Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Osakkeen hinta
1,14 €
Omistus
Jo sijoitettu
279 009,30 €
Lainsäädännöllinen varoitus: Tämän rahoitusvälineen hankkimiseen liittyy huomattavia riskejä, ja se voi johtaa sijoitettujen varojen täydelliseen menettämiseen. Tuotto-odotuksia ei ole taattu, ja ne voivat olla myös alhaisempia.

first name last name, position of company name

”Sijoituksesi auttaa meitä vauhdittamaan kasvuamme. Pystymme tekemään hankintoja avainmarkkinoilla, rekrytoimaan tiimiimme parhaita osaajia ja nopeuttamaan digitaalisten työkalujemme käyttöönottoa.”

Bernhard Hafenscher, Toimitusjohtaja, Primavera Digital Group Oy

Keskeiset syyt sijoittaa

Ylempi johto, jolla on useamman vuoden yrittäjäosaaminen. 

Kaikki liiketoimintayksiköt tuottavat voittoa ja kasvavat vuosittain. 

Yhtiö toimii laajamittaisesti koko Euroopan alueella

Useita palkintoja eri maissa ja palveluissa. 

Tiedot sijoituksesta

Päiviä jäljellä:
32 / 63
Kierroksen alkupäivä:
30.5.2022
Tyyppi:
Osakeanti
Sijoitettu:
279 009,30 €
Jaettava omistusosuus:
4,20 – 13,64 %
Osakkeen hinta :
1,14 €
minimisijoitus 220 osaketta
Osakkeiden nykyinen lukumäärä:
10 000 000
Osakekanta täyden diluution jälkeen:
10 750 000
Arvonmääritys (pre-money):
11 400 000,00 €
Suurin liikkeelle laskettava määrä:
1 800 000,72 €
Tarjottavien osakkeiden määrä:
1 578 948
Tarjolla:
AT, FI
Välittäjä:
Invesdor Oy

Yleiskatsaus

Profiili

Primavera Digital Group Oy ("PDG") on vuonna 2020 perustettu suomalainen holdingyhtiö. Yhtiön omistukseen kuuluu 5 erillistä mediayhtiötä eri puolilla Eurooppaa. Niiden rooli on toimia katalysaattorina yrityksille, scale-up-yrityksille ja julkisyhteisöille, jotka haluavat viestiä ja markkinoida teknologiaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä innovaatioistaan digitaalisissa kanavissa. Tarjontaan kuuluvat kampanjanluonti, vaikuttajamarkkinointi, sisällöntuotanto sekä julkaisu omissa ja maksetuissa kanavissa, sosiaalinen media, tapahtumat, analytiikka ja insights. PDG toimii tällä hetkellä seitsemässä toimipisteessä eri puolilla Eurooppaa ja työllistää 110 markkinoinnin, median ja teknologian asiantuntijaa. 

PDG:n asiakkaat ovat pääasiassa kansainvälisiä tuotemerkkejä kuluttajateknologian vähittäiskaupassa, pelialalla ja finanssialalla, jotka haluavat optimoida viestinsä ja saavuttaa maksimaalisen tavoittavuuden sekä B2B- että B2C-yleisöissä. Yhtiö palvelee asiakkaita kaikissa Euroopan maissa. Keskeisiä markkinoita ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Romania, Saksa, Ranska, Sveitsi ja Itävalta. PDG on parhaillaan laajentumassa Espanjaan, Italiaan, Pohjoismaihin ja Benelux-maihin

Toisin kuin perinteiset markkinointiyritykset, Primavera rakentaa liiketoimintaa pitkäaikaisten, monivuotisten ja luotettavien asiakassuhteiden kautta. Primaveran mukaan he työskentelevät johtavien brändien, kuten SAMSUNGin, Coca Colan ja Unileverin kanssa. Yhtiö rikastaa kaikkia palveluitaan analytiikalla ja datanäkymillä digitaalisilla alustoilla, minkä ansiosta asiakkaat näkevät jokaisen kampanjan onnistumisen personoiduissa mittaritauluissa. 

Primaveralla on yli 200 asiakasta eri puolilla Eurooppaa. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna 30 prosentilla noin 15 miljoonaan euroon. Kasvun mahdollistaa erittäin tehokas yritysostosrategia, jolla konserni hankkii erikoistuneita ja kannattavia markkinointiyrityksiä Euroopassa, joilla on kassavirtaa. Konsernin synergiat vähentävät yksittäisten toimistojen kustannuksia sekä mahdollistavat monikieliset ja korkeatasoiset palvelut erikoistuneilta toimistoilta eri puolilta Eurooppaa. Nopeasti kasvavalla alalla tämä lähestymistapa nostaa yhtiön arvostusta vuosi vuodelta. 

Yrityksen tiedot

Yhtiö: Primavera Digital Group Oy
Toimitusjohtaja:

Bernhard Hafenscher

Pääkonttori:

Pori, Finland

Verkkosivut: www.primavera.eu
Perustamisvuosi: 2020
Toimiala: Markkinointi, mainonta ja media 
Työntekijöiden määrä: 110
Toimistojen määrä: 5
Sijaintien määrä: 7
Liikevaihto: 9,5 miljoonaa euroa (pro forma konsolidoitu) 

Tarinamme

company history

Primavera Digital Group on tarina todellisesta eurooppalaisesta yrittäjyydestä. Pietro Ranieri johti menestyksekkäästi Ranieri Agencya, jolla oli viisi toimintayksikköä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Ranskassa. Hän halusi laajentaa toimintaansa ja lisätä digitaalisuutta toimiston palveluvalikoimaan. 

Raluca Mateiu työskenteli toimitusjohtajana romanialaisessa Internet Corpissa, joka oli juuri irtaantunut pääomarahaston omistuksesta ja etsi uusia kasvureittejä kotimarkkinoiden ulkopuolelta. Internet Corp oli tuomassa markkinoille IC_Events-järjestelmää, joka oli sen itsensä kehittämä digitaalinen tapahtuma- ja asiakassuhdealusta. 

Aaron Michelin on tunnettu suomalainen sijoittaja, joka laajojen verkostojensa kautta toi Ranieri Agencyn ja Internet Corpin yhteen. Yhdessä he palkkasivat itävaltalaisen startup-yrittäjän ja entisen Red Bull -johtajan Bernhard Hafenscherin kehittämään kasvustrategiaa yhteistä toimintatapaa, mikä johti Primavera Digital Groupin perustamiseen vuonna 2020. 

Yhtiön työnjaon mukaan Ranieri Agency toimii suoraan asiakasrajapinnassa Internet Corpin roolin ollessa luovien palveluiden, videotuotantojen ja ohjelmistokehityksen generaattori (sen lisäksi, että se on johtavassa asemassa kotimarkkinoillaan ja tuottaa näin konsernille huomattavia tuloja ja katetta). 

Primavera-konsernin tasolla toimitusjohtaja Bernhard Hafenscher valvoo toimintaa, markkinointia, liiketoiminnan kehittämistä ja henkilöstöhallintoa varmistaen, että toimintayksiköt voivat keskittyä täysin asiakastyöhön ja tulojen kasvattamiseen. 

