Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Osakkeen hinta
4,62 €
Omistus
Sijoitettu
456 350 €
Lainsäädännöllinen varoitus: Tämän rahoitusvälineen hankkimiseen liittyy huomattavia riskejä, ja se voi johtaa sijoitettujen varojen täydelliseen menettämiseen. Tuotto-odotuksia ei ole taattu, ja ne voivat olla myös alhaisempia.

Tällä pitch-sivulla puhuttaessa sekä Clinical Research Services Turku – CRST Oy:stä että sen tytäryhtiöstä CRST Helsinki Oy:stä yhdessä, käytetään lyhennettä "CRST". Puhuttaessa pelkästään Clinical Research Services Turku – CRST Oy:stä käytetään yhtiön koko nimeä tai lyhennettä "CRST Turku", ja vastaavasti CRST Helsinki Oy:stä puhuttaessa käytetään yhtiön koko nimeä tai lyhennettä "CRST Helsinki".

Antti Iitiä, CEO

“Asiantuntijamme auttavat päivittäin lääkeyrityksiä kehittämään uusia ja tehokkaampia lääkkeitä lukuisiin sairauksiin. Innovatiivisten tutkimuspalvelujen tarve on kasvussa, sillä lääkkeet ja hoidot ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi. Haluamme investoida uusiin palveluihin ja muihin kasvutekijöihin pystyäksemme palvelemaan yhä useampia lääkealan asiakkaita. Olemme sitoutuneet kestävään kliiniseen lääkekehitykseen, ja kutsumme kaikki kiinnostuneet sijoittajat - niin pienet kuin suuretkin - mukaan tähän pyrkimykseen.”

Dr. Antti Iitiä, Ph.D., toimitusjohtaja

Keskeiset syyt sijoittaa

CRST:llä on vakiintunut palvelumalli, jota voidaan edelleen laajentaa uusille lääkehoidon alueille ja paikkakunnille liiketoiminnan kasvattamiseksi.   

Yhtiöllä on kaksi vahvaa kasvun tukijalkaa: toimintamallit sekä pienille varhaisen vaiheen kliinisille tutkimuksille että suurille monikansallisille myöhemmän vaiheen tutkimuksille.

Yhtiön asiantuntijat ovat sitoutuneet auttamaan lääkeyrityksiä lisäämään tutkimuslääkkeidensä arvoa tai vastaavasti säästämään resursseja auttamalla lopettamaan kannattamattomat hankkeet varhaisessa vaiheessa. 

CRST tarjoaa teknologiapohjaisia kliinisen tutkimuksen palveluja yhä monimutkaisempien lääkkeiden kehitykseen.

Uusia turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä tarvitaan kipeästi moniin sairauksiin. Sijoittamalla CRST Turkuun pääset osalliseksi etsimään uusia parempia lääkkeitä Alzheimerin taudin, Parkinsonin taudin, diabeteksen ja aivohalvauksen kaltaisiin sairauksiin CRST:n korkealaatuisessa tutkimusympäristössä.

Tiedot sijoituksesta

Tyyppi:
Osakeanti
Jo sijoitettu:
456 349,74 €
Jaettava omistusosuus:
4,98 – 9,48 %
Osakkeen hinta:
4,62 €
minimisijoitus 70 osaketta
Osakkeiden nykyinen lukumäärä:
1 624 455
Osakekanta täyden diluution jälkeen:
1 624 455
Valuaatio (pre-money):
7 500 000,00 €
Tarjottavien osakkeiden määrä:
170 000
Rahoituksen tarkoitus:
Kasvu
Välittäjä:
Invesdor Oy

Yleiskatsaus

Profiili

CRST tarjoaa kliinisen lääkekehityksen palveluita lääkeyrityksille. Yhtiön asiakkaat ulottuvat pienistä virtuaalisista lääkekehitysyrityksistä Big Pharman jättiläisiin.  

CRST:n palvelut auttavat asiakkaita testaamaan uusien lääkeaihioidensa turvallisuutta (vaiheen I tutkimukset) ja tehoa (vaiheen II ja III tutkimukset). Tutkimustulokset ovat avainasemassa asiakkaiden myöhemmän päätöksenteon kannalta: investoinnit kannattamattomiin lääkeaihioihin on lopetettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun taas turvallisuuden ja tehokkuuden kannalta lupaaville hankkeille saadaan erinomaista lisäarvoa.                                          

CRST:llä on tällä hetkellä kaksi kliinistä tutkimusyksikköä, Turussa ja Helsingissä, joissa työskentelee 35 kokopäiväistä henkilöä. Tällä tavoin yhtiö tavoittaa yli puolet Suomen väestöstä osallistumaan kliinisiin tutkimuksiin. Helsingin tutkimusyksikköä ylläpitää CRST Turun tytäryhtiö CRST Helsinki Oy.

CRST on tehnyt jo yli 250 kliinistä tutkimusta, jotka kattavat monia sairausalueita. Suurin yksittäinen painopistealue on ollut neurologiassa ja aivosairauksissa eli Alzheimerin ja Parkinsonin taudin kaltaisissa sairauksissa. Monia tutkimuksia on tehty myös sydän- ja verisuonisairauksien ja aineenvaihduntasairauksien hoitoon tarkoitetuilla lääkkeillä. 

Seitsemän vuoden kannattavan kasvun ja 3,1 miljoonan euron liikevaihdon saavuttamisen (vuonna 2020) jälkeen yhtiö aloitti seuraavan kasvuloikan valmistelun. Tavoite on kasvattaa liikevaihto 10–15 miljoonaan euroon 3-5 vuoden kuluessa. 

Yrityksen tiedot

Yritys: Clinical Research Services Turku – CRST Oy 
Toimitusjohtaja: Antti Iitiä 
Verkkosivut: https://www.crst.fi/
Perustamisvuosi: 2014
Toimiala: MedTech
Henkilöstön määrä: 35 (sisältäen tytäryhtiön)
Sosiaalinen media: LInkedIn

Yrityksen historia

company history

CRST Turku perustettiin vuonna 1995 Turun yliopiston tutkimuspalveluyksiköksi. Vuonna 2014 yksikkö irtautui yksityiseksi yritykseksi, jonka vähemmistöosakkaana yliopisto toimii. Muutoksen tuloksena johto työskentelee lähempänä varsinaista toimintaa ja yhtiö toimii itselleen sopivien liiketoimintakäytäntöjen mukaan. Uudet toiminnot kattavat mm. palvelujen aktiivisen markkinoinnin, laatuvaatimusten täyttämisen ja talousseurannan. Lisäksi uusi yhtiö perusti hallituksen, johon kuuluu myös ulkopuolisia jäseniä.  

CRST on kasvanut 20 hengen tutkimusyksiköstä ja 1,2 miljoonan euron liikevaihdosta (2014) 35 työntekijään ja 3,8 miljoonan euron liikevaihtoon (2021). Yhtiö odottaa vuodelle 2022 4,8 miljoonan euron liikevaihtoa. CRST:n tiimissä työskentelee eri alojen asiantuntijoita, kuten eri erikoisalojen lääkäreitä, tutkimushoitajia, tutkimuspsykologeja, laatuasiantuntijoita, IT-asiantuntijoita sekä markkinointi- ja hallintohenkilöstöä. Omien ammattilaisten lisäksi CRST hyödyntää asiakasprojekteissaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita.  

Keväällä 2020 CRST avasi toisen tutkimusyksikön Helsinkiin. Samaan aikaan maailmalla alkoi COVID-19-pandemia. Tiukoilla toimintarutiineilla ja turvallisuustoimenpiteitä lisäämällä CRST onnistui säilyttämään toimintakykynsä koko pandemian ajan, toisin kuin useat vastaavat yksiköt Euroopassa.  

Seuraava askel 

Perustamisestaan lähtien CRST on pyrkinyt kasvamaan kannattavasti. Vuonna 2020 seitsemän vuoden kannattavan kasvun ja 3,1 miljoonan euron liikevaihdon saavuttamisen jälkeen yhtiö aloitti seuraavan kasvuvaiheen suunnittelun. Sen tavoite on kasvattaa liikevaihto 10–15 miljoonaan euroon 3-5 vuoden kuluessa.  

Yhtiö toteutti strategiansa kehittämisen yhteistyössä ulkopuolisen konsulttiyrityksen, Arthur D. Littlen, kanssa. Hankkeeseen sisältyi asiakashaastatteluita, kohdemarkkinoiden ja kilpailun analysointia, kasvutekijöiden analysointia ja konkreettisten toimien suunnittelua seuraavia kasvuvaiheita varten. Kasvusuunnitelman toteuttaminen aktivoitiin vuoden 2022 alussa. 

Palvelut

description

description

CRST tarjoaa kliinisiä tutkimuspalveluja varhaisista tutkimuksista myöhäisen vaiheen tutkimuksiin kahdella klinikallaan Turussa ja Helsingissä. Asiakkaat vaihtelevat pienistä virtuaalisista biotekniikkayrityksistä suuriin lääkealan jättiläisiin. Ne kaikki tarvitsevat luotettavaa kumppania kliinisten tutkimustensa toteuttamiseen edistääkseen uusien tuotteidensa kulkua kohti markkinoita.  

