomioi:

Tässä päivitysosiossa löydät muun muassa vastauksia meille tulleisiin sijoittajakysymyksiin. Näytetyt vastaukset ovat peräisin kyseiseltä yhtiöltä, joten ne on merkitty sen mukaisesti. Invesdor ei suorita erillistä tietojen tarkistusta rahoitusvaiheen alkamisen jälkeen.

Jos sinulla on yritystä koskevia kysymyksiä, lähetä ne suoraan meille osoitteeseen service@invesdor.fi.

Päivitys 31.05.2024

Wimao järjestää webinaarin maanantaina 3.6.2024 klo 17:00 EEST. Webinaari sisältää lyhyen yleisesittelyn yhtiöstä ja vastaa myös mahdollisiin kysymyksiin. Ilmoittaudu webinaariin tästä

Päivitys 28.05.2024

Sijoittajamateriaaliin on tehty 28.5.2024 seuraavat päivitykset:

  • Pitch-sivulle on päivitetty vuoden 2023 lukuja tilikauden 2023 alustavan tilinpäätöksen perusteella, sekä vastaavasti osa ennusteista muuttui tämän myötä. Lisäksi tieto Finnvera Oyj:n myöntämästä lainasta on päivitetty pitch-sivulle.
  • Sijoitusta koskevan avaintietoasiakirjan A osan (b) alakohtaan on päivitetty vuoden 2023 lukuja tilikauden 2023 alustavan tilinpäätöksen perusteella, sekä lisätty tieto Finnvera Oyj:n myöntämästä lainasta.
  • Tilintarkastamaton tilinpäätös tilikaudelta 2023 on lisätty pitch-sivun asiakirjoihin.

Invesdor on Eurocrowd-alustan jäsen.

Ausgezeichnet als Top-Innovator 2021

Invesdor on palkittu parhaaksi
Joukkorahoitusalustaksi 2023.

ECSP lizensiert

Invesdorille on myönnetty EU:n ECSP-toimilupa.