Tuotevalikoima / palvelutarjooma 

PDG:n palvelulinjat tarjoavat olennaista tukea kaikille tuoteinnovaatioihin ja digitaaliseen markkinointiin liittyville hankkeille niiden kypsyydestä tai edistymisestä riippumatta. 

description

Primavera Marketing

Toimiston palveluvalikoima ulottuu perinteisestä PR:stä huippuluokan digitaaliseen markkinointiin. PDG auttaa asiakkaitaan vastaamaan hajanaisen kuluttajayleisön ja monimutkaisten asiakaspolkujen asettamiin haasteisiin ja tarjoaa sekä analyyttistä osaamista että teknistä tietotaitoa. PDG:n suurin vahvuus on kuitenkin luovuus. Lisäksi PDG:n digitaalinen keskus, RA_space, tarjoaa asiakkaille 360°-näkymän niiden viestintään sekä pääsyn uusiin palveluihin, joita he voivat lisätä markkinointikokonaisuuteensa. 

description

Primavera Content

PDG:llä on eri puolilla Eurooppaa useita toimituksellisia sivustoja, jotka on laadittu sekä englanniksi että paikallisilla kielillä. Niissä käsitellään ajankohtaisia aiheita, kuten start-up-yrityksiä, kestävään kehitykseen liittyvää innovointia ja fintech-yrityksiä. PDG tarjoaa myös sisältömarkkinointipalveluita, joihin kuuluvat natiivit toimitukselliset artikkelit, kokonaiset kampanjat ja videotuotannot. 

description

Primavera Events

PDG:n tapahtumat tarjoavat sekä fyysisen että virtuaalisen näyttämön viestintäkampanjoiden integroimiseksi ja innovaatioista keskustelemiseksi. Verkko- ja hybriditapahtumia varten PDG kehitti oman pilvialustansa IC.eventsin, joka on käytössä yritysasiakkailla.

description

Primavera Insights

Insights-tiimit tuottavat markkinatietoa, jota ei löydy mistään muualta. Raportit ja tietokannat auttavat asiakkaita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Kyseessä on useita maita koskeva lähestymistapa - eikä PDG unohda koskaan Euroopan pienempiä markkinoita. 

Palkinnot

Award 1

Webstock Awards 2021

Award 2

Gaming Video Awards 2020/2021

Award 3

Webstock Awards 2019

Award 1

PR Week TOP 150 Agencies 2021

Award 2

Digital Impact Awards 2021

Award 3

PR Moment Awards 2022

business model

Liiketoimintamalli

Liiketoiminnan kehittäminen

PDG on palveluliiketoiminta-alalla, joka perustuu tyypillisesti suoramyyntiin B2B-asiakkaille. Myynti tapahtuu osittain ennakoivasti (PDG:n konserniyhtiöiden myyntihenkilöstön toimesta, johon sisältyy myös toimitusjohtajat) ja osittain reaktiivisesti vastaamalla tarjouspyyntöihin (josta vastaavat paikalliset asiakasjohtajat). 

Jokaisella uudella asiakkaalla on PDG:ssä oma yhteyshenkilö, joka vastaa asiakassuhteesta. Tavoitteena on maksimoida palvelusopimusten kesto ja myydä asiakkaalle lisää palveluja. Kaikilla liiketoiminnan kehittämiseen osallistuvilla työntekijöillä on selkeät myyntiin ja katteeseen liittyvät päämittarit, joiden perusteella heitä mitataan ja palkitaan. 

Liiketoiminnan kehittämisen yhteydessä uusien yritysten hankkimisella ja integroimisella on kaksi tavoitetta: ensinnäkin palveluvalikoiman laajentaminen ja lisämyyntimahdollisuuksien luominen. Toisena tavoitteena on laajentaa maakohtaista jalansijaa ja kasvattaa omien palvelujen osuutta monikansallisille asiakkaille sen sijaan, että otettaisiin sopimuksia paikallisten kolmansien osapuolten kanssa. PDG:n liiketoimintamallissa noin 50 prosenttia liikevaihdon kasvusta muodostuu konserniyhtiöiden liiketoiminnan orgaanisesta kasvusta, ja toinen puoli on tulosta yritysostoista. 

Konserniyhtiöt keskittyvät täysin liiketoiminnan kehittämiseen (myynti) ja palvelujen toimittamiseen / hankkeiden toteuttamiseen. Tukitoiminnot, kuten markkinointi, talous, HR ja palveluinnovaatiot hoidetaan konsernitasolla, jolloin kustannukset jakautuvat konserniyhtiöiden kesken. 

Primavera Marketing

Markkinointiliiketoimintaa ohjaavat asiakasyritysten kampanjat sekä jatkuvat mainonta- ja viestintätarpeet. Jotkut yritykset haluavat tehdä sopimuksen yksittäisen kampanjan ajaksi, toiset taas solmivat pidempiaikaisia suhteita kuten kuukausi-, vuosineljännes- tai vuosikohtaisia sopimuksia. Tämän lisäksi asiakkailla on välittömiä markkinointitarpeita, jotka tuottavat projektitöitä. Näistä toimistot saavat ylimääräisiä tuloja ja mahdollisuuden saada jalan oven väliin uuden asiakkaan kanssa tai vahvistaa olemassa olevaa asiakassuhdetta. Kaiken kaikkiaan markkinointiliiketoiminnan maailma on monimutkainen ihmisten, suhteiden, eri toimijoiden ja toimialojen verkosto, minkä vuoksi monet toimistot keskittyvät tiettyihin aloihin. Primavera keskittyy viiteen toimialaan: elektroniikka/teknologia, pelaaminen, media ja viihde, vähittäiskauppa ja FMCG, kestävä kehitys ja rahoituspalvelut. 

Primavera Content

Kustannustoiminnassa PDG noudattaa mainosrahoitteista mallia eli maksimoi tavoittavuuden ja myy digitaalisen kanavansa mainoksia mahdollisimman korkeaan hintaan. Vertailukohtana on niin sanottu CPM, cost-per-mille, eli hinta per tuhatta näyttökertaa. Luku on sitä korkeampi, mitä paremmin digitaalisen kanavan katsojamäärät on määritelty demografisesti ja mitä korkeammaksi sen demografinen tyypittely on arvostettu. PDG tekee sekä näyttö- (banneri-) mainoksia että videomainoksia. Lisäksi yhtiö tuottaa natiiviartikkeleita, jotka kirjoitetaan asiakkaille toimituksellisella tavalla ja esitetään digitaalisen kanavan muun toimituksellisen sisällön lomassa. Omien kanaviensa kautta syntyneiden tuottojen lisäksi PDG markkinoi muita verkkosivustoja myyntiyhtiönä ja saa palkkiota jokaisesta sinne sijoitetusta mainoksesta. 

Primavera Events / Primavera Insights

Tapahtumien ja oivallusten liiketoimintamallissa on muutama peruspilari. IC.events on verkkoalusta, jota asiakkaat käyttävät omien tapahtumiensa järjestämiseen. PDG perii maksun sekä lisenssistä että luovasta työstä ja videotuotannosta. Omia tapahtumiaan varten PDG myy sponsorointipaketteja. Kuten sisällönkin osalta, PDG suosii maksuttoman pääsyn mallia maksimoidakseen osallistujamäärät niin paikan päällä kuin verkossa. Insights-liiketoiminta liittyy läheisesti tapahtumiin, joissa PDG lanseeraa ja esittelee raporttejaan ja tutkimuksiaan. Jälleen samaa mallia noudattaen ne ovat maksuttomia, ja rahoittajina toimivat osittain samat sponsorit kuin vastaavissa tapahtumissa (esimerkiksi Fintech Map -raportin sponsorit ostavat itsensä myös Future Banking -konferenssiin). 

Tulojen lisääminen tiukoilla hankintakriteereillä ja -prosessilla

PDG yksilöi ja arvioi yrityskauppakohteet niiden taloudellisen suorituskyvyn, yritystietojen hallinnan kypsyyden ja PDG:n jalanjäljen ja/tai palveluvalikoiman laajentamismahdollisuuksien perusteella. 

Yritysostokohteiden kokoa ei ole määritelty, mutta tyypillisesti niiden vuotuinen liikevaihto vaihtelee1-2 miljoonan euron välillä. Vuoden 2022 talousarviossa PDG arvioi yritysostojen synnyttävän ylimääräisen 20 prosentin liikevaihdon kasvun, kun ostokohteet konsolidoidaan kokonaan PDG:n taseeseen. Samalla yleisten kustannusten osuus pienenee konsernin nykyisten yritysten osalta noin 20 prosentilla yritysostojen ansiosta. 