CRST:n asiakkailla on erilaisia tarpeita: 

 • Pienille virtuaaliyrityksille voidaan tarjota täyden palvelun paketti tutkimuksen suunnittelusta aina kliiniseen tutkimukseen ja lopulliseen tutkimusraporttiin asti.  

 • Vakiintuneemmille lääkeyrityksille CRST tarjoaa kliinisten tutkimusten toteuttamiseen liittyviä palveluja Turussa ja Helsingissä. Mukana on suuria monikansallisia tutkimuksia, joihin osallistuu tuhansia potilaita kymmenissä tai jopa sadoissa tutkimuskeskuksissa eri puolilla maailmaa. 

Yhtiöllä on kattavaa kokemusta sekä tavanomaisten että biologisten lääkkeiden testauksesta, joita kehitetään mm. aivosairauksien, sydän- ja verisuonitautien ja aineenvaihduntasairauksien sekä ruuansulatuskanavan sairauksien hoitoon. Useita kokeita on tehty myös uusien rokotteiden, terveysvaikutteisten elintarvikkeiden ja lääkinnällisten laitteiden testaamiseksi. CRST:n työlleen omistautuneet tutkijalääkärit ja tutkimushoitajat ottavat vuosittain vastaan yli 2200 tutkimushenkilökäyntiä. 

CRST:llä on vahvaa asiantuntemusta lääketieteellistä kuvantamista sisältävistä tutkimuksista. Se tekee tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaninsa Turun PET -keskuksen kanssa, joka on maailmanluokan kuvantamispalvelujen tarjoaja (ks. www.turkupetcentre.fi), minkä ansiosta yhtiö voi tehdä tutkimuksia erityiskuvantamismenetelmillä eri kuvantamismoodeilla.  

CRST:n laatujärjestelmä perustuu vakioituihin toimintamenettelyihin (Standard Operating Procedures, SOP), ja se on rakennettu täyttämään kaikki OECD:n hyvän kliinisen tutkimustavan (GCP) ohjeiden ja EU:n lainsäädännön vaatimukset. CRST:n asiakkaat ja lääkeviranomaiset suorittavat usein CRST:n auditointeja. 

Näin se toimii


 

Icon 1

First-in-man-tutkimukset ja muut varhaisen vaiheen tutkimukset  

CRST:n varhaisen vaiheen kliinisiin tutkimuspalveluihin lukeutuvat kliinisfarmakologiset tutkimukset terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä ja potilailla. Malli tarjoaa täyden palvelun ketterän ja kustannustehokkaan tutkimuspalvelun, alkaen tieteellisestä ja säädöksiä koskevasta konsultoinnista ja tutkimuksen suunnittelusta, kattaen  kliiniseen toteutukseen ja edelleen tutkimuksen raportoinnin ja viranomaisasiakirjojen laatimiseen asiakkaan tarpeiden mukaan. Lääkeannostelut voidaan tarvittaessa suorittaa sairaalaympäristössä. 

Icon 2

Myöhemmän vaiheen kliiniset tutkimukset  

Myöhemmän vaiheen kliinisiin tutkimuksiin, jotka ovat usein laajoja ja monikansallisia, CRST tarjoaa kaksi ammattitaitoista tutkimuskeskusta, jotta potilaiden rekrytointi ja tutkimuskäynnit sujuvat tehokkaasti.  

CRST:n tilat ja tutkimushenkilöstö varmistavat tutkimukseen osallistujien turvallisuuden ja hyvinvoinnin seuraamisen ympäri vuorokauden. Henkilöstö on koulutettu noudattamaan hyviä kliinisiä käytäntöjä ja työskentelemään vakioituihin toimintamenettelyihin perustuvan laatujärjestelmän mukaisesti, mikä varmistaa korkean laadun. Kokeneet projektipäälliköt varmistavat, että hankkeita hallinnoidaan tehokkaasti ja että viestintä asiakkaan kanssa on täsmällistä ja oikea-aikaista. 

Tunnustukset & tiedotus

Minimum Scenario

Professori Mika Scheinin (CRST) valittiin vuoden 2022 kliiniseksi tutkijaksi Suomessa (27.10.2022). Kliinisen lääketutkimuksen ammattilaiset valitsivat kahdeksatta kertaa vuoden kliinisen tutkijan, tutkimushoitajan ja CRA:n (Clinical Research Associate).   

Medium Scenario

Alzinova AB on ruotsalainen biolääketieteen yritys, joka kehittää erityisesti neurotoksisiin amyloidi-beeta-oligomeereihin kohdistuvia Alzheimerin taudin hoitomuotoja. CRST teki Suomessa yhtiön vaiheen 1b kliinisen tutkimuksen ALZ-101:llä varhaisvaiheen Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. 

Maximum Scenario

Keliakiaan löydettiin lupaava uusi lääke. Tutkimus toteutettiin seitsemässä Euroopan maassa ja siihen osallistui yhteensä 20 tutkimuskeskusta, joista yksi oli CRST:n Turun-toimipiste, jonka päätutkijana toimi emeritusprofessori Mika Scheinin.   

Muut: 

Provention Bio julkaisi positiivisia tuloksia ensimmäisestä ihmisillä tehdystä tutkimuksesta, joka koskee Coxsackievirus B -rokotekandidaattia PRV-101. Lue lisää 

FDA myönsi nopeutetun hyväksynnän ADUHELM™-valmisteelle, joka on ensimmäinen ja ainoa Alzheimerin taudin kulkuun vaikuttava hoitomuoto. Lue lisää 

Avilex Pharma sai onnistuneesti päätökseen vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen AVLX-144:llä – joka on mahdollisesti mullistava hoito akuuttiin neurologiseen sairauteen. Lue lisää 

Biolääkeyritys Desentum Oy raportoi positiivisista tuloksista koivun siitepölylle allergisilla aikuisilla tehdystä first-in-man-kliinisestä tutkimuksesta johtavan tuoteaihionsa osalta. Lue lisää 

Liiketoimintamalli

Konsepti 

CRST:n asiantuntijat ja yhtiön tarjoamat tutkimuspalvelut auttavat lääkeyrityksiä lisäämään tutkimuslääkkeidensä arvoa tai säästämään resursseja lopettamalla kannattamattoman hankkeen varhaisessa vaiheessa. 

Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen 

Pienille virtuaaliyrityksille voidaan tarjota täyden palvelun paketti tutkimuksen suunnittelusta aina kliiniseen tutkimukseen ja lopulliseen tutkimusraporttiin asti.  

Vakiintuneemmille lääkeyrityksille CRST tarjoaa kliinisten tutkimusten toteuttamiseen liittyviä palveluja kahdessa toimipisteessään Turussa ja Helsingissä.  

  

Asiantuntemus 

CRST:n henkilökunnalla on laaja asiantuntemus, joka kattaa markkinoinnin, monet lääketieteen erikoisalat, GXP-laatujärjestelmät, tutkimushenkilöiden rekrytoinnin ja liiketoimintaosaamisen. Kokenut henkilökunta ja vakiintunut tieteellisten asiantuntijoiden verkosto varmistavat, että asiakas saa kaiken kliinisiä tutkimuksiaan varten tarvitsemansa yhdestä paikasta, mikä tekee tutkimusten sopimisesta ja toteuttamisesta sujuvaa ja joustavaa. 

Vahvat kumppanit 

Turun yliopiston spin-off-yrityksenä CRST:llä on vakiintunut yhteistyöverkosto Turun alueen tiede- ja yritysmaailman kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Turun PET-keskus (maailmanluokan lääketieteellisen kuvantamisen tutkimuskeskus ja palveluntarjoaja), Turun yliopisto, Turun yliopistollinen sairaala, alueellinen yrityskehitysyhtiö Turku Science Park Oy sekä monet yksityiset tutkimuspalvelujen ja terveydenhuollon tarjoajat kuten 4Pharma Oy, Trinitas Oy, Docrates Oy ja Aava Oy. 

  

Etiikka ja vastuullisuus

Edelleen on monia sairauksia, joihin ei ole parannuskeinoa. Lisäksi lukuisissa tällä hetkellä käytetyissä hoitomuodoissa on paljon parantamisen varaa tehokkuuden tai turvallisuuden tai molempien osalta. Siksi uusia ja parempia lääkkeitä tarvitaan kipeästi. 

CRST:n tehtävänä on osallistua uusien ja parempien lääkkeiden kehittämiseen. Yhtiön asiantuntemuksen avulla lääkeyhtiöt ja terveydenhuollon toimijat voivat tarjota uusia hoitomahdollisuuksia ihmisille, joilla on parantumaton sairaus tai sellainen sairaus, jonka nykyinen hoito ei ole optimaalinen.

