Valitse, miten haluat käyttää verkkosivustoamme:

Evästeet auttavat parantamaan verkkosivuston käyttökokemusta ja tarjoamaan turvallisia palveluja. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä turvallisuuden ja kirjautumistoimintojen kannalta, toiset taas mahdollistavat helpomman käytön ja kätevän tuen. Voit peruuttaa päätöksesi milloin tahansa.

Sijoittaminen yli kansallisten rajojen helpottuu

INVESDOR INSIGHTS | 9.2.2023

Haastattelu Andreas Knopf

Invesdorille myönnetyn ECSP-toimiluvan* ansiosta sijoittajat voivat nyt osallistua alustallamme rahoituskierroksiin yli kansallisten rajojen Suomessa, Itävallassa, Saksassa, Alankomaissa ja Belgiassa. Andreas Knopf, Invesdorin lakiasiainpäällikkö ja kokenut lakimies, osallistui ECSP-toimiluvan valmisteluihin alusta alkaen. Hän tuntee uudistuksen ja eurooppalaisen joukkorahoitusasetuksen taustat perin pohjin. 

*Toimilupa on myönnetty Itävallassa toimivalle Invesdor GmbH:lle, ja toistaiseksi rajaton sijoittaminen on mahdollista sen kautta järjestetyillä rahoituskierroksilla.  

Mitä ECSP-toimilupa tarkalleen ottaen merkitsee? 

Andreas: Eurooppalaisia joukkorahoituspalvelujen tarjoajia koskevalla asetuksella (ECSP-asetus) yksinkertaistetaan joukkorahoitusta Euroopan tasolla. Ennen asetuksen käyttöönottoa jokainen EU-maa säänteli joukkorahoitusta itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että kyseisistä asioista vastasivat kunkin maan valvontaviranomaiset, kuten Finanssivalvonta Suomessa ja BaFin (Federal Financial Supervisory Authority) Saksassa. 

EU:n asetuksen myötä rahoituksen välittämiselle on nyt yhtenäiset vaatimukset. Yhtäältä tämä yksinkertaistaa sijoittajien ja joukkorahoitusta hakevien yritysten sijoitusprosesseja, ja toisaalta kaikki hyötyvät markkinoiden laajentumisesta. 

Mitä muutoksia ECSP-toimiluvan käyttöönotto tuo sijoittajille? 

Jo ennen kuin saimme ECSP-toimiluvan, yritimme tehdä sijoittamisesta mahdollisimman yksinkertaista ja suoraviivaista alustallamme. Näin ollen sijoittajat eivät todennäköisesti huomaa kovin suurta eroa prosesseissa. 

Avoimuuden ja turvallisuuden näkökulmasta olemme tehneet parannuksia sijoittajien hyväksi. ECSP-asetuksessa esimerkiksi edellytetään, että jokaisesta sijoituskohteesta on laadittava avaintietoasiakirja, josta selviää yhdellä silmäyksellä sopimuskumppani, sijoitukset keskeiset tiedot ja sijoitukseen liittyvät riskit.  

  • Yhdenmukaisuus ja vertailukelpoisuus: Sijoituskohteista laadittujen yhtenäisten avaintietoasiakirjojen ansiosta sijoittajat kaikkialla Euroopassa voivat vertailla eri joukkorahoitusalustojen rahoitustuotteita. 

  • Turvallisuus: Sijoittajan tieto ja kokemus sijoituskohteesta tulee arvioida ennen sijoituksen tekemistä ja ilmoittaa, jos kyseinen sijoituskohde ei sovellu sijoittajalle hänen osaamis- ja kokemustaustaansa nähden.  

Miten Invesdorista tuli yksi ensimmäisistä joukkorahoitusyrityksistä, joka sai ECSP-toimiluvan? 

Invesdorin historian ja aktiivisen verkostoitumisen ansiosta olimme Suomessa, Saksassa ja Itävallassa laajentaneet liiketoimintaamme kotimaan markkinoiden ulkopuolelle. Aikaisemmin rajat ylittävään joukkorahoitukseen liittyi paljon esteitä, joten olimme hyvin innoissamme kuullessamme tulevasta eurooppalaisesta joukkorahoitusasetuksesta.

Aloitimme valmistelut välittömästi, ja käynnistimme kaikki tarvittavat prosessit toimiluvan hankkimiseksi. Näin ollen tunsimme joukkorahoitusasetuksen hyvin ja tiesimme, mitkä vaatimukset meidän oli täytettävä. Tämä etumatka auttoi meitä varmasti siinä, että olimme DACH-alueen ensimmäinen joukkorahoitusalusta, jolle myönnettiin ECSP-toimilupa. 

Miten ECSP-toimilupa vaikuttaa joukkorahoitusmarkkinoihin ja Invesdoriin pitkällä aikavälillä?

EU:n ECSP-asetuksen mukaan kaikilla joukkorahoituspalvelujen tarjoajilla on oltava kyseinen toimilupa syksyllä 2023 pidennetyn määräajan loppuun mennessä. Yritykset, joilla ei ole ECSP-toimilupaa siihen mennessä, eivät saa enää välittää arvopapereita tai alle viiden miljoonan euron suuruisia lainoja alustansa kautta. Tältä osin markkinat luultavasti konsolidoituvat jossain vaiheessa, mikä on tietysti Invesdorin etu. 

Kaikki keskeiset tiedot ECSP:stä 

Sujuvaa sijoittamista ilman piilotettuja riskejä 

ECSP-toimilupa edellyttää joukkorahoituksen välittäjiltä avointa, yhdenmukaista ja vertailtavaa tietoa sijoituskohteista.  

Standardoidut sijoitusprosessit ja avoin viestintä 

Sijoittajana hyödyt standardoidusta sijoitusprosessista ja avoimesta viestinnästä. 

Sijoituskohteet vertailukelpoisia omalla kielelläsi  

Jokaisesta sijoituskohteesta laaditaan vakiomuotoinen avaintietoasiakirja, joka julkaistaan paikallisella kielellä niissä maissa, joissa sijoituskohdetta markkinoidaan. Näin sijoituskohteiden vertailu – ja sen itsellesi houkuttelevimman löytäminen – helpottuu.  

Kirjoittaja: Invesdor

Invesdor

Uutiset

DISCLAIMER

Tämä artikkeli on vain kapea katsaus käsittelemäänsä toimialaan. Sen tarkoituksena on esitellä toimiala lukijalle ja toimia lähtöpisteenä syvällisemmälle taustatutkimukselle. Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen eikä sen väitetä olevan kattava. Artikkeli sisältää kolmansilta osapuolilta peräisin olevaa tietoa; kyseisten tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta ei ole vahvistettu eikä kenenkään tulisi pohjata päätöksiä ainoastaan näiltä kolmansilta osapuolilta saatuun tietoon. Tässä yhteydessä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule tulkita sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Sijoittajien ei tule hankkia tai hyväksyä tarjouksia mistään arvopapereista, elleivät he tee niin asianmukaisten, kyseessä olevaa yritystä ja sijoituskohdetta koskevien sijoitusmateriaalien pohjalta. Sijoittajat kantavat itse listaamattomiin yrityksiin liittyvän korkean sijoitusriskin.

Haluatko lukea lisää?

Katso kaikki artikkelimme.