Yhtiö noudattaa yritysostoissa tiukkoja sääntöjä, joilla varmistetaan nopea sulautumisen jälkeinen integroituminen, mahdollisimman vähäiset toimintahäiriöt ja synergioiden nopea hyödyntäminen. Konsernin johto keskittyy prosessien yhdenmukaistamiseen kaikilla asiaankuuluvilla aloilla, kuten myynnissä, markkinoinnin automatisoinnissa, kapasiteetin suunnittelussa, valvonnassa ja projektinhallinnassa. 

Johto

  

first name last name, position of company name

Bernhard Hafenscher

Toimitusjohtaja, Primavera Digital Group

Bernhard Hafenscher aloitti uransa tietotekniikka-alalla työskennellen ensin Deutsche Telekomissa ja sitten yhdysvaltalaisessa ohjelmistojätti Oraclessa markkinoinnin, tuotehallinnan ja myynnin tehtävissä Euroopassa ja Lähi-idässä. Vuodesta 2000 lähtien Bernhard johti omaa yritystä mediainnovaatioiden ja start-up-yritysten parissa. 

Vuonna 2008 hän liittyi Red Bullin mediatalon perustajatiimiin. Hänestä tuli globaali myyntipäällikkö, joka vastasi Red Bull TV:n kumppanuus- ja ohjelmamyynnistä sekä Red Bullin omistamien medioiden ja tapahtumien brändikumppanuuksista ja mainonnasta.  

Vuonna 2017 Bernhard ryhtyi jälleen yrittäjäksi. Hän toimii sijoittajana ja väliaikaisena johtajana media- ja urheiluteknologian sekä sähköisen kaupankäynnin alalla toimivissa start-up-yrityksissä sekä konsultoi kustantajia, urheiluoikeuksien haltijoita ja broadcast-toimijoita Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Bernhardin kotipaikka on Wien, Itävalta. 

  

first name last name, position of company name

Pietro Ranieri

Toimitusjohtaja, Ranieri Agency

Pietro on yrittäjähenkinen, integroidun viestinnän (media, sosiaalinen viestintä, vaikuttajat, sisältö, sponsorointi ja maksettu viestintä) asiantuntija, joka on perustanut, kasvattanut ja myynyt yrityksiä. Viimeisten yli 20 vuoden aikana hän on kehittänyt syvällisen tietämyksen kuluttajaelektroniikka-, teknologia- ja pelialasta. Pietro yhdistää johtamistaidot syvään integroidun viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntemukseen, rakentaa mainetta, kehittää johtoryhmiä ja kasvattaa tuloja.  

Vuonna 2002 Pietro perusti Ranieri Public Relations Ltd:n (Ranieri Agency), josta on sittemmin tullut yksi keskeisistä kansainvälisistä luovista viestintätoimistoista kuluttajaelektroniikka-, teknologia- ja peliteollisuudessa. Vuosi vuodelta tapahtuva kasvu ja yritysostot ovat synnyttäneet vaikuttavan valikoiman pitkäaikaisia asiakkaita, joihin kuuluvat muun muassa Asus, Harman Kardon, Canon, Bosch, DeLonghi, Kenwood, Miele, JBL, AKG, Nvidia, Tencent, Sharp, BMW, PUBG ja Kensington. 

  

first name last name, position of company name

Raluca Mateiu

Toimitusjohtaja, Internet Corp

Yrittäjähenkisellä ja rohkealla Ralucalla on yli 15 vuoden kokemus kustantamisesta, mainonnasta ja digitaalisesta mediasta.  

Raluca on ollut olennainen osa Internet Corpin kasvua ensin myyntijohtajana ja viimeiset 8 vuotta toimitusjohtajana. Hän on menestyksekkäästi muuttanut yrityksen perinteisestä kustannusyrityksestä digitaaliseksi voimanpesäksi, jossa yhdistyvät sisältö, digitaalinen markkinointi, teknologia, data, online- ja offline-tapahtumat, samalla säilyttäen vahvan aseman markkinoilla.   

Hän johtaa yli 50 henkilöä ja on yksi Romanian markkinoiden ansioituneimmista johtajista. Hän pyrkii kasvattamaan Internet Corpin alueelliseksi monialayritykseksi, joka tarjoaa todellisen 360°-kokemuksen kaikille asiakkaille Euroopassa ja maailmanmarkkinoilla. 

Yhtiön rakenne

Primavera Digital Group on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö (Oy). Se omistaa 100-prosenttisesti Bukarestissa (RO) sijaitsevan Internet Corpin ja Lontoossa (UK) sijaitsevan Ranieri Agencyn. Lisäksi Ranieri Agency toimii kolmessa muussa maassa yritysten kautta, joista sillä on 100-prosenttinen omistusosuus. 

Primavera Digital Groupin konsernitasolla on seuraavat toiminnot: konsernin markkinointi, HR, operatiivinen toiminta, talous ja liiketoiminnan kehittäminen. Näitä toimintoja hoidetaan tytäryhtiöiden puolesta, ja niistä peritään hallinnointipalkkio. 

Konsernin voitot syntyvät sen eri tytäryhtiöissä. Voittojen käyttö riippuu kunkin tytäryhtiön tuloksesta, käteistarpeista ja investointisuunnitelmista sekä verotuksellisista näkökohdista. Näin ollen voidaan olettaa, että pääsääntöisesti 50 prosenttia voitoista siirretään konsernitasolle. 

Omistuksen jakautuminen

PDG Shareholders

Corporatum

Aaron Michelin omistaa suoraan 42 % Primavera Digital Group Oy:stä ja on toiminut sarjayrittäjänä yli 20 vuotta täysin omistamansa Corporatum Oy:n kautta. 

Corporatumin nykyisten salkkuyhtiöiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa ja niiden palveluksessa on yhteensä yli 2000 työntekijää. Joukossa on mm. Enersense Group, joka listautui Nasdaq First Northiin Helsingissä huhtikuussa 2018. 

Aaron on European Angel Fundin akkreditoitu bisnesenkeli ja BioCapital Oy:n, Biuro Balticin ja Aqsens Health Oy:n hallituksen jäsen sekä Tyson & Blake Ab:n ja PCBDroid Oy:n puheenjohtaja. 

PDG:lle Aaron tuo mukanaan laaja-alaista tietämystä yritysten kasvattamisesta ja kokemusta oikean irtautumisvaihtoehdon valinnasta niin ajoituksen kuin toteutustavan kannalta. Nykyisten ja aiempien sijoitustensa myötä hänellä on mittavaa kokemusta yrityskaupoista ja listautumisista.  

Lisäksi PDG hyötyy Aaronin laajasta verkostosta Skandinaviassa ja Unkarissa, mikä mahdollistaa pääsyn asiakkaisiin, ostokohteisiin ja sijoittajiin. 

Tyson & Blake

Tyson & Blaken perusti Chris Tornblom, joka on merkittävä pääomasijoittaja useissa menestyneissä yrityksissä. Tyson & Blaken tarkoituksena on tunnistaa ja tukea visionäärisiä perustajia Primavera Digitalin kaltaisissa kasvuyrityksissä, joilla on ainutlaatuisia lähestymistapoja ja innovatiivisia teknologioita. Aaron Michelin on myös Tyson & Blaken johtaja ja sijoittaja. 

Tyson & Blake ja sen yritysryhmä ovat myös PDG:n yksi tulonlähde ja liidien tuottaja, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia muilla aloilla, kuten energia-, fintech-, terveys- ja lääketieteellisellä alalla. Ranieri Agency on tällä hetkellä Tyson & Blaken markkinointi- ja viestintätoimisto. Toimisto tarjoaa myös B2B- ja B2C-palveluja niiden sijoitusyhtiöille, kuten FellowPaylle, MindBerrylle ja StrongRoom AI:lle. 