CRST on sitoutunut suorittamaan kliiniset lääketutkimukset eettisesti kestävällä tavalla. Yhtiö noudattaa tiukasti Maailman Lääkäriliiton Helsingin julistuksen periaatteita ja hyvän kliinisen tutkimustavan laatustandardeja. 

CRST toimii Suomessa, mikä luo sille suotuisan aseman toteuttaa kliinisiä tutkimuksia kestävällä tavalla. Suomessa on hyvin toimiva julkinen terveydenhuoltojärjestelmä, ja riittävät palvelut ovat kaikkien saatavilla työmarkkina-asemasta, tuloista tai varallisuudesta riippumatta. Terveydenhuollon saatavuuden puutteesta johtuva riski kliinisiin tutkimuksiin osallistumisen houkuttelevuudesta on siten pienempi kuin joissakin muissa maissa. 

Pohjoismainen hyvinvointivaltiojärjestelmä ja äärimmäisen köyhyyden puuttuminen vähentävät myös riskiä, että henkilöitä houkutellaan osallistumaan riskialttiiseen tutkimukseen tarjoamalla suhteettoman suuria taloudellisia palkkioita. Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) ja kansallisen eettisen toimikunnan (Tukija) suorittama kliinisten tutkimushakemusten arviointiprosessi on erittäin ammattimainen, huolellinen ja läpinäkyvä, mikä osaltaan edistää Suomessa tehtävien kliinisten tutkimusten eettistä kestävyyttä. Väestön luottamus tieteeseen yleensä ja kliinisten lääketutkimusten tekemiseen on siksi korkealla tasolla.  

Tiimi

  

first name last name, position of company name

Antti Iitiä

Toimitusjohtaja

Antti Iitiällä on yli 30 vuoden kokemus Life Science -toiminnasta akateemisessa ympäristössä ja toimialalla. Hän perusti ja johti teknologia-alan startup-yritystä Innotrack Diagnostics Oy:tä, joka nykyisin tunnetaan nimellä Radiometer Turku Oy. Antti on ollut myös kahden Life Science -alan konsulttiyrityksen perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on biokemian maisterin ja biotekniikan tohtorin tutkinnot. Vuonna 2014 Antti aloitti CRST:n toimitusjohtajana. 

  

first name last name, position of company name

Reijo Kunelius

Operatiivinen johtaja

Reijo Kuneliuksella on yli 30 vuoden kokemus biotekniikan ja lääkekehityksen alalta. Hän on työskennellyt tuotekehitys- ja tuotantojohtotehtävissä useissa Life Science -yrityksissä. Hän on myös toiminut perustajana ja hallituksen jäsenenä kahdessa alan yrityksessä. CRST:ssä Reijo on toiminut vuodesta 2014 lähtien operatiivisena johtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Hänellä on biokemian maisterin tutkinto. 

  

first name last name, position of company name

Mikko Kuoppamäki

Tieteellinen johtaja 

Mikko Kuoppamäki on neurologi ja neurologian dosentti, jolla on vahva tausta erityisesti Parkinsonin taudin ja muiden liikehäiriöiden hoidossa. Hän on julkaissut 50 artikkelia vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä. Lääkekehityksessä Mikolla on 20 vuoden kokemus keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kehittämisestä Orion Pharmassa ja Lundbeck-yhtiössä muun muassa kehitysjohtajana, lääketieteellisten asioiden johtajana, keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kehittämispäällikkönä, johtavana lääkärinä/ylilääkärinä ja johtavana neurologina. Mikko aloitti työt CRST:n tieteellisenä johtajana lokakuussa 2022. Mikko on suorittanut lääketieteen tohtorin tutkinnon (farmakologiassa) Turun yliopistossa.  

Hallitus

Reijo Kunelius (hallituksen puheenjohtaja)  

Anne Marjamäki  

Kalervo Väänänen  

Mika Scheinin 

Rabbe Klemets  

Asiantuntijat

Aleksi Tornio, kliinisen farmakologian apulaisprofessori, lääketieteen tohtori, Turun yliopisto ja Turun yliopistollinen sairaala.  

Anita Remitz, ihotautien ja allergologian dosentti, lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto. 

Juha Rinne, asiantuntija, kliininen tutkija, neurologian professori.

Juhani Knuuti, sydän- ja verisuonitutkimuksen ja PET-kuvantamisen professori, Turun PET-keskuksen johtaja, lääketieteen tohtori, Turun yliopisto ja Turun yliopistollinen sairaala.

Markku Koulu, lääkekehityksen emeritusprofessori, lääketieteen tohtori, Turun yliopisto.

Mika Scheinin, tieteellinen neuvonantaja, kliinisen farmakologian ja farmakologian emeritusprofessori. 

Pirjo Nuutila, aineenvaihduntatutkimuksen professori, Turun PET-keskus, lääketieteen tohtori, Turun yliopisto ja Turun yliopistollinen sairaala. 

Ville ​Ranta-Panula, kaupallinen johtaja, lääkehityksen (FM) ja liiketoimintajohtamisen maisteri (MBA). 

Yrityksen rakenne

 • Oy LS Link Ab:n omistavat Antti Iitiä ja Reijo Kunelius.   

 • UTU Holding Oy on Turun yliopiston vuonna 2013 perustama osakeyhtiö, joka hallinnoi yliopiston osakeomistuksia. 

 • CRST:n työntekijäomistajiin kuuluvat Mika Scheinin, Ville Ranta-Panula, Zsófia Lovró ja Juha Rinne.  

Yhtiön omistuksen jakautuminen

Osakkeenomistaja Osakkeet Äänet Omistusosuus
määrä % %
Oy Ls Link Ab 635 075 39 39
Utu Holding Oy 518 756 32 32
Ville Ranta-Panula 211 246 13 13
Mika Scheinin 211 246 13 13
Juha Rinne 32 088 2 2
Zsófia Lovró 16 044 1 1
Yhteensä 1 624 455 100 % 100 %

Varojen käyttö

Rahoituskierroksella kerätyt varat tullaan käyttämään yhtiön kasvun nopeuttamiseen perustamalla Key Account Management -järjestelmä, lisäämällä markkinointiresursseja ja laajentamalla CRST:n nykyisten tutkimuskeskusten kapasiteettia. Lisäksi tuotevalikoimaan lisätään uusia palveluja uusilla tautialueilla. Eri skenaarioita tarkastellaan ja arvioidaan rahoituskierroksen tuloksesta riippuen. Myös kolmannen tutkimuskeskuksen perustamista voidaan harkita. 

Minimum Scenario

Skenaario 1

Kerätään vähintään 392 700 euroa: 

Tässä skenaariossa pyritään lisäämään myyntiä ja asiakkaiden määrää.  

 • Luodaan Key Account Management järjestelmä. Tähän tarkoitukseen käytetään noin 150 000 euroa.

 • Osa rahoituksesta käytetään ulkopuolisten myyntiresurssien hyödyntämiseen. Tähän tarkoitukseen käytetään noin 150 000 euroa.

 • Markkinointitoimia tehostetaan. Tähän tarkoitukseen käytetään noin 92 700 euroa.

Medium Scenario

Skenaario 2

Kerätään vähintään 578 000 euroa: 

Skenaarion 1 toimintojen lisäksi kehitetään palveluja uusille tautialueille sekä uusia työmenetelmiä.  

 • Uusia palvelumalleja kehitetään kivun ja ihosairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä koskevia tutkimuksia varten. Tähän tarkoitukseen käytetään noin 85 000 euroa.

 • Myös uudet digitaaliset välineet, jotka helpottavat ja joustavoittavat tutkimuksiin osallistumista, ovat keskeinen osa tätä skenaariota. Näitä välineitä voidaan hyödyntää myös uusia digitaalisia hoitomuotoja koskevissa tutkimuksissa. Tähän tarkoitukseen käytetään noin 100 000 euroa.

Maximum Scenario

Skenaario 3

Kerätään 785 400 euroa: 

 • Skenaarion 2 mukaisten toimien lisäksi käynnistetään myös uuden tutkimuskeskuksen perustamisen suunnittelu ja toteutus niin pitkälle kuin on mahdollista ja järkevää. Tähän toimintaan arvioidaan käytettävän 207 400 euroa.

 • CRST:llä on aiempaa kokemusta Helsingissä sijaitsevan tutkimuskeskuksen perustamisesta. Tätä kokemusta hyödynnetään liiketoiminnan laajentamisessa edelleen. 

Markkinat

market

Kliinisen lääketutkimuksen räjähdysmäinen kasvu johtuu kehitteillä olevien lääkkeiden määrän kasvusta, uusista hoitomuodoista, yksilöllistettyyn lääketieteeseen keskittymisestä ja nousevista biofarmasian alan yrityksistä. Kun lääke- ja biofarmasiayhtiöt lisääntyvästi ulkoistavat tutkimus- ja kehitystoimintaansa, kliinisten tutkimuspalvelujen kysynnän ohella kasvavat myös paineet kustannusten alentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen.  

