Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Sijoitusammattilaisen vinkit: Näin onnistut joukkorahoitusalustalla

RAHOITUS JA SIJOITTAMINEN | 01.04.2019

RAHOITUS JA SIJOITTAMINEN: Miksi kasvusijoitukset kannattaa tehdä ennen listautumisantia

Moni pitää digitaalisia sijoitusalustoja piensijoittajien leikkikenttänä, mutta todellisuudessa esimerkiksi Invesdor on myös ammattimaisten sijoittajien suosiossa. Mitä iloa digitaalisesta sijoitusalustasta on ammattimaisille sijoittajille ja sijoitusrahastoille? Millä perusteella ammattilainen valitsee sijoituskohteensa Invesdorista?

Yksi Invesdorin alustan ammattisijoittajista on Jari Tuovinen, joka johtaa perustamaansa sijoitusyhtiötä VisionPlussaa. Hän on myös hallitusammattilainen, ja toimii muun muassa listatun markkinointitoimisto Avidlyn hallituksen puheenjohtajana.

Tuovinen kiinnittää sijoituskohteessa huomiota kolmeen asiaan: tiimiin, tuotteeseen ja markkinaan.

“Pystyykö tiimi toteuttamaan hankkeen? Onko tiimillä ja taustajoukoilla aiempaa kokemusta kasvuyrityksistä? Onko tuotteelle todellista kysyntää? Eihän se kilpaile jonkin olemassaolevan de facto -ratkaisun kanssa”, Tuovinen luettelee.

Kolmanneksi sijoituskohteella pitäisi olla mahdollisuus merkittävään skaalautuvaan markkinaan.

“Tämän ei tarvitse aina olla maailmanlaajuinen mahdollisuus. Todennäköisyys onnistua esimerkiksi Pohjoismaissa tai Pohjois-Euroopassa voi olla todennäköisempää kuin onnistunut maailmanvalloitus”, Tuovinen huomauttaa.

Älä arvioi vain omista lähtökohdistasi

Aloittelevalla sijoittajalla voi Tuovisen mukaan olla yksi merkittävä kompastuskivi sijoituskohteita arvioitaessa: liika luottamus omaan mielipiteeseen. Yksittäisen tuotteen tai palvelun erinomaisuutta ei pidä arvioida pelkästään omista lähtökohdista.

Myös yrityksen arvostukseen pitää kiinnittää huomiota ja verrata sitä firman potentiaaliin. Aloittelevien joukkorahoitusta hakevien yritysten kompastuskivi puolestaan voi olla liian optimistinen kuva omista kasvumahdollisuuksista. Tuovisen sijoittajan kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, miten yrityksen kasvuodotukset näkyvät osakkeiden hinnassa eli valuaatiossa.

Joukkorahoitus mahdollistaa kasvuyrityssijoitukset myös piensijoittajille

Digitaaliset sijoitusalustat ovat mullistaneet niin rahoituksen hakemisen kuin sijoittamisenkin.

“Yritykset voivat löytää globaalin peiton omaavien digitaalisten joukkorahoitusalustojen kautta sijoittajia huomattavasti tehokkaammin kuin perinteisellä menetelmällä, eli pitchauspalaverista toiseen juoksemalla”, Tuovinen sanoo.

Piensijoittajalle listaamattomat kasvuyritykset ovat hyvä tapa hajauttaa omaa sijoitussalkkua, mutta niiden osuus kokonaissalkusta kannattaa punnita tarkkaan sen mukaan, millaista riskiprofiilia hakee.

“Varhaisen vaiheen yhtiöiden riski on aina suuri, joten riittävä hajauttaminen on tärkeää”, tähdentää Tuovinen.

Alusta säästää aikaa ja vaivaa

Joukkorahoitusalustat ennakkotarkastavat sijoituskohteet, joten yksittäisen sijoittajan ei tarvitse maksaa tai käyttää aikaa yhtiöiden perustietojen läpikäyntiin. Lisäksi sijoitusriskiä vähentää se, että joukkorahoitus menee läpi saavutettuaan sijoitusminimin, jolloin useampi henkilö on käynyt läpi sijoitustarinan ja tehnyt sijoituspäätöksen.

“Joukkorahoitusalustojen suosion kasvun myötä sijoituskohteiden tarjonta on lisääntynyt. Se avaa mahdollisuuksia löytää sijoituskohteita, joiden toimintaa ymmärtää, joihin itse uskoo tai joiden missiossa haluaa olla mukana”, Tuovinen sanoo.

Kirjoittaja: Invesdor

Kirjoittaja

Invesdor

DISCLAIMER

Tämä artikkeli on vain kapea katsaus käsittelemäänsä toimialaan. Sen tarkoituksena on esitellä toimiala lukijalle ja toimia lähtöpisteenä syvällisemmälle taustatutkimukselle. Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen eikä sen väitetä olevan kattava. Artikkeli sisältää kolmansilta osapuolilta peräisin olevaa tietoa; kyseisten tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta ei ole vahvistettu eikä kenenkään tulisi pohjata päätöksiä ainoastaan näiltä kolmansilta osapuolilta saatuun tietoon. Tässä yhteydessä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Sijoittajien ei tule hankkia tai hyväksyä tarjouksia mistään arvopapereista, elleivät he tee niin asianmukaisten, kyseessä olevaa yritystä ja sijoituskohdetta koskevien sijoitusmateriaalien pohjalta. Sijoittajat kantavat itse listaamattomiin yrityksiin liittyvän korkean sijoitusriskin.

Haluatko lukea lisää?

Katso artikkelin yleiskatsaus