Varojen käyttö kerätyn rahoituksen mukaan eriteltynä

Minimi

(jopa 500 000 euroa euroa kerättyä rahoitusta)

 • € 400 000 Yrityskaupat
 • € 100 000 Innovaatio / kehitys

Keskikokoinen

(jopa 1 200 000 euroa kerättyä rahoitusta)

 • € 800 000 Yrityskaupat
 • € 200 000 Innovaatio / kehitys
 • € 200 000 Konsernitoiminnot

Maksimi

 (jopa 1 800 000 euroa kerättyä rahoitusta)

 • € 1 000 000 Yrityskaupat
 • € 300 000 Innovaatio / kehitys
 • € 300 000 Konsernitoiminnot
 • € 200 000 Käteisvaranto

Markkina

market

Tapahtumat

Grandview Researchin mukaan tapahtumamarkkinoinnin ohjelmistot (software) muodostivat vuonna 2021 6,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisen toimialan, jonka odotetaan kasvavan vuotuisella 12,5 prosentin kasvuvauhdilla 14,5 miljardiin dollariin vuonna 2028. Alan keskeisenä kasvutekijänä toimii tapahtumien määrän ja sitä kautta osallistujamäärän merkittävä kasvu, mikä puolestaan johtuu virtuaalisten ja hybriditapahtumien nopeutuneesta käyttöönotosta. Markkinat hyötyvät myös asiakastiedon keruusta ja tehokkaammasta käytöstä osallistujien käyttäytymisen seuraamiseksi ja ymmärtämiseksi segmentointia, kohdentamista ja tapahtumien yleistä tehokkuutta varten. Tapahtumien ja sponsoroinnin osuus yritysten markkinointibudjetista on noin 16 prosenttia (B2C) ja 14 prosenttia (B2B). 

Media ja digitaalinen julkaiseminen

IAB Europen AdEx Benchmark 2020 -raportin mukaan digitaalisen mainonnan markkinat kasvoivat Euroopassa 6,3 prosenttia 69 miljardiin euroon vuonna 2020. Kasvu tapahtui haastavissa olosuhteissa COVID-19:n vaikutuksesta. Markkinat osoittavat merkkejä kasvusta kaikissa maissa, tyypillisesti 4–6 prosenttiyksikön vaiheilla. IAB:n tutkimuksessa mukana olleesta 28 markkina-alueesta 13:lla digitaalisen mainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta on nyt yli 50 prosenttia. Display-mainonnan osuus markkinoista on 9,1 prosenttia suurempi. Videomainonnan osuus on nyt keskimäärin 39,4 % kaikesta display-mainontaan käytetystä rahasta. Neljällä markkina-alueella Euroopassa lukema on jopa yli 50 %.

Markkinointipalvelut ja PR

Kuten monet muutkin, viestintäala kärsi laskusuhdanteesta vuonna 2020. Viimeisin raportti Yhdistyneen kuningaskunnan 150 suurimmasta PR-toimistosta (mukaan lukien Ranieri Agency) paljastaa, että toimijoiden liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes viidenneksen. 

PR Weekin Top 150 UK Consultancies -hankkeen tietojen mukaan 150 suurimman toimiston yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,68 miljardia puntaa vuonna 2021, mikä on 19,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 (1,41 miljardia puntaa). Tätä edelsi 4,3 prosentin lasku vuonna 2020, jolloin COVID-19-epidemian puhkeaminen jäädytti budjetit ja työvoimaa vähennettiin väliaikaisesti. 

Vuoden 2021 kasvulukemat olivat tasolla, joka on viimeksi nähty 2000-luvulla. Silloin alan 20 prosentin kieppeillä pyörineet kasvuluvut olivat normaaleja aina vuoden 2008 finanssikriisiin asti. PR osoitti jälleen kerran arvonsa ennennäkemättömänä aikana organisaatioiden ytimessä.  

Primavera yhdistää kasvavat huippumarkkinat yhden sateenvarjon alle

Taloudelliset tunnusluvut

Tässä julkaistut ennakoidut taloudelliset luvut ja taloussuunnittelua koskevat selitykset ovat peräisin yritykseltä. Jos sinulla on kysyttävää taloudellisesta suunnittelusta, voit kirjoittaa meille osoitteeseen service@invesdor.com. Olemme yhteydessä yritykseen ja pyrimme selvittämään mahdolliset epäselvyydet sinulle mahdollisimman pian.

Luvut esitetään euroina ja pyöristetään lähimpään tuhanteen euroon. 

ENNUSTE

2021
alustava

2022
budjetoitu

2023

2024

2025

Liikevaihto 9.502.000 15.000.000 21.000.000 27.000.000 34.000.000
Materiaalikustannukset ja ostettujen palvelujen kustannukset  3.768.000 6.450.000 9.030.000 11.610.000 14.620.000
Myyntikate 5.734.000 8.550.000 11.970.000 15.390.000 19.380.000
Operatiiviset kulut (OPEX)  5.218.000 7.167.000 9.955.000 12.674.000 15.792.000
Poistot ja arvonalentumiset  128.000 40.000 50.000 60.000 60.000
Liikevoitto 388.000 1.343.000 1.965.000 2.656.000 3.528.000
Korot 35.000 70.000 90.000 120.000 160.000
Verot 10.000 200.000 400.000 500.000 670.000
Nettotulos 343.000 1.073.000 1.475.000 2.036.000 2.698.000
Poistot ja arvonalentumiset  128.000 40.000 50.000 60.000 60.000
Korkokulut, netto 35.000 70.000 90.000 120.000 160.000
Verot 10.000 200.000 400.000 500.000 670.000
Käyttökate 516.000 1.383.000 2.015.000 2.716.000 3.588.000
Käyttökatemarginaali 0 0 0 0 0

Taloudellisten tunnuslukujen selitykset

Taulukossa esitetyt luvut koostuvat historiallisista tiedoista sekä arvioista tulevasta kehityksestä. Aiempien tulosten perusteella ei voida asettaa 100-prosenttisen luotettavia tulosodotuksia. Yhtiön johto on projisoinut seuraavien vuosien tuloksen realististen odotusten perusteella, mutta aina on olemassa riski, että yhtiö ei saavuta asetettuja tavoitteita.  

Katsaus

Vuoden 2021 luvut on ymmärrettävä pro forma -konsolidoituina eli Internet Corpin ja Ranieri Agencyn kumulatiivisina lukuina, ikään kuin ne olisi jo integroitu kokonaan Primavera Digital Groupiin. Todellisuudessa Ranieri Agencyn integrointi tapahtuu vuonna 2022, minkä seurauksena PDG:n taloudellinen konsolidointi alkaa tänä vuonna.

Ennusteet

Taloussuunnittelu perustuu edellisten vuosien tuloksiin ja toimitusjohtajien näkemykseen. Laskelma perustuu 1,5 miljoonan euron joukkorahoitukseen. 

Orgaaninen kasvu laajentamalla asiakkuuksia useissa maissa 

Ensimmäinen kasvutekijä on orgaaninen kasvu. Internet Corpin osalta tämä syntyy Euroopan markkinoille tarjottavien palvelujen kautta. Ranieri Agencyn osalta kasvu tulee nykyisten asiakkuuksien laajentamisesta ja uusien monikansallisten asiakkaiden hankkimisesta. Molemmat yritykset saavat lisää uusia tulovirtoja digitaalisista työkaluista: asiakaskohtaamisalusta IC.events, 360°-viestinnän kojelauta RA.space ja vaikuttajatyökalu TRIX. 