Maailmanlaajuisten kliinisten tutkimusten markkinoiden koon arvioitiin olevan (lähde)  
29,7 miljardia dollaria vuonna 2020,  
32,27 miljardia dollaria vuonna 2021,  
ja sen ennustetaan kasvavan 9,1 prosentin vuosivauhdilla 54,3 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä. 
 
Euroopassa markkinoiden odotetaan kasvavan 8 prosentin vuosivauhdilla ja saavuttavan 25 miljardin euron tason vuoteen 2025 mennessä.

(Lähde: Europe Contract Research Organization (CRO) Market to 2025, The Insight Partners; Arthur D. Little analysis)

Vaiheen I/IIa palvelut

Vaiheen I tutkimuksissa uusia molekyylejä testataan ensimmäistä kertaa ihmisillä, yleensä terveillä vapaaehtoisilla. Sama pätee toisinaan myös pienimuotoisiin varhaisiin potilaskokeisiin (vaihe IIa), joissa haetaan näyttöä lääkkeen vaikutuskohteen tavoittamisesta ja alustavaa tietoa tehokkaasta annosalueesta. CRST tarjoaa tällaisia tutkimuksia varten täyden palvelun mallin. 

CRST:llä on tällä toiminta-alueella kaksi merkittävää kasvutekijää: uusien biotekniikka-ja lääkekehitysyritysten kasvava määrä Pohjoismaissa ja sen asiakkaiden viimeaikaiset menestyksekkäät hankkeet. Yhtiö uskoo näiden tekijöiden ja vahvistettujen resurssiensa johtavan vaiheen I/IIa-segmentin palvelujensa kasvuun Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti. CRST on jo havainnut kasvavaa kiinnostusta palvelujaan kohtaan, minkä seurauksena yhtiö odottaa tämän segmentin kasvavan merkittävästi vuodesta 2024 alkaen. 

Tuoreita julkisia referenssejä tällä liiketoiminta-alueella ovat tanskalainen Avilex Pharma ApS (ensimmäinen ihmisellä tehty tutkimus aivohalvaukseen kohdennetulla lääkemolekyylillä), suomalainen Desentum Oy (ensimmäinen ihmisellä tehty tutkimus koivun siitepölyallergiaan kohdennetulla immunoterapia-aineella) ja yhdysvaltalainen biotekniikkayritys Provention Bio Inc. (joka teki CRST:n kanssa Suomessa ensimmäisen ihmisellä tehdyn tutkimuksen mahdollisesti uraauurtavalla diabeteksen ehkäisyyn suunnatulla rokotteella).  

Vaiheen II-IV palvelut 

Suurissa kansainvälisissä vaiheiden II-IV lääketutkimuksissa testataan uusien hoitojen tehoa kohdennetussa potilasryhmässä. CRST tarjoaa näihin tutkimuksiin kaksi ammattimaista kliinistä tutkimuskeskusta, Turussa ja Helsingissä, jotka kattavat yli puolet Suomen väestöstä. Lisäksi yhtiö tarjoaa suomalaisille potilaille tilaisuuden päästä varhaisessa vaiheessa käsiksi mahdollisesti uraauurtaviin hoitoihin ja mahdollisuuden olla mukana tärkeässä lääkekehitystyössä.  

CRST tunnetaan parhaiten kokemuksestaan aivosairauksien (kuten Alzheimerin ja Parkinsonin taudit) lääketutkimuksista. Yhtiö on vastikään laajentanut toimintaansa muille terapia-alueille, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, aineenvaihduntasairauksiin, dermatologiaan, gastroenterologiaan ja rokotteisiin. Alzheimerin taudin lääkehoitoa koskevien lääkekehityksen viimeaikaisten myönteisten uutisten odotetaan lisäävän kasvua keskushermoston (CNS) terapia-alueella, jonka osuus on jo nyt 15–20 prosenttia maailmanlaajuisesta lääkekehitystoiminnasta. Tämä ja laajeneminen muilla terapia-alueilla ovat CRST:n keskeisiä kasvutekijöitä.  

(Lähde: CRO Service Market, Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019-2026, Allied Market Research; Arthur D. Little analysis)

Asiakkaat 

CRST on palvellut asiakkaita 17 maasta. Tällä hetkellä aktiivisimmat maantieteelliset alueet ovat Pohjoismaat, Sveitsi ja Yhdysvallat.  

Nykyinen asiakaskunta ulottuu virtuaalisista biotekniikkayrityksistä suuriin lääkeyhtiöihin, joista monet toimivat CRST:n kanssa säännöllisesti ja palaavat uusien projektien kanssa. CRST tekee aktiivisesti yhteistyötä myös monien keskisuurten ja suurten kliinisten tutkimusorganisaatioiden kanssa, jotka etsivät jatkuvasti ammattitaitoisia tutkimuskeskuksia asiakasyritystensä suuriin, myöhemmän vaiheen kliinisiin potilastutkimuksiin.

CRST:n Helsingin-yksikön avaamisen jälkeen CRST on pystynyt ottamaan vastaan aiempaa suurempia hankkeita molemmilla liiketoiminta-alueillaan, sillä se pystyy nyt tarjoamaan palveluja kahdessa eri keskuksessa. Tuore esimerkki tästä on ruotsalaisen biotekniikkayritys Alzinova AB:n kanssa toteutettu vaiheen Ib tutkimus, jossa uutta rokotekandidaattia Alzheimerin tautia vastaan testataan potilailla CRST:n toimipisteissä Helsingissä ja Turussa. 

Yrityksen markkina-asema  

CRST:llä on vahva markkina-asema Pohjoismaissa. I-vaiheen täyden palvelun mallissa yhtiöllä on vain yksi yksityinen kilpailija. Lisäksi 3–4 pientä akateemista yksikköä tarjoaa osittain samankaltaisia palveluja. CRST:llä on Euroopassa joitakin kymmeniä kilpailijoita, mutta sillä on selvät mahdollisuudet vahvaan kasvuun. 

Monet yhdysvaltalaiset lääkeyritykset tekevät varhaisen vaiheen kliinisiä tutkimuksiaan Euroopassa, koska toiminta on siellä kustannustehokkaampaa ja sääntelyprosessi on helpompi kuin niiden kotimaassa. Tämä lisää eurooppalaisten palveluntarjoajien liiketoimintamahdollisuuksia, vaikka Yhdysvalloissa on paljon vastaavia palveluntarjoajia.  

Vaiheen II-IV tutkimuksia varten CRST tarjoaa liiketoimintamallin, joka kilpailee muiden maiden tutkimuslaitosten kanssa. Yhtiö kuitenkin näkee, että sen pitkä historia, saavutukset ja kasvanut kapasiteetti auttavat sitä laajentamaan liiketoimintaansa entisestään. Yhtiö on onnistuneesti laajentanut tutkimuksiaan keskushermoston ulkopuolelle, ja se aikoo jatkaa terapia-alueidensa kattavuuden laajentamista. 

Yrityksen suurin haaste tällä liiketoiminta-alueella on saada Suomi mukaan kansainvälisiin tutkimuksiin. Samaa potilastutkimusta tehdään rinnakkain monessa maassa, ja maat kilpailevat keskenään tutkimuksista. Paikallisesti CRST kilpailee suomalaisten sairaaloiden ja yksityisten lääkäriasemien kanssa. Niihin nähden sillä on kilpailuetu kliiniseen tutkimukseen ja potilasrekrytointiin käytettävän kokopäiväisen henkilökunnan osalta, joka auttaa laadukkaan tutkimusaineiston keräämistä. Yrityksen asiakkaat vahvistivat tämän Arthur D Littlen tekemässä kartoituksessa. 

Taloudelliset luvut ja kasvu

Liikkeeseenlaskijan avainluvut (toteutuneet ja ennakoidut)

Kaikki luvut ovat pyöristettyjä lähimpään tuhanteen ja esitetty tuhansina euroina.

TODELLINEN ENNUSTE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Liikevaihto 2 369 2 843 2 882 3 654 4 792 6 050 7 854 10 982
Kokonaistuotanto 2 302 2 860 3 056 3 733 4 619 6 150 7 983 11 162
Varastoarvon muutos -67  16  172  79 -173 100 129 180
Aktivoidut menot - 1 2 - - - - -
Materiaalikulut ja ulkoiset palvelut (COGS) -625 -864 -726 -1 322 -1 552 -1 652 -2 145 -3 000
Bruttotulos 1 677  1 996  2 330  2 411  3 067  4 497  5 837  8 162
Henkilöstökulut -981 -1 149 -1 467 -2 155 -2 387 -2 676 -3 475 -4 859
Liiketoiminnan muut kulut 1 -351 -410 -643 -937 -785 -1 039 -1 349 -1 887
COVID-19 taloudellinen tuki - - 70 30 - - - -
EBITDA  345  437  290 -651 -105  780  1 012  1 415
Arvonalentumiset -11 -16 -48 -26 -40 -40 -50 -60
Liiketulos [EBIT]  334  421  242 -677 -145  740  962  1 355
Korkotulot -3 -4  -14 -14 -14 - - -
Verot -66  -88 -66 - - -148 -192 -271
Nettotulos verojen jälkeen (NIAT)  265  329  162 -691 -159  592  770  1 084

TODELLINEN ENNUSTE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Liikevaihdon kasvu % - 20,01% 1,37% 26,79% 31,14% 26,25% 29,83% 29,83%
EBITDA % 14,56% 15,37% 10,06% -17,82% -2,19% 12,91% 12,90% 12,89%
Työntekijöiden määrä 18 23 29 30 32 36 46 65

Taloudellisten lukujen selitykset 

Yllä olevassa taulukossa esitetyt taloudelliset luvut vuosilta 2018–2021 perustuvat PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastamiin lukuihin, ja ne on pyöristetty tuhanteen euroon. CRST:n ja CRST Helsingin taloudellisten lukujen konsolidoinnin on suorittanut CRST. Vuoden 2022 taloudelliset luvut perustuvat tammi-lokakuun toteutuneisiin lukuihin, kun taas marras- ja joulukuun luvut ovat arvioita, jotka perustuvat aiempaan kehitykseen.   