Tarjottujen palvelujen laajentaminen sisäisten toimistojen avulla vähentää ulkoisia kustannuksia

Koska nykyisten toimistojen kautta on mahdollista tarjota monikanavaisia palveluita, asiakkaat voivat varata kumppaniltaan kaikki haluamansa kampanjapalvelut, kuten videotuotannot, datan/analytiikan, luovan suunnittelun ja räätälöidyn sisältömarkkinoinnin. Sen sijaan, että PDG:n tarvitsisi ulkoistaa nämä palvelut muille toimijoille, se voi kattaa kaikki halutut palvelut omilla toimistoillaan. Näin säästetään ulkoisia kustannuksia ja asiakkaalle tarjotaan yhdet kasvot. Tämä strategia johtaa suurempaan asiakastyytyväisyyteen ja uusintavarausten määrään.

Kustannussäästöt, kun palveluja siirretään Romaniaan

Yhtiö saavuttaa säästöjä ulkoistamalla Romaniaan luovan suunnittelun, ohjelmistokehityksen, videon jälkituotannon ja data-analyysin kaltaisia palveluja. Tämä johtaa henkilöstökulujen vähenemiseen ja bruttotuloksen huomattavaan kasvuun.  

Tätä rahoituskierrosta saattaa seurata yksi tai kaksi vastaavaa kierrosta vuosina 2023 ja 2024. 

Osingonmaksusta tulevaisuudessa ei ole vielä päätetty. 

Sisäiset IT-resurssit lisäävät kehitysvoimaa ja operatiivista huippuosaamista 

Sisäisten IT-resurssien ansiosta PDG voi tarjota kampanjoihin uudenlaista näkemystä ilman ulkoisia kustannuksia. Kehitys johtaa innovatiivisiin teknisiin dashboard-näkymiin, joiden avulla asiakkaat ja yhtiö voivat ohjata kampanjoita tuottamaan optimaalista tulosta.  

IT auttaa PDG:tä myös fuusioimaan yrityksiä erittäin tehokkaasti. Yhteiset työkalut mahdollistavat toiminnallisen huippuosaamisen kaikissa tytäryhtiöissä erittäin ammattimaisen projektinhallinnan ja sujuvan sisäisen viestinnän muodossa. 

Arvonmääritys

Yhtiön arvonmääritys

Primavera Digital Groupin arvo ennen joukkorahoitusantia on 11,34 miljoonaa euroa. Tämä arvonmääritys perustuu konsernin vuoden 2022 ennustetun liikevaihdon (12,66 miljoonaa euroa) arvostuskertoimeen 1,00x, joka vastaa vertailuryhmän diskontattua liikevaihtokerrointa. Vertailuryhmä koostuu kymmenestä julkisesti noteeratusta keskisuuresta ja suuresta yrityksestä, jotka toimivat joko media- tai markkinointiviestinnän alalla. Vuoden 2021 lopussa vertaisryhmän mediaaniliikevaihtokerroin oli 1,54x, ja arvonmääritysanalyysissä on sovellettu suhteellisen aggressiivista 35 prosentin diskonttauskorkoa. Lisäksi arvostuksessa on huomioitu 1,3 miljoonan euron nettovelat.

Exit-skenaariot

Exit-skenaariot

Icon 1

Primavera Digital Groupin perusskenaariossa oletetaan, että Primavera Digital Group listautuu pörssiin tai myydään 100-prosenttisesti liiketoimintasuunnitelmassa vuodelle 2024 ennustettuihin lukuihin perustuen. Mahdollinen listautuminen voitaisiin järjestää jossakin Euroopan pienemmistä pörsseistä, esimerkiksi Nasdaq First Northissa Helsingissä tai Tukholmassa. Vaihtoehtoisesti PDG:n listautuminen voisi tapahtua myös Lontoon, Pariisin, Amsterdamin tai Frankfurtin jälkimarkkinoilla. 

Icon 2

PDG näkee todennäköisimpiä ostajaehdokkaina suuremmat pörssinoteeratut vertaisyritykset, jotka toimivat joko media- tai markkinointiviestinnän alalla. Myös keskikokoiset, listaamattomat toimistoryhmät tai teknologiayritykset voivat olla mahdollisia ostajia. Ostotarjous voi tulla myös joltain pääomasijoitusryhmältä, jotka ovat yhä useammin osoittaneet kiinnostusta PDG:n kaltaisten yritysten ostamiseen joko suoraan rahastojensa kautta tai välillisesti hyvin rahoitettujen media- tai viestintäaloja yhdistävien alustayhtiöidensä kautta.

Icon 3

PDG:n tärkeimmät edellytykset irtautumiselle ovat riittävä laajuus, kestävä kasvu ja kannattavuus. Keskipitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmassa oletetaan, että liikevaihto on 27 miljoonaa euroa ja nettovoitto 2,0 miljoonaa euroa vuonna 2024. Jos rahoituskierros onnistuu, PDG pitää näitä tavoitteita realistisina nykyisen orgaanisen kasvun ja tarjolla olevien yrityskauppakohteiden perusteella.

Tietoja annin ehdoista

Tietoa annin ehdoista

Tässä annissa Primavera Digital Group Oy (3164530-3, jäljempänä ”PDG” tai ”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi vähintään 438 596 kappaletta (499 999,44 euroa) ja enintään 1 578 948 kappaletta (1 800 000,72 euroa) Yhtiön uusia osakkeita.

Mikäli osakkeita merkitään vähemmän kuin 438 596 kappaletta, on Yhtiöllä oikeus päättää annin peruuttamisesta. Tällöin maksetut sijoitukset palautetaan kokonaisuudessaan sijoittajille. Takaisinmaksetuille sijoituksille ei makseta korkoa.

Merkityt osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt uuden osakasluettelon.

Merkintä hinta on 1,14 euroa osakkeelta. Vähimmäismerkintä on 220 osaketta, eli 250,80 euroa. Tällä rahoituskierroksella voidaan kerätä enintään 1 800 000,72 euron varat.

Uusien osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti.

Merkintäaika alkaa 30.5.2022 ja päättyy viimeistään 30.6.2022. Merkintäaika Invesdorin alustalla alkaa 30.5.2022 ja päättyy alustavasti 30.6.2022. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää merkintäajan pidentämisestä.

Hallitus voi päättää osakeannin keskeyttämisestä ja osakemerkintöjen allokoimisesta mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.

Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Osakkeet merkitään tekemällä merkintäsitoumus Invesdor Oy:n verkkopalvelussa ja hyväksymällä Invesdor Oy:n asiaankuuluvat ehdot sekä liittymällä Yhtiön vähemmistöosakassopimukseen, tai muulla Yhtiön hallituksen osoittamalla tavalla.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä.

Yhtiöllä on 10 000 000 kappaletta osaketta. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.2.2022 Yhtiön osakkeiden splitistä (aikaisempi osakemäärä oli 100 000, nykyinen osakemäärä on 10 000 000). Uuden osakemäärän rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä, eli uutta osakemäärää ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin ja näin ollen Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyy vielä aikaisempi osakemäärä. 

Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja ja näin ollen kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Osakkeiden siirronsaajan on liityttävä Yhtiön osakassopimukseen.

Yhtiöllä on tällä hetkellä 750 000 rekisteröityä optiota, jotka oikeuttavat niiden haltijoita merkitsemään yhteensä 750 000 Yhtiön osaketta.