Tilikauden 2018 luvut perustuvat CRST Turkuun, kun taas tilikaudet vuodesta 2019 eteenpäin ovat CRST Turkuun ja CRST Helsinkiin konsolidoituja lukuja. CRST Helsinki on CRST Turun kokonaan omistama tytäryhtiö. Taloudellisten lukujen konsolidoinnin on tehnyt CRST, sillä CRST ei täytä konsernitilintarkastuksen vaatimuksia.  

CRST:n liikevaihto kasvoi keskimäärin 19,83 % vuosina 2018–2022, poikkeuksena vuonna 2020 kasvu jäi 1,37 %:iin COVID-19-pandemian vuoksi. CRST teki strategisen päätöksen kasvattaa henkilöstön määrää sen sijaan, että se olisi vähentänyt henkilöstöä COVID-19-pandemian aikana. Tämä antoi tilaa kasvulle pandemian hellitettyä, mutta johti henkilöstökulujen kasvuun vuosina 2020 ja 2021, millä oli lyhyellä aikavälillä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Vuosina 2021 ja 2022 CRST palkkasi strategista henkilöstöä, mikä kasvatti henkilöstökulujen ja liikevaihdon suhdetta lyhyellä aikavälillä. CRST sai COVID-19:ään liittyviä taloudellisia tukia 70 000 euroa vuonna 2020 ja 30 000 euroa vuonna 2021.  

CRST oli keväällä 2014 tapahtuneesta irtautumisesta alkaen vuoden 2020 loppuun asti huomattavan kannattava. Liikevaihto kasvoi keskimäärin 24,4 prosenttia vuodessa 2014–2020, ja keskimääräinen vuotuinen liikevoittomarginaali oli 8,87 prosenttia. Vuonna 2020 CRST:n EBITDA oli 290 000 euroa ja NIAT 162 000 euroa. Vuonna 2021 CRST:n  EBITDA oli -651 000 euroa ja NIAT -691 000 euroa. Tappio johtui COVID-19-pandemiasta johtuvasta lisääntyneestä työtaakasta, joka johti vuokrahenkilöstön laajempaan käyttöön samanaikaisesti, kun yhtiö palkkasi lisää henkilöstöä rakentaakseen uutta strategiaansa vuoden 2020 lopulla ja 2021 alussa. Uuden strategiasuunnitelman tavoitteena on kasvattaa liikevaihto 10–15 miljoonaan euroon seuraavien 3–5 vuoden aikana. Henkilöstökustannusten lisäksi uuden strategian rakentamiseen liittyvät konsultointikustannukset olivat noin 250 000 euroa, ja ne sisältyvät vuoden 2021 liiketoiminnan muihin kuluihin 1.    

Uuden strategian toteuttaminen alkoi tammikuussa 2022. CRST odottaa, että EBITDA on -105 000 euroa ja NIAT -159 000 euroa koko tilikaudella 2022. Tämä oletus perustuu tammi-lokakuun toteutuneisiin lukuihin ja marras- ja joulukuun ennusteisiin.   

CRST päätti alentaa varastojen arvoa 173 000 eurolla tilikauden 2022 aikana yhden suuremman hankkeen edistymisen vuoksi. Tämä luku vaikuttaa negatiivisesti vuoden 2022 taloudelliseen tulokseen, ja se löytyy kohdasta "Vaihto-omaisuuden muutos". CRST teki strategisen päätöksen palkata vuoden 2022 aikana uuden tutkimusjohtajan (Chief Scientific Officer) ja uuden tutkimuslääkärin, jotka vahvistavat CRST:n asemaa odotettua kasvua varten. Uusilla palkkauksilla on lyhyellä aikavälillä negatiivinen vaikutus vuoden 2022 taloudelliseen tulokseen, ja ne löytyvät kohdasta "Henkilöstökulut". 

Ennuste

CRST:n johto on laatinut taloudelliset ennusteet, ja ne perustuvat ulkopuolisten neuvonantajien laatimaan strategiseen analyysiin, jonka mukaan CRST:n tavoitteena on saavuttaa 10–15 miljoonan euron liikevaihto seuraavien 3–5 vuoden aikana. 

Perusolettamukset on laadittu ennen COVID-19-pandemiaa toteutuneen kehityksen ja uuden strategisen kasvusuunnitelman perusteella.  Tämän seurauksena CRST odottaa liikevaihdon kasvavan 6,0 miljoonaan euroon vuonna 2023, 7,8 miljoonaan euroon vuonna 2024 ja 10,9 miljoonaan euroon vuonna 2025. Nämä luvut vastaavat 26,25 prosentin liikevaihdon kasvua vuonna 2023 (keskimääräinen kasvu neljän viimeisen tilikauden aikana) ja keskimäärin 31,97 prosentin vuotuista kasvua seuraavien kolmen vuoden aikana. 

CRST odottaa liikevaihdon kasvun vauhdittuvan vuosina 2024 ja 2025, kun yritys pystyy hyödyntämään uutta strategiaansa, ja liikevaihdon vuotuiseksi kasvuksi arvioidaan 29,83 %. Nämä luvut löytyvät yllä olevasta taulukosta kohdasta "Liikevaihdon kasvu %".   

Johto odottaa varaston kasvavan vuonna 2023 uusien hankkeiden ansiosta ja vuosina 2024–2025 suhteessa odotettuun liikevaihdon kasvuun. Nämä luvut löytyvät edellä olevan taulukon kohdasta "Vaihto-omaisuuden muutos".  Lisäksi johto odottaa, että liiketoiminnan luonteen takia ei synny aktivoituja kuluja.  

Vuosien 2023–2025 kustannusennusteet perustuvat COVID-19-pandemiaa edeltäviin kustannuksiin ja uuteen strategiaan. Johto odottaa kulujen palaavan keskiarvoon, joka on noin 27 prosenttia vuodessa liikevaihdosta. Henkilöstökulujen odotetaan muodostavan 44 prosenttia liikevaihdosta vuodessa, mikä johtuu kolmen viime vuoden aikana tehdyistä strategisista rekrytoinneista.  Tämä vastaa keskimäärin 75 000 euron vuotuisia kustannuksia työntekijää kohti.  

CRST suunnittelee palkkaavansa lisää henkilöstöä, +4 vuonna 2023, +10 vuonna 2024 ja +19 vuonna 2025, kokonaislukumäärän noustessa 65 työntekijään. Muiden kulujen odotetaan palautuvan keskiarvoon eli noin 17 prosenttiin liikevaihdosta, ja OpEx-menojen odotetaan olevan 1 miljoonaa euroa vuonna 2023, 1,35 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja 1,89 miljoonaa euroa vuonna 2025. Nämä luvut löytyvät edellä olevan taulukon kohdasta "Muut toimintakulut 1". Muut toimintakulut sisältävät Turun ja Helsingin toimitilojen vuokrat sekä muut kiinteät kulut, kuten ulkoistetun kirjanpidon kulut, sisäisen taloushallinnon ja muut satunnaiset hallinnolliset palvelut. 

Johto odottaa CRST:n talouden kääntyvän jälleen voitolliseksi vuonna 2023, jolloin EBITDA on 780 000 euroa ja NIAT 592 000 euroa. Käyttökateprosentin odotetaan pysyvän vakaana noin 12,9 prosentissa tilikausina 2023–2025, kun uutta strategiaa hyödynnetään, ja käyttökatteen odotetaan olevan 1 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2025. Tämä EBITDA-marginaali vastaa CRST:n pitkän aikavälin keskiarvoa. Nettotuloksen verojen jälkeen odotetaan olevan 770 000 euroa vuonna 2024 ja 1 M€ vuonna 2025. 

Voimassa olevat lainat

Pääoma Korko Maksettava yhteensä
Käteisvarat 04.11.2022 369 083,42 € 0,00 € 0,00 €
Tililimiitti 300 000,00 €
Lainat yhteensä 01.11.2022 213 125,00 € 3 730,00 € 216 855,00 €
Josta takaisinmaksettava 12 kk:n kuluessa 113 125,00 € 1 979,69 € 115 104,69 €
Josta takaisinmaksettava 24 kk:n kuluessa 100 000,00 € 1 750,00 € 101 750,00 €
Josta takaisinmaksettava 36 kk:n kuluessa 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Josta takaisinmaksettava 48 kk:n kuluessa 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Josta takaisinmaksettava 60 kk:n kuluessa 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CRST Turulla on Nordea Bankille maksamattomia lainoja 13 000 euroa, jotka maksetaan kokonaisuudessaan takaisin tilikauden 2023 aikana. Lisäksi CRST Turun kokonaan omistamalla tytäryhtiöllä CRST Helsingillä on Nordea Bankille maksamattomia lainoja 200 000 € 1.11.2022. Laina on korkosuojattu ja se maksetaan kokonaisuudessaan takaisin vuonna 2024.  

CRST Turun ja sen tytäryhtiön lainojen kokonaismäärä on 216 855 euroa, josta 213 125 euroa on pääomaa ja 3 730 euroa korkoa. Rahoitussuunnitelman mukaan CRST maksaa seuraavien 12 kuukauden aikana 115 104,69 euroa ja 24 kuukauden aikana 101 750 euroa. Nämä luvut ovat edellä olevassa taulukossa kohdassa "Lainojen kokonaismäärä".  

Lisäksi CRST:llä on valinnainen 300 000 euron luottolimiittisopimus lyhytaikaista käteisvarojen tarvetta varten. CRST ei kuitenkaan ole tähän mennessä käyttänyt luottolimiittiä.   

CRST:n käteisvarat olivat 369 083,42 euroa 4.11.2022. 

Valuaatio

Arvonmääritys 7 500 000 euroa perustuu CRST:n teettämään strategiseen analyysiin, jonka mukaan CRST:n ohjeellinen arvostus oli 2,7–2,9-kertainen toteutuneeseen liikevaihtoon verrattuna vuonna 2021. Arviota on muutettu rahoitusmarkkinoiden viimeaikaisen kehityksen perusteella. Nykyinen 7,5 miljoonan euron arvostus vastaa 2,05x liikevaihtoa vuoden 2021 lukujen perusteella ja 1,57x liikevaihtoa vuoden 2022 lukujen perusteella. Markkinoiden keskiarvo viimeisten 10 vuoden aikana on ollut 2,9x liikevaihto ja mediaani 2,8x liikevaihto.  

Esimerkkikauppoja CRST:n toimialalla ovat Ratosin 40 % omistusosuuden hankinta TFS:stä 2,3-kertaisella liikevaihtokertoimella sekä Orionin ja Simbecin fuusio, joka toteutettiin 16-kertaisella EBITDA-kertoimella ja 1-kertaisella liikevaihtokertoimella. CRST:n ennakkoarvostuskerroin on 1,24-kertainen liikevaihtoon ja 9,61-kertainen EBITDAan suhteutettuna vuodelle 2023 ja 0,95-kertainen liikevaihtoon ja 7,40-kertainen EBITDAan suhteutettuna vuodelle 2024. Vuoden 2025 kertoimet ovat 0,68x liikevaihto ja 5,30x EBITDA, jotka perustuvat vuosien 2023–2025 rahoitusennusteisiin. 

Exit-skenaariot

Yrityksen uusille vähemmistöosakkaille on suunniteltu kolme pääasiallista irtautumisvaihtoehtoa.  

Icon 1

Toinen CRO-yhtiö ostaa CRST:n 

Sopimustutkimusmarkkinat ovat elinvoimaiset ja aktiiviset, ja viime aikoina on saatu esimerkkejä fuusioista ja yritysostoista. ”Osta ja kasva" -kasvustrategiaa noudattava toinen CRO-yritys saattaa haluta ostaa CRST:n laajentaakseen palvelutarjontaansa. Yhdessä ne voisivat tarjota asiakkailleen laajemman palveluvalikoiman, syvempää tieteellistä asiantuntemusta, laajemman valikoiman analyysijärjestelmiä, suuremman kapasiteetin ja laajemman maantieteellisen jalansijan.  

Joitakin viimeaikaisia yritysostoja ja fuusioita:
https://sdslifescience.com/news-press/news-press-swedish/#/

https://synexagroup.com/news-articles/synexa-life-sciences-acquires-finnish-cro-syrinx-bioanalytics-to-expand-bioanalysis-capabilities/

 

Icon 2

Pääomasijoittaja

Lääkekehityksen sopimustutkimusmarkkinat eivät ole vielä kypsät, ja ne tarjoavat markkinoita muokkaaville pääomasijoittajille ja pääomasijoitusyhtiöille mahdollisuuksia konsolidointiin ja yritysjärjestelyihin. CRST tai sen osia on mahdollista myydä pääomasijoittajalle, joka tarjoaa yhtiölle rahoitusta, asiantuntemusta ja verkostoja. Tyypillisesti sijoittajan omistusaika kohdeyrityksessä vaihtelee 3 ja 7 vuoden välillä. Lopulta yritys myydään isommalle ostajalle, toiselle pääomasijoittajalle tai listataan pörssiin sovitun suunnitelman mukaisesti. 

Ks. esim. https://www.ratos.com/en/news/ratos-acquires-tfs/   

Icon 3

Lääkkeiden kehittämisketjun uudistuminen

Lääkekehitysprosessi ja sen toimintaketjut ovat monimutkaisia, ja koostuvat ketjujen tiettyihin osiin erikoistuneista yrityksistä. Suuretkaan lääkeyhtiöt eivät täysin kata koko tutkimus- ja kehitystoimintaa tai sen toimintaketjua. COVID-19-pandemian aikana on noussut esiin kysymys toimintaketjujen joustavuudesta. Uudenlaisten liiketoimintamallien ja lisääntyneiden yrityskauppojen odotetaan muokkaavan lääkekehityksen toimintaketjuja.       

Katso: https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2022/05/05/survey-industry-leaders-looking-to-shore-up-pharma-supply-chain 

Tietoa annin ehdoista

Tässä annissa Clinical Research Services Turku - CRST Oy (2605215-9) tarjoaa merkittäväksi vähintään 85 000 (392 700 euroa) ja enintään 170 000 (785 400 euroa) kappaletta yhtiön uusia osakkeita. 

Mikäli osakkeita merkitään vähemmän kuin 85 000 kappaletta, on yhtiöllä oikeus päättää annin peruuttamisesta. Tällöin maksetut sijoitukset palautetaan kokonaisuudessaan sijoittajille. Takaisinmaksetuille sijoituksille ei makseta korkoa. 

Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää annin maksimikoon nostamisesta. 

Osakkeet oikeuttavat niiden haltijan osinkoon ja muihin osakasoikeuksiin, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty osakasluetteloon. 

Merkintä hinta on 4,62 euroa osakkeelta. Vähimmäismerkintä on 70 osaketta, eli 323,40 euroa.  

Uusien osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti, tai ulkoisten sijoitusten osalta yhtiön hallituksen osoittamalle pankkitilille. 

Merkintäaika alkaa 16.11.2022 ja päättyy alustavasti 27.12.2022. Merkintäaika Invesdorin verkkopalvelussa alkaa 16.11.2022 ja päättyy alustavasti 27.12.2022.  

Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää merkintäajan pidentämisestä. 

Ylimerkintätilanteessa yhtiön hallitus voi päättää annin keskeyttämisestä. Ylimerkintätilanteessa osakkeet allokoidaan siten, että osakkeet allokoidaan merkintäjärjestyksessä (“first come, first served”). 

Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Osakkeet merkitään tekemällä merkintäsitoumus Invesdorin verkkopalvelussa ja hyväksymällä Invesdorin asiaankuuluvat ehdot sekä liittymällä yhtiön vähemmistöosakassopimukseen, tai muulla yhtiön hallituksen osoittamalla tavalla. Merkinnän tekeminen Invesdorin verkkopalvelun kautta edellyttää palvelun käyttöehtoihin sekä rahoituskierroskohtaisiin ehtoihin sitoutumista ja pyydettyjen tunnistetietojen toimittamista Invesdorille. 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä. Merkinnät voidaan hyväksyä osittain tai kokonaan tai ne voidaan hylätä.  

Yhtiöllä on yhteensä 1 624 455 rekisteröityä osaketta. Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja ja näin ollen kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 

Osakkeiden luovutettavuutta on rajoitettu seuraavasti: 

 • Siirronsaajan on liityttävä yhtiön osakassopimukseen 

 • Lunastuslauseke yhtiöjärjestyksessä 

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optioita, vaihtovelkakirjalainoja tai muita sopimuksia, jotka saattaisivat johtaa tilanteeseen, jossa osakkeenomistajien omistusosuus dilutoituisi.  

Sijoittajan on sijoittaessaan sitouduttava yhtiön vähemmistöosakassopimukseen (päivätty 9.11.2022), joka on tämän pitch -sivun liitteenä, ellei sijoittaja ole jo osapuolena yhtiön osakassopimuksessa. Vähemmistöosakassopimukseen sitoutuminen on osa sijoitusprosessia. Vähemmistöosakassopimuksessa sijoittaja: 

 • Sitoutuu olemaan vaatimatta sertifikaatteja osakkeista 

 • Sitoutuu olemaan myymättä, siirtämättä tai muutoin luovuttamatta osakkeita sellaiselle taholle, joka ei ole liittynyt yhtiön vähemmistöosakassopimukseen ja on tietoinen yhtiön yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeesta 

 • Sitoutuu olemaan panttaamatta tai muutoin antamatta osakkeita tai muita osakkeisiin liittyviä oikeuksia vakuudeksi ilman etukäteistä kirjallista suostumusta yhtiöltä 

 • Sitoutuu äänestämään ja toimimaan sekä antamaan tarvittavat osakkeenomistajien suostumukset yhtiön hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti yhtiön tulevien rahoituskierrosten ja muun päätöksenteon yhteydessä yhtiökokouksissa, kunhan kaikkia nykyisiä osakkeenomistajia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti 

Lisäksi osakkeenomistajilla on 

 • Drag along ja tag along oikeudet 

 • Exit-tilanteessa velvollisuus toimia hallituksen ohjeiden mukaisesti ja tarvittavalla tavalla exitin toteuttamiseksi 

Tutustuthan huolella liitteenä olevaan vähemmistöosakasosakassopimukseen ennen sijoittamista! 

Yhtiön nykyisten osakkaiden välillä on erillinen osakassopimus. Vaikka tässä annissa sijoittavat eivät liity tähän sopimukseen, seuraavat osakassopimuksen ehdot voivat kuitenkin kiinnostaa sijoittajia (isoilla kirjoitetuilla termeillä osakassopimuksessa määritelty tarkoitus): 

 • Osakkeita ei saa pantata eikä rasittaa, eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia muutoinkaan saa luovuttaa ilman kaikkien Osakkaiden suostumusta 

 • Oy LS Link Ab:lla on oikeus valita hallitukseen vähintään kolme (3) ja Utu Holding Oy:llä vähintään kaksi (2) varsinaista jäsentä, ja Henkilöosakkailla yhteisesti vähintään yksi (1) varsinainen jäsen 

 • Osakkaan luovuttaessa osakkeita ulkopuoliselle sopimuksen ehtojen sallimalla tavalla, on niillä osakkailla, jotka eivät käytä myötämyyntioikeuttaan, oikeus lunastaa kyseessä olevat osakkeet yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisesti 

 • Myötämyyntioikeus (tag along) sopimuksessa määritellyllä tavalla  

 • Sopimuksessa mainitaan, että mikäli yhtiön koko liiketoiminta myydään, yhtiö on purettava ja varat jaettava Osakkaille sopimuksen mukaisesti. Yhtiö on tehnyt kuitenkin sopimukseen ennen rahoituskierroksen alkamista liitteen, jossa kaikki sopimuksen osapuolet sopivat ja hyväksyvät, että myös tällä rahoituskierroksella mukaan tulevilla sijoittajilla on yhtäläinen oikeus varojen jakoon kyseisessä tilanteessa. 

Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke, joka vaikuttaa osakkeiden luovutettavuuteen. Yhtiöjärjestys löytyy tämän pitch sivun liitteistä.  

Riskit

Yhtiöön sijoittamiseen liittyvät erilaiset riskit voivat toteutuessaan olla merkittäviä. Monet yhtiön riskitekijöistä ovat osa sen liiketoiminnan luonnetta ja tyypillisiä toimialalle. Jokaisella riskillä voi olla olennainen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, voittoihin ja mahdolliseen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Esitettyjä riskejä ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen, eikä niiden esittämisjärjestys kerro niiden toteutumisen todennäköisyydestä.    

Osakeantiin ja yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit  

 • Erilaiset riskitekijät ja olosuhteet voivat johtaa osakkeen markkinahinnan laskuun, minkä vuoksi on olemassa riski, että sijoitettu pääoma menetetään osittain tai kokonaan.   

 • Sijoitukselle ei välttämättä saada lainkaan tuottoa.    

 • Yhtiön osakkeilla ei käydä julkista tai monenkeskistä kauppaa millään markkinapaikalla, joten osakkeilla ei ole aktiivisia tai likvidejä jälkimarkkinoita. Tällöin riskinä on, että arvopaperia ei saada myytyä haluttuna ajankohtana tai lainkaan tai että tarjottu hinta voi olla sen merkintähintaa tai todellista arvoa alhaisempi.    

 • Osakkeiden luovutettavuutta rajoittaa yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke ja velvollisuus liittyä yhtiön osakassopimukseen.    

Makrotaloudelliset riskit    

 • Epävarmuus yhtiön ydinmarkkinoilla, maailmantaloudessa ja rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.   

 • Osa yhtiön asiakkaista on lääkeyrityksiä, jotka saavat rahoitusta riskipääomamarkkinoilta. Riskipääomamarkkinoiden nopeat muutokset voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan.   

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit    

 • Epäonnistuminen markkinoinnissa voi vaikuttaa kielteisesti yhtiön asiakassuhteisiin ja palvelujen kysyntään.     

 • Yhtiö saattaa olla kykenemätön toteuttamaan laajentumisstrategiaansa ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia täysimääräisesti tai ajoissa.     

 • Yhtiö saattaa kerätä suunniteltua vähemmän pääomaa. Tämä voi johtaa siihen, että yhtiö ei pysty toteuttamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi varojen puutteen vuoksi.    

 • Jos yhtiön liikeidea ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla tai jos suunniteltua liiketoiminnan kehittämistä ei voida toteuttaa toivotulla tavalla, on olemassa riski yhtiön maksukyvyttömyydestä.    

 • Jos yhtiö ei pysty kilpailemaan tehokkaasti nykyisten ja mahdollisten uusien kilpailijoiden kanssa tai reagoimaan kilpailuympäristön muutoksiin, se voi vaikuttaa kielteisesti sen liikevaihtoon, kannattavuuteen ja asiakasuskollisuuteen. Kilpailu voi kiristyä merkittävästi, jos markkinoille tulee kilpailijoita, joilla on enemmän pääomaa.    

 • On olemassa riski, että yhtiö saa negatiivista huomiota tiedotusvälineissä. Tämä voi johtaa yhtiön myynnin merkittävään laskuun ja tappioihin, koska yhtiön palveluille ei ole riittävästi kysyntää negatiivisen mediahuomion vuoksi.    

 • Erilaiset muut tekijät, erityisesti taloudellisen tilanteen muutokset yhdistettynä suunnitteluvirheisiin, ympäristöriskit, riippuvuus avainhenkilöistä sekä muutokset oikeudellisessa ja verotuksellisessa kehyksessä voivat vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti.    

 • Yhtiön palvelujen kysyntään ja siten sen liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat muun muassa yleinen maailmanlaajuinen markkinatilanne, kilpailutilanne ja teknologian kehitys. Näin ollen yhtiö ja sen liiketoiminta altistuvat markkinariskeille riippumatta yhtiön toimista.    

 • Osa yhtiön asiakasprojekteista on pitkäaikaisia. On mahdollista, että asiakasprojektin kustannukset kasvavat sen toteutuksen aikana ja että kaikkia kasvavia kustannuksia ei voida siirtää asiakashintoihin.  

 • Terveydenhuollon vaatimusten ja lainsäädännön muutokset voivat muuttaa ja rajoittaa yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa asiakasprojekteja. 

Johtoon ja henkilöstöön liittyvät riskit   

 • Yhtiö on riippuvainen johdostaan ja ammattitaitoisesta henkilöstöstään, ja tällaisen henkilöstön menettäminen voisi olla liiketoiminnalle haitallista.     

 • Epäonnistuminen pätevän henkilöstön rekrytoinnissa ja säilyttämisessä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoiminnan tulokseen.     

 • Henkilöstön määrän lisääminen voi haitata yhtiön kannattavuutta.     

  Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit     

 • Yhtiön toimintaan ja tuotteisiin liittyvien lakien, asetusten ja yleisen sosiaalisen vastuun noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin ja vahingoittaa yhtiön imagoa asiakasryhmien keskuudessa.     

 • Yhtiöllä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä tai muita avoimia riita-asioita, mutta yhtiön toiminnan laajentuessa oikeudelliset riskit kasvavat.    

 • Yhtiö voi joutua vaateiden tai oikeudenkäyntien kohteeksi, jotka voivat vahingoittaa yhtiötä ja vaatia johdon resursseja.    

 • Yhtiön oikeudellinen sääntely-ympäristö voi muuttua, mikä saattaa vaikeuttaa yhtiön liiketoiminnan harjoittamista.    

 Taloudelliset riskit     

 • Valuuttakurssien vaihtelut voivat haitata yhtiön toimintaa.     

 • Yhtiö altistuu lainojen korkojen muutoksille.     

 • Yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille.     

 • Yhtiön taloudellisiin ennusteisiin liittyy riskejä, sillä tulevaisuutta koskeviin arvioihin, tavoitteisiin ja muihin lausumiin liittyy aina epävarmuutta, ja ne ovat vain ennusteita, eivät takeita tulevaisuudesta.    

 Edellä luetellut riskit eivät ole ainoita yhtiön toimintaan vaikuttavia riskitekijöitä. Myös muilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita yhtiö ei tällä hetkellä tunnista tai joita se pitää tällä hetkellä merkityksettöminä, voi olla olennainen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.  

Päivitykset

Päivitys 5.1.2023

Sijoittajien CRST:lle esittämät kysymykset: 

Sijoittaja kysyy: Miksi CRST ei ota pankkilainaa kasvun turvaamiseksi? Oman pääoman ehtoinen rahoitus on paljon kalliimpaa kuin vieraan pääoman ehtoinen rahoitus. Vai eikö pankit myönnä rahoitusta?

CRST vastaa: Vieraan pääoman hankkiminen ei ole poissuljettu vaihtoehto ja voi hyvin olla osana CRST:n kokonaisrahoitusta. Oman pääoman ehtoinen rahoitus on joustavampaa kuin vieraan pääoman ehtoinen rahoitus ja antaa näin ollen CRST:lle mahdollisuuden keskittyä kasvustrategian toteuttamiseen. CRST:n nykyinen pieni velkamäärä mahdollistaa kuitenkin kasvun tukemisen myös vieraan pääoman rahoituksella. Tällaisen lisärahoituksen toteutuminen 24 kuukauden kuluessa annista on todennäköinen, mikäli rahoituskierros toteutuu perustasolla (=ensimmäinen toteutumisskenaario).

Sijoittaja kysyy: Ennustatte materiaaleissanne että vuoden 2022 EBIT olisi -145 tuhatta euroa. Kuitenkin 2022 tuloslaskelmalla syyskuun loppuun mennessä EBIT on 274 tuhatta euroa positiivinen. 

Eli onko vuoden 2022 tuloslaskemalla  ainoastaan Turun yksikön luvut, vai mikä selittää merkittävän eron Q1-Q3 toteutuneen ja koko vuoden ennusteen välillä?

CRST vastaa: Invesdor -sivuilla olevalla 2022 tuloslaskelmalla on otsikon mukaisesti CRST Turun yksikön syyskuun luvut. Vastaavalla ajanhetkellä Helsingin yksikön EBIT oli -162 euroa ja konsernin tulos +112 euroa.

Päivitys 27.12.2022

Liitetiedosto "CRST Helsinki Oy Tulos 2022" yksikön syyskuun tulos on lisätty annin dokumentteihin. 

Päivitys 22.12.2022

Rahoituskierroksen merkintäajan pidentäminen

Yhtiön hallitus päätti jatkaa merkintäaikaa 17.1.2023 asti.

Päivitys 22.12.2022

Sijoittajien CRST:lle esittämät kysymykset: 

Sijoittaja kysyy:

Miksi CoGS – Costs of Goods Sold on kasvanut viime vuosina?

CRST:n toimitusjohtaja Antti Iitiä vastaa:

CoGS sisältää alihankintoja ja vaihtelee hankkeittain pääsääntöisesti palveluiden muutosten takia. CRST:n arvion mukaan CoGS ei ole kasvanut viime vuosina vaan on vaihdellut hankettain. CRST arvioi, että CoGS tulee vaihtelemaan myös jatkossa.

Sijoittaja kysyy:

Mikä on CRST:n keskeinen kasvuetu?

CRST:n toimitusjohtaja Antti Iitiä vastaa:

CRST:llä on spin out –vaiheen jälkeen yhdistetty teollisen taustan omaavien ihmisten osaaminen (toiminnan suunnittelu ja seuranta, tuotannollinen toiminta, laatuun- ja myyntiin liittyvät alueet) korkealaatuiseen tieteelliseen osaamiseen. Yhdistelmä tuo yritykselle selkeää kilpailuetua.

Yksityisenä yrityksenä CRST voi keskittyä tutkimuksen toteutukseen ilman että hoitotyöhön liittyvät rutiinitoimenpiteet haittaavat keskittymistä.

Myös suomalainen korkeatasoinen tieteellinen ja tekninen toimintaympäristö tarjoavat huomattavia kilpailuetuja.  Tämä näkyy sekä henkilöstön rekrytoinneissa (esimerkkinä laatuosaaminen) että varsinaisessa palveluntarjonnassa (esimerkkinä CRST:n yhteistyö kuvantamispalveluissa).

Sijoittaja kysyy:

Suunnitteleeko CRST maksavansa osinkoa?

CRST:n toimitusjohtaja Antti Iitiä vastaa:

Osingonjako ei ole poissuljettu. Osingonjaosta päätetään vuosittain yhtiön vuosikokouksessa.

Sijoittaja kysyy:

Miksi henkilöstökulut on noussut?

CRST:n toimitusjohtaja Antti Iitiä vastaa:

Kasvu tarvitsee tekijänsä, CRST on varautunut yrityksen kasvun palkkaamalla lisää strategista henkilöstöä. Korkeaa osaamista vaativilla toimialoilla kasvuun on hyvä varautua ajoissa, näin myös toteutuksen näkökulmasta.

Päivitys 13.12.2022

Sijoittajien CRST:lle esittämät kysymykset:

KYSYMYS: 1. Exit-skenaariot

Pörssilistautumista ei ole mainittu vaihtoehtona. Onko listautuminen kokonaan poissuljettu vaihtoehto?

VASTAUS: Listautumista ei ole mainittu exit –skenaarioissa, mutta listautuminen ei ole primääri vaihtoehto, joskaan sitä ei ole poissuljettu.

KYSYMYS: 2. Kasvu

Kasvuennusteet ennakoivat moninkertaisesti markkinaa nopeampaa kasvua useamman vuoden ajan. 

Miten todennäköisenä pidätte että kasvu tulee yltämään annettuihin arvioihin ja onko sen edellytyksenä rahoituskierroksen täysimääräinen toteutuminen (skenaario 3)? 

VASTAUS: Kasvua ennustettaessa on tarkasteltu CRST:n vuosittaista liikevaihdon kasvua vuosien 2017-2021 aikana. Vuosien välillä on vaihtelua, mutta keskimääräinen toteutunut vuosittainen kasvu välillä (2017 referenssivuosi) 2018-2021 on ollut 24%. Ennustettujen vuosien 2022-2025 osalta ennustettu keskimääräinen kasvu on 22%.

Eri rahoituskierrosten toteutumisskenaarioiden osalta CRST on asettanut anninperustason onnistumisen varsin korkealle (tämä vastaa 50% täysimääräisestä toteutumisesta). Perustaso mahdollistaa toteutuessaan myyntitoiminnan edelleen vahvistamisen, joka luo pohjaa kasvun jatkumiselle. Kasvua tukee myös korona toimien aikana luotu lisä-toteutuskapasiteetti (esim Helsinki siten täysimääräinen hyödyntäminen).

Rahoituksen täysimääräinen toteutuminen ei ole sisällään edellytys kasvun toteutumiselle, mutta kierroksen toteutuessa perustasolla ennustetaan olevan, ilman lisätoimia, vaikutus vuoden 2025 ennustettuun liikevaihtoon.

KYSYMYS: Mikäli näin, onko muiden skenaarioiden osalta laadittu kasvuennusteita ja millaisia ne ovat?

VASTAUS: Muiden skenaarioiden osalta ei ole laadittu tarkennettuja erillisiä kasvuskenaarioita.

KYSYMYS: 3. Lisärahoituksen tarve 

Ilman rahoitusta olette arvioineet yhtiön varojen riittävän kasvuun panostamiseen helmikuuhun 2023 saakka.

Miten pitkälle eri rahoitusskenaarioilla varat arvionne mukaan riittävät ja näettekö lisärahoituksen tarvetta tulevan 12-24kk:n kuluessa?

VASTAUS: Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät toimet ovat yhtiölle valinnaisia ja voidaan toteuttaa liiketoinnan kehittymisen taso ja rahoituskierroksen onnistuminen huomioiden.  

CRST:n nykyinen pieni velkamäärä mahdollistaa rahoituskierroksen toteutuessa kasvun tukemisen myös vieraanpääoman ehtoisen rahoituksen avulla. Tällaisen lisärahoituksen toteutuminen 24 kuukauden kuluessa annista on todennäköinen, mikäli rahoituskierros toteutuu perustasolla (= ensimmäinen totetumisskenaario).

Päivitys 24.11.2022

Clinical Research Services Turku - CRST Oy ja RNatives Oy aloittavat yhteistyön tarkoituksenaan toteuttaa ensimmäinen kliininen tutkimus uudella miR-466-nimisellä lääke-ehdokkaalla. Lääke on tarkoitettu potilaille, joilla on ääreisverenkiertoa ahtauttava valtimosairaus. RNatives Oy on teknologiaperustainen lääkekehitysyritys, joka hyödyntää uuttaa mikroRNA-teknologiaa kohdegeenien aktiivisuuden muokkaamiseen.