Sijoittajan on sijoittaessaan sitouduttava Yhtiön vähemmistöosakassopimukseen (päivätty 8.3.2022), joka on tämän sivun liitteenä. Sopimukseen sitoutuminen on osa sijoitusprosessia. Sopimuksessa sijoittaja:

 • Sitoutuu olemaan vaatimatta sertifikaatteja osakkeista
 • Sitoutuu olemaan myymättä, siirtämättä tai muutoin luovuttamatta osakkeita sellaiselle taholle, joka ei ole liittynyt Yhtiön vähemmistöosakassopimukseen
 • Sitoutuu olemaan panttaamatta tai muutoin antamatta osakkeita tai muita osakkeisiin liittyviä oikeuksia vakuudeksi ilman etukäteistä kirjallista suostumusta Yhtiöltä
 • Sitoutuu äänestämään Yhtiön tulevien rahoituskierrosten edellyttämien päätösten puolesta sekä allekirjoittamaan ja täytäntöön panemaan mahdolliset osakassopimukset ja muut edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat sopimukset Yhtiön hallitukselta saatujen ohjeiden mukaisesti, olettaen, että kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan reilusti ja tasapuolisesti

Lisäksi

 • Osakkeenomistajilla on Drag-Along ja Tag-Along oikeudet
 • Osakkeenomistajilla on exit-tilanteessa velvollisuus toimia hallituksen ohjeiden mukaisesti ja tarvittavalla tavalla exitin toteuttamiseksi

Tutustuthan huolella liitteenä olevaan osakassopimukseen ennen sijoittamista.

Yhtiön nykyisten osakkaiden välillä on erillinen osakassopimus. Vaikka tässä annissa sijoittavat eivät liity tähän sopimukseen, seuraavat osakassopimuksen ehdot voivat kuitenkin kiinnostaa sijoittajia (isolla alkukirjaimilla kirjoitetut termit määritelty kyseisessä sopimuksessa):

 • Osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan myymättä, siirtämättä tai muutoin luovuttamatta osakkeita sellaiselle taholle, joka ei ole hyväksynyt osakassopimusta
 • Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden osallistua tulevaan rahoitukseen pro rata heidän omistusosuuteensa Yhtiössä
 • Investor -osakkeenomistajat nimittävät (2) kaksi jäsentä hallitukseen ja lisäksi heillä on oikeus nimittää (1) yksi ulkopuolinen alan asiantuntija hallituksen jäseneksi, jos hallituksessa on viisi jäsentä. Management -osakkeenomistajilla on oikeus nimittää (1) yksi jäsen hallitukseen ja lisäksi oikeus nimittää (1) yksi ulkopuolinen alan asiantuntija hallituksen jäseneksi, jos hallituksessa on viisi jäsentä.
 • Osakkeenomistajilla on velvollisuus tehdä kaikki hallituksen pyytämät tarpeelliset, asianmukaiset ja suositeltavat toimet, jotta Exit voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti.
 • Drag-Along ja Tag-Along oikeudet
 • Yhtiö voi nimittää neuvonantajan edistämään aktiivisesti Yhtiön myyntiä tai sen osakkeiden listalle ottamista sopimuksessa määritellyissä olosuhteissa.
 • Jotkin osakkeenomistajien hyväksyntää koskevat asiat edellyttävät Investor -osakkeenomistajan myönteistä ääntä
 • Jotkin hallituksen päätökset edellyttävät Investor -osakkeenomistajan nimittämän hallituksen jäsenen myönteistä ääntä
 • Osakkeiden luovutusrajoitukset sopimuksessa määritellyissä olosuhteissa
 • Etuosto-oikeus

Mahdollinen eturistiriitatilanne liittyen Yhtiön osakkeenomistajaan ja Invesdor Oy:hyn: Aaron Michelin on Corporatum Oy:n (0835966-7) tosiasiallinen edunsaaja sekä Founder, CEO ja Managing Partner. Corporatum Oy omistaa 42,10 % PDG:n osakekannasta. Aaron Michelin on Nordic Angel Fund Ky:n (3095695-1) tosiasiallinen edunsaaja sekä Founder, CEO ja Managing Partner. Nordic Angel Fund Ky omistaa 24,51 % Invesdor Services SPV2 Oy:n (3179386-7) osakekannasta. Invesdor Services SPV2 Oy omistaa Invesdor Oy:n koko osakekannan (100 %). 

Aaron Michelin ei ole osallistunut Invesdor Oy:n päätöksentekoon päätettäessä PDG:n rahoituskierroshakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Riskit

Sijoittamiseen liittyy useita riskitekijöitä, jotka voivat toteutuessaan olla merkittäviä. Jokaisella riskillä voi olla olennainen vaikutus PDG:n liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä PDG:n mahdolliseen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. 

Sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa, mutta ei rajoittuen, seuraavat:

ARVOPAPERIN TAI SIJOITUKSEN OIKEUDELLISEEN RAKENTEESEEN JA JÄLKIMARKKINOIHIN LIITTYVÄT RISKIT

Osakkeenomistajat voivat menettää sijoitetun pääomansa kokonaan tai osittain. Yhtiön osakkeenomistajat ovat pääomasijoittajia, eikä heillä ole velkojan asemaa Yhtiöön nähden maksukyvyttömyystilanteessa. Osakkeenomistajat voivat menettää sijoitetun pääomansa kokonaan tai osittain. Maksukyvyttömyystilanteessa osakkeenomistajat osallistuvat maksukyvyttömyysvaroihin vasta sen jälkeen, kun velat on maksettu.

Uusien osakkeiden merkintähinta on saatettu asettaa liian korkeaksi. Yhtiön ehdottama merkintähinta perustuu Yhtiön omiin arvioihin, ja se on määritetty Yhtiön edellisessä pääomankorotuksessa käytetyn arvon perusteella. Tämän arvion perustana olevat oletukset Yhtiön arvosta Yhtiön pääomankorotuksia varten voivat siten olla virheellisiä (arvoselvityksen puuttuessa) tai osoittautua tulevaisuudessa virheellisiksi sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vuoksi, jolloin liikkeeseenlaskijan arvo asetettaisiin tässä tapauksessa liian korkeaksi.

Osakkeille ei ole säänneltyjä jälkimarkkinoita, eivätkä osakkeet näin ollen ole julkisesti vaihdettavissa. Liikkeeseenlaskijan osakkeille ei ole tällä hetkellä järjestettyjä jälkimarkkinoita. Liikkeeseenlaskija päättää itse, listataanko liikkeeseenlaskijan osakkeet tulevaisuudessa pörssiin, otetaanko ne kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä vai muussa järjestelmässä. Vaikka osakkeet listattaisiin pörssiin tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään, Yhtiön osakkeilla ei välttämättä käydä merkittävää aktiivista kauppaa. Tällä hetkellä osakkeiden listaamista pörssiin ei ole suunnitteilla. Lisäksi on olemassa riski, että määritetty arvo ei vastaa laskettua todellista osakekohtaista arvoa.

Yhtiön osakkeiden arvo voi vaihdella merkittävästi muista ja täysin erilaisista syistä, erityisesti todellisten tai ennakoitujen tulosten vaihtelun, muuttuneiden tulosennusteiden tai arvopaperianalyytikoiden tulosodotusten toteutumatta jäämisen, yleisten taloudellisten olosuhteiden muuttumisen tai jopa yhden tai useamman riskin toteutumisen seurauksena. Mikäli osakkeita ei tulevaisuudessa noteerata pörssissä tai oteta kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, osakkeenomistajilla ei ole mahdollisuutta myydä osakkeita markkinoiden kautta, vaan heidän on itse etsittävä muita myyntimahdollisuuksia. Tämä voi olla aikaa vievää ja kallista. Markkinoilla ei myöskään muodostu viitehintaa, jolla osakkeilla voitaisiin tehdä kauppoja. Kaupankäynnin keskeyttäminen tai keskeyttäminen, jos osakkeet ovat julkisesti vaihdettavissa, voi myös vaikuttaa kielteisesti Yhtiön osakkeiden vaihdettavuuteen ja siten osakkeiden hintaan. Osakkeiden luovutuskelpoisuus on rajoitettu ja panttaaminen ja/tai muu rasittaminen edellyttää hyväksyntää. Osakkeita voidaan luovuttaa vain sellaisille luonnollisille tai oikeushenkilöille, jotka ovat liittyneet liikkeeseenlaskijan luovutushetkellä voimassa olevaan vähemmistöosakassopimukseen. Vähemmistöosakassopimuksen mukaisesti osakkeiden panttaaminen ja/tai muu rasittaminen edellyttää liikkeeseenlaskijan hyväksyntää hallituksen päätöksen muodossa. Näin ollen on olemassa riski, että osakkeita ei voida myydä ilman suostumusta, että osakkeenomistaja pysyy liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajana eikä näin ollen voi saada myyntituloja.

Yhtiön mahdolliset tulevat pääomankorotukset voivat laimentaa nykyisten osakkeenomistajien osuutta Yhtiön osakepääomasta ja vaikuttaa osakkeiden hintaan. Jos Yhtiön pääomankorotus toteutetaan ilman, että osakkeenomistajat myöntävät tai käyttävät merkintäoikeuksia, tämä voi johtaa osakkeenomistajien osakkeiden laimentumiseen. Tällaiset pääomankorotukset voivat vaikuttaa osakkeiden arvoon ja merkintäoikeuksien poissulkemisen yhteydessä laimentaa nykyisten osakkeenomistajien osuutta Yhtiön osakepääomasta.

Osakkeenomistajien velvoitteet irtautumistilanteessa voivat johtaa osakkeiden siirtovelvoitteeseen. Vähemmistöosakkaiden sopimuksen ehtojen mukaan kaikkien tai olennaisesti kaikkien osakkeiden luovutuksen, Yhtiön kaikkien tai olennaisesti kaikkien varojen myynnin, sulautumisen, uudelleenjärjestelyn tai muun sellaisen transaktion yhteydessä, jossa kaikki nykyiset osakkeenomistajat omistavat alle 50 % Yhtiön osakkeista transaktion jälkeen, tai jos Liikkeeseenlaskijan osakkeet listataan tunnustettuun pörssiin ("irtautuminen"), ryhtyä kaikkiin tarvittaviin ja asianmukaisiin toimiin irtautumisen toteuttamisen tai loppuun saattamisen mahdollistamiseksi. Tämä velvoite voi sisältää myös velvoitteen luovuttaa osakkeet hintaan, jota osakkeenomistaja ei itse määrittele. Tällaisessa tapauksessa kaikkien osakkeenomistajien osakkeet siirretään yhtäläisin ehdoin.

YHTEISKUNTAAN TAI SEN TOIMIALAAN LIITTYVÄT RISKIT

Yrittäjäriski. Osakkeet ovat yrittäjäsijoitus. Sijoittaja osallistuu maksamallaan pääomalla liikkeeseenlaskijan yrittäjäriskiin. Tulevaa liiketoiminnan kehitystä koskevat lausunnot ja arviot voivat olla tai muuttua epätarkoiksi. Taloudellinen menestys riippuu monista vaikuttavista tekijöistä, erityisesti kulloisenkin markkinan kehityksestä ja olosuhteista, joihin liikkeeseenlaskija ei voi vaikuttaa tai voi vaikuttaa vain osittain.

Yhtiöön ja sen osakasrakenteeseen liittyvät riskit. Pääomankorotus toteutetaan laskemalla liikkeeseen enintään 1 578 948 uutta osaketta. Nykyisillä osakkeenomistajilla on hallussaan 10 000 000 osaketta. Osakkeenomistajien äänioikeus riippuu osakkeiden määrästä. Näin ollen jokaisella osakkeella on yksi ääni. Liikkeeseenlaskijan osinkopolitiikan mukaan osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa ainakaan tilikauden 2023 loppuun asti ja mahdolliset voitot pidetään Yhtiön arvon kasvattamiseksi tekemällä lisäinvestointeja markkinoille ja uusiin tuotteisiin. Suunnitelmaa Yhtiön osinkopolitiikasta vuoden 2023 jälkeisille vuosille ei ole vielä saatavilla. Jos Yhtiön osakkeenomistajille jaetaan osinkoja tulevaisuudessa, tosiasiallinen taloudellinen tilanne voi merkitä sitä, että näinä tilikausina osakkeenomistajille ei jaeta osinkoja.

Yhtiön liiketoimintamalliin liittyvät riskit. Yhtiö on puhdas holdingYhtiö. Yhtiön tulot syntyvät yksinomaan ja ainoastaan tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskijalle suorittamien osingonjakojen perusteella. Nämä maksetaan liikevaihdosta riippuvaisina vuotuisina hallinnointipalkkioina. Jos tytäryhtiön liiketoiminta on tappiollista tai jos siihen on muita taloudellisia syitä, liikkeeseenlaskija voi tilapäisesti keskeyttää hallinnointipalkkioiden perimisen. Muita tuloja voi syntyä korkotuloista, jotka saadaan liikkeeseenlaskijan tytäryhtiöille myöntämistä sisäisistä lainoista.

Yhtiön tytäryhtiöiden liiketoimintamalliin liittyvät riskit. Holding-Yhtiönä liikkeeseenlaskija on riippuvainen tytäryhtiöidensä liiketoiminnan kehityksestä. Tytäryhtiöiden liiketoiminta ulottuu digitaalisen markkinoinnin, digitaalisen median, suhdetoiminnan ja suhdetoiminnan alojen palveluihin.

Pandemiasta aiheutuvat riskit. Koronapandemia ei ole toistaiseksi vaikuttanut tuntuvasti mainonnan ja markkinaviestinnän markkinoiden kehitykseen. Koronapandemian tulevia vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida.

Henkilöstöriskit. On olemassa riski, että Yhtiö ei pysty pitämään tai palkkaamaan riittävän pätevää henkilöstöä tarvittavassa määrin liiketoimintastrategian toteuttamiseksi.  Tämä koskee erityisesti tietotekniikan (ohjelmistokehittäjä) ja verkkomarkkinoinnin alojen työntekijöitä. Vastaavan avainpätevyyden omaavien työntekijöiden menettämisen vuoksi on olemassa riski, että kehitettyjen ohjelmistojen ja verkkomarkkinoinnin osaamista tai ohjelmistojen jatkokehittämiseen ja ylläpitoon tarvittavaa asiantuntemusta ei enää ole saatavilla. Tämä voi johtaa ainakin väliaikaisesti vaikeuksiin palvelujen tarjoamisen ja suoritustason ylläpitämisessä.

Uusien ohjelmistojen kehittämiseen liittyvät riskit. Uusia ohjelmistoja kehitettäessä voi tapahtua virhearviointeja. Erityisesti on olemassa riski, että kehitettävän uuden ohjelmiston määritetty toimintovalikoima ei vastaa markkinoiden vaatimuksia ja/tai että valittu hinnoittelumalli ei vastaa kilpailevien tarjousten hintoja.

Nykyisiin ja uusiin kilpailijoihin liittyvät riskit. Jos Yhtiö ei pysty kilpailemaan nykyisten ja mahdollisten uusien kilpailijoiden kanssa tai reagoimaan kilpailuympäristön muutoksiin, tällä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liikevaihtoon, kannattavuuteen ja Yhtiön asiakaskunnan pienentymiseen.

Mahdollisiin oikeudenkäynteihin liittyvät riskit. Yhtiötä vastaan ei ole tällä hetkellä käynnissä oikeudenkäyntejä. On kuitenkin aina olemassa riski, että Yhtiö haastetaan oikeuteen. Tämä voisi johtaa korkeisiin prosessi- ja oikeudenkäyntikuluihin, jotka vaikuttaisivat haitallisesti Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.

MARKKINAYMPÄRISTÖÖN JA SÄÄNTELYYN LIITTYVÄT RISKIT

Yhtiön ja sen edellä kuvatun liiketoiminnan taloudellisen kehityksen kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat mainonnan ja markkinaviestinnän markkinoiden kehitys. Markkinoihin voivat vaikuttaa negatiivisesti henkilöstön ja ostohintojen nousu sekä heikko maailmantalous.  Mikäli markkinat kehittyvät vain vähän tai jopa negatiivisesti, johtaisi se Yhtiönn asiakkaiden mainos-, markkinointi- ja PR-budjettien leikkauksiin. Makrotaloudelliset muutokset, kuten inflaatio tai muutokset sääntelyssä, voivat myös vaikuttaa negatiivisesti liikkeeseenlaskijan ja sen tytäryhtiöiden taloudelliseen kehitykseen. Tällä hetkellä inflaatio on monissa maissa ennätystasolla, mikä voi johtaa kustannuspaineiden kasvuun ja vastaavasti Yhtiön asiakkaiden mainos-, markkinointi- ja PR-budjettien leikkauksiin.

SIJOITTAJAN ASEMAAN LIITTYVÄ RISKI MAKSUKYVYTTÖMYYSTILANTEESSA

Kokonaistappioriski. Maksukyvyttömyystilanteessa osakkeenomistajat saavat maksunsa vasta sen jälkeen, kun kaikki velkojat on tyydytetty jäljellä olevasta omaisuudesta. Osakkeenomistajat kantavat näin ollen koko yrityksen yrittäjäriskin. Näin ollen on olemassa riski sijoitetun pääoman osittaisesta tai täydellisestä menettämisestä.

Arvopaperin ostaminen ei aiheuta velvollisuutta suorittaa lisäpanostuksia.

LIIKKEESEENLASKIJAN TALOUDELLISEEN TILANTEESEEN LIITTYVÄ RISKI

Vuoden 2021 alustavan tilinpäätöksen mukaan liikkeeseenlaskijalla ei ole negatiivista omaa pääomaa.

Vuoden 2021 alustavan tilinpäätöksen mukaan liikkeeseenlaskijan taseen tappio on 164 110,80 euroa. Liikkeeseenlaskija on laatinut tilikaudelta 2021 laaditun tilinpäätöksen, eikä sitä ole vielä tarkastettu.

Liikkeeseenlaskijaa vastaan ei ole aloitettu maksukyvyttömyysmenettelyä liikkeeseenlaskua edeltävien kolmen vuoden aikana.

Päivitykset

Huomio:

Tässä päivitysosiossa löydät muun muassa vastauksia meille tulleisiin sijoittajakysymyksiin. Näytetyt vastaukset ovat peräisin asianomaiselta yrittäjältä, ja ne on siksi merkitty vastaavasti. Invesdor ei suorita erillistä tietojen tarkistusta rahoitusvaiheen alkamisen jälkeen.

Jos sinulla on yritystä koskevia kysymyksiä, lähetä ne suoraan meille osoitteeseen service@invesdor.com

PÄIVITYS 23.06.2022: Sijoittajan tiedustelut

Sijoittajan kysymys: Voisitteko toimittaa tytäryhtiöiden liikevaihtoa, tuloskehitystä ja omaisuutta koskevat tiedot? Omistusyhtiön PDG-tiedot ovat välttämättömiä, mutta ne eivät anna mitään tietoja liiketoimintaluvuista.

Internet Corp

2018

2019

2020

2021

Bruttotulot € 2.921.000 € 3.360.000 € 3.852.000 € 3.960.614
Bruttovoitto

€ 1.954.000

€ 2.081.000 € 1.759.000 € 2.079.136
EBITDA € 68.000 € 212.000 € 237.000 € 300.599

Ranieri Agency

2018

2019

2020

2021

Bruttotulot € 5.545.891 € 4.542.209 € 4.424.783 € 5.541.807
Bruttovoitto

€ 4.072.614

€ 3.369.737 € 2.985.064 € 3.654.369
EBITDA € 100.260 € 509.619 € 193.117 € 71.607

PÄIVITYS 22.06.2022: Webinaari johdon kanssa

21.06.2022 pääsit esittämään PDG:tä koskevat kysymyksesi suorassa webinaarissa yrityksen toimitusjohtajalle ja integroiduille toimistoille Ranieri Agency ja Internet Corp. Jos missasit sen, voit katsoa tallenteen uudelleen täällä.

Tässä Bernhard Hafenscherin, Petro Ranierin ja Raluca Mateiun lyhyen esittelyn jälkeen vastattiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Mikä on Ranieri Agencyn ja Internet Corpin liiketoimintamalli?
Mikä on laajentumisstrategia?
Miten solmitaan asiakassuhde ja miten asiakassuhdetta kehitetään?
Mitkä ovat kasvusuunnitelmat? Onko olemassa yksityiskohtia menneisyydestä?


Webinaari pidettiin englanniksi. 

PÄIVITYS: 09.06.2022: Sijoittaja kysyy kriittisesti, sijoittaisiko Primavera Digital Groupin toimitusjohtaja itse - lue vastaus täältä.

”Oletetaan, että sinulla on samanlaiset taustatiedot ja mahdollisuus sijoittaa esimerkiksi IT-palveluntarjoajaan. Arvostus ja liiketoiminta ovat enemmän tai vähemmän verrattavissa Primavera Digital Groupiin, vaikka yritykset ovatkin hieman erilaisia ja todennäköisesti sinulle tuntemattomalta toimialalta. Et tunne ihmisiä liiketoiminnan takana, ja ainoa historiatieto liiketoiminnasta on viime vuoden liikevaihto ja suhteellisen alhainen kannattavuus. Taustalla olevasta liiketoiminnasta ei ole saatavissa mitään omaisuuseriä, tuloja tai voittoja koskevia tietoja, ainoastaan hiljattain perustettu holdingyhtiö. Arvioitujen tulojen ja kannattavuuden kasvulle ei ole esitetty perusteita. Sijoittaisitko sinä itse, ja millä perusteella?”

VASTAUS:

Olen perustanut neljä startup-yritystä, joista yksi epäonnistui 18 vuotta sitten. Olen ollut mukana rakentamassa Red Bullin medialiiketoimintaa, ja viimeisin hankkeeni siellä tuotti lähes 100 miljoonan euron liikevaihdon. Olen sijoittanut PDG:hen yksityistä rahaa enemmän kuin kaikkiin aiempiin startup-yrityksiini yhteensä. Miksi?

 • Sijoittajakumppanini tuntevat Euroopan yritysjärjestely- ja yrityskauppamarkkinat paremmin kuin kukaan muu. Luotan täysin heidän arvostelukykyynsä siitä, mihin meidän on vietävä PDG:tä, jotta voimme aikanaan tehdä loistavan irtautumisen.
 • Ranieri Agencyn toimitusjohtaja ja perustaja Pietro Ranieri ja Internet Corpin toimitusjohtaja Raluca Mateiu ovat sitoutuneimpia tapaamiani johtajia.
 • Yityksen elinkyvylle ei ole kovempaa stressitestiä kuin koronapandemia, ja molemmat yhtiöt (Ranieri Agency ja Internet Corp) selvisivät hyvin. Ne tuottavat hyvin ja kasvavat orgaanisesti 20 prosentin vauhtia.
 • Pitkäaikaiset asiakkaat maksavat takuuvarmasti joka kuukausi, koska tuntevat saavansa hyvää palvelua.
 • PDG:llä on Romaniassa ulkoistuskapasiteettia, joka mahdollistaa nopean palvelukehityksen erittäin alhaisin kustannuksin.

Moni lähipiiristäni on lähtenyt sijoittajiksi, sillä he tuntevat minut ja uskovat, että pystyn siihen. Tiesin kampanjaa aloittaessamme, että voi olla todellinen haaste vakuuttaa sijoittajat, joita en ole koskaan tavannut. Kannustan tutustumaan pitchiimme tarkasti. Sijoituspäätös on jokaisen oman harkintakyvyn varassa.

Kysymyksiä? 
Olemme täällä sinua varten!

Tavoitat meidät postitse, puhelimitse ja chatin kautta. 

 service@invesdor.fi

 +358 20 735 25 90

 Löydät chatin oikeasta alakulmasta.

Invesdor contact: Jessica